Engagera Peking i plundringen av organ

17 november, 2012 kl. 07:55 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter, slavarbetsläger | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,

Tal i Sydkorea om de kinesiska organstölderna

David Kilgour

Min kanadensiske kollega David Matas och jag är här för att uppmana er regering, lagstiftare, media och medborgarna att ansluta sig till den internationella kampanjen att få stopp på den omänskliga handeln med organ från en stor mängd oskyldiga kinesiska medborgare.

Vi är båda övertygade om att filmen The Traffickers, som nu spelas på biografer i Korea, drar allmänhetens uppmärksamhet till detta nya brott mot mänskligheten. Filmen kom fram efter tragedin med ett koreanskt par som var på smekmånad i Kina. Bruden försvann, och hennes kropp hittades senare utan flera organ. Det är emellertid den statligt sanktionerade organhandeln i Kina som många av oss har försökt stoppa i mer än ett årtionde.

Den demokratiska världen borde vara så aktiv som möjligt i frågor kring mänsklig värdighet under ledarskapsskiftet i Peking. En demokrati i kinesisk tappning ligger förmodligen närmare än vad många nu inser. Det kinesiska folket borde få veta att de värderingar vi försöker uppmuntra hos deras nya ledare är universella, bland annat rättsstatsprincipen, allas värdighet och en fredlig värld.

Betänk fallet med Bo Xilai, som många demokratiska regeringar och affärsmänniskor naivt fjäskade för i åratal. När Bo var guvernör i Liaoningprovinsen 2001-2004 tillhörde han och hans nu fängslade polischef och vice borgmästare i staden Jinzhou, Wang Lijun, dem som förföljde Falun Gong mest brutalt. Massvis med utövare fängslades och fick sina organ borttagna och sålda till organtransplantationer med vinst. De tillhörde en grupp stjärnskott i före detta presidenten Jiang Zemins falang i partiet, delvis på grund av deras ivriga stöd till Jiangs förföljelse av Falun Gong från 1999.

Organstölder i Kina

År 2004 grundade Wang, som var utbildad polis, ett forskningscenter för organtransplantationer som utförde forskning kring läkemedel för att förbättra processen för organtransplantationer på människor. Flera tusen organtransplantationer genomfördes med ospecificerade källor till organen. Premiärminister Wen Jiabao var så störd av detta att hans retoriska fråga till partimedlemmarna läckte ut den 14 mars i år: ”Att utan bedövning ta organ från levande människor och sälja dem – är detta något en människa skulle kunna göra?” Wen använde rättsprocesserna som startats av Falun Gong-utövare mot Bo i 13 länder för hans roll i brotten mot mänskligheten för att få bort Bo som handelsminister 2007 och senare blockera hans väg mot partiets stående kommitté. Demokrater runt om i världen borde stödja reformister i partiet när det gäller detta.

Falun Gong

Falun Gong är en metod för förbättring av kropp, sinne och moral. Den innehåller drag av traditionell kinesisk qigong, buddhism och daoism, i kombination med en serie stilla övningar. Kärnprinciperna är ”sanning, godhet, uthållighet”. Partistaten har förtryckt Falun Gong-rörelsen brutalt sedan juli 1999. Våldtäkt, tortyr, dödsmisshandel, arbetsläger, hjärntvätt – allt detta blev ödet för många Falun Gong-utövare runt om i Kina. De har svarat med fredligt försvar av mänsklig värdighet i Kina och i många andra länder.

Efter Mao drog partiet 1980 tillbaka medel från hälsovården runt om i Kina och istället fick vården betalas av patienterna. Att sälja organ från avrättade fångar blev en extrainkomst för kirurger, fängelsevakter, militärer och andra. Efter 1999 blev tiotusentals Falun Gong-utövare levande organbanker för förmögna kinesiska patienter och ”organturister” utomlands.

Arbetsläger

David Matas och jag besökte ett tiotal länder för att intervjua Falun Gong-utövare som skickats till arbetsläger och som senare lyckades lämna lägren och Kina. Från 1999 skickades de till arbetsläger baserat blott på en polissignatur. Systemet skapades i Stalins Ryssland och Hitlers tredje rike och kopierades på 1950-talet av Mao. Denna nu väldokumenterade behandling av den fredliga rörelsen runt om i Kina borde påminna världen om nazisternas dödsläger. Bo Xilai och andra i Jiang Zemins fraktion vill nu uppenbart dölja de här aktiviteterna.

Utövarna berättade för oss om arbete i lägren under förskräckliga förhållanden upp till 16 timmar dagligen utan betalning och lite mat, trånga sovförhållanden och tortyr. De tillverkade en stor mängd produkter som underleverantör till multinationella företag. Detta är ett vulgärt och oansvarigt beteende från företagen och ett brott mot Världshandelsorganisationens regler och fordrar giltiga svar från alla Kinas handelspartners. Var och en borde anta lagar som ger en skyldighet för alla importörer att visa att varorna i själva verket inte tillverkats av slavar.

Partiet kan skicka vem som helst till lägren i upp till tre år utan vare sig förhör eller överklagande. Man uppskattar att antalet läger runt om i Kina år 2005 var 340 stycken, med omkring 350 000 fångar. Andra uppskattningar är betydligt högre. 2007 drog en rapport från den amerikanska regeringen slutsatsen att minst hälften av fångarna i lägren var Falun Gong-utövare.

41 500 transplantationer

Enligt vår forskning, som beskrivits i detalj i boken Bloody Harvest från 2009, har tusentals utövare dödats sedan 2001, så att deras organ skulle kunna skickas till kineser och utländska patienter. Bara under perioden 2000-2005 drog vi slutsatsen att 41 500 transplantationer hade gjorts, och den enda möjliga förklaringen till källor var Falun Gong-utövare.

Vår huvudsakliga slutsats var att det ”idag fortsätter att ske motvilliga beslag av organ i stor skala från Falun Gong-utövare… Deras vitala organ, som njurar, levrar, hornhinnor och hjärtan, togs ofrivilligt för försäljning till höga priser, ibland till utlänningar som normalt får vänta lång tid på frivilliga donationer av sådana organ i sina hemländer.”

Internationella initiativ

Har insatserna från många människor i Kina och runt om i världen för att stoppa dessa brott mot mänskligheten gjort någon skillnad? Jag ska nämna några av de internationella initiativen.

FN: 2006 och på nytt 2007 bad FN:s speciella rapportörer den kinesiska regeringen om en förklaring till de påstådda organstölderna från levande Falun Gong-utövare. Peking gav inget svar med någon substans utan nekade helt enkelt till anklagelserna.

I en rapport inför det 10:e mötet för FN:s råd för mänskliga rättigheter 2009 betonade professor Manfred Nowak, specialrapportör i tortyrfrågor, följande. ”Nya rapporter har inkommit om organstölder från dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare.”

Oberoende experter i FN:s kommitté mot tortyr har också tagit upp frågan om organplundring från Falun-Gong-utövare: ”(Kina) bör omedelbart genomföra eller bemyndiga en oberoende undersökning av påståendena om att vissa Falun Gong-utövare har utsatts för tortyr och utnyttjats för organtransplantationer och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de som är ansvariga för sådana övergrepp åtalas och bestraffas.”

Europaparlamentet: I september 2006 antog EU-parlamentet en resolution som fördömde fängslande och tortyr av Falun Gong-utövare, och uttryckte oro över rapporter om plundring av organ. Frågan togs också upp av EU-trojkans ledning genom finske utrikesministern Tuomioja, som det året träffande Kinas utrikesminister.

Amerikanska kongressen: Tidigare den här månaden skrev 106 kongressledamöter från båda partierna till utrikesminister Hillary Clinton och krävde att hon släppte information om organstölder från Falun Gong-utövare och andra religiösa/politiska fångar. Man ville också att all annan relaterad information hon hade skulle släppas, inklusive detaljer som Wang Lijun tros ha lämnat under sin korta fristad på det amerikanska konsulatet i Kina i februari. Brevet refererade också till en utfrågning i kongressen den 12 september då vittnen menade att kinesiska sjukhus och läkare är inblandade i organstölder från fångar – mestadels Falun Gong-utövare, men också uigurer, tibetaner och ”underjordiska” kristna.

Taiwan: 2007 rapporterade Hou Sheng-mao, då chef på Taiwans hälsodepartement, att han bett att taiwanesiska läkare inte ska rekommendera patienter att resa till Kina för transplantationer.

Australien: 2006 avslutade australiska hälsoministeriet träningsprogram för kinesiska läkare i tekniker för organtransplantationer vid två av sina sjukhus, och förbjöd forskningsprogram tillsammans med Kina beträffande organtransplantationer.

Kina: Dagens partistat accepterar åtminstone i princip att organ från fångar är olämpligt. Vice hälsominister Huang Jeifu sade 2009 att avrättade fångar ”definitivt inte är en lämplig källa för organtransplantationer.”

Tyvärr har de internationella initiativen ännu inte fått slut på handeln med organ i Kina. Sedan vi började har antalet avrättade, dödsdömda personer minskat tämligen dramatiskt, men antalet transplantationer har efter en mindre nedgång stigit till tidigare nivåer. Eftersom den andra betydande källan till organtransplantationer i Kina är dödsdömda fångar så innebär en minskning av organ från den gruppen en ökning från Falun Gong-utövare.

Rekommendationer

Beträffande organhandeln i Kina skulle jag och Matas vilja att Sydkorea överväger följande rekommendationer.

Uppmana partiet i Kina att upphöra med förföljelsen av Falun Gong; upphöra med organstölder från alla fångar; ta bort militären från handeln med organtransplantationer; grunda och reglera ett legitimt system för organdonationer, öppna alla interneringscenter, inklusive arbetslägren, för internationell undersökning; och frige alla samvetsfångar.

Implementera följande tills organstölder från alla fångar upphör: Yrkesmän inom sjukvården i alla länder som respekterar mänskliga rättigheter bör aktiv avråda sina patienter från att åka till Peking för transplantationer; inget land bör utfärda visum till kinesiska läkare för utbildning i organtransplantationer; läkare utanför Kina bör inte resa dit för att ge utbildning i transplantationskirurgi; bidrag till medicinska tidskrifter om erfarenheter från transplantationer i Kina bör negligeras; och läkemedelsföretag överallt bör stoppas av sina regeringar från att exportera läkemedel till Kina som bara används vid transplantationer.

Sydkoreas parlament och regering kan vidta åtgärder för att hindra handeln kring organtransplantationer: extraterritoriell lagstiftning, obligatorisk rapportering av transplantationsturism, hälsoförsäkringssystem som inte betalar för transplantationer utomlands, hindra inblandade att resa in, etc.

Falun Gong-flyktingar

Er regering skickade tidigare tillbaka tio Falun Gong-utövare från Kina som hade ansökt om flyktingstatus här. Om er regering nu accepterar att organstölder utförs på Falun Gong-utövare, eller ens att de ofta grips när de återvänder, så tycks deportering strida starkt mot FN:s flyktingkonvention. Er regering ska dock ha heder för att den inte har deporterat någon på åtminstone ett år, och inte heller tycks göra det i framtiden.

Slutsats

Alla demokratiska regeringar borde införa effektiva skyddsnät för att bekämpa den pågående organhandeln i och utanför Kina. Det är ett bra tillfälle just nu eftersom frågan, som innefattar massmord, förföljelsen av Falun Gong, tycks vara en faktor i kampen om positioner i partiets nya stående kommitté. Korea skulle kunna ansluta sig till oss alla runt om på jorden som kräver att det nya ledarskapet nästa månad både ska stoppa organstölderna och förföljelsen av Falun Gong.

Människor i och utanför Kina kan nu ha verklig inverkan i att stoppa denna fruktansvärda handel, inte bara på grund av att det är nödvändigt för tiotals miljoner Falun Gong-utövare och deras familjer, som slitits isär runt om i Kina, utan också för att det är bra för Kina och det internationella samfundet som helhet. Vi villa alla ha ett Kina som är en rättsstat, har mänskliga värderingar och kan åtnjuta ett demokratiskt styre.

Ovanstående är en anpassning av ett tal som gavs på Koreana Hotel i Seoul, Sydkorea, den 29 oktober.

David Kilgour är chef på Washington-baserade Council for a Community of Democracies (CCD). Han satt i kanadensiska parlamentet från 1976 till 2006 och var även utrikesminister i Asien- och Stillhavsfrågor under 2002 och 2003. För ytterligare information: Kinas regim i kris eller chinareports@epochtimes.com

Redaktörens anmärkning: När den före detta högste polisen i Chongqing, Wang Lijun, flydde för sitt liv till det amerikanska konsulatet den 6 februari satte han igång en politisk storm som inte har lagt sig. Kampen bakom kulisserna visar vilken inställning tjänstemännen intar till förföljelsen av Falun Gong. Fraktionen med blodiga händer – de personer som före detta partiledaren Jiang Zemin fört fram för att genomföra förföljelsen – försöker undvika att hållas ansvariga för sina brott och vill fortsätta kampanjen. Andra tjänstemän vägrar delta i förföljelsen mera. Händelserna ger en klar valmöjlighet för tjänstemännen och medborgarna i Kina, liksom för människor runt om i världen: antingen stödjer man eller motsätter sig förföljelsen av Falun Gong. Historien kommer att dokumentera det val som var och en gör.

via Engagera Peking i plundringen av organ – Epoch Times

 Mer i detta ämne:

Annonser

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.