Meditation är bra för hjärnan

8 december, 2011 kl. 20:13 | Publicerat i Andlighet, Falun Dafa/Falun Gong, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Nyligen har amerikanska forskare kunnat visa att meditation sänker aktiviteten i delar av hjärnan som är inblandade när vi dagdrömmer, men också vid psykiska störningar som autism och schizofreni.

Meditation innebär att man genom koncentration uppnår ett djupt mentalt och fysiskt vilotillstånd men utan att falla i sömn.

Forskare vid Yaleuniversitetet i USA har med hjälp av funktionell magnetröntgen studerat effekterna i hjärnan hos personer som mediterar.

Både erfarna och mindre erfarna utövare av tre olika meditationstekniker deltog i studien.

Resultatet visade att det vid meditation sker en minskad aktivitet i den del av hjärnan som omfattar ett nätverk som har förknippats med koncentrationsstörningar, ångesttillstånd och vid bildande av plack som uppstår vid demenssjukdomen Alzheimers. Effekten var densamma hos testpersonerna oavsett vilken meditationsteknik de utövade.

Forskarna tror att personer som mediterar förbättrar sin förmåga att kunna fokusera på nuet och håller ifrån sig självcentrerade och irrande tankar, något som är starkt förknippat med autism och schizofreni.

Effekten sågs både
hos personer som hade mediterat länge och hos dem som var mindre erfarna. Samma effekt visade sig också när försökspersonerna inte mediterade utan bara vilade.

”Meditationens förmåga att hjälpa människor leva i nuet har varit en del av de filosofiska och kontemplativa metoderna sedan tusentals år.” säger Judson A Brewer biträdande professor i psykiatri och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Även tidigare studier har på visat hur meditation kan påverka hjärnans funktioner positivt.

Vid Wake Forest
University School of Medicine i USA lät forskare testdeltagare meditera 20 minuter varje dag under en fyra dagars period.

Det visade sig att de uppvisade en betydligt förbättrad kognitiv förmåga och presterade mycket bättre i testerna än de icke mediterande personerna i den kontrollgrupp som resultaten jämfördes med.

Vid ett forskningssamarbete mellan forskare vid universiteten i  Massachusetts, USA och i Giessen, Tyskland har man konstaterat att en så kallad mindfulness-meditation ger mätbara förändringar i de områden av människans hjärna som förknippas med minne, självkänsla, empati och stress.

Forskarna lät 16
deltagare lära sig en meditationsteknik och under de åtta veckor som studien pågick förändrades koncentrationen av grå substans i de delar av hjärnan som förknippas med de ovanstående förmågorna.

Forskarna studerade anatomiska bilder av testpersonernas hjärnor med magnetresonans före och efter programmet och förändringarna jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 17 personer som inte mediterade.

Vid UCLA, University of California Los Angeles, upptäckte forskare att hjärnan hos personer som mediterat flera år skilde sig från hjärnan hos dem som inte mediterade. Delar av hjärnan var större och de hade också mer av den grå substansen (del av hjärnbarken som består av nervcellernas cellkroppar).

Forskaren Hu Yu-Whuei
från Ekonomiska institutionen inom National Taiwan University har publicerat en forskningsrapport som visar att utövande av den uråldriga meditations- och qigongmetoden Falun Gong starkt bidrar till att harmonisera det psykiska tillståndet.

Forskningsprojektet omfattade Falun Gong-utövare från hela Taiwan. Undersökningar gjordes i en femtedel av alla städer och distrikt, 1182 godkända frågeformulär samlades in och analyserades.

Resultaten visade att Falun Gong-utövarnas grad av tillfredsställelse över det egna hälsotillståndet ökade från 24 procent till 78 procent; tillfredsställelsen över den egna förmågan att hantera den dagliga situationen ökade från 36 procent till 81 procent. Dessutom visade 33 procent av personerna tendenser på nervositet och melankoli tidigare, men mindre än 3 procent rapporterade sådana känslor efter att ha börjat utöva metoden.

Författaren och läkaren Stefan Einhorn har skrivit böcker som handlar om människans uppgift på jorden och om hur vi människor bör leva  för att skapa ett gott mänskligt liv. De fyra ord som sammanfattar hans budskap är: sanningssökande, etik, kärlek och visdom.

Einhorn anser att meditation inte bara har en rad positiva hälsobefrämjande effekter. Meditation kan lära människan att lyssna inåt och därför vara en betydelsefull metod att få tillgång till vår inre visdom. Inre frid, större medkänsla och ökade insikter är resultatet som regelbunden meditation kan hjälpa oss att uppnå.

via Meditation är bra för hjärnan – Epoch Times

Mer i detta ämne:


Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.