Snabb spridning av fågelinfluensa orsakar panik i Kina

13 februari, 2014 kl. 09:38 | Publicerat i censur, hälsa, Kina, Kropp & Sinne, Samhälle | Lämna en kommentar

Li Xia och John Wang
Epoch Times

Flera influensavirus, bland dem fågelinfluensa och svininfluensa, som snabbt har spridit sig till åtta kinesiska provinser och storstäderna Peking och Shanghai, orsakar panik i Kina. Minst 181 fall av influensavirus har bekräftats bland människor sedan januari, varav 38 har lett till dödsfall, enligt siffror som sammanställts från de lokala myndigheternas rapporter.

Fram till den 9 februari har 179 fall av fågelinfluensan H7N9 rapporterats med 37 dödsfall, plus ett dödsfall i svininfluensan H1N1 samt ett fall av fågelinfluensan H10N8. De 179 registrerade fallen under de första 40 dagarna av året har överskridit Kinas officiella totala antal för 2013 vilket var 146 fall av H7N9, däribland 45 dödsfall.

Det första kända fallet av H7N9 hos människor uppstod i östra Kina i mars i fjol. Viruset dök upp igen i oktober och har snabbt spridit sig sedan januari, främst i sydöstra Kina. Enligt Kinas center för kontroll och förebyggande av sjukdom rapporteras i genomsnitt 5-7 fall av H7N9 per dag, och antalet ökar konstant.

Zhejiangprovinsen har rapporterat flest fall, totalt 77 fall varav 12 dödsfall har bekräftats. Li Lanjuan, professor och överläkare vid Zhejiangs första universitetssjukhus förutspår en stor ökning av infektioner i vinter.

”Influensaviruset H7N9 är känt för att bli mer aktivt på vintern. Det kommer att bli ett ökande antal fall under de kommande månaderna i Zhejiang, ännu fler än de fall som rapporterats”, sade Li till Zhejiang News Online.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var dödligheten 22 procent fram till 28 januari för alla bekräftade fall i 13 provinser och kommuner i östra Kina, Hongkong samt Taipei, men många insjunknade befinner sig fortfarande på sjukhus.

Allteftersom dödssiffran för H7N9 stiger har paniken vuxit bland allmänheten.

”Alla har nu fått panik på grund av fågelinfluensan”, säger Shen Jianmin, bosatt i Zhejiang ”Människor bär mask och äter inte fågel eller kött av oro för en dödlig influensapandemi.”

Bland de 37 bekräftade dödsfallen finns en 31-årig kirurg från ett sjukhus i Shanghai (Pudong New Area People’s Hospital). Att han dog av fågelinfluensa fastställdes den 18 januari men smittkällan är okänd.

Shanghaibon Li berättade för Epoch Times:
– Inte ens när patienten var en läkare kunde de bota honom. Hur ska det då vara för vanliga människor?”

Li tvivlade också på att de rapporterade dödsfallen stämde.

– Staten har definitivt inte rapporterat den verkliga dödssiffran. Nu är alla de stora sjukhusen i Shanghai fulla av patienter med influensaliknande symtom. Vi är verkligen rädda för spridningen av fågelinfluensan och vågar inte ens åka till sjukhuset för behandling av mindre sjukdomar, tillade hon.

En kvinnlig läkare på sjukhuset där kirurgen dog talade på villkor att hon fick vara anonym.

– Eftersom H7N9-viruset överförs lättare och är svårare att upptäcka än H5N1, fruktar vi läkare till och med att detta virus ska komma att överföras från människa till människa, sade hon.

Ye, som bor i Guangdong, provinsen med näst flest fall (60 fall varav 13 dödsfall har registrerats sedan augusti förra året) berättade för Epoch Times:

– Det ökade antalet fall av fågelinfluensa inger oro för att infektionerna kanske ska få större spridning och överföras till människor. Så försäljning av levande kyckling är förbjuden här och även restauranger har tagit bort kycklingrätter från sina menyer.

Pekingbon Yuan sade till Epoch Times att folk blir rädda bara någon nämner fågelinfluensan.

– De vågar inte ens äta kyckling eller ägg, och försöker stanna hemma av rädsla för att få fågelinfluensa, sade han.

Flera insjuknade där flera familjemedlemmar har drabbats har också rapporterats, vilket tyder på överföring från människa till människa. Om viruset muterar till en form som direkt kan överföras mellan människor, kan det leda till att sjukdomen sprider sig snabbt och orsakar globala epidemier, enligt Chen Taoan, tidigare chef för informationsavdelningen vid Shanxis center för sjukdomskontroll.

Enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet (CDC) finns det tre typer av influensavirus, klassificerade som A, B och C. Endast influensavirus av typ A och B, som regelbundet sprids bland människor, är ansvariga för säsongsinfluensaepidemier varje år.

Influensavirus av typ A delas vidare in i undertyper på grundval av två proteiner på ytan av viruset, hemaglutinin eller ”H”-protein och neuraminidas eller ”N”-protein. Det finns 18 kända undertyper av H (H1 till H18) och 11 kända undertyper av N (N1 till N11), vilka skulle kunna generera 198 olika kombinationer av dessa proteiner, som exempelvis H1N1 och H7N2.

Enligt WHO och olika center för sjukdomskontroll är vilda vattenlevande fåglar, särskilt vissa änder, gäss och svanar, de naturliga värdarna för alla kända influensa A-virus. Influensavirus typ A infekterar en rad fågelarter och däggdjur såsom grisar och hästar, medan typ B- och C-infektioner till stor del är begränsade till människor.

WHO pekar på att flertalet av de hittills fastställda undertyperna av influensa A-virus håller sig kvar i vilda fågelpopulationer. Människor infekteras generellt av virus av undertyperna H1, H2 eller H3, samt N1 och N2. Men människor kan också infekteras med influensavirus som regelbundet cirkulerar hos djur, såsom fågelinfluensa av undertyperna H5N1 och H9N2 och svininfluensa av undertyperna H1N1 och H3N2.

”Vanligtvis förvärvas dessa infektioner med zoonotisk influensa hos människa genom direkt kontakt med infekterade djur eller förorenade miljöer, och sprids inte så långt bland människor. Om ett sådant virus förvärvar förmågan att sprida sig lätt mellan människor, antingen genom anpassning eller förvärv av vissa gener från mänskliga virus, kan det starta en epidemi eller en pandemi,” säger WHO.

H7N9 har identifierats som ett av de dödligaste influensavirusen. ”När vi tittar på influensavirus så är detta ett ovanligt farligt virus för människor, ”sade Keiji Fukuda, WHO:s biträdande generaldirektör för hälsa, säkerhet och miljö, (Health Security and Environment), i april förra året.

Ett av de största problemen med H7N9 är att källan till infektioner hos människa inte har fastslagits ännu. I en artikel som publicerades i maj 2013 i The Lancet, visade kinesiska forskare att H7N9-viruset, av tidigare erfarenheter och epidemiologiska undersökningar att döma, skulle kunna bäras av smittade fjäderfän, men cirka 40 procent av patienterna har inte varit i kontakt med fjäderfän. Upptäckten innebär att det är svårare att förhindra ytterligare spridning av smittan.

Eftersom H7N9-viruset inte verkar orsaka kliniska symtom hos infekterade fjäderfän har det varit svårt att fastställa tydliga samband mellan infektioner hos fjäderfän och fall hos människa, enligt WHO.

Frånvaron av sjukdomssymptom hos fåglar som bär på H7N9-viruset gör det också omöjligt att upptäcka om fåglarna är smittade, vilket gör att experterna har få tecken att gå efter när de försöker fastställa var influensan kan komma att spridas, och det här gör viruset extremt svårt att upptäcka, enligt en forskningsrapport som publicerades på januari 2014 på kinesiska Medical Journal cmj.org.

”Det kan vara
så att de smittade djuren inte kan sprida viruset i mer än några dagar, så det är en fråga om slump om du testar och hittar det. Det kan vara så att de inte tar prover på tillräckligt många djurarter, och de kanske måste ta en titt på de mindre vanliga fågelarterna som säljs på den kinesiska marknaden,” sade Ho Pak-leung, docent vid institutionen för mikrobiologi vid Hongkongs Universitet, enligt artikeln.

Många har spekulerat kring det officiella antalet fall av H7N9 som rapporterats av kinesiska myndigheter.

Enligt den kvinnliga läkaren i Shanghai, som talade med Epoch Times på villkor att hon fick vara anonym, används kinesiska officiella uppgifter för att upprätthålla social stabilitet och för att förhindra panik bland allmänheten. Därför undanhåller myndigheterna ofta det verkliga antalet smittade personer från allmänheten.

– Shanghais kommunala hälsokontor har instruerat oss att ’rapportera vad du bör, och att inte rapportera vad du inte bör,’ för det här är en stor sak, och kan skapa ett internationellt genomslag, tillade läkaren.

Zhu Xinxin, en före detta redaktör på Folkets radiostation i Hebei, berättade för Epoch Times om de officiella kinesiska medierapporterna om situationen kring epidemin.

– Sporadiska fall rapporteras för närvarande av olika provinser och kommuner, utan att det totala antalet fall offentliggjorts av staten. Detta är en åtgärd som vanligen används av den kinesiska kommunistregimen. De brukar se det kinesiska nyåret som mycket viktigt för försäljningen, något som hjälper till att öka bruttonationalprodukten (BNP).

– Om de rapporterar den verkliga omfattningen av epidemin är de rädda för att det kommer att orsaka utbredd oro bland allmänheten. Följaktligen skulle landets produktionskedjor inom industrin drabbas hårt och försäljningen på den inhemska marknaden skulle då gå ned avsevärt, vilket skulle bli förödande för svaga ekonomier. Då kan en stor ekonomisk panik svepa över landet med sjunkande BNP.

En kvinnlig anställd som svarade i telefon på Kinas center för sjukdomskontroll sade att sedan andra halvåret i fjol har myndigheterna använt taktiken att nedgradera siffrorna för att tackla H7N9 i Kina. De använder ett månatligt rapporteringssystem i linje med statens riktlinjer, i stället för dagliga incidentrapporter.

På frågan om den faktiska dödligheten sade kvinnan:
– Januaris siffror kommer att släppas den 10 februari. Det verkliga antalet i januari är mycket större än så i de där provinserna. Men jag kan inte svara på det.

Enligt en annan anställd på Kinas centrum för sjukdomskontroll har det varit fler fall hos människa av H7N9 i Peking, men det verkliga antalet är oklart.

via Snabb spridning av fågelinfluensa orsakar panik i Kina

Mer i detta ämne:

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

"VAD TÄNKER DU OM DETTA?"

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.