Det är tidningen Chef som rapporterar att det nu upptäckts ett samband mellan civilstatus och konfliktbenägenhet.

Andrejs Ozolins, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, har i en studie granskat 300 personer och kommit fram till att två grupper är mer konfliktbenägna än andra: ensamstående och ensambarn.

Mest konfliktbenägna är samtidigt de som både är ensamstående och ensambarn.

Andrejs Ozolins har i flera år studerat hur placeringen i syskonskaran påverkar vårt beteende och är inte förvånad över resultatet.

Till tidningen Arbetsliv säger han enligt Chef att människan i ”grund och botten är sociala varelser” och att ”det är bra för oss att ha människor i nära relationer”.

Några konkreta råd för hur kunskapen ska kunna användas kan Andrejs Ozolins inte ge, men säger att det troligtvis är bäst för samarbeten att ha grupper med personer från olika placeringar i syskonskaror.