En ny studie kan leda till en bättre havsmiljö

24 januari, 2014 kl. 07:29 | Publicerat i hållbar utveckling, Miljöfrågor, Vetenskap | Lämna en kommentar

Madeleine Almberg
Epoch Times Sverige

Man har länge ansett att det viktigaste för den biologiska mångfalden är antalet arter som finns i ekosystemet, men nu har ett internationellt team kommit fram till att det snarare är arters roll och funktion som är det viktigaste för att ekosystemet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Studien som har publicerats i tidsskriften Nature kan leda till att man måste börja omprioritera vad som behöver bavaras i haven. Stuart Kininmonth, forskare vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet, ingår i teamet.

– Denna studie, som är en del av ett intiativ från University of Tasmania, i Australien, är till för att samla in marin data av hög kvalitet, för att sedan kunna använda dessa uppgifter för olika vetenskapliga jämförelser och som ett stöd för bevarandeplanering, säger Stuart Kininmonth.

Den omfattande studien täcker in stora delar av världen, och har spridit sig globalt för att man ska kunna bekämpa den växande förstörelsen av den marina miljön. Man har gått igenom data från 1844 platser med kvantitativa bedömningar av 2473 korallrevslevande fiskarter och kunde därmed ompröva den globala fördelningen av fiskarter.

– Vi noterade att artmångfalden var som väntat, men när vi kategoriserade fisken genom sin funktion, det vill säga genom vad de åt och hur de levde och så vidare, fann vi ett mönster som skiljde sig från det vi förväntat oss. Vi upptäckte att det fanns områden med funktionellt mångfald även i de tempererade zonerna och inte bara runt tropikerna med sina korellrev, som man tidigare trott, förklarar Kininmonth.

I studien har det kommit fram att det även är viktigt att man kontrollerar hur många individer det finns av varje art, för att kunna förstå deras bidrag till de olika ekologiska funktionerna. Olika arter tillför olika saker i processerna i ett ekosystemen.

– Eftersom den funktionella mångfalden av fisk är starkt kopplad till ekosystemets funktioner, är det viktigt att identifiera de platser som är olika, friska och fullt fungerande, säger Kininmonth.

Ett system som består av få arter och där var och en har en unik roll och funktion kommer förlusten av en art att innebära betydligt större problem för hela systemet än om det hade inträffat i ett system  där många arter har en och samma funktion. Därför  är det viktigt att bevara system, som man tidigare inte ansett som så viktiga.

– Den här studien ger ett alternativt perspektiv på fiskens mångfald. Framför allt vill vi lyfta fram att det inte bara är antalet fiskar, utan en kombination av funktion och artrikedom, som är det viktigaste. Ur ett mänskligt perspektiv är detta viktigt eftersom viktiga delar av det tropiska nätverket förbrukas eller reduceras till nivåer som är ohållbara, säger Stuart Kininmonth.

via En ny studie kan leda till en bättre havsmiljö

Mer i detta ämne:

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.