Osjälvisk kärlek stänger av hjärnans behov av belöningar

28 februari, 2014 kl. 08:22 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter:

Bill Hathaway
Yale University

Romantisk kärlek tycks aktivera samma områden för belöningar i hjärnan som aktiveras av kokain. Men ny forskning visar att osjälvisk kärlek, en djup och genuin önskan om andras lycka, i själva verket stänger av hjärnans centrum för belöningar.

”När vi verkligen osjälviskt önskar andras välbefinnande blir vi inte upphetsade på samma sätt som när någon vi är kär i skickar ett twittermeddelande, för det handlar inte alls om oss”, säger Judson Brewer, biträdande professor vid Yale University, numera vid University of Massachusetts.

Enligt tidskriften Brain and Behavior blir de neurologiska gränserna mellan dessa två typer av kärlek tydliga i fMRT-skanningen (Funktionell magnetresonanstomografi) hos  vana utövare av meditation.

Hjärnans belöningscentrum, som starkt aktiveras av den älskade personens ansikte (eller bilden av kokain), är nästan helt avstängt när en meditationsutövare instrueras att tyst upprepa meningar som ”Må alla varelser vara lyckliga”.

Sådana meditationer som stärker medvetandet är en huvudbeståndsdel i buddhismen och praktiseras nu allmänt inom stressreduceringsprogram i väst.

Lugnet i denna osjälviska kärlek till andra – som sådana religiösa gestalter som Moder Teresa eller Dalai Lama är exempel på – är en diametral motsats till den ångest som orsakas av bråk mellan två älskare eller när man är ifrån varandra en längre tid. Och de har sina egna belöningar.

”Avsikten med denna metod är att specifikt främja osjälvisk kärlek, man bara sänder ut den och man är inte ute efter något eller vill ha något i gengäld”, säger Brewer.

”Om du undrar vari  belöningen ligger för att man är osjälvisk, tänk då bara på hur det känns när du ser människor hjälpa varandra eller när du håller dörren öppen för någon nästa gång du går in på ett café.”

Källa: Yale University
Ursprungligen publicerad på www.futurity.org

via Osjälvisk kärlek stänger av hjärnans behov av belöningar

Mer i detta ämne:

Annonser

Kan medvetandet påverka kvanthändelser?

30 januari, 2014 kl. 07:45 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter:

Ben Bending
Epoch Times

Inom kvantfysiken är ett av de mest seglivade mysterierna det så kallade dubbeltspaltexperimentet, vilket den kände fysikern Richard Feynman beskrev som innehållande ”det enda mysteriet”.

Vad är det då som är så mystiskt med det?

Detta kräver lite förberedelse. Om man tar en ljustät låda och inuti den skjuter ut fotoner (enkelt uttryckt grundläggande ljusenheter) genom en spalt mot ett fotopapper, så får man ett mönster där det är mörkast precis i mitten och som blir svagare mot kanterna. Det är i stort sett vad man kunde förvänta sig: det mesta av ljuset träffar mitten och resten av fotonerna reflekteras i olika grad och sprider sig från mitten på ett förutsägbart vis.

Om man ändrar apparaten och för in en extra spalt och skjuter fotoner genom den så får man ett interferensmönster – omväxlande mörka och ljusa band. Det som händer är att ljuset uppför sig som en våg på sin väg mot skärmen och de två ljusstrålarna interfererar varandra. Ibland förstärker de varandra och ibland släcker de ut varandra.

Det är nu det blir riktigt intressant. Om man skjuter iväg en foton i taget genom utrustningen, men inte vet vilken spalt fotonen passerat så får man ändå ett interferensmönster!

Men om man skjuter iväg en i taget och vet vilken spalt den passerar så får man bara två kluster, på samma sätt som när man bara har en spalt öppen men på två platser.

Det har lagts fram många teoretiska förklaringar till mysteriet. Vissa går ut på att själva handlingen, observationen av en medveten varelse – ett sinne – spelar en avgörande roll. Handlingen att observera påverkar alltså tillståndet på kvantnivå.

Det här är kontroversiellt, förmodligen på grund av att det inte passar in i den rådande vetenskapliga världssynen om att materia och energi är primära, och att medvetandet inte har något att göra med de mest grundläggande beståndsdelarna i universum. Om sinnet inte vore lika fundamentalt som materia, hur skulle det då kunna påverka materia på kvantnivå?

Det bästa sättet att demonstrera problemet med synsättet att materia kommer först och att medvetandet kommer senare är förmodligen genom experiment, snarare än med filosofiska argument. (Trots allt har sådan filosofisk argumentation förts under lång, lång tid.)

Hur vore det om man på experimentellt vis kunde visa att medvetandet kan påverka resultatet i dubbelspaltexperimentet?

Dean Radin med kollegor har genomfört en serie av sex experiment för att demonstrera just detta.

Deltagarna fick först kännedom om dubbelspaltexperimentet genom att titta på en fem minuter lång animering. Sedan fördes de in i ett elektriskt avskärmat rum av stål, satte sig ner några meter från dubbelspaltapparaturen och gavs instruktioner om att försöka påverka strålen när de ombads göra detta.

Under slumpvist utvalda perioder på 15 till 30 sekunder fick deltagarna antingen slappna av eller försöka påverka apparaturen. Varje pass varade i ungefär 15 minuter, exklusive instruktionen.

Radin och hans kollegor fann att interferensmönstret försvagades betydligt under de perioder då deltagarna hade uppmärksamhet på utrustningen, jämfört med när utrustningen var aktiv men ingen närvarade. Det betyder att det mer såg ut som när man hade kännedom om vilken spalt som ljuset passerade igenom.

De kontrollerade olika faktorer, som elektrisk skärmning, temperatur och vibrationer, men ingen av dessa kunde förklara bort resultaten: fokuserad uppmärksamhet påverkade ljusmönstret.

Och hur bra man är på att fokusera visar sig vara en speciellt viktig faktor. Deltagarnas erfarenhet av meditation avgjorde helt huruvida de kunde påverka mönstret eller inte. De som inte utövade meditation misslyckades i allmänhet med att visa statistiskt säkerställd effekt.

På något sätt kan de som regelbundet fokuserar sin uppmärksamhet ha mer effekt på detta kvantfenomen.

Detta skapar en mängd nya frågor: hur påverkar ett fokuserat sinne detta och andra fenomen? Är de personer som mediterar olika andra människor eller är det meditationen i sig som skapar effekten? Om det är mängden övning, exakt vad är det då med meditation som ger den här förmågan?

Oavsett svaret på dessa frågor så ger experimenten starka statistiska bevis för att mediterande personer är kapabla att påverka kvanthändelser. För att få de här resultaten via slumpen så skulle man behöva utföra samma uppsättning av experiment 150 000 gånger. Som jämförelse så skulle det för de flesta psykologiska studier betraktas som giltigt om man kom till samma specifika resultat en gång på 20.

Radin och hans kollegor undersökte också huruvida fluktuationerna i jordens geomagnetiska fält kan vara orsaken till resultaten. Detta eftersom tidigare studier har visat att de magnetiska variationerna är kopplade till olika fenomen som är relaterade mänskligt beteende, som till exempel aktivitet på aktiemarknaden, självmord och hjärthälsa, liksom skillnader i prestation uppgifter gällande extrasensorisk perception (ESP).

De upptäckte att resultaten i experimenten inte förklarades av de här variationerna, men att variationerna bidrog till hur starka effekterna var. Således bekräftades ytterligare att både de geomagnetiska influenserna och effekten på dubbelspaltexperimentet är verkliga.

Studien publicerades i Physics Essays i juni 2012.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/293246-can-conscious-intention-affect-quantum-events/

via Kan medvetandet påverka kvanthändelser?

Mer i detta ämne:

Hälsosam mat och meditation kan sakta ner åldrandet

18 september, 2013 kl. 12:06 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, Mat, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Genom att leva hälsosamt går det att vända åldrandet och de positiva resultaten visar sig i synliga förändringar i cellerna, enligt forskare vid University of California.

I studien upptäcktes de synliga förändringarna i telomerer, som utgör de yttersta ändarna av kromosomerna som små skyddande områden i slutet av DNA-strängarna.

Men ålder och sjukdom gör att telomererna kortas ner och cellernas börjar åldras och dö allt snabbare. Sjukdomar som stroke, demens, cancer och diabetes kan då uppkomma.

Ju kortare telomerer desto äldre och tröttare är cellen och hela organismen.

Vid University of California i San Francisco undersökte forskare förändringar i telomerer hos 35 män med prostatacancer.

En grupp bland männen ombads anamma en hälsofrämjande livsstil och resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som inte ombads göra några livsstilsförändringar.

Forskarna upptäckte att de män som lagt sig till med en hälsosam livsstil hade förlängt sina telomerer med i genomsnitt tio procent under en femårsperiod.

Ju positivare förändringarna var desto mer förlängdes telomererna.

De män som däremot inte förbättrade sin livsstil förkortade i stället telomerernas längd med i genomsnitt tre procent.

Livsstilsförändringarna omfattade kost, fysisk aktivitet, stresshantering och socialt stöd.

Deltagarna i studien fick äta en kost rik på frukt, grönsaker, baljväxter och spannmål. De drog ner på intaget av raffinerade kolhydrater och sänkte sitt fettintag till mindre än tio procent av det totala kaloriintaget i kosten.

Männen ombads också att utföra måttlig träning, som exempelvis en halvtimmes promenad sex gånger i veckan.

För att sänka sina stressnivåer fick deltagarna utöva lätta yoga- och avslappningsövningar, stretching och meditation.

De fick också socialt stöd i form av gruppträffar ledda av en psykolog en gång i veckan.

Professor Dean Ornish, som lett studien, säger i en kommentar till The Telegraph:

”Om de bekräftas i större randomiserade och kontrollerade studier, kan dessa omfattande livsstilsförändringar signifikant minska risken för en rad sjukdomar och för tidig död. Våra gener och våra telomerer är predisponerade men de är inte nödvändigtvis vårt öde.”

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology.

Källor: The Lancet, The Telegraph.

via Hälsosam mat och meditation kan sakta ner åldrandet

Mer i detta ämne:

Gör gott för kropp och själ

28 maj, 2013 kl. 07:06 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, Mat, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,

Rödbetor kan sänka blodtrycket

Susanne Larsson
Epoch Times

Rödbetor innehåller ämnet nitrat som har visat sig påverka blodtrycket gynnsamt, enligt en studie som utförts av brittiska forskare. Nitrat tas upp via rötter från jorden och har betydelse för grönsakernas tillväxt.

Forskare vid Queen Mary, University of London, har undersökt effekten på blodtrycket vid intag av nitrat hos råttor och deras forskningsfynd har sedan bekräftats i en liten studie med 15 patienter med högt blodtryck, rapporterar Medical News Today.

via Rödbetor kan sänka blodtrycket – Epoch Times

Druvor gör gott för kroppen

Susanne Larsson
Epoch Times

Druvor är inte bara gott, nya forskningsrön visar att druvor i dieten kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

De nya forskningsrönen som nyligen presenterades vid Experimental Biology conference i Boston i USA, visar att druvor i kosten kan skydda mot organskador som kan uppstå vid metabola syndromet – ett samlingsnamn för en rad sjukdomstillstånd kopplade till att kroppens ämnesomsättning och cirkulation är störda.

…// Tänk på att välja ekologiskt odlade vindruvor eftersom druvor är hårt besprutade och kan innehålla spår av en rad olika bekämpningsmedel.

via Druvor gör gott för kroppen – Epoch Times

Grönområden får oss att må bra

Susanne Larsson
Epoch Times

Visst mår vi bra av att vistas i naturen. Nu bekräftar en ny studie att parker, trädgårdar och grönområden har en välgörande effekt på människors välbefinnande.

Forskare vid University of Exeter har undersökt data från 5 000 brittiska hushåll och 10 000 vuxna personer.

Deltagarna i studien ombads rapportera om sin psykiska hälsa då de flyttade runt mellan åren 1991 och 2008 för att bedöma grönområdens effekt på välmående.

Forskaren Mathew White
och hans kollegor vid European Centre for the Environment and Human Health såg att personerna rapporterade att de upplevde mindre stress och högre tillfredsställelse i tillvaron när de bodde i ”gröna områden”.

via Grönområden får oss att må bra – Epoch Times

Tänka snälla tankar gör susen för hälsan

Susanne Larsson
Epoch Times

Vi mår bra av att vara snälla och att ha goda relationer. Medkänsla stimulerar vagusnerven vilket medför positiv effekt för viktiga funktioner i kroppen, visar en ny studie som gjorts av amerikanska forskare.

I studien som letts av Barbara Fredrickson, professor i psykologi vid universitetet i North Carolina, Chapel Hill, deltog 65 personer, där samtliga var personal vid universitetet.

Hälften av deltagarna fick tillsammans i en timme om dagen under sex veckor träna sig i en meditationsmetod som fokuserar på medkänsla, och att tänka goda tankar om sig själv och andra.

via Tänka snälla tankar gör susen för hälsan – Epoch Times

TED talks: All it Takes is 10 Mindful Minutes

27 januari, 2013 kl. 07:13 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, meditation | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

When is the last time you did absolutely nothing for 10 whole minutes? Not texting, talking or even thinking? Mindfulness expert Andy Puddicombe describes the transformative power of doing just that: Refreshing your mind for 10 minutes a day, simply by being mindful and experiencing the present moment. (No need for incense or sitting in strange positions.)

Hjärntrötta kan bli hjälpta av yoga och meditation

12 november, 2012 kl. 11:26 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Patienter som lider av så kallad hjärntrötthet efter skallskada eller stroke kan bli hjälpta av yoga och meditation, visar en svensk forskningsstudie.

Sömnstörningar, minnesproblem, stresskänslighet, gråtmildhet, initiativlöshet, känslighet för ljud och ljus är tecken på att hjärnan utsatts för svår påfrestning och tillståndet kan drabba strokepatienter och personer som utsatts för kraftigt våld mot huvudet.

Det har inte tidigare funnits någon bra behandling för att hjälpa den här gruppen patienter men när en forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet lät patienter testa så kallad mindfulness-baserad stressminskningsmetod som utgår från yoga, meditation och så kallad kroppsskanning, blev forskarna själva överraskade av det positiva resultatet.

– Vi är överraskade över resultatet. Trötthet och stress minskade markant och vi såg en signifikant förbättring under bara åtta veckor, säger Birgitta Johansson, specialist i neuropsykologi, i ett pressmeddelande.

Mindfulness är ett begreppsom har sina rötter från öst och är ursprungligen en meditationsform som användes av buddhister för att uppnå andlig visdom och upplysning om livets mening . I väst har mindfulness-meditation anpassats som en metod för att lindra fysiska och psykiska obehag och fokus ligger på att utveckla sin sinnesnärvaro och vara i nuet.

– Meditation är bra hjärnvila för den här gruppen av patienter eftersom det är en träning i koncentration, i att rikta fokus på här och nu och inte låta sig störas av bruset runtomkring. Patienten lär sig fokusera på sin andning, säger forskaren Birgitta Johansson.

Birgitta Johansson anser att studien visar att den kan bli en viktig pusselbit i behandlingen av patienter som lider av svår mental uttröttbarhet efter skallskada eller stroke.

Forskare har i tidigare studier sett att personer som mediterar uppvisar mätbara positiva effekter i hjärnan.

En av studierna har utförts vid Massachusetts General Hospital och resultatet har publicerats i tidskriften Psychiatry Research 2011. I den studien såg forskarna att redan efter åtta veckors daglig meditation ökade koncentrationen av grå substans i de områden av hjärnan som har betydelse för minne, inlärning, självkänsla och empati.

via Hjärntrötta kan bli hjälpta av yoga och meditation – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Meditation hjälper tonåringar i riskzonen

19 juni, 2012 kl. 09:12 | Publicerat i Barn, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Arshdeep Sarao
Epoch Times

Regelbunden meditation från unga år kan avsevärt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, i och med att belastningen på hjärtat minskas.

Ett amerikanskt forskningsteam har studerat 62 afro-amerikanska tonåringar med högt blodtryck och upptäckt att hjärtats vänstra kammare hade lägre massa hos dem som mediterat två gånger dagligen. Hög massa i vänstra hjärtkammaren är ett förtecken på hjärt- och kärlsjukdomar.

”Ökad massa hos hjärtmuskelns vänstra kammare orsakas av extra arbetsbörda för hjärtat med högre blodtryck”, sade Vernon A Barnes på Georgia Health Sciences University i ett pressmeddelande.

”En del av dessa tonåringar hade redan förhöjd massa i vänstra kammaren på grund av deras höga blodtryck, något de sannolikt tar med sig upp i vuxen ålder.”

För att kontrollera effekten av meditation lät teamet slumpvis utvalda tonåringar delta i två olika aktiviteter i fyra månader.

30 tonåringar genomförde rutinmässigt 15 minuters gemensam meditation och 15 minuter hemma. Samtidigt fick en grupp av 32 tonåringar inte meditera, men de utbildades i hur man ska hålla blodtrycket på normal nivå och minska risken för hjärtsjukdomar. Samma instruktör arbetade med båda grupperna.

Efter studien visade EKG-undersökningar en minskning av deltagarnas vänstra hjärtkammare hos den grupp som mediterade.

Dessa elever visade också upp beteendeförbättringar enligt dokumentationen från skolan.

Enligt Barnes ger meditation en period av ”djup vila” vilket minskar aktiviteten hos sympatiska nervsystemet och utsöndringen av stresshormoner. ”Som följd slappnar blodkärlen av, blodtrycket sjunker och hjärtat arbetar mindre.”

Forskarna förklarade i sin artikel att tidigare studier har visat hur meditation effektivt sänker blodtrycket hos dem som utövar under lång tid, och kontrollerar indikatorer för psykosocial stress som ilska, fientlighet och depression.

”Statistik tyder på att en av tio svarta ungdomar har högt blodtryck”, sade Barnes. ”Om meditation utövas under längre tid kan det minska risken för att dessa ungdomar utvecklar hjärt- och kärlsjukdomar, utöver de andra hälsofördelar det ger.”

Detta är den första studien som visar en minskning i massan i vänster hjärtkammare på grund av meditation. Teamet hoppas att detta är ett steg mot att meditation etableras som ett sätt att förhindra och behandla hjärt- och kärlsjukdomar.

Resultaten publicerades på nätet i tidskriften Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

via Meditation hjälper tonåringar i riskzonen – Epoch Times


Meditation ger fler veck i hjärnbarken

31 mars, 2012 kl. 08:38 | Publicerat i Andlighet, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Chippy Yan
Epoch Times

I en ny studie från University of California i Los Angeles har forskarna funnit att personer som mediterat under lång tid har mer veck och fåror i hjärnbarken. Man har upptäckt att veckningarna har ett samband med intelligens, även om orsakssambandet inte har identifierats.

Forskarna gjorde magnetröntgenundersökningar på mer än 50 mediterande personer. De upptäckte inte bara att de som mediterade hade mer veckningar än personer som inte mediterar, utan också att de som mediterat under längre tid hade mer veckningar.

”Det har föreslagits att insulan [i hjärnbarken] kan fungera som ett nav för autonom, emotionell och kognitiv integration”, sade forskaren Eileen Luders i ett pressmeddelande. ”Mediterare är kända för att vara mästare i själviakttagelse och medvetenhet liksom i emotionell kontroll och självreglering, så upptäckterna verkar vettiga så tillvida att ju längre någon har mediterat, desto större grad av veckning i insulan.”

Studien publicerades på internet i tidskriften Frontiers in Human Neuroscience.

via Meditation ger fler veck i hjärnbarken – Epoch Times


Hur man får ett långt liv

25 januari, 2012 kl. 07:40 | Publicerat i Andlighet, Kina, Kinesisk kultur, Kropp & Sinne, Lustiga fenomen :-), meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,

Christine Lin
Epoch Times

Enligt legenden var Li Qing Yun 1677–1933 en kinesisk läkare, örtexpert, qigongmästare och stridsrådgivare. Det sägs att han genomlevde nio kejsare under Qingdynastin och uppnådde 256 års ålder.

Dödsrunan i Time Magazine från maj 1933, med titeln “Sköldpadda-duva-hund”, avslöjar Lis hemlighet för att uppnå ett långt liv: ”Håll hjärtat lugnt, sitt som en sköldpadda, gå sprittande som duvan och sov som en hund”.

Det sägs att Li hade en del ovanliga vanor i sitt dagliga liv. Han drack inte starksprit och rökte inte. Han åt på regelbundna tider. Han var vegetarian och drack ofta te på gojibär.

Han gick tidigt och lade sig och steg upp tidigt. När han hade tid så satt han rak i ryggen med stängda ögon och händerna i knät, ibland utan att röra sig alls, i flera timmar.

På fritiden spelade Li kort. Varje gång lyckades han förlora just så mycket pengar att det räckte till mat för dagen för hans motspelare. Tack vare hans generositet och balanserade uppförande tyckte alla om att umgås med honom.

Under hela sitt liv studerade Li kinesiska örter och gjorde upptäckter kring hemligheten om ett långt liv. Han reste genom Kinas provinser och så långt bort som till Thailand för att samla örter och behandla sjukdomar.

Håll hjärtat lugnt, sitt som en sköldpadda, gå sprittande som duvan och sov som en hund.

Även om det är oklart om Li faktiskt levde så länge som man tror, stämmer det lilla vi vet om hans vanor bra med vad den moderna vetenskapen kommit fram till om hur man får ett långt liv.

Forskning

Dan Buettner, författare till “The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest” (ungefär: De blå zonerna: Lärdomar om att leva längre från människor som har levt längst, övers. anm.) forskar i vetenskapen om ett långt liv. I boken och i ett föredrag från 2009 utforskar han olika vanor hos fyra geografiskt åtskilda folkgrupper runt om i världen.

Alla dessa grupper, adventister i Kalifornien, folk på Okinawa, på Sardinien och i Costa Rica, blir i högre utsträckning än de flesta människorna över 100 år gamla eller så lever de ett dussin år längre än genomsnittet. De platser där de här folkgrupperna bor kallar han för ”blå zoner”.

Enligt Buettners forskning äter alla blåzonsgrupperna en grönsaksbaserad kost. I bibeln nämns att äta baljväxter och grönt. Det gör också gruppen med adventister i Loma Linda i Kalifornien. Boskapsskötare i bergen på Sardinien äter ett osyrat fullkornsbröd, ost från djur fodrade med gräs och ett särskilt vin.

Buettner upptäckte att en lågkalorikost bidrar till ett längre liv, vilket märktes hos en grupp friska, äldre personer på ön Okinawa. De tillämpar en konfuciansk regel där man slutar äta när man är mätt till 80 procent.

Kanske spelade Lis te på gojibär en viktig roll för hans goda hälsa. Efter att ha hört berättelsen om Li, genomförde medicinska forskare från Storbritannien och Frankrike en djupgående studie på gojibär där de upptäckte att bären innehåller ett okänt vitamin kallat ”Vitamin X”, också känt som ”skönhetsvitaminet”. Deras studier bekräftar att gojibär hämmar ansamlandet av fett och underlättar bildandet av nya leverceller, sänker blodets glukos- och kolesterolnivåer, och så vidare.

Gojibär har en föryngrande roll: de aktiverar hjärncellerna och de endokrina körtlarna, förstärker hormonutsöndringen och tar bort gifter som ansamlats i blodet, vilket kan hjälpa till att bibehålla en normal funktion hos kroppens vävnader och organ.

Meditation

Forskare har hittat många fördelar med regelbunden meditation. I en studie gjord av forskare i neurovetenskap vid University of Massachusetts Medical School ombads två grupper stressade människor att antingen meditera i åtta veckor eller att fortsätta sina liv som vanligt.

Det framkom att de som mediterade “uppvisade en tydlig förflyttning av hjärnaktivitet till den vänstra pannloben”, enligt en artikel i Psychology Today från 2003. ”Den här mentala förflyttningen minskar de negativa effekterna av stress, mild depression och oro. Man ser också en minskad aktivitet i amygdala (mandelformad lob i lillhjärnan), där hjärnan bearbetar rädsla.”

Meditation får även hjärnan att krympa mindre på grund av ålder och höjer också sinnestämningen.

Förutom meditation upptäckte Buettner att regelbundet inplanerad dödtid läker inflammationer, vilka är en reaktion på stress. Adventisterna i Kalifornien är strikta med sin vilodag (24 timmar) då de reflekterar, ber och ägnar sig åt det sociala.

Gemenskap

Buettner kunde också se att gemenskap är en mycket viktig faktor till ett långt liv hos blåzonsgrupperna. Typiskt på Okinawa är att man har många nära vänner som man delar allt med. I bergen på Sardinien finns en respekt för de äldre som man inte hittar i det moderna västerländska samhället. Hos adventisterna sätts familjen först.

En känsla av tillhörighet och att ha friska vänner och familj uppmuntrar till ett hälsosamt leverne.

I “Outliers” (ungefär ”de udda”, övers. anm.) undersökte Malcolm Gladwell en grupp italienare, kallade Rosetans. De flyttade till ett område väster om Bangor i Pennsylvania. På andra sidan gränsen hade de färre fall av hjärtsjukdomar och levde generellt långa liv som friska. Efter några experiment visade det sig att hemligheten varken handlade om genetik eller kost (41 procent av kosten kom från fett).

“Rosetans hade skapat en kraftfull, skyddande social struktur som kunde skydda dem från den moderna världens tryck”, skrev Gladwell. ”De var friska på grund av varifrån de kom, tack vare den värld som de hade ordnat för sig i sin lilla by bland kullarna.”

Meningsfullt liv

På sina resor stötte Buettner på en gemensam nämnare i blåzonsgrupperna: ingen av dem hade begreppet “pension”. Det verkar som att hålla igång gör det lättare att hålla igång.

Ett meningsfullt liv ända in i den mognaste åldern är ett mantra för grupperna på Okinawa och på Sardinien. Buettner mötte där kvinnor och män som var över hundra år som fortsatte att vandra i bergen, bygga staket, fiska och ta hand om barn-barns-barn-barns-barnbarnen.

En intressant sak var att inga av dessa hundraåringar motionerar avsiktligt så som vi västlänningar som går på gymmet. ”De lever bara aktiva liv, som kräver fysisk aktivitet”, sade Buettner. Alla går, lagar mat och sköter sina sysslor manuellt och många av dem sköter om trädgården.

Baserat på en artikel om Li Qing Yun från Kan Zhong Guo (Hemliga Kina)

via Hur man får ett långt liv – Epoch Times

Meditation är bra för hjärnan

8 december, 2011 kl. 20:13 | Publicerat i Andlighet, Falun Dafa/Falun Gong, Kropp & Sinne, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

Nyligen har amerikanska forskare kunnat visa att meditation sänker aktiviteten i delar av hjärnan som är inblandade när vi dagdrömmer, men också vid psykiska störningar som autism och schizofreni.

Meditation innebär att man genom koncentration uppnår ett djupt mentalt och fysiskt vilotillstånd men utan att falla i sömn.

Forskare vid Yaleuniversitetet i USA har med hjälp av funktionell magnetröntgen studerat effekterna i hjärnan hos personer som mediterar.

Både erfarna och mindre erfarna utövare av tre olika meditationstekniker deltog i studien.

Resultatet visade att det vid meditation sker en minskad aktivitet i den del av hjärnan som omfattar ett nätverk som har förknippats med koncentrationsstörningar, ångesttillstånd och vid bildande av plack som uppstår vid demenssjukdomen Alzheimers. Effekten var densamma hos testpersonerna oavsett vilken meditationsteknik de utövade.

Forskarna tror att personer som mediterar förbättrar sin förmåga att kunna fokusera på nuet och håller ifrån sig självcentrerade och irrande tankar, något som är starkt förknippat med autism och schizofreni.

Effekten sågs både
hos personer som hade mediterat länge och hos dem som var mindre erfarna. Samma effekt visade sig också när försökspersonerna inte mediterade utan bara vilade.

”Meditationens förmåga att hjälpa människor leva i nuet har varit en del av de filosofiska och kontemplativa metoderna sedan tusentals år.” säger Judson A Brewer biträdande professor i psykiatri och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Även tidigare studier har på visat hur meditation kan påverka hjärnans funktioner positivt.

Vid Wake Forest
University School of Medicine i USA lät forskare testdeltagare meditera 20 minuter varje dag under en fyra dagars period.

Det visade sig att de uppvisade en betydligt förbättrad kognitiv förmåga och presterade mycket bättre i testerna än de icke mediterande personerna i den kontrollgrupp som resultaten jämfördes med.

Vid ett forskningssamarbete mellan forskare vid universiteten i  Massachusetts, USA och i Giessen, Tyskland har man konstaterat att en så kallad mindfulness-meditation ger mätbara förändringar i de områden av människans hjärna som förknippas med minne, självkänsla, empati och stress.

Forskarna lät 16
deltagare lära sig en meditationsteknik och under de åtta veckor som studien pågick förändrades koncentrationen av grå substans i de delar av hjärnan som förknippas med de ovanstående förmågorna.

Forskarna studerade anatomiska bilder av testpersonernas hjärnor med magnetresonans före och efter programmet och förändringarna jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 17 personer som inte mediterade.

Vid UCLA, University of California Los Angeles, upptäckte forskare att hjärnan hos personer som mediterat flera år skilde sig från hjärnan hos dem som inte mediterade. Delar av hjärnan var större och de hade också mer av den grå substansen (del av hjärnbarken som består av nervcellernas cellkroppar).

Forskaren Hu Yu-Whuei
från Ekonomiska institutionen inom National Taiwan University har publicerat en forskningsrapport som visar att utövande av den uråldriga meditations- och qigongmetoden Falun Gong starkt bidrar till att harmonisera det psykiska tillståndet.

Forskningsprojektet omfattade Falun Gong-utövare från hela Taiwan. Undersökningar gjordes i en femtedel av alla städer och distrikt, 1182 godkända frågeformulär samlades in och analyserades.

Resultaten visade att Falun Gong-utövarnas grad av tillfredsställelse över det egna hälsotillståndet ökade från 24 procent till 78 procent; tillfredsställelsen över den egna förmågan att hantera den dagliga situationen ökade från 36 procent till 81 procent. Dessutom visade 33 procent av personerna tendenser på nervositet och melankoli tidigare, men mindre än 3 procent rapporterade sådana känslor efter att ha börjat utöva metoden.

Författaren och läkaren Stefan Einhorn har skrivit böcker som handlar om människans uppgift på jorden och om hur vi människor bör leva  för att skapa ett gott mänskligt liv. De fyra ord som sammanfattar hans budskap är: sanningssökande, etik, kärlek och visdom.

Einhorn anser att meditation inte bara har en rad positiva hälsobefrämjande effekter. Meditation kan lära människan att lyssna inåt och därför vara en betydelsefull metod att få tillgång till vår inre visdom. Inre frid, större medkänsla och ökade insikter är resultatet som regelbunden meditation kan hjälpa oss att uppnå.

via Meditation är bra för hjärnan – Epoch Times

Mer i detta ämne:


Tillbaka till vardagen

16 augusti, 2011 kl. 13:11 | Publicerat i Andlighet, Barn, dagens tankar, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Mat, meditation, Miljöfrågor, mobilstrålning, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Så lider sensommaren mot sitt slut och hösten har sedan några dagar börjat anas i den allt klarare luften. Efter att ha varit ute och rest i vårt vackra sommarsverige, så har vardagen åter gjort sin entré i min tillvaro. Solen har följt med mig på min resa och jag kommer att lägga ut fler bilder på min fotoblogg så småningom. Var sak har sin tid…

Insikterna har varit många under resans gång. När man låter stunden ha sitt skeende och vilar och betraktar det som är, utan värdering och dömande, stilla i tanken och i hjärtat, så kan man upptäcka saker hos sig själv och andra, och om livet.

Den insikt som jag djupast bär med mig just nu är att om man söker bekräftelse från andra, söker bekräftelse i det yttre, så blir självet aldrig nöjt då dess natur är att det bara vill ha mer och mer. Om man istället slutar söka bekräftelse i det yttre och ger sig själv sitt eget självvärde, grundat på en realistisk syn på sig själv och vad man bör förbättra, återigen utan värdering och dömande, så ger det en stadigare grund att stå på och ett lugn infinner sig.

En annan viktig insikt är vikten av att ha ett optimistiskt sinne. Ett optimistiskt sinne som utifrån en realistisk bedömning av sakernas tillstånd i situationen kan ta kloka och visa beslut.

Här kommer några tips på läsvärda artiklar. En del av de artiklar jag publicerar på bloggen är inte så positiva då livet innehåller både negativt och postivt. Det viktigaste är dock att hitta lösningen på problemen utifrån att vara medveten om det som sker. Det är, enligt min mening, en betydelse av att ha ett postivt och optimistiskt sinnelag.

Om vi börjar med meditationen och dess kraft:

Meditation förbättrar sinnesstämningen
”Meditation kan ge goda effekter på hälsan redan efter fem veckor. “Slappna av med dina ögon stängda …” är något som människor borde prova, enligt en studie i tidningen Psychological Science som förknippar korta perioder av meditation med positiva humörförändringar.”

Meditation kan bromsa hjärnans åldrande
”En ny studie bekräftar det tidigare studier redan visat – att meditation kan hejda hjärnans åldrande. Amerikanska forskare har konstaterat att meditation verkligen ger mätbara positiva förändringar i områden i hjärnan som har betydelse för minnet och medvetandet, rapporterar Natural News.”

Sedan har vi kost och hälsa:

Kosten har betydelse för betygen
”För den som vill få bra skolbetyg är det ingen dum idé att äta upp grönsakerna på tallriken. Det finns nämligen samband mellan ett högt intag av folat och höga betyg, enligt en ny svensk studie.”

Du är vad din mat äter
”Sammansättningen av hönsfodret avgör vilka hälsoeffekter hönornas ägg ger konsumenterna, visar ny forskning.”

Ägg skyddar mot cancer och hjärtsjukdomar
”Ägg är ett perfekt förpackat livsmedel och en utmärkt källa till proteiner, lipider, mineraler och vitaminer. Nu har ägg också visat sig ha kraftfulla antioxidativa egenskaper som skyddar mot både hjärtsjukdomar och cancer, enligt en ny kanadensisk studie.”

Och om vår miljö:

Antibiotika i avloppsvatten hotar hälsan
”Rester av den antibiotika som vi människor eller djur behandlas med sprids vidare ut i miljön via avloppsvatten. Det här kan bidra till resistensproblematiken eftersom redan extremt låga koncentrationer av antibiotika kan anrikas och utveckla resistens visar ny forskning från Uppsala universitet.”

Varnar för bisfenol i dricksvattnet
”Det farliga ämnet bisfenol förbjöds nyligen i nappflaskor. Nu riskerar det att komma ut i dricksvattnet, enligt Sveriges Byggindustrier som uppmanar till stopp för en ny sorts renoveringar.”

Alarmerande ”lugnande” besked om mobiltelefoner och barn

”Ett svenskt-internationellt forskarlag presenterade nyligen resultatet från sin studie där de dragit slutsatsen att mobilanvändning bland barn inte ökar risken för hjärntumör. Kanske drog många föräldrar en lättnadens suck. Men kan vi lita på forskarna? Nej, säger en svensk expert som är oroad över resultaten och hon är inte ensam om att ha den uppfattningen.”

Sedan kan vi ju avsluta med lite galaktisk information 🙂

Vriden ring upptäckt nära Vintergatans centrum
”Rymdteleskopet Herschel har för första gången avslöjat en kall gasring nära Vintergatans centrum. Det finns dock ett mysterium kring upptäckten – ringen tycks vara spiralformad.”

Studie visar att meditation omstrukturerar hjärnan på åtta veckor

15 februari, 2011 kl. 22:06 | Publicerat i Andlighet, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Cassie Ryan
Epoch Times

Mindfulness-meditation är förenad med mätbara förändringar i de områden av människors hjärnor som förknippas med minne, självkänsla, empati och stress, enligt en studie som publicerats i Psychiatry Research: Neuroimaging den 30 januari 2011.

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) inbegriper ett möte i veckan i åtta veckor och en heldags träning för att lära sig övningarna som utvecklar mindfulness, inklusive en mental kroppsscanning, mindful yoga och sittande meditation.

Forskarna, från Massachusetts allmänna sjukhus (MGH), universitetet i Massachusetts och universitet i Giessen i Tyskland, valde för studien ut 16 deltagare som skrevs in på MBSR-kurser i stressreduktion.

Anatomiska bilder av deras hjärnor framställdes med magnetresonans (MR) före och efter programmet och förändringarna jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 17 personer som inte mediterade.

Under de åtta veckorna förändrades koncentrationen av grå substans i de delar av hjärnan som förknippas med inlärning och minne, känslor, självreferentiella processer, och perspektivtagande.

Läs mer: Studie visar att meditation omstrukturerar hjärnan på åtta veckor – Epoch Times

Meditation – en källa till inre lugn

19 december, 2010 kl. 22:58 | Publicerat i Andlighet, meditation | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Andrum

av Magdalena Mecweld

Lugn i stressen. Det kostar inget, är lätt att göra och funkar nästan varsomhelst. Allt fler söker självkännedom genom att lyssna inåt i stillhet. SvD har guiden till olika former av meditation.

Hon beskriver meditation som en dagligt check-up, en stund då hon går inåt och lyssnar på sitt hjärta. Fortfarande kan hon bli stressad, arg, irriterad och deppig. Men de starka känslorna försvinner snabbare och tar inte över hela henne. Det medför i sin tur att reaktionerna inte längre är impulsstyrda.

– Jag har börjar skilja på mina egna, andras och samhällets värderingar. Istället för att vara styrd utifrån styrs jag numera av mitt inre, av min egen sanning. Och jag blir inte lika stressad eller besviken om saker inte blir som jag har tänkt mig. Livet har sin gång och jag försöker vara närvarande medan det varar.

Läs mer: Andrum | Mat & Hälsa | SvD

Vetenskapen kring lycka

18 november, 2010 kl. 11:49 | Publicerat i Andlighet, meditation, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Leonardo Vintiñi
Epoch Times

Alla längtar efter lyckan, vilken dock är väldigt svårfångad. På ett eller annat sätt – medvetet eller omedvetet, direkt eller indirekt – är allting vi gör, allt vi hoppas på, kopplat till en djup önskan om lycka.

Med 256 elektroder på sitt rakade huvud uppvisade den franske buddhistmunken Matthieu Ricard, författare till boken “Happiness: A Guide to Developing Life’s Most Important Skill”, samma naturliga leende som han alltid bär vart han än går. Hans vänstra prefontala cortex, ett område i hjärnan som är särskilt aktivt hos personer med positiva tankar, har en aktivitet som är långt större än vad som är normalt.

Som molekylärbiolog känner Ricard igen resultaten från magnetresonansundersökning av hjärnan. Enligt vetenskapen skulle hans mentala tillstånd innebära att han är den lyckligaste mannen på jorden.

Åratal av studier har gjort att forskarna med stor precision kunnat urskilja att aktiviteten i den vänstra prefontala cortexen är starkt kopplad till en känsla av välbefinnande, medan negativa känslotillstånd påverkar det högra prefontala området.

Till forskarnas förvåning avslöjade studien ett tydligt mönster hos de personer som har ”lyckliga hjärnor”. Det var inte de som hade uppnått mest ekonomiskt eller materiellt i livet, utan snarare en på det hela taget väsentligt annorlunda grupp – tibetanska munkar och professionella mediterare.

När en grupp erfarna mediterare utövade en meditation som fokuserade på barmhärtighet genomgick ett omfattande experiment fann man att de kunde omvandla hjärnanatomin på ett förvånande sätt. De ökade graden av positiva känslor, vilket observerades i den vänstra prefontala cortexen. De minskade också aktiviteten i högra frontalloben, som är kopplad till rädsla och ilska. De ökade också varaktigheten och djupet i sin uppmärksamhet.

Forskarna drog slutsatsen att den barmhärtighet som skapades i vissa typer av meditation gjorde hjärnan fridfull och att ett tillstånd av välbefinnande uppnåddes. Lyckan hos mediterarna bestod av ett tillstånd där ingen rädsla fanns och där man hade full kontroll över känslorna.

Läs mer: Vetenskapen kring lycka – Epoch Times

Bhutan – landet där skolbarnen lär mer om lycka än om pengar

19 oktober, 2010 kl. 16:01 | Publicerat i Andlighet, Barn, Ekonomi, hållbar utveckling, meditation, Miljöfrågor | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Bhutan är verkligen speciellt. Jag vet att de länge värnat om att behålla sina värderingar och sin kultur genom att kraftigt begränsa kontakten med omvärlden, genom att t ex inte tillåta turister och västvärldens inflytande i så stor omfattning.

Från Wikipedia:

Bhutan är ett av de mest slutna samhällena i världen, och möjligheterna för utlänningar att besöka landet är begränsade till vissa utvalda områden och till ett högt pris. Större delen av befolkningen lever i små byar på landsbygden, och försörjer sig på jordbruk och uppfödning av jakar. Buddhismen är en viktig del av livet.

När jag läser nedanstående artikel så kan jag tycka att de faktiskt är ett föregångsland i vad som egentligen är viktigt här i livet. Barnen får lära sig hur att leva i harmoni med naturen, med den sociala omgivningen och med sig själv. Kan det bli bättre?

Jag hoppas verkligen att kunskapen om detta sprider sig så att dessa frön även kan slå rot här hos oss i västlandet. Jag har länge efterfrågat denna typ av undervisning i våra skolor och kanske är det inte helt omöjligt att det kan ske även här i framtida skolors undervisning? Om tillräckligt många börjar efterfråga det så… Det har faktiskt startats upp kurser i lycka på högskolan, se Plugga dig lycklig 🙂

I Bhutan lär sig skolbarnen sträva efter lycka istället för pengar

Bhutans undervisningsmyndighet har utarbetat en täckande guide till bruttonationallycka.

I december 2009 samlades en skara sakkunniga från hela världen i Bhutans huvudstad Thimphu för att diskutera god undervisning.

Seminariedeltagarna var bekymrade över att deras utbildningsanstalter producerar konsumenter som mäter sin livsframgång i makt och pengar.

Kutlur och livskvalitet istället för ekonomiska värderingar

Kungadömet Bhutan ligger i Himalaya och har 700 000 invånare. Dess fjärde kung, Jigme Singye Wangchuk, utvecklade begreppet bruttonationallycka (Gross National Happiness) redan på 1980-talet.

Mandalan beskriver faktorerna som bildar bruttonationallyckan i Bhutan. Foto: Educating for GNH, Royal Education Council

Bruttonationalprodukten (BNP) är en viktig mätare när man undersöker olika länders invånares välmående. Men att definiera människor som fattiga, mätt med mätare som är främmande för deras kultur, är en av det internationella utvecklingssamarbetets stötestenar.

Mätarna har kritiserats för att de ger för mycket tyngd åt ekonomiska mätare som är bundna till BNP. Alltför snabb ekonomisk tillväxt kan till och med vara skadlig: kulturen kan förtvina, miljöproblemen öka, liksom sociala och hälsorelaterade problem som prostitution och aids. Det är priset som länder som är ute efter snabb ekonomisk utveckling kan få lov att betala för sin materiella välfärd.

Bhutans kung föreslog att man istället för att använda BNP som mätare skulle undersöka hur lyckliga invånarna är. Bhutans myndigheter började systematiskt utarbeta ett utvecklingssystem som lämpar sig för Bhutans kulturella, traditionella och andliga värderingar och vars tyngdpunkt ligger på bruttonationallycka.

Bruttonationallyckan har fått stor internationell uppmärksamhet. Seminarier har ordnats på olika håll i världen, bland annat i Thailand, Japan och Indien.

”Internationella experter stödjer våra planer och vill till och med lära sig av våra eftersträvanden”, berättar premiärminister Jigme Y. Thinley.

Läs mer:I Bhutan lär sig skolbarnen sträva efter lycka istället för pengar – Utrikesministeriet: Global.finland: Aktuellt

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.