Kan Konfuciusinstituten följa både kinesisk och kanadensisk lag?

4 november, 2014 kl. 07:29 | Publicerat i Barn, Falun Dafa/Falun Gong, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


Omid Ghoreishi
Epoch Times

Är det möjligt för Konfuciusinstituten att följa både kinesisk lag och lagen i värdnationen? Institutetet har ett av Peking kontrollerat utbildningsprogram, som av kinesiska tjänstemän används som verktyg för att utöka regimens ”mjuka makt”.

I enlighet med Ontarios kommunallag om informationsfrihet och skydd av privatlivet, begärde Epoch Times att få ta del av avtalet mellan Torontos distriktskolstyrelse(TDSB) och Konfuciusinstitutets (KI) huvudkontor. En klausul i avtalet säger att Konfuciusinstitutets verksamhet måste ske i enlighet med lagar och förordningar i både Kanada och Kina.

Skolstyrelsen som är Kanadas största kommer att rösta om att avsluta sitt samarbete med Konfuciusinstitutet den 29 oktober.

Erfarenhet av minst en kanadensisk institution har visat att det är opraktiskt eftersom lagstiftningen hos en totalitär enpartistat motsäger Kanadas parlamentariska demokrati. Det kan vara så att man bortser från den kanadensiska lagen.

– Kanadensisk lag är jämlik, icke-diskriminerande. Kinas lagar, å andra sidan, skapar ”förtryck, diskriminering och fientlighet” mot någon grupp som det kinesiska kommunistpartiet väljer att rikta in sig på, däribland Falun Gong, tibetaner, uigurer och demokratiaktivister bland många andra, förklarar David Matas, en Winnipeg-baserad människorättsadvokat.

Förbjöds utöva Falun Gong

År 2012/13 tog Matas sig an ett fall med en lärare på Konfuciusinstitutet vid McMasters universitet. Hon anställdes i likhet med andra lärare i Kina för att börja arbeta i Kanada på universitetets Konfusciusinstitut. Hon var tvungen att skriva under ett kontrakt där man lovar att inte utöva Falun Gong, en andlig meditationsmetod som allvarligt förföljs i Kina.

Sonia Zhao skrev på kontraktet av rädsla för att hennes vägran skulle avslöja för kinesiska tjänstemän att hon faktiskt utövade Falun Gong. Det hade kunnat leda till fängelsestraff, precis som för mamman som också är Falun Gong-utövare.

– Initialt var McMasters försvar att det inte är deras jurisdiktion och att de inte visste om det, säger Matas.

– Jag argumenterade motsatsen, att det var deras jurisdiktion då det hände i Ontario och de måste ha känt till det eftersom Hanbans (Konfuciusinstitutets huvudkontor i Kina) anställningspolicy publicerades på deras webbplats på engelska.

Epoch Times rapporterade under 2011 att Hanban har en bestämmelse på engelska på sin webbplats om att lärare vid Konfuciusinstituten inte får ha ”några uppgifter om deltagande i Falun Gong”.

Epoch Times rapporterade även tidigare i år att webbplatsen för Hunan University, som har ett avtal att skaffa lärare till Torontos distriktskolstyrelsens Konfuciusinstitut, säger att undervisningskandidater ”kommer att utvärderas för att säkerställa att de uppfyller de politiska ideologikraven”.

Inte på samma linje

För sin del hade McMaster diskussioner med Konfuciusinstitutets huvudkontor för att få bort diskriminerande krav på lärarna som kommer till Kanada, men Hanban ville inte ändra sig.

Till slut beslutade universitetet att avsluta sitt program med Konfuciusinstitutet sedan den av Peking styrda organisationen inte följde värderingar och principer om mänskliga rättigheter som universitetet följer och ”värderar högt”.

– Det fanns ingen anpassning till vad som hände i de två länderna, sade Andrea Farquhar, biträdande vice vd för offentliga och statliga relationer vid McMaster.

– Trots att vi försökte hitta en lösning, visade det sig att det inte fanns någon lösning, så vi gav dem varsel i december 2012 om att vi skulle stänga [Konfuciusinstitutet], och det stängdes 2013.

Pekings politiska arm

McMaster är inte den enda institutionen som stängt sitt Konfuciusinstitut. Det kanadensiska förbundet för universitetslärare utfärdade ett uttalande i slutet av förra året som uppmanade alla kanadensiska universitet och högskolor att klippa av banden med Konfuciusinstitut. Förbundet kallade dem ”den kinesiska regeringens politiska vapen”. Strax därefter avslutade University of Sherbrooke sitt samarbete med Konfuciusinstitutet.

Söder om gränsen hade det amerikanska förbund för universitetsprofessorer samma åsikt som dess kanadensiska motsvarighet, och bad alla amerikanska universitet att inte samarbeta med Konfuciusinstituten. Förbundet sade att genom att universiteten agerar värd ”främjas [kinesiska] statens agenda för rekrytering och kontroll av akademisk personal, vid val av läroplan och i begränsningar vid debatter”.

Två framstående amerikanska universitet, Pennsylvania State University och University of Chicago, beslutade att avsluta sina relationer med Konfuciusinstituten under de senaste månaderna.

Underrättelsetjänster och experter, däribland tidigare chefen för kanadensiska Säkerhetspolisen, Michel Juneau-Katsuya, har också uppgett att Konfuciusinstituten är involverade i spioneri för Peking.

Torontos distriktskolstyrelsens partnerskap med Konfuciusinstituten förespråkades ursprungligen av tidigare ordföranden Chris Bolton medan resten av styrelsen hölls i mörker om detaljerna i avtalet. Bolton avgick i juni några månader före slutet av sin mandatperiod efter att föräldrar och många av förvaltarna tagit upp farhågor om partnerskapet.

Tjugo av tjugotvå förtroendevalda vid Torontodistriktets skolstyrelser röstade för en motion att under bolagsstämman den 29 oktober säga upp det kontroversiella avtalet.

via Kan Konfuciusinstituten följa både kinesisk och kanadensisk lag?

Relaterade artiklar

Annonser

Nyfikenhet förbättrar minne och inlärning

26 oktober, 2014 kl. 07:56 | Publicerat i Barn, Kropp & Sinne, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,Emma Saville
The Conversation

Ju mer nyfikna vi är på ett ämne, desto lättare är det att minnas inte bara informationen i det ämnet utan också annan orelaterad information som ges vid samma tillfälle. En studie som publicerats i tidsskriften Neuron visar vad som händer inuti våra hjärnor när vår nyfikenhet väcks.

Deltagarna i studien ombads gradera hur nyfikna de var på att hitta svaret på en enkel faktafråga, som till exempel, ”Vad betyder egentligen ordet ’dinosaur’?”

Deltagarna placerades sedan i en maskin för magnetisk resonanstomografi (MRT) som mäter hjärnaktiviteten, baserat på förändringar i blodflödet när hjärnan utför en viss uppgift.

Deltagarna fick se den triviala frågan igen, följt av bilden av en persons ansikte och ombads ta ett specifikt beslut om personen. Till slut fick de svaret på faktafrågan, i fallet med dinosauren: ”skräcködla”.

Efter MRT-skanningen fick deltagarna ett överraskningsprov på svaren på faktafrågorna och även på deras förmåga att känna igen de ansikten som visades under skanningen.

Det nyfikna sinnet är en virvelström av information

Forskningen gav tre huvudsakliga upptäckter.

För det första, när människor är nyfikna på att få reda på svaret på en fråga så är de bättre på att lära sig den informationen – inte bara kortsiktigt utan också efter en fördröjning på 24 timmar. Det mest förvånande var dock att deltagarna bättre kom ihåg orelaterad information – såsom ansiktet – som visades samtidigt.

Det tycks som om ett nyfiket sinne tar in mer information, oavsett ämne.

”Detta visar att när hjärnan engageras mer, genom att en uppgift görs relevant och intressant, så lär sig människor mer”, sade Amy Reichelt, forskare i psykologi på University of New South Wales.

För det andra, när nyfikenheten stimuleras visar forskningen att det sker ökad aktivitet i hippocampus, det område i hjärnan som är kopplat till minnet. Det blir även ökad aktivitet i de områden i hjärnan som hänger ihop med belöning när nyfikenheten stimuleras.

Fiona Kumfor är forskare på Neurosceience Research Australia och hennes arbete fokuserar på hur de känslor man upplever vid en händelse avgör huruvida det är troligt att man kommer ihåg den händelsen.

Hon säger att arbetet i den här studien överensstämmer med hennes upptäckter och bekräftar att andra motiverande tillstånd, som nyfikenhet, också påverkar huruvida det är troligt att man kommer ihåg information.

”Det som är viktigt är att den här artikeln visar att nyfikenhet, på samma sätt som känslor, inte bara avgör huruvida intressant information blir ihågkommen, utan också kan påverka minnet av ovidkommande/obetydlig information som finns vid samma tidpunkt”, sade hon.

Motivationen har betydelse

Jee Hyun Kim, forskare i biologisk psykologi och chef på Developmental Psychobiology Lab vid Melbourne’s Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, säger att mer skulle kunna göras för att se huruvida de olika graderna av nyfikenhet och olika motivation från person till person har en påverkan på minne och lärande.

”Det skulle vara intressantare att se […] huruvida personer med låg nyfikenhet svarar bättre på yttre motivation (belöningsvärde, lägre kostnad), medan personer med hög [inre] motivation (egen motivation eller nyfikenhet) hellre bör lämnas i fred”, sade hon.

”Att finna sådana samband, och hur sådana inre och yttre motivationer kan förändras beroende på neurologiska störningar, kommer att få mer betydelsefulla praktiska tillämpningar.”

Kumfor tillägger att forskning inom påverkan på minnet från yttre belöning är ett viktigt forskningsområde.

”Tidigare forskning har antytt att de positiva effekterna av inre belöning och yttre belöning inte bygger på varandra”, sade hon.

“Att ge extra yttre belöning när en person redan är motiverad av sig själv har sannolikt ingen extra gynnsam effekt på minnet.

”Yttre belöning kan emellertid vara nyttig när ämnet som ska läras in är mindre intressant och inte motiverar i sig självt.”

Stimulera nyfikenhet

Reichelt sade att konsekvenserna av den här nya forskningen kommer att kunna hittas inom både medicin och utbildning.

”Att stimulera nyfikenhet är väldigt viktigt över alla åldrar, från skolor till arbetsplatser och till äldrevården”, säger hon.

”För personer med neurologiska sjukdomar som Alzheimers eller demens hjälper det dem komma ihåg saker när de genomför engagerande viktiga uppgifter, och uppmuntrar också till nytt lärande.”

”[För] barn som kanske kämpar med att lära sig och blir frustrerade kan stimulans av nyfikenheten innan lärande i en utbildningsmiljö öka ytterligare lärande och även öka motivationen att lära.”

Artikeln publicerades ursprungligen i The Conversation. Läs originalartikeln

via Nyfikenhet förbättrar minne och inlärning

Relaterade artiklar

Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

6 oktober, 2014 kl. 07:06 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


Susanne Larsson
Epoch Times

”Trådlös teknik bör inte användas i skolor och förskolor”. Den rekommendationen kommer från tre experter i en skrivelse till svenska myndigheter. Skrivelsen sammanfattar vad forskningen visat när det gäller hälsorisker som har samband med exponering för strålning från trådlös teknik.

Bakom skrivelsen står cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro universitetssjukhus, Cindy Sage, projektledaren för Bioinitiativrapporten, USA, samt David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö, University of Albany, USA.

Bioinitiativrapporten från 2013 omfattade 1800 vetenskapliga studier som sammantaget visade att trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer utgör en hälsorisk för barnen och att de gällande gränsvärdena bör sänkas kraftigt.

De tre experterna bakom skrivelsen deltog i Bioinitiativrapporten tillsammans med 26 andra experter som gått samman och arbetat med granskningen.

Den aktuella skrivelsen varnar för användningen av trådlösa nätverk i miljöer där barn vistas. Skolorna bör i stället använda sig av trådbunden uppkoppling, uppmanar man.

Experterna varnar för att strålningen ökar risken för cancer och neurologiska sjukdomar och hänvisar till vetenskapliga studier som beskriver skadlig påverkan redan vid exponeringsnivåer under gällande gränsvärden.

Trådlös teknik utgör en hälsorisk för både vuxna och barn men det är speciellt barnen som är mest sårbara. Redan för det ofödda barnet utgör strålningen en hälsorisk. Påverkan på inlärningsförmåga, minne och beteende har påvisats hos både djur och människor som exponerats för strålning under fosterstadiet.

I skrivelsen understryker experterna att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av Världshälsoorganisationens forskningsorgan för cancer (IARC).

”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de.

Källa: www.stralskyddsstiftelsen.se

via Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

Relaterade artiklar

Skärmar försämrar barns sociala förmåga

26 augusti, 2014 kl. 13:42 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,


Leif Näslund

En ny studie visar att barn som inte varit i närheten av smartphones surfplattor och andra skärmar på fem dagar blir bättre på att läsa av andra människors känslor.

En studie utförd vid UCLA i Kalifornien, USA, visar att för mycket tid vid skärmar försämrar barns förmåga att interagera socialt. Enligt en av medförfattarna till studien, professor Patricia Greenfield, har vi intresserat oss för mycket av fördelarna med att använda digitala medier i undervisningen att vi glömt bort nackdelarna.

Professor Greenfield menar att för mycket användning av surfplattor minskar barns sensitivitet för emotionella uttryck vilket gör det svårare att förstå vad andra människor känner.

”När den personliga kontakten ersätts med interaktion via skärmar verkar de sociala förmågorna försämras”, skriver Greenfield.

Läs mer: Skärmar försämrar barns sociala förmåga – Nyheter | SVT.se

Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

10 juli, 2014 kl. 10:27 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


June Fakkert
Epoch Times

Forskare är oeniga om hur mycket elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och andra apparater kan vara riskfyllt för foster och små barn, men regeringar, hälsoorganisationer och försäkringsbolag förespråkar försiktighet.

Barnets snabba utveckling i livmodern är en fantastisk och känslig process och störningar under den här tiden kan få livslånga konsekvenser.

”Vi vet att exponeringar under graviditeten kan få livslånga konsekvenser på grund av den känsliga perioden då hjärnan växer och utvecklas”, sade barnneurologen Maya Shetreat-Klein, när hon talade på en presskonferens vid Babysafe Wireless Project, som initierats för att öka medvetenheten om riskerna med elektromagnetisk strålning för små barn.

Barn har mindre hjärnor, tunnare skalle, mjukare hjärnvävnad och ett större antal snabbt delande celler, vilket gör dem mer mottagliga för skador från exponering från mobiltelefonen än vuxna, säger läkaren Shetreat-Klein.

”Oroande vetenskapliga fakta angående mobiltelefoners effekter på hjärnans utveckling, fortsätter att avslöjas.”

En sådan studie har letts av Hugh Taylor, chef för avdelningen för forskning kring obstetrik, gynekologi och reproduktion vid Yale University School of Medicine, i USA.

Forskare placerade mobiltelefoner i burar med dräktiga möss. De lät vissa mobiltelefoner vara på kontinuerligt under graviditeten, och lät vissa vara helt avstängda. De unga mössen vars mödrar exponerats för strålning från de påslagna mobiltelefonerna var mer hyperaktiva och hade sämre minne än de unga möss vars mödrar levde med de avstängda mobiltelefonerna.

”De sprang runt i dessa burar så det studsade mot väggarna, helt obekymrade, något som i våra ögon liknar ADHD hos barn”, sade Taylor på presskonferensen.

Elektromagnetiska fält och sunt förnuft

Bakom debatten om riskerna med elektromagnetisk strålning är det faktum att elektromagnetiska fält kan vara naturliga – som när joner byggs upp i luften innan ett åskväder, såväl som konstgjorda – som till exempel energin från en mikrovågsugn som kokar ditt tevatten på två till tre minuter.

Frekvensen från ett elektromagnetiskt fält bestämmer dess effekt på den mänskliga kroppen. Så medan vi inte är rädda för att utsättas för luften innan ett åskväder, så hindrar sunt förnuft (och tillverkarens säkerhetsmekanismer) oss från att stoppa in våra händer i en mikrovågsugn när den är påslagen för att känna om vattnet är hett.

Strålningsfrekvensen från mobiltelefoner, läsplattor och Wi-Fi-routrar ligger någonstans mellan åskvädersluft och mikrovågor, och dess säkerhetsprofil befinner sig i den skumma gråzon som kräver att konsumenterna själva håller sig informerade och medvetna, samt skyddar sig, även om vetenskapen inte är entydig.

Mobiltelefonerns säkerhetsstandard

En orsak till att forskarna sannolikt inte kommer att slutgiltigt kunna bevisa att mobiltelefonstrålning skadar barn är att det skulle vara oetiskt att genomföra de studier som krävs. Sådana experiment skulle kräva test- och kontrollgrupper och ingen förälder skulle anmäla sitt barn till att delta i en testgrupp, förklarar Devra Davis.

Davis är ordförande vid Environmental Health Trust, som utbildar och informerar om hälsorisker inom miljö, och prisbelönt författare till  boken  ”Disconnect: The Truth About Cellphone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family.”

Enligt Davis, har mobiltelefoner ursprungligen testats på fullvuxna män och har aldrig testats på kvinnor och barn.

Mobiltelefonens säkerhetsstandarder har heller inte uppdaterats på 17 år, innan smartphones, läsplattor och Wi-Fi blev allmänt förekommande och användningen av apparater som avger strålning började användas av barn.

Budskapet att ta med sig hem handlar om försiktighet – varje förälder kan begränsa små barns exponering för elektromagnetism.

En sammanfattning av vad ansvariga instanser säger om strålning och exponering för barn:

Vad anser myndigheter

USA:s regering anser det vara utan risk att använda mobiltelefoner som har en specifik absorptionshastighet (SAR-mängden radiovågor som tas upp av kroppen) på 1,6 watt per kilogram (W/kg) eller mindre.

Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK) har värderat Apple iPhone 4 till 1,07 W/ kg och Samsung SGH-E330 till 1.17 W/kg. Nokia och Motorola-telefoner har testats lägre, enligt rapporten.

Europaparlamentet rekommenderar att skolor och klassrum ”ges prioritet till trådbunden internet-anslutning och strikt reglerar skolbarnens användning av mobiltelefoner i skolmiljöer.”

Fransk lag kräver att alla mobiltelefoner som säljs i landet har SAR (strålningsmått, specifik absorptionsnivå, övers. anm.) tydligt märkta samt rekommendationen att användarna begränsar exponering från mobiltelefon mot huvudet med hjälp av ett headset. Den förbjuder även reklam för mobiltelefoner till barn under 14 år och förbud mot att ge eller sälja någon apparat speciellt avsedd för barn under 6 år som sänder ut radiosignaler.

Israel har förbjudit Wi-Fi i förskolor och lågstadieskolors klassrum och begränsar Wi-Fi till en timme om dagen för de yngre barnen.

Belgien har förbjudit försäljningen av mobiltelefoner till barn under 7år.

Vad anser organisationer

Världshälsoorganisationen rapporterar att hittills har ”inga negativa hälsoeffekter fastställts som skulle ha orsakats av mobiltelefoner”. Men WHO varnar också för att ”de elektromagnetiska fält som produceras av mobiltelefoner är klassificerade som möjligt cancerframkallande för människor”, av The international Agency for Research on Cancer.

En hög prioritet på WHO:s forskningsagenda är att utveckla en bättre kunskap om strålningens effekter i livmodern och för små barn.

Den tyska Academy of Pediatrics rekommenderar att föräldrar begränsar barns användning av mobiltelefoner.

American Academy of Pediatrics (AAP) skrev att barn ”påverkas oproportionerligt av alla miljöexponeringar, inklusive strålning från mobiltelefoner”, i ett brev förra året och uppmanade Federal Communications Commission (FCC), en federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, att anta strålningsstandarder som skyddar barn. AAP rekommenderar också att barn under två år inte ska vistas alls vid skärmar.

Vad säger försäkringsbolag

Lloyds of London och Swiss Re, två stora försäkringsbolag, har båda vägrat att ersätta mobiltelefonföretag för hälsorelaterade stämningar av mobiltelefonanvändare.

2010 skrev Lloyds att ”EMF-fall (EMF=elektromagnetiska fält) kan vara mer komplexa än asbestkrav” i sin rapport från 2013 om dess ökande risker. Swiss Re, ett ledande globalt försäkringsbolag, placerar ”oförutsedda konsekvenser av elektromagnetiska fält” i den högsta påverkande kategorin tio år framåt.

Tio sätt att minska den trådlösa strålningen

BabySafeProject.org ger följande tips:

1. Undvik att bära din mobiltelefon på din kropp (dvs i en ficka eller bh).

2. Undvik att hålla en mobiltelefon mot kroppen när den används.

3. Använd din mobiltelefon på högtalarinställning eller med headset.

4. Undvik att använda den trådlösa enheten i bilar, tåg eller hissar.

5. Undvik trådlösa telefoner, särskilt när du sover.

6. När det är möjligt, anslut till Internet med trådbundna kablar.

7. Vid användning av Wi-Fi, anslut bara för att ladda ner och koppla sedan ur.

8. Undvik långvarig eller direkt exponering av Wi-Fi-routrar.

9. Koppla ur Wi-Fi-routern i hemmet när den inte används (det vill säga, vid läggdags).

10. Sov så långt bort från trådlösa apparater som möjligt.

via Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

Fler artiklar

SSRI-behandling under graviditet kan öka risk för autism

19 maj, 2014 kl. 09:06 | Publicerat i Barn, hälsa, Kropp & Sinne, Vetenskap | Lämna en kommentar

Susanne Larsson
Epoch Times

En studie som gjorts på närmare tusen mammor och deras barn har visat att det finns ett samband med prenatal (innan födelse) exponering för SSRI-preparat och autismspektrumtillstånd och försenad utveckling hos pojkar, rapporterar tidskriften Science Daily.

Studien som gjorts av forskare vid Bloomberg School of Public Health, i USA, baseras på data från utredningar om autismspektrumtillstånd och försenad utveckling hos 966 barn i åldern två till fem år.

Resultatet visade att pojkar löpte tre gånger förhöjd risk att utveckla autism när de utsattes för SSRI exponering under fosterlivet.

SSRI-preparat är en grupp läkemedel som används mot depressioner. Förkortningen SSRI står för Serotonine Selective Reuptake Inhibitors (selektiva serotonin-återupptagshämmare). De verkar genom att öka halterna av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Forskarna såg också en koppling mellan försenad utveckling och exponering för SSRI. Det var främst exponering under de första tre månaderna under graviditeten som utgjorde den största risken.

Eftersom majoriteten av barnen i studien var pojkar så är det svårt att bedöma risken för flickor.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, amerikanska motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet, får allt fler barn diagnosen autism. Uppskattningsvis ett av 68 barn drabbas och det är fem gånger vanligare bland pojkar än flickor.

Sveriges Radio rapporterade i april att antalet barn och ungdomar med autism har ökat kraftigt i Sverige. En undersökning från Stockholms läns landsting visar att mellan 2007 och 2011 ökade antalet diagnoser av autismspektrumtillstånd med 75 procent.

Forskarna bakom studien ställer sig frågande till om den ökade användningen av SSRI-preparat under de senaste åren kan ha bidragit till utvecklingen.

Enligt forskarna belyser deras studie den utmaning som läkare och kvinnor måste ta ställning till när det gäller att balansera nyttan att ta SSRI-läkemedel. Mammans hälsostillstånd är viktigt både för henne själv och för barnet.

Fakta om Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI

SSRI ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan. När man är deprimerad kan hjärnans serotoninsystem vara i obalans. Mediciner som ökar aktiviteten av serotonin i hjärnan kan göra så att det blir balans igen. Sådana läkemedel kan man också få mot olika typer av ångest.

Läkemedel som hör till gruppen innehåller de verksamma ämnena citalopram, escitalopram, sertralin, paroxetin, fluoxetin och fluvoxamin.

Källa: 1177

via SSRI-behandling under graviditet kan öka risk för autism

   Mer i detta ämne

Tidigare vd för Microsoft varnar för hälsorisker med trådlös teknik

20 februari, 2014 kl. 15:57 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta”

Susanne Larsson
Epoch Times

I en artikel i Vitality Magazine varnar Frank Clegg, tidigare vd för Microsoft i Kanada, för det som han kallar för ”det osynliga hotet” från den trådlösa tekniken. Idag arbetar han med att informera allmänheten om hälsoriskerna och hur man bäst skyddar sig från strålning. Barnen ska inte vistas i närheten av mobiltelefoner eller läsplattor, manar han.

Frank Clegg som i många år lett världens största företag inom trådlös teknik, leder idag den kanadensiska motsvarigheten till den svenska Strålskyddsstiftelsen, Canadians for Safe Technology (C4ST).

Under årens lopp har Frank Clegg fått bekräftat från människor han mött hur deras hälsa påverkats negativt av elektromagnetisk strålning och hur hälsan förbättrats när de vidtagit åtgärder för att slippa strålning i sin närmiljö.

I artikeln berättar han också om hur flera länder sett över sina rekommendationer och lagar kring den trådlösa tekniken sedan WHO för tre år sedan bedömde att strålningen skulle kunna orsaka cancer.

Människor har olika känslighet för strålning, men för barn och foster kan strålning allvarligt påverka hjärnans utveckling, menar Frank Clegg som anser att barnen aldrig ska vara i närheten av en uppkopplad mobiltelefon eller elektronisk läsplatta.

I artikeln hänvisar han till en nyligen publicerad studie från Yale Medical Group som visat på risker för exponering under graviditeten.

I studien har Hugh S. Taylor, professor vid Yale Medical Group, och hans medarbetare sett att möss som utsatts för exponering av mobiltelefonstrålning i livmodern senare utvecklat beteendeproblem som liknar ADHD.

Strålskyddsmyndigheten i Sverige skriver i ett öppet brev som publicerats på dess hemsida till landets skolor att ”det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk”.

Myndigheten anser därför att det inte finns strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.

Brevet skrevs i oktober förra året med anledning av att Strålskyddstiftelsen informerat landets skolor och förskolor för riskerna med användning av trådlösa datornätverk, datorer och surfplattor i barnens närmiljöer.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen säger till Epoch Times att hon förstår att de motstridiga budskapen kan verka förvillande och uppmanar alla att själva granska den forskning som finns om risker med den trådlösa tekniken.

– Jag försäkrar att det finns omfattande vetenskapliga belägg för hälsorisker samt att allt fler experter nu varnar för en folkhälsokatastrof till följd av den trådlösa tekniken, säger Mona Nilsson.

– Vi hör ständigt om hur ADHD, sömnproblem, psykisk ohälsa och cancer ökar. Den trådlösa tekniken måste förbjudas i skolorna. Allmänheten måste få information om de stora hälsoriskerna med trådlös teknik.

Fakta om Strålsäkerhetsmyndigheten och Strålskyddsstiftelsen

  • Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
  • Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt.

Källor:

….

via Tidigare vd för Microsoft varnar för hälsorisker med trådlös teknik

Mer i detta ämne:

Frankrike vill skydda barnen från wifi

18 februari, 2014 kl. 17:02 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik | Lämna en kommentar

Ny lag ska begränsa användningen av wifi på dagis och skolor

Susanne Larsson
Epoch Times

Franska nationalförsamlingen har röstat ja till ett lagförslag som förbjuder användningen av wifi på förskolor och fastslår samtidigt att wifi i skolorna ska stängas av när det inte används. Även reklam för trådlösa kommunikationsprodukter, som exempelvis surf- och läsplattor till barn under 14 år ska förbjudas.

Det är överenskommelse mellan de gröna och socialisterna som har resulterat i den nya lagen som syftar till begränsa strålningen i miljöer där barn vistas.

Frankrike är ett av de länder i Europa som ligger i framkant när det gäller att skydda allmänheten mot strålning. Förra året kom en rekommendation i den franska skollagen om att alla skolor ska prioritera fasta nätverk framför trådlösa.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har en helt annan uppfattning när det gäller trådlösa nätverk och anser att det saknas vetenskapliga bevis för att strålning skulle vara förenad med hälsorisker, vilket det låtit meddela landets skolor i ett brev i höstas.

Vid Strålskyddstiftelsen som arbetar för att informera om strålningens risker gläds man åt den nya franska lagen och hoppas den kan leda till att även de ansvariga i Sverige vidtar åtgärder för att skydda allmänheten mot strålningsriskerna från trådlös teknik.

– Det finns omfattande belägg för att strålningen från trådlös teknik orsakar cancer och en lång rad andra hälsorisker och det är bråttom att lagen skärps även här. Ledande medier i Frankrike har under flera år återkommande beskrivit riskerna vilket bäddat för politiska initiativ, till skillnad från i Sverige där ledande media nästan uteslutande okritiskt återgett myndigheternas felaktiga budskap, säger Mona Nilson, vice ordförande vid Strålskyddsstiftelsen.

via Frankrike vill skydda barnen från wifi

Mer i detta ämne:

Risk för ADHD och andra beteendestörningar

18 februari, 2014 kl. 16:40 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Strålskyddsstiftelsen

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för beteendestörningar samt ADHD-symptom. Flera undersökningar har visat samband mellan exponering för mobilstrålning och ADHD-liknande symtom, både i studier av människor och i djurförsök. Strålningen har en stresseffekt på alla levande varelser som i sin tur kan orsaka aggressivt beteende och ökad irritationsbenägenhet.

Om exponeringen sker i fosterlivet kan bestående beteendestörningar uppstå. Forskning har visat att möss som exponeras i fosterlivet får sämre minne och ADHD-liknande beteende som fullvuxna. Samma undersökning kunde också visa att beteendestörningarna sannolikt berodde på att strålningen leder till störningar i nervcellernas kommunikation. Överföringen mellan nervcellerna av det för hjärnfunktionen viktiga ämnet glutamat försämras. Det kan i sin tur leda till problem för hjärnan att bearbeta information och ADHD-symtom.

Strålningen kan alltså ha samma påverkan på foster som andra kända skadliga ämnen som tobak och alkohol. Även relativt låg exponering under känsliga faser av fostrets utveckling kan få stora effekter jämfört med exponering som vuxen. Rökning under fostertiden leder exempelvis också till en ökad risk för beteendestörningar senare i livet.

Det är oroväckande att beteendestörningarna ökar krafitgt i samhället samtidigt med den kraftiga ökningen av elektromagnetisk strålning i vår miljö och användningen av trådlös teknik. Det är särskilt alarmerande att barn och unga drabbas:

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan beteendestörningar och elektromagnetisk strålning.

  • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Läs om undersökningen här.

Läs mer: Risk för ADHD och andra beteendestörningar

Strålskyddsstiftelsen informerar om strålningsrisker och verkar för stärkt skydd för människor och miljö Läs mer

Verksamhetschef slår larm efter ADHD-explosion

18 februari, 2014 kl. 16:27 | Publicerat i Barn, hälsa, Kropp & Sinne | Lämna en kommentar

Hanna Eklund

Antalet ADHD-diagnoser på barn har ökat med 700 procent de senaste tio åren i Västmanlands län och trenden kan ses över hela landet. Men det är inte säkert att alla som får en diagnos faktiskt har ADHD.

– Diagnosen ställs efter en symtombeskrivning, som handlar om att barnet har svårt att koncentrera sig, är överaktivt och impulsivt och det kan man vara av olika skäl, säger Philip Eskridge, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget Västmanland.

En sådant skäl är den dåliga arbetsmiljön i dagens skolor, enligt verksamhetschefen.

”Tar oss för pannan”

– När vi gör skolbesök tar vi oss ibland för pannan efteråt och säger att det är fullt förståeligt att barnen får koncentrationssvårigheter, det skulle vuxna också få i en sådan miljö och om man inte ser det på det sättet kan man välja att rubricera det här som en neuropsykiatrisk störning istället för en arbetsmiljöstörning, som det faktiskt kan vara.

SVT har tidigare rapporterat om att köerna för att få en ADHD-utredning har växt och BUP upplever att många föräldrar i det närmaste kräver en diagnos.

– De kan komma hit med rena beställningar och bli fruktansvärt besvikna om de inte får en diagnos på sitt barn, det kan bli riktigt hätskt härinne, säger Philip Eskridge.

Inga extra resurser

En anledning till föräldrarnas angelägenhet kan vara att skolor vägrar att sätta in extra resurser om det inte finns en diagnos.

Läs mer: Verksamhetschef slår larm efter ADHD-explosion – Nyheter | SVT.se

Barnens immunförsvar försvagas av stress i familjen

12 februari, 2014 kl. 09:35 | Publicerat i Barn, hälsa, Kropp & Sinne, Vetenskap | Lämna en kommentar

Susanne Larsson
Epoch Times

En stressad familjesituation kan påverka barnens immunförsvar negativt, visar en svensk forskningsstudie.

Alla utsätts vi mer eller mindre för stress i vårt vardagsliv men när stressen blir mycket svår eller långvarig kan det medföra att vi far illa både kroppsligt och själsligt.

I en ny studie har forskare undersökt hur barnen påverkas i familjer som utsatts för negativa händelser som exempelvis arbetslöshet, skilsmässa eller en nära anhörigs dödsfall.

Maria Faresjö, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping har tillsammans med forskarkollegor i Jönköping och vid Hälsouniversitetet i Linköping, låtit föräldrar få svara på frågor om stress och svåra händelser i familjen. I samtliga familjer fanns barn i femårsåldern.

Resultatet, som har publicerats i tidskriften Journal of Immunology, visade att även barnen i de högstressade familjerna var stressade, vilket avslöjades av deras höga kortisolnivåer.

Kortisol är ett hormon som har en rad viktiga funktioner för kroppen. När vi stressar frisätts hormonet från binjurarna för att göra oss tillfälligt starkare.

På lång sikt kan däremot långvarig stress medföra att binjurarna bli utmattade och vi helt tappar orken och råkar ut för så kallad utbrändhet, vilket tidigare forskning har visat.

Nu kommer forskargruppen i Jönköping att gå vidare i sin stressforskning och mer i detalj undersöka hur ungdomar påverkas kroppsligt av en hög stressnivå.

– Dessa ungdomar kan själva berätta om de har varit med om negativa upplevelser under barndomen och också vad som händer i deras liv just nu, berättar Maria Faresjö, som ska leda projektet.

via Barnens immunförsvar försvagas av stress i familjen

Mer i detta ämne:

Inget är viktigare än att lära ut medkänsla

2 februari, 2014 kl. 06:48 | Publicerat i Andlighet, Barn, Kropp & Sinne, Samhälle | Lämna en kommentar

Nothing is more important than teaching compassion

Teaching schoolchildren happiness, empathy, altruism and compassion has proven beneficial results for classroom learning as a whole, says Vinciane Rycroft.

As educators, we have a genuine wish to contribute to a happier society. And yet, we sometimes wonder how we can keep this intention alive and make it a reality.

Do you remember this letter written by a Holocaust survivor? It said: ”My eyes saw what no person should witness: gas chambers built by learned engineers. Children poisoned by educated physicians. Infants killed by trained nurses. Women and babies shot by high school and college graduates. So, I am suspicious of education. My request is: Help your children become human.”

A few of us like-minded educators met in the late-90s during mindfulness retreats that we attended regularly in France and in the UK. We were young and looking to live by values of peace and compassion, in a way that was neither cranky nor hairy fairy. What are the qualities that make the Nelson Mandelas and the Dalai Lamas of this world? Could we cultivate such qualities in ourselves and impact the young people around us?

Read more: Nothing is more important than teaching compassion | Teacher Network | theguardian.com

Musik och flow på Karolinska institutet – Kulturrådet

31 januari, 2014 kl. 07:46 | Publicerat i Barn, Kropp & Sinne, Musik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Hjärnans utveckling och musikalisk träning

Professor Fredrik Ullén Karolinska institutet, Solna.

Flera studier har visat att tidig musikalisk träning kan ha dramatiska effekter på hjärnans utveckling. Långtidsträning gör att områden i olika delar av hjärnan blir mer välutvecklade och större.

Läs mer: Musik och flow på Karolinska institutet – Kulturradet

Professor oroad över strålning och barn

27 januari, 2014 kl. 07:36 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han.”

Se en lång intervju med Nyberg!

25 dagar kvar

Funderar du på att köpa en förfalskad väska? Efter att ha läst följande kommer du att fundera en extra gång

23 januari, 2014 kl. 07:12 | Publicerat i Barn, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar

Joshua Philipp
Epoch Times

Den taktik som användes för att lösa den internationella brottsligheten kring förfalskade varor handlade tills nyligen om och att försöka förhandla med den största boven: Kina.

Men tiderna har förändrats. En följd av de dokument som läckts ut av tidigare NSA-medarbetaren Edward Snowden, som exponerar NSA:s internationella spioneri, var möjligheten att diskutera stöld av immateriella rättigheter med Kina stoppad för många år framöver.

Således har fokus ändrats, och USA och dess allierade försöker nu stoppa Kinas stöld av immateriella rättigheter och flödet av förfalskade varor på andra sätt.

På Times Square i New York den 14 januari sågs ett mycket synbart exempel på denna nya strategi på NASDAQ:s bildskärm.

Annonsen på den stora skärmen visade barnarbetare och män med skjutvapen, och en kort information om de mörka banden mellan förfalskningsindustrin och den organiserade brottsligheten.

Förfalskade varor och stöld av immateriella rättigheter går hand i hand. Brottslingar och nationalstater som vill exploatera utländska företags marknader stjäl produktdesign och börjar sedan tillverka sina egna kopior av varorna.

Industrin som producerar kopior ”promotar barnarbete, 7-åringar kedjade till symaskiner, äter två mål ris om dagen”, sade Valerie Salembier, ordförande i Authentics Foundation, en ideell organisation som informerar om farorna med förfalskningar.

Salembier var utgivare av Harpers Bazaar när tidningen publicerade ett undersökande reportage om förfalskningsindustrin i januari 2009. Där fanns bland annat en bild inifrån en fabrik i Guangzhou, södra Kina, där två dussin barn i åldrarna 8 till 14 gjorde förfalskade kopior av toppdesignade väskor på rostiga symaskiner.

Salembier sade att allmänhetens reaktion på artikeln i Harpers Bazaar gör att hon tror att utbildning av allmänheten kan bli ett kraftfullt verktyg mot förfalskningsindustrin.

”De här berättelserna om unga flickor som arbetar i fabriker med undermåliga förhållanden i Kina, det gensvar vi fick på den historien var överväldigande”, sade hon.

Även om inte många skulle tvivla på att UNODC-kampanjen (FN:s organ mot brott och narkotika) är ett steg i rätt riktning så påminner den om problem som tagits upp när Handelsavtal för bekämpning av varumärkesförfalskning (ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement) undertecknades i oktober 2011 av USA, Australien, Kanada, Korea, Japan, Nya Zeeland, Marocko och Singapore.

Experter hävdade då – såväl som nu – att varje större ansträngning att få slut på förfalskningarna kräver brett samarbete från Kinas sida. Och de kinesiska myndigheterna har inte på allvar visat något intresse för att utrota förfalskningsindustrin.

Uppskattningsvis 15 till 20 procent av alla produkter som tillverkas i Kina är förfalskningar, enligt MIT Center for International Studies.

Tidskriften Penn State Journal of Law & International Affairs rapporterade också under 2012 att nära 80 procent av de förfalskade varor som beslagtogs vid USA:s gränser kommer från Kina.

Att be de kinesiska myndigheterna stoppa flödet av förfalskningar är ”omöjligt, särskilt när åtta procent av Kinas BNP baseras på förfalskade varor”, säger Daniel Katz, expert på effekterna av outsourcad tillverkning, i en telefonintervju.

”En mycket stor del av deras egna intäkter kommer därifrån, så hur kan de bara göra sig av med de intäkterna? Vad ska de ersätta det med?”

”Det är en situation som inte går att bryta förrän Kina förändras som land”, säger Katz.

Informationskampanjen Förfalskningar: Köp inte in dig i den organiserade brottsligheten, drivs av FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC). Naturligtvis är Kina medlem i UNODC, men kampanjen nämner inte Kina.

Fokus ligger enbart på gränsöverskridande organiserad brottslighet med grupper såsom de kinesiska triaderna, italienska maffian och japanska yakuza på listan.

”Målet med kampanjen är att be konsumenten att titta bakom de inköp de gör, särskilt om de medvetet köper förfalskade produkter, och därmed gör ett etiskt val när de gör sina inköp”, säger Alun Jones, UNODC:s chef för kommunikation och opinionsbildning, i ett mejl.

Jones sade att kampanjen är en del av en större satsning från UNODC som startade i mitten av 2012 med syfte att öka medvetenheten om organiserad brottslighet och FN:s insatser mot den.

Och omfattningen av problemet kan inte underskattas. Jones sade att den globala handeln med förfalskningar inbringar $ 250 miljarder per år, ”och handeln bringar förmodligen in mest av alla organiserade kriminella grupper efter narkotikahandeln”.

En återblick till maj 2013. För första gången utmanade Pentagon Kina direkt för dess cyberattacker som syftar till att stjäla amerikanska företagshemligheter.

Det kom bara en månad efter att Microsoft vann ett uppmärksammat fall i Pekings Higher Court efter en stämningsansökan mot Kinas ägare och chef för Bai Nao Hui, över spridandet av falska kopior av programmet Windows i Kina.

Samma månad sade Jon Huntsman Jr, USA:s förre ambassadör i Kina och numera medordförande i den privata kommissionen om stöld av amerikanska immateriella rättigheter, enligt New York Times:

”Kina utgör två tredjedelar av problemet med stöld av immateriella rättigheter och vi befinner oss vid en punkt där det bestjäl oss på innovationer för att stärka sin egen industri, till en kostnad av miljontals arbetstillfällen.”

För Kinas kommunistiska ledarskap – som i stor skala censurerar internet och noga kontrollerar landets medier – är allmänhetens bild viktig. Och det var just bilden hos allmänheten som fläckades när dess spioneri- och stöldkampanjer avslöjades.

Administrationens försök att få till stånd samtal med den kinesiska ledningen spårade ur efter att Snowden läckte NSA:s spioneri. Även om NSA riktar in sig på främmande underrättelseverksamhet, snarare än affärshemligheter, använde kineserna avslöjandena till att anklaga USA för hyckleri.

Med tanke på att dialog inte längre är tänkbar, har andra förslag gjorts för att ta itu med kinesiska förfalskade varor och stöld av immateriella rättigheter.

Många beskrevs i en rapport till kongressen: U.S.–China Economic and Security Review Commission’s 2013 report.

Åtgärderna omfattar förbud mot import från kinesiska företag som förfalskar amerikanska varor, stopp för kinesiska företag som försyndar sig att kunna använda amerikanska banker och upprättande av starkare system som underlättar för amerikanska företag att lämna in internationella stämningsansökningar.

Men problemet med alla lösningar är att förfalskning är inbyggt i det kinesiska kommunistiska ledarskapets arbete, enligt Greg Autry, chefsekonom vid den amerikanska Jobs Alliance och medförfattare till ”Death by China”.

”Som individer, betraktar de inte riktigt stöld av immateriella rättigheter som ett problem”, sade Autry i en telefonintervju. ”Under den kommunistiska ideologin tror de naturligtvis att allt är gemensamt.”

”I det kommunistiska systemet krävs det att man måste buga för myndigheterna i Peking”, sade han. ”Det är ett politiskt beslut som för dig framåt. Att ha goda idéer är inte det som får dig framåt – att stjäla andras goda idéer och hjälpa ledarna att profitera är det som för dig framåt.”

via Funderar du på att köpa en förfalskad väska?

Mer i detta ämne:

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.