Organskördnätverk avslöjad i Kina enligt statlig media

2 september, 2012 kl. 18:09 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Experter ser rapporten som en del av ett försök att dölja större statsunderstödda brott

Sunny Chao
Epoch Times

Det kinesiska kommunistpartiet har indirekt medgett att det existerar en storskalig svart marknad och ett nätverk för organskörd från levande människor i Kina, enligt en rapport i den statliga Beijing Times den 4 augusti.

Enligt rapporten har kinesisk polis gripit 28 ligor som ägnat sig åt att ta organ från levande offer och via sjukhus sälja dem till patienter. Detta är första gången Peking officiellt har erkänt att det förekommer organskörd från levande människor i Kina, sedan detta blev känt 2006.

Vid den tiden rapporterade Epoch Times om att fångläger och sjukhus i Liaoningprovinsen handlade med organ från fängslade Falun Gong-utövare.

Kinas ministerium för offentlig säkerhet sade att det fanns 127 personer och 18 läkare inblandade, vilka representerade 18 organisationer, i det senaste nätverket. Grupperna ska ha fängslat sina offer och sedan kontaktat sjukhus för att matcha vävnader mot patienter som väntar på transplantationer, innan läkare avlägsnade organen från offren, enligt rapporten.

I rapporten sades att nätverket var spritt över 18 provinser och städer, inklusive Peking, Hebei, Anhui, Shandong, Henan och Shaanxi. Man angav som typexempel att en ung mans njure såldes för 35 000 yuan (ungefär samma i SEK), och att en patient slutligen skulle få betala så mycket som 200 000 yuan för samma njure.

År 2006 berättade vittnen att kommunistmyndigheterna var förmedlare mellan de sjukhus och de fängelser som hade fått tillåtelse från partiet att skörda organ från Falun Gong-utövare. Förföljelsen av denna andliga metod började år 1999. Därefter, mellan åren 2000 och 2006, ökade organtransplantationerna femfaldigt i Kina.

Organskörd från levande offer i Kina nämndes för första gången i det amerikanska utrikesdepartementets ”2011 Human Rights Report for China”.

Tidigare i år utökades frågelistan, med en fråga om inblandning i organskörd, på den amerikanska visumansökan för icke-invandrare.

Experter på kommunistpartiets politik sade att ökad exponering av organskörd från levande personer i Kina har fått regimen att leta efter en syndabock för sina brott.

– Kriminella gäng kan inte ensamma hantera hela processen, kommenterade Heng Han, som är analytiker på den New York-baserade kinesiskspråkiga New Tang Dynasty (NTD) Television, och fortsatte:

– När det gäller organtransplantationer måste det finnas en organisation som är beredd att ta emot organ från externa källor. Det är de vanliga sjukhusen; sjukhus i Kina är ofta knutna till statliga myndigheter, militären eller polismyndigheter. Själva [organ]-transporten tar tid och organ måste tillhandahållas färska. Så det kan inte lösas med vanliga transportmedel.

Sedan februari, då Chongqings polischef Wang Lijun flydde till USA:s konsulat och avslöjade sin medverkan i att organisera organskörd, har regimen börjat bekämpa organhandeln.

– Det kinesiska kommunistpartiet vill lösgöra sig från brottet. Det vill inte ta ansvar för det. Varför fick ministeriet för offentlig säkerhet lösa fallet nu? Det är troligt att de själva är en del av brottsplanen och nu har de avslöjat några av de saker som de är ansvariga för.

I mars 2012 lovade regimen att stoppa organskörd från fångar inom fem år.

– Tidigare erkände inte kommunistpartiet att [organ kom från] avrättade fångar. Sedan tänkte man att det minst onda av de synder man begått kanske var att använda avrättade fångar, så man började erkänna att organen kom från avrättade fångar, sade analytikern Jason Ma vid NTD news till Sound of Hope Radio Network.

Enligt Jason Ma stämde inte statistiken över transplanterade organ.

– Så vilka är resten av organkällorna? Regimen hoppas att folk kommer att fokusera på enskilda fall, till exempel att organen skördas från någon hemlös person, sade Jason Ma.

Originalartikel på kinesiska. 

via Organskördnätverk avslöjad i Kina enligt statlig media – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Kinesisk läkare medger organstölder från Falun Gong-utövare

Matthew Robertson & Li Wenhui
Epoch Times

En högt uppsatt pensionerad kinesisk militärläkare har fångats på en bandupptagning från ett telefonsamtal med människorättsgrupper, där han erkänner att han använde organ från politiska fångar i ett forskningsprojekt med Wang Lijun. Wang var tidigare den avsatte förre partichefen Bo Xilais högra hand.

WOIPFG:s (Världsorganisation som undersöker förföljelsen av Falun Gong) utredare lyckades spela in Chen Rongshan genom att låtsas vara en medlem av ett ”särskilt undersökningsteam” i Wang Lijun-ärendet. Chen medgav att han tagit organ från Falun Gong-utövare.

Chen Rongshan, före detta chef för urologiavdelningen på armésjukhus 205 i Jinzhou, tillfrågades den 25 maj via telefon. Utredarens fråga löd: ”Wang nämnde för oss att några av era organkällor var fängslade Falun Gong-utövare. Stämmer det?”

Chen svarade: ”Det har godkänts av domstolen.”

Falun Gong är en kinesisk andlig metod som har förföljts av det kinesiska kommunistpartiet sedan 1999.

Utredaren frågade igen om det hade ”gått igenom” i domstolen. Chen bekräftade att så var fallet.

Den som ringde arbetade för WOIPFG, världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong. Det är en människorättsgrupp som arbetar med forskning och opinionsbildning. Han hade presenterat sig som en medlem av ett ”särskilt undersökningsteam” som utredde Wang Lijun-ärendet.

Wang Lijuns historia har fått mycket uppmärksamhet sedan han flydde till det amerikanska konsulatet i Chengdu den 6 februari. Han tros ha överlämnat dokument om de brott som Bo Xilai och hans fru Gu Kailai var inblandade i, bland annat organstölder. Efter att ha överlämnat sig till de centrala partimyndigheterna har Wang stått under utredning. Han har uteslutits ur partiet och ska åtalas för förräderi.

När utredaren från
WOIPFG ställde en uppföljningsfråga om var Falun Gong-utövarna hölls i samband med organskörderna fick Chen Rongshan kalla fötter och bad honom att inte ställa sådana frågor.

– Om du måste fråga får du gå genom sjukhusets politiska avdelning. Vi i militären har en disciplinkod. Vissa saker måste du ta via den politiska avdelningen och be dem i den politiska avdelningen att ringa mig, tillade han.

Utredaren pressade Chen i ytterligare någon minut innan denne lade på, men då hade erkännandet redan kommit.

Det här var inte det första erkännandet av det här slaget. Dussintals samtal finns upplagda på nätet där WOIPFG:s utredare ringer till partitjänstemän och får dem att erkänna att de deltagit i dessa brott. I de upplagda filerna har utredarens röst förvrängts för att skydda hans identitet.

Anledningen att man riktade in sig på Chen Rongshan är att han har arbetat med Wang Lijun på ett ”forskningsprojekt” om organtransplantation. I den näraliggande staden Jinzhou i Liaoningprovinsen drev Wang, som var chef för byrån för allmän säkerhet, ett ”fältforskningscentrum för psykologi” kopplat till byrån. Enligt kommentarer han fällde vid ett tacktal vid en prisceremoni 2006 har man där under hans ledning avrättat fångar, skördat organ, genomfört transplantationer och andra experiment kring detta.

Priset var för ”särskilda insatser” och delades ut vid Guanguas stiftelse för vetenskap och teknologi i september 2006. Enligt Guanghuas hemsida är man en välgörenhetsorganisation som främjar vetenskap under kommunistiska ungdomsförbundets direkta ledning. Ungdomsförbundet är i sin tur underställt kommunistpartiet och sprider dess dogmer till unga kineser.

I sitt tacktal, som fortfarande finns på nätet, sade Wang att han deltagit vid ”tusentals” transplantationer ”på plats”.

Wang stod redan Bo Xilai nära när han blev chef för byrån för allmän säkerhet i Jinzhou. Senare när Bo flyttades till Chongqing följde Wang med och installerades som polischef. Det råder konsensus bland analytiker om att Bo åtminstone var synnerligen väl insatt i Wangs aktiviteter.

Experter som intervjuades när man hittade detta tal har tolkat ”på plats” som att avrättning och organskörd sker på samma plats som transplantationen på mottagaren.

Experterna – som bland annat inkluderade journalisten Ethan Gutmann som är expert på den kinesiska regimens övergrepp kring organtransplantationer samt David Matas, en advokat som skrev den första rapporten om organstölder från Falun Gong-utövare – var även utifrån Wangs kommentarer säkra på att att fångarna var vid liv när deras organ togs och att de helt enkelt dog av att bli berövade sina organ.

Gutmann och Matas fann det båda sannolikt att många av de tusentals organen tagits från Falun Gong-utövare.

Wang hade arbetat tillsammans med Chens avdelning på 205:e militärsjukhuset kring ett anatomiskt ”forskningsprojekt” i stillahavsregionen, enligt WOIPFG.

Under telefonsamtalet ombads Chen att bekräfta detta samarbete, vilket han även gjorde, innan han ombads att bekräfta att han använt organ från Falun Gong-utövare.

Torsten Trey, som är medförfattare till ”State Organs”, en nyligen publicerad bok om organbrott i Kina, sade att han fann telefonsamtalet och erkännandet trovärdigt, och att det passade in i ett större mönster.

”När Chen refererar
till att domstolen har godkänt Falun Gong-utövare som organkällor visar han faktiskt att det här är en statssanktionerad verksamhet, eftersom statliga institutioner och domstolar är inblandade i godkännandeprocessen,” skrev Trey, i ett svar på att ha sett en transkription av telefonsamtalet.

”Folk som lever under kommunism är ofta väldigt rädda för att göra misstag, eftersom det kan leda till mycket allvarliga konsekvenser,” skrev Trey. Genom att direkt referera till domstolens godkännande har Chen därmed ”kraftfullt bekräftat uttalandet” enligt Trey. ”Det är ett dubbel-ja,” skrev han.

Den statliga inblandningen visar dessutom att skörden på organ från Falun Gong-utövare inte har bedrivits av några underjordiska grupper eller ett fåtal läkare, utan ”med statens fulla vetskap och godkännande”, enligt Trey.

Han menar att globala
hälsoorganisationer som WHO och WMA borde undersöka domstolshandlingar som måste finnas från de här fallen där man lämnat över Falun Gong-utövare till personer som Wang Lijun och Chen Rongshan.

Trey påpekade även att forskningssamarbetet mellan Wang och Chen kring ”organtransplantation efter injektion” troligen kan ha innehållit experiment på människor, där ”Falun Gong-utövare injicerades med någonting och man därefter tog deras organ medan de fortfarande levde.”

”Det är högst sannolikt, eftersom det inte hade varit någon poäng med att injicera ett preparat i ett lik och sedan ta ut organen för transplantation.”

Chens arbete har tidigare uppmärksammats. Den 23 maj 2006 publicerades en artikel i Liaoxi Economic Daily som hyllade Chen, och förklarade hur han genomfört hela 568 njurtransplantationer på senare tid, och att hans rykte gjort att patienter kommit till 205:e militärsjukhuset från Taiwan, Korea och Malaysia.

Efter det inspelade erkännandet kan Chen emellertid få svårt att komma in i USA, där hans dotter för närvarande bor. Han besökte henne senast i början av 2012, tillsammans med sin fru, enligt WOIPFG. Gruppen planerar att ge sina resultat till de berörda amerikanska myndigheterna.

I det formulär man fyller i för att få visa till USA frågas sedan juni 2011 om den ansökande ”deltagit i transplantation av mänskliga organ med tvång”, och de som svarar ja på detta nekas ofta inträde. Det amerikanska utrikesdepartementet kunde inte kommentera saken till denna artikel.

Den 13 juni 2012 ringde en annan utredare till Chen och låtsades vara Wang Jias sekreterare. Wang Jia är den förre chefen för 205:e militärsjukhuset och för närvarande biträdande hälsominister

”Den förre chefen bad mig att skicka ett meddelande till dig”, sade utredaren till Chen.

Efter att ha börjat prata med Chen sade utredaren: ”Oavsett vilket departement som kommer och ställer frågor om organskörd från Falun Gong-utövare så får du inte avslöja något. Klarar du det?”

”Ja, ja,” sade Chen. ”Var bara försiktig med hur du pratar om det här, så kommer det ordna sig, eller hur?”

via Kinesisk läkare medger organstölder från Falun Gong-utövare – Epoch Times

Book Exposes Organized Killing for Organs in China

The question of where China has obtained organs for the tens of thousands of transplants that have been conducted there over the last decade is a vexing, contentious and crucial one. Everyone knows the overwhelming source is “executed prisoners”—but in China, who does that include?

State Organs: Transplant Abuse in China, published in July with contributions from a dozen specialists in the field aims to answer that question and elucidate the broader issue of organ sourcing practices in China. The Epoch Times spoke to Dr. Torsten Trey, the co-editor of the book, with Canadian human rights lawyer David Matas, about the aims of the book and what fresh information and insight it provides to the discussion. Dr. Trey is also the Executive Director of the medical group Doctors Against Forced Organ Harvesting, which holds public forums about the topic.

One of the first strange things to note about the Chinese organ transplantation system, according to Trey, is the way that organs can be obtained on short notice. In the course of his medical advocacy work, Trey found that many doctors in the West did not even know about this irregularity.

“If you just tell them that the Chinese can provide organs within two weeks, and that they can schedule a transplantation for a specific time, then after five to ten minutes most doctors immediately understand that there’s something wrong. That cannot be. How can that be?”

Läs mer: Book Exposes Organized Killing for Organs in China | Democracy & Human Rights | China | Epoch Times

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.