Kommunistisk frontorganisation försöker tysta Falun Gong i Hongkong

1 mars, 2013 kl. 10:38 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Stephen Gregory
Epoch Times

Falun Gong-utövare mediterar på sin informationsplats vid Star Ferry i Hongkong den 13 februari 2013. En rad banderoller som sattes upp av Hong Kong Youth Care Association skymde utövarnas plats. De räfflade plattorna under banderollerna är avsedda för blinda. (Foto: Epoch Times)

Hongkong är en stad med ett stolt arv av att skydda individens rättigheter, men sedan åtta månader har en kampanj med syfte att frånta Falun Gong-utövare dessa rättigheter pågått, systematiskt och öppet, medan polisen ser på. Hongkongborna har blivit både irriterade och oroliga över att se hur deras stad förändras inför deras ögon.

På morgonen den 10 juni 2012 anlände Falun Gong-utövare till Hung Homs järnvägsstation i Hongkong, som varje dag sedan tio år tillbaka. De tänkte sätta upp informationsstånd för att berätta för människor om den andliga metod de utövar, och hur den förföljs i Kina. Denna dag blev dock annorlunda.

På de ställen där de brukade vara hade personer i uniformsskjortor hängt banderoller som attackerade Falun Gong. När utövarna hängde sina egna banderoller på andra ställen, hängde den här gruppen upp banderoller som täckte Falun Gongs banderoller. Den nya gruppen började också spela upp kommunistisk propaganda genom ett högtalarsystem.

När utövarna kontaktade polisen, så som de hade gjort tidigare när det blev problem på den här platsen, vägrade polisen att ingripa.

Den här föreningen som först dök upp vid Hung Hom kallas Hong Kong Youth Care Association och har sedan den 10 juni siktat in sig på Falun Gong i Hongkong.

Föreningens mycket enkla webbsida hävdar att den ägnar sig åt olika välgörande ändamål såsom att hjälpa de fattiga och bidra till samhället.

I själva verket förefaller föreningen vara en frontorganisation för ett skräckinjagande partiorgan. En frontorganisation har inga öppna kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet, men arbetar för att isolera och attackera partiets fiender.

En reporter från Hongkongtidskriften Next reste till det kontor som föreningen har i Shenzhen i Kina, precis innanför gränsen mot Hongkong, och avslöjade dess nära koppling till kommunistpartiet.

Föreningens Shenzhen-kontor ligger granne med den lokala 610-byrån. 610-byrån – namnet kommer från dagen för dess bildande, den 10 juni 1999 – är en partiorganisation med uppdrag från dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemin att utrota Falun Gong.

Next-reportern kände på dörren till Hong Kong Youth Care Associations kontor, men den var låst. En anställd vid 610-byrån kom ut för att hjälpa till. ”De två organisationerna har samma folk”, sade den anställde enligt Nexts artikel. ”Två dörrskyltar. Om du vill hitta dem, kom hit. Den sidan kommer inte att öppnas.”

Hong Kong Youth Care Associations banderoll som attackerar Falun Gong, hängd på en gungställning för barn. I bakgrunden ses en annan av föreningens banderoller på lekplatsens staket. I november 2012 började föreningen bomba Hongkong med den här sortens banderoller. (Foto: Epoch Times)

Youth Care Association leds av Lin Guo-An, medlem eller före detta medlem av det pro-kommunistiska politiska partiet Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) och för närvarande särskild rådgivare i Folkets politiska rådgivande konferens i staden Jinggangshan i Jiangxiprovinsen i sydöstra Kina, enligt Next.

Journalisten Ching Cheong sade till Radio Television Hong Kong att om Hong Kong Youth Care Association är en frontgrupp, då ”upprätthåller säkerhetsagenter från fastlandet sina egna lagar i Hongkong”.

År 2011 gästades Hongkong av 28,1 miljoner turister från Kina. Falun Gong-utövare har satt upp stånd på populära turistmål i hela Hongkong för att nå dessa turister.

Stånden har vanligtvis ett bord omgivet av banderoller och plakat. Utövarna delar ut flygblad och visar ibland Falun Gongs långsamma övningar.

Utövarna vill befria fastlandsturisterna från de villfarelser som de har fått av den anti-Falun Gong-propaganda de överösts med, så de berättar om metoden och om den grymma förföljelsen. De ber även turisterna att kapa alla band med kommunistpartiet, en handling som kallas ”tuidang” på kinesiska.

– Kinesiska kommunistpartiet fruktar verkligen tuidang, sade Juliana Chan, en Falun Gong-utövare och pensionerad resebyråchef. Enligt Global Service Center for Quitting the Communist Party, har över 133 miljoner kineser lämnat partiet och dess ungdomsorganisationer.

– Youth Care Association försöker vilseleda turisterna. När de kommer kan de inte nå fram till våra stånd, utan ser kommunistpropaganda i stället, sade Chan.

På kinesiska nyårsdagen, den 10 februari, beordrade polisen både Youth Care Association och Falun Gong-utövarna att ta bort alla sina banderoller från Star Ferry – en av de mest frekventerade platserna i Hongkong och en populär turistattraktion.

Nästa dag, sade Wincy Chan, som regelbundet hjälpt till att bemanna informationsstället vid Star Ferry, att en armé av föreningens medlemmar täckte hela Star Ferry med sina banderoller, även den plats som har använts av utövarna i åratal. Den 13 februari anvisade polisen Falun Gong-utövare en plats mot en mur så att de skulle ha en plats att ställa upp sitt stånd på.

Föreningen satte då upp en rad med banderoller som bildade en vägg mellan utövarna och allmänheten. Föreningens banderoller satt så nära ett stråk på trottoaren avsedd för blinda, att stråket i praktiken var oframkomligt.

Utövare ringde polisen, och en video visar vad som sedan hände. (http://www.facebook.com/photo.php?v=140293116136053) Föreningens ledare, Lin Guo-An, visade ingen respekt för polisen, som krävde att banderollerna skulle flyttas. Han grälade med dem och till slut lämnade polisen platsen och lät föreningens banderoller sitta kvar.

Falun Gong-utövare berättar om hur föreningen dagligen försöker täcka deras informationsstånd helt och hållet med banderoller.

Mandy Liu, som länge hjälpt till på informationsplatserna, säger att polisen lätt skulle kunna lösa alla konflikter mellan de två grupperna.

– Om polisen anvisade en plats till Hong Kong Youth Care Association och en annan plats till Falun Gong-utövarna, och sedan såg till att det efterlevdes, så skulle det inte vara några problem, sade Liu.

Om inte polisen sätter upp grundläggande regler finns det utrymme för ännu mer attacker.

Mandy Liu säger att utövare som bemannar informationsställena får uppleva en repris på kulturrevolutionen. Videor visar hur föreningens medlemmar skriker åt utövarna, svär åt dem, viftar med fingrarna i ansiktet på dem och knuffar dem.

Utövare började videofilma alla konfrontationer med föreningens medlemmar efter en händelse vid gränsövergången Lok Ma Chau mot kinesiska fastlandet.

– Medlemmar av Hong Kong Youth Care Association har enorma banderoller. De dolde våra utövare innanför banderollerna och slog dem. Ingen kunde se vad som hände bakom banderollerna. När polisen kom fanns det inga bevis. Så vi började videofilma allt, berättade Liu.

Zeng Qiaochan är en av de utövare som hjälper till att bemanna informationsplatsen vid Lok Ma Chau. Hon säger att övergrepp och ofredande fortsätter där.

-Deras banderoller har långa pinnar i varje ände. När ingen ser på svänger de ner pinnarna och slår folk på händerna eller fötterna. De gör det så snabbt att man inte kan fånga dem på video, sade Zeng.

Den 4 juli, vid Hung Hums järnvägsstation, viftade en medlem i föreningen med en stor kniv framför en reporter från New Tang Dynasty TV som filmade föreningens aktiviteter. Polisen tillkallades, ville inte titta på filmen av händelsen, och valde att inte göra någonting.

Wincy Chan sade att det finns en dold agenda bakom föreningens trakasserier.

– Dessa människor försöker skapa en situation där utövare ofrivilligt försvarar sig – en situation där de kan anklaga utövare för att bryta mot lagen eller misshandla dem, sade Chan. Eftersom vi kultiverar sanning, godhet och tålamod undviker vi alla former av konflikter med dem.

Polisen har sagt till Falun Gong-utövarna att det inte finns någon rättslig grund för att hindra föreningen från att sätta upp sina banderoller. Enligt Mandy Liu har polisen sagt: ”Båda sidor har rätt att tala. Om det inte finns någon konflikt, har den här situationen ingenting med oss att göra.” Nyligen sade polisen till utövarna att de ”samlar bevis”.

Epoch Times bad Hongkongpolisens informationskontor kommentera saken, men inget svar hade kommit vid pressläggningen.

Några internetanvändare i Hongkong menar att polisen vägrar att försvara Falun Gong-utövarna på grund av föreningens koppling till kinesiska kommunistpartiet.

Falun Gong-utövarna säger att de borde skyddas enligt Hongkongs grundlag, vars allmänna ordningsstadga bland annat säger: ”Varje person som vid varje allmän sammankomst agerar på ett störande sätt, i syfte att förhindra genomförandet av den verksamhet för vilken den allmänna sammankomsten sammankallats, eller uppviglar andra att agera, gör sig skyldig till en förseelse.”

Hongkong har också undertecknat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, där det står att ”allt förespråkande av hat baserat på nations-, ras- eller religionstillhörighet som uppviglar till diskriminering, fientlighet eller våld är enligt lag förbjudet.”

Men eftersom polisen vägrar att skydda dem, så undersöker Falun Gong-utövarna nu möjligheten att lösa saken i domstol.

Hong Kong Youth Care Association hade inte kunnat nås för en kommentar vid pressläggningen.

I november 2012 spred sig föreningens kampanj från informationsplatserna till Hongkongs gator. Hundratals eller rentav tusentals av dess banderoller kantar nu Hongkongs mest trafikerade och eleganta genomfarter.

Sociala medier och bloggar i Hongkong är fulla av klagomål som går ut på att banderollerna har förstört Hongkongs stadsbild; de är en trafikfara, de stör stadslivet och de är en skam för staden.

I december började det dyka upp klistermärken på banderollerna med texten, ”Inte från Hongkongs folk”. En organisation som kallades Hong Kong Citizens Attending to the Falun Gong Issue (ungefär ”Hongkongmedborgare som bevakar Falun Gong-frågan”) bildades.

När någon förstörde ett antal av föreningens banderoller jublade nätanvändarna. Ett meddelande på Mini forum.net löd: ”Regeringen ger skydd åt de kommunistiska ligisterna, och medborgarna agerar på uppdrag av himlen. Från Mon Kok till Nathan Road, en del banderoller och nästan 70 affischer förstörda.”

Flera medlemmar av Hongkongs lagstiftande råd har uppmanat polisen att skydda Falun Gong-utövarnas rättigheter, men de  rådsmedlemmar som stödjer deras sak har ingen makt att hjälpa till. De är i minoritet i ett organ som domineras av kommunistpartiets allierade.

Chow Wai Tung, distriktsråd för Hongkongs demokratiska parti, sade till Epoch Times inför en tidigare artikel:

– Kommunistpartiet tror att Jiang Zemin och hans gelikar kan göra vad helst de vill i Hongkong, och denna Youth Care Association upprättades just under den här perioden. Strax därefter börjar de ge sig på Falun Gong och göra en massa dåliga och skumma saker.

– Falun Gong är Hongkongs samvete, ett slags moralisk kompass för Hongkong. De är de mest laglydiga, den vänligaste gruppen människor. Om till och med de attackeras, då går ingen grupp och ingen individ i Hongkong säker, sade Chow.

Rapportering av Zhou Meihua.

via Kommunistisk frontorganisation försöker tysta Falun Gong i Hongkong – Epoch Times

Mer info: Hong Kongians Plan March Against Banner Invaders – Citizens fed up with Chinese regime-inspired anti-Falun Gong slogans

Annonser

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.