Risk för ADHD och andra beteendestörningar

18 februari, 2014 kl. 16:40 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Strålskyddsstiftelsen

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för beteendestörningar samt ADHD-symptom. Flera undersökningar har visat samband mellan exponering för mobilstrålning och ADHD-liknande symtom, både i studier av människor och i djurförsök. Strålningen har en stresseffekt på alla levande varelser som i sin tur kan orsaka aggressivt beteende och ökad irritationsbenägenhet.

Om exponeringen sker i fosterlivet kan bestående beteendestörningar uppstå. Forskning har visat att möss som exponeras i fosterlivet får sämre minne och ADHD-liknande beteende som fullvuxna. Samma undersökning kunde också visa att beteendestörningarna sannolikt berodde på att strålningen leder till störningar i nervcellernas kommunikation. Överföringen mellan nervcellerna av det för hjärnfunktionen viktiga ämnet glutamat försämras. Det kan i sin tur leda till problem för hjärnan att bearbeta information och ADHD-symtom.

Strålningen kan alltså ha samma påverkan på foster som andra kända skadliga ämnen som tobak och alkohol. Även relativt låg exponering under känsliga faser av fostrets utveckling kan få stora effekter jämfört med exponering som vuxen. Rökning under fostertiden leder exempelvis också till en ökad risk för beteendestörningar senare i livet.

Det är oroväckande att beteendestörningarna ökar krafitgt i samhället samtidigt med den kraftiga ökningen av elektromagnetisk strålning i vår miljö och användningen av trådlös teknik. Det är särskilt alarmerande att barn och unga drabbas:

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan beteendestörningar och elektromagnetisk strålning.

  • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Läs om undersökningen här.

Läs mer: Risk för ADHD och andra beteendestörningar

Strålskyddsstiftelsen informerar om strålningsrisker och verkar för stärkt skydd för människor och miljö Läs mer

Annonser

Professor oroad över strålning och barn

27 januari, 2014 kl. 07:36 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han.”

Se en lång intervju med Nyberg!

25 dagar kvar

Bloggare i Kina greps för att ha nämnt organstölder

22 januari, 2014 kl. 07:27 | Publicerat i censur, Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, organhandel, Samhälle | Lämna en kommentar

Epoch Times

En bloggare från Shanxiprovinsen i norra Kina greps nyligen för att ha varnat på Weibo en twitterliknande mikroblogg som är mycket populär i Kina att det förekom organstölder från människor i det område där han bor.

Bloggaren heter Han, är 41 år gammal och kommer från Wenshui-häradet. Han använde sin mobiltelefon för att blogga om flera fall där människor hade dödats för sina organ i häradena Wenshui och Qingxu.

Informationen hade spridits vidare 253 gånger när Han greps. Vid gripandet hävdade polisen att bloggen skulle kunna orsaka panik.

I september antog Kinas högsta juridiska instanser nya regler, enligt vilka en person kan gripas om det denne har skrivit på internet vidarebefordras mer än 500 gånger. Den otydligt formulerade lagen gör det kriminellt att ”sprida rykten” som kan skada ”den sociala stabiliteten eller nationella intressen”.

2006 rapporterade oberoende utredare utanför Kina att samvetsfångar i Kina, särskilt utövare av den andliga metoden Falun Gong, användes som en levande organbank. När ett organ behövdes skördades det från fången i fråga, som dog under processen.

Diskussionen om organstölder har varit censurerad i Kina, men på senare tid har kinesiska statliga medier då och då rapporterat om kriminella gäng som sålt organ på en svart marknad, utanför de statliga interneringssystemen.

Kinesiska nätanvändare har diskuterat gripandet av Han mycket, och påpekat att enligt reglerna måste en bloggpost vidarebefordras mer än 500 gånger innan någon kan gripas.

”Det tråkiga är att jag kan posta något oviktigt på morgonen och gripas på eftermiddagen. Det här handlade om att visa på korruption”, skrev en användare.

”Var [Hans post om organstölder] verkligen ‘ryktesspridning’?” frågade sig en annan användare. ”Störde det verkligen den allmänna ordningen? Hindrades lektioner eller produktion? Skapade den kaos eller ledde till en händelse som involverade ett stort antal människor? Hur kan man påstå att lokalinvånarna blev panikslagna? Var det verkligen 200 personer som sade att de blev rädda av den här nyheten?”

En tredje användare skrev: ”Det här med ‘ryktesspridning’ innebär att oavsett hur många gånger en bloggpost vidarebefordras så är den sociala stabiliteten alltid det viktigaste. Hur mycket rädsla skapade det här gripandet hos nätanvändare?”

På senare tid har det gjorts större försök att stoppa organstölder runt om i världen. Den 9 december presenterade organisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting en petition till FN, där man krävde att organstölderna i Kina ska upphöra. Petitionen hade nästan 1,5 miljoner underskrifter från människor i 53 länder.

Den 12 december antog Europaparlamentet en resolution som fördömer organstölder i Kina och lagstiftning för att hindra detta har nyligen införts i Kanada och Australien.

via Bloggare i Kina greps för att ha nämnt organstölder

 Mer i detta ämne:

Omfattande kampanj mot bloggare i Kina

29 november, 2013 kl. 07:29 | Publicerat i censur, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar

NTD Television

I Kina pågår, enligt medias rapportering, en omfattande avskräckningskampanj på yttrandefrihetens område. Ett stort antal personer har fått sina olika konton på internet stängda, bland annat en mycket respekterad kommentator.

Den 13 november rapporterade Beijing Youth Daily att mer än 100 000 mikrobloggkonton på tjänsten Sina Weibo hade stängts eftersom de anklagades för att bryta mot de ”sju grundreglerna”.

Enligt artikeln ska det twitterliknande Sina Weibo ”ytterligare förbättra sin onlinerapporteringsmekanism för att förhindra olämpliga beteenden på internet.”

Lu Wei, chef för China Internet Information Office, höll ett möte den 10 augusti med flera internetkändisar (eller så kallade ”stora V” på Weibo), såsom Jilian Hai, Xue Manzi, Chen Li och Pan Shiyi. Lu hävdade att man hade nått en samsyn med dessa ”stora V:n” – som bloggar under sina riktiga namn och har miljontals följare – om att hålla sig till ”sju grundregler”.

De ”sju grundreglerna” ska identifiera ämnen som bloggarna vet att kommunistpartiet kommer att nagelfara: Lagar och regler, det socialistiska systemet, nationella intressen, medborgarnas legitima intressen, offentlig ordning, trender inom moral och informationsautenticitet.

Samtidigt med den här artikeln stängdes flera av Zhang Lifans konton på internet.

63-årige Zhang, som är expert på modern kinesisk historia och kolumnist i tidningar, anses vara en internetkändis. Han publicerar ofta politiska artiklar på internet där han uppmanar myndigheterna till politiska reformer.

Zhang Lifang talade med Voice of America om internetmiljön i Kina, yttrandefrihet och regeln om att man kan straffas för ”ryktesspridning” om ens kommentarer ses eller sprids av för många personer.

”Internetregler borde inte stoppa yttrandefriheten”, sade Zhang.

”Internet bör ha regler, men de måste vara rimliga och följa yttrandefriheten som finns inskrivet i den kinesiska konstitutionens 35:e artikel och inte begränsa den”, sade han.

Han medgav att det bör finnas gränser mellan yttrandefrihet och ryktesspridning eller förtal, men att de här reglerna är svåra att definiera i Kina.

Enligt Zhangs synsätt så tolkade de ”två höga”, alltså det högsta åklagarväsendet och högsta domstolen, inte lagen utan stiftade helt enkelt en ny lag som innebär att de inkräktar på den nationella folkkongressens makt, något som har blivit kontroversiellt i juristkretsar.

Trots den ansträngda lagtolkningen har Zhang och andra nätkändisar inte avskräckts från att tala.

”Vi är faktiskt inte rädda för något. Nätanvändarna gör narr av den här tolkningen. Det har visat att myndigheternas lagar och de ”två höga” inte har någon auktoritet alls”, sade han.

Zhangs främsta farhågor gällde vem som skulle bli det första offret för lagtolkningen eftersom kommunistpartiet när man stiftade lagen kunde ha varit ute efter vissa personer. När ett sådant fall kommer upp kommer det därför att vara betydelsefullt.

Zhang nämnde fallet med Li Zhuang, en advokat i Chongqing som åtalades 2011, misstänkt för att ha anstiftat till fabricerade vittnesmål i ett fall där några män inte ville samarbeta med myndigheterna i deras kampanj mot ”gäng”.

I september meddelade de ”två höga” nya medel för att bekämpa ryktesspridning på internet: ”Om samma missaktande information klickas på och ses 5 000 gånger eller mer, eller sprids vidare mer än 500 gånger, kommer det att anses som ‘allvarligt’ och ryktesspridaren kommer att dömas till tre års fängelse.”

Därefter sjösatte kommunistpartiets nya ledning en kampanj för att stärka kontrollen över internet, i ett försök att ockupera detta den allmänna opinionens nya slagfält. Det ledde till att flera internetkändisar och opinionsledare greps.

Dong Liwen, som arbetar på Taiwan Think Tank och känner till kinesisk politik, sade till media att efter att Xi Jinping kommit till makten har han inte visat några tecken på att lätta på begränsningarna i yttrandefriheten. Dong tror att den senaste tidens gripanden visar på de fortsatta begränsningarna under Xi, som han ser som värre än under det förra ledarskapet.

Dong menar att Xi Jinping ”stabiliserar den politiska makten med alla medel som står honom till buds”, men han varnar för att Xis  ytterligare inskränkningar kan leda till en motreaktion från folket. Xi ”vandrar på klippkanten”, enligt Dong.

via Omfattande kampanj mot bloggare i Kina

   Mer i detta ämne

Hur långt sträcker sig svenska företags ansvar i handeln med Kina?

7 november, 2013 kl. 15:25 | Publicerat i censur, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, Teknik | Lämna en kommentar

av Andrea Elvhage

DEBATT Om svenska företag stod upp för demokratiska och mänskliga värden, skulle de då trycka den kinesiska regimens blodiga händer? De företag som är etablerade i Kina har inte bidragit till ett öppnare och mer tolerant klimat. Det skriver Andrea Elvhage, SHRIC.

Vi ska gärna vara diplomatiska när vi pratar om svenska företags närvaro i Kina. Det talas ofta om att vi aktivt ska exportera våra svenska värderingar; vi motiverar handeln med diktaturen med att om välståndet ökar så blir det ett öppnare klimat och mer frihet för kineserna.

Ja, visst vore det bra om så var fallet.

I början av det nya milleniet var både svenska Ericsson och finska Nokia med på Kinas största nationella mässa för säkerhet. Mässan sponsrades av Kinas byrå för offentlig säkerhet och här initierades Kinas Golden Shield-satsning, ett nätverk som syftar till att ”se, höra och tänka” i ansträngningarna för utökad statlig kontroll – censur och avlyssning – med påföljande trakasserier och förföljelse av ”obekväma element” såsom journalister, människorätts-advokater, troende och etniska minoriteter.

Läs mer: SHRIC: Hur långt sträcker sig svenska företags ansvar i handeln med Kina? – Frivärld Magasin

Inuti Kinas svarta marknad för hackers

3 november, 2013 kl. 16:44 | Publicerat i IT, Telekom och Media, Kina, Samhälle | Lämna en kommentar

Joshua Philipp
Epoch Times

På den kinesiska svarta marknaden för hackers kan du köpa dig tillgång till en hackad dator i Sydkorea eller Japan för motsvarande en krona. Om du vill titta på någon genom deras webbkamera kan du få tillgång till paket med datorer med kameror – 100 kr för 500 stycken.

Cybersäkerhetsföretaget TrendMicro tog en tur genom Kinas underjordiska nätmarknad för allt från automatiserade hackerverktyg till stulna personuppgifter från Amerika och Europa. Resultaten presenterades i en rapport den 29 oktober, med titeln ”Beyond Online Gaming Cybercrime: Revisiting the Chinese Underground Market”.

”Den kinesiska underjordiska marknaden är dold för allmänheten men inte särskilt svår att hitta”, står det i rapporten. Undersökningsteamet gick via Kinas två huvudsakliga kommunikationsmetoder på internet för att få tillgång till den svarta hackermarknaden: Webbforum på Baidu och chattgrupper på QQ.

Cyberbrottslingar är
närvarande på både Baidu och QQ, enligt rapporten. Varje kinesisk cyberbrottsgrupp har ett unikt ID. ”De som funderar på att anlita dem kan helt enkelt leta efter en särskild intressegrupp på QQ för att få tillgång till tjänster och produktförslag”, skriver man.

Efter att ha kommit in möttes undersökningsteamet av en underjordisk marknad som var ”tämligen lik vilken kinesisk marknad som helst”. Användare på den kinesiskspråkiga marknaden kan köpslå om varor och försäljare använder attraktiv reklam för att locka köpare.

”Allt du överhuvudtaget kan tänkas behöva finns till hands”, stod det i rapporten.

Under avdelningen tjänster hittade man grupper av kinesiska hackers som för rätt pris är redo att iscensätta attacker på beställning. De kan hyras för enkla jobb, som att utföra Distributed Denial of Service-attacker för att överlasta webbsidor och få dem att tas ner från nätet, eller mer komplexa jobb som att testa en viss skadlig programvara mot antivirusprogram.

Cyberbrottslingar som vill göra jobb för sin egen räkning kan också hitta automatiserade hackerverktyg. Det finns sådant som phishing-kit, för den som vill ha hjälp med att lura aningslösa utlänningar att ge en tillgång till deras datorer. Man kan även få tag i fjärrstyrningsverktyg för att styra ett offers dator från en annan plats.

Teamet från TrendMicro konstaterade att Kinas underjordiska svarta marknad för hackers ”nu erbjuder en stor variation av tjänster och produkter som vilken cyberbrottsling som helst skulle vilja komma över”.

I rapporten utfärdades även en varning: ”Eftersom cyberbrottslingar finner stort värde i att stjäla och köpa stulna personuppgifter bör användare se till att de har säkra datorvanor.”

via Inuti Kinas svarta marknad för hackers

 Mer i detta ämne:

Så läser man Kinas partimedia

26 oktober, 2013 kl. 07:37 | Publicerat i censur, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar

Yao Jiuren
Epoch Times

Det är alltid intressant att läsa den USA-baserade kinaexperten He Qinglians texter. Särskilt när hon skriver om kinesisk media. He Qinglian arbetade som journalist i åtta år i Kina och har skrivit en bok om regimens mediekontroll publicerades år 2008 på engelska med titeln The Fog of Censorship, liksom ett flertal artiklar i ämnet. Här följer några guldkorn från hennes texter.

He Qianglian trycker på två viktiga punkter som hjälper människor att förstå kinesisk kommunistpartimedia.

För det första är verkligheten bakom rapporteringen om ”dåliga nyheter” som katastrofer, allmänhetens säkerhet och trygghet, korruption och liknande alltid mycket värre än vad partimedierna skriver. Partiets regler föreskriver att nyheterna bara får rapporteras på ett sätt som ställer det i en bra dager.

När det gäller exempelvis en katastrof eller större olycka kontrollerar kommunistpartiet situationen hårt genom att minska siffran för antalet döda eller minimera de rapporterade skadorna, för att visa att det anstränger sig för att ta hand om människor.

För det andra är nyheterna alltid rapporterade ur kommunistpartiets perspektiv. Om det till exempel handlar om att ett stort antal arbetare blir av med jobben, framställs saken så att partiet verkar oroa sig för den höga arbetslösheten.

Om en lokal ledare pratar om lantbrukarnas problem, fokuserar reportaget på att lantbruksfrågan var så viktig att den lokala ledaren var tvungen att uppmärksamma den.

Till och med när det avslöjas korruption bland högre tjänstemän vinklas artikeln på kommunistpartiets framgångsrika kamp mot korruptionen, istället för problemets grundorsaker.

Enligt He Qianglian har partiets kontroll över medierna systematiserats med lagar, regleringar och styrdokument.

I fråga om mediekontroll har partiets propagandadepartemetet större makt än State Press and Publication Administration, som kontrollerar utgivningen av alla medier och publikationer i Kina, säger He.

Kinas kommunistparti hanterar politiska frågor som om de vore icke-politiska. Inga dokument utfärdas; istället sker kommunikationen i telefonsamtal eller på interna möten. Det som sägs på mötena skrivs aldrig ner eller spelas in så att det skulle kunna exponeras.

När det gäller mediernas rapportering kommer de statsstyrda medierna inte längre att vara tysta om vissa frågor, såsom de förut var. De kommer snarare att förvirra allmänheten genom att publicera ”en del lögner uppblandade med halvsanningar”. Denna typ av halvsanningar späckade med propaganda är betydligt intressantare än rena lögner.

Det ”Kina” som konstruerats av de kommunistpartitrogna medierna är långt ifrån det Kina som upplevs av befolkningen på landsbygden och i de mindre städerna, säger He. Bilden av Kina som visas mot det internationella samfundet är en medieprodukt skapad av kommunistregimen.

Kommunistpartiets underrättelsetjänster kontrollerar internet och följer orderna från säkerhetsdepartementen om att arrestera dem som anklagas för att hota landets säkerhet genom att sprida skadliga rykten.

I och med att internet blivit så populärt har kommunistregimen byggt världens största brandväggar, till exempel det anmärkningsvärt dyra ”Golden Shield Project”, vars syfte är att övervaka allmänhetens agerande.

På grund av att partiet använder propaganda för att skaffa sig kontroll över människors tankar, har det kinesiska folket totalt annorlunda uppfattningar om universella värderingar såsom mänskliga rättigheter, frihet och demokrati, säger He Qianglian.

Många kinesiska studenter som utbildar sig utomlands, särskilt de födda efter 1989, har en skeptisk hållning gentemot västländernas beskrivning av historiska händelser i Kina, till exempel koreakriget, relationen mellan Kina och USA och kommunistpartiets historia.

via Så läser man Kinas partimedia

Mer i detta ämne:

Kinesiska internetanvändare som tipsar om korruption grips

24 oktober, 2013 kl. 07:00 | Publicerat i censur, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar

Tan Hohua
Epoch Times

Kinesiska partitjänstemän har dragit igång ett nytt försök att censurera internet under förevändningen att man ska “bekämpa korruption”. Internetanvändare uppmuntras att lämna in information till en ny tipssida; de som gör det riskerar att gripas.

Kineserna fortsätter dock att göra motstånd genom att använda internet för att avslöja korrupta tjänstemän och säga vad de tycker.

Tipssidan startades av centralkommissionens disciplininspektion för att ta emot klagomål från allmänheten, som “en viktig källa till ledtrådar i kampen mot korruption” enligt kommunistpartiets språkrör, nyhetsbyrån Xinhua.

Sajten öppnade den 2 september och fick 377 450 inlägg samma dag enligt septemberutgåvan av den Hongkongbaserade tidskriften Trend. Det stora antalet inlägg överlastade sajten, som slutade att fungera fem gånger den dagen, som längst 31 minuter. Under de följande två dagarna kom det 257 420 respektive 313 821 inlägg.

Det finns 500 miljoner användare på Kinas internet och 200 miljoner konton på Weibo, en twitterliknande plattform. De senaste månaderna har polisen i många områden gripit dussintals välkända internetanvändare som har avslöjat korruption bland lokala tjänstemän. Man har använt förevändningar som att de hade “stört den allmänna ordningen” eller “spridit rykten”.

Till exempel greps Duan Xiaowen från Henanprovinsen som “misstänkt bråkmakare” enligt tidningen Southern Metropolis Daily.

Duan är välkänd för att han ifrågasatte varför en välkänd lokal skönhetsdrottning plötsligt hamnade i stadsledningen och för att ha avslöjat vem som ägde ett hus som verkade ha uppförts illegalt ovanpå ett femvåningshus, enligt Southern Metropolis Daily.

Pekingpolisen bekräftade den 28 september att man hade gripit den välkände miljöaktivisten Dong Liangjie för att ha “ställt till med bråk”, enligt Xinhua.

Dong har över 300 000 följare på Weibo, och har avslöjat sådant som preventivmedelsspår i kranvattnet och höga blyhalter i fläskkött i staden Nanjing. Regimen hävdar att Dong har hittat på de här historierna för att få ett rykte.

Den politiske kommentatorn Chen Simin sade att han tror att regimens nedslag inte kommer att vara effektivt och att de inte kommer att kunna slå Weibo, trots sin massiva propagandamaskin.

Chen sade att Weibo sprider ocensurerad sanning som folk vill höra. Han tror att kinesiska internetanvändare är de som faktiskt kontrollerar informationsspridningen på internet.

Professor Pei Minxin på Claremont McKenna College kommenterade kommunistpartiets nuvarande situation i en artikel i New Strait times.

”Under det senaste årtiondet har en serie skandaler och kriser kring allmän säkerhet, falska livsmedel och läkemedel och miljöförstöring grundligen förstört den lilla trovärdighet som kommunistpartiet ännu hade kvar”, skrev Pei.

Han tillade att många framgångsrika och inflytelserika personer har kommit fram med internet som arena. ”Genom att dra nytta av internet och Weibo har de blivit förkämpar för social rättvisa. Deras moraliska mod och sociala ställning har i sin tur hjälpt dem att få ett massivt stöd (tiotals miljoner följare på Weibo). Deras röster omdefinierar ofta den sociala och politiska debatten och har fått kommunistpartiet på defensiven.”

”Men flera trender i uppsegling, som inte observerats eller bara setts som isolerade fenomen, har kraftigt ändrat maktbalansen mellan kommunistpartiet och det kinesiska samhället där de förstnämnda har förlorat trovärdighet och kontroll och de sistnämnda har fått styrka och självförtroende”, tillade han.

via Kinesiska internetanvändare som tipsar om korruption grips

Mer i detta ämne:

Varför orden ”kanadensisk franska” blockeras på Kinas mikroblogg Weibo

27 september, 2013 kl. 06:55 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Zhou Xing

Jason Q. Ng, forskare på Torontouniversitetet, introducerade sin nya bok ”Blocked on Weibo” ”Blockerad på Weibo” den 29 augusti. Boken avslöjar ett stort antal sökord som de kinesiska myndigheterna censurerar på mikrobloggen Weibo.

Sedan 2011 har Ng ägnat nästan två år åt att studera blockerade sökord. Han sade till Epoch Times att bland de 1 500 svartlistade orden är 500 unika. 150 av dem finns uppräknade i hans bok. Han tror att han kan hjälpa läsare att förstå hur kinesiska nätanvändare använder internet genom att på olika sätt försöka få fram data från Weibo.

Ng sade att det ibland är svårt att förutse vilka ord som kommer vara blockerade, eller varför de är blockerade, men det handlar ofta om sådant som innebär kritik mot myndigheterna.

”Stridsvagn” associeras till exempel med massakern på Himmelska fridens torg 1989, så det är inte underligt att det blockeras. Men vid ett tillfälle blockerades frasen ”rik kvinna”. Den visade sig associeras med Guo Meimei, en ung kvinna som visade upp sin rikedom på bilder på internet samtidigt som hon hävdade att hon arbetade för kinesiska Röda korset. Den ordkombinationen började cirkulera snabbt på internet, och blockerades då.

Ngs forskning visar att de kinesiska myndigheterna inkluderar egennamn, namn på platser och en del oväntade fraser i censuren. Namnet Jiang Yanyong blockerades eftersom han avslöjade SARS-epidemin 2003. Kashi, en plats i Xinjiangprovinsen där det ofta är upplopp och konflikter, blockeras också.

Men en oväntad märklig fras som är tabu på Weibo är ”kanadensisk franska”. Det beror på att det kinesiska uttalet av den är ”Jia Na Da Fa Yu”, vilket innehåller tecknen ”Da Fa”, en term som ingår i ”Falun Dafa”, en traditionell kinesisk andlig metod.

Sedan 1999 har de kinesiska myndigheterna brutalt förföljt utövare av Falun Dafa (också känt som Falun Gong). Kommunistpartiet har använt alla medier på det kinesiska fastlandet för att måla upp en bild av Falun Dafa som något ont och galet, samtidigt som man har censurerat bort metodens böcker och allt material som innehåller en korrekt beskrivning av vad Falun Dafa är. Det är alltså bara på grund av att frasen ”kanadensisk franska” innehåller de två tecknen ”Da Fa” som regimen har bedömt att det måste censureras.

Ng kom även fram till att ”Renminuniversitetets juridikskola”, en av det Kinesiska kommunistpartiets institutioner, också innehåller tecknen ”Da Fa” och censurerades av samma skäl.

Västländer möter sina invånares behov med färre restriktioner på det fria flödet av information, men Kina upprätthåller strikt kontroll noterade Ng.

– Jag tror att de kinesiska medborgarna vill ha mer yttrandefrihet, men de har fortfarande ingen chans att delta i någon diskussion om nätverkskontroll, sade Ng.

Ng är mycket intresserad av hur mycket kommunistpartiet spenderar på nätverkskontroll. Han sade att det måste vara minst 100 000 personer som sitter och censurerar ord på Weibo, eftersom en del blockeringar sker bara sekunder efter att ett ord har börjat cirkulera bland Weibos nästan 600 miljoner användare.

Till och med titeln på Ngs bok togs bort inom några minuter efter att en Weiboanvändare skrivit ett inlägg om den. Ng sade att även om han konverterade den postade texten till en bild så skulle censuren ta bort den.

via Varför orden ”kanadensisk franska” blockeras på Kinas mikroblogg Weibo

Mer i detta ämne:

Även partitjänstemän och statliga medier sprider ”rykten” på internet

20 september, 2013 kl. 08:25 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Jane Lin
Epoch Times

Xia Yeliang, professor vid Pekinguniversitetet, skrev på sin mikroblogg den 9 september anklagelser mot chefredaktören för Global Times för att ha spridit elaka rykten. Advokater i Kina erbjöd att bistå honom utan ersättning ifall han ville inge en stämningsansökan.

Under de senaste månaderna har kinesiska myndigheter haft fullt upp med att attackera ”ryktesspridare” på internet. Rykten är ett hot mot samhällets stabilitet har kommunistpartiets propagandatjänstemän sagt i åtskilliga tidningar, hemsidor och tv-kanaler som de kontrollerar.

Eftersom partiet anklagar så många andra för ryktesspridning, kan inte partiets egna språkrör då också vara skyldiga till det?

Xia Yeliang, ekonomiprofessor vid prestigefyllda Pekinguniversitetet, sade i ett inlägg nyligen på sin mikroblogg att han är beredd att testa detta.

Den inhemska statliga tidningen Global Times chefredaktör, Hu Xijin, hävdade i en ledare att Xia inte hade klarat en utvärderingstest för lärare förra året (och tillade också att Xias ”liberala politiska åsikter” var ”väldigt extrema”).

Xia hade i själva verket klarat utvärderingstestet. Han sade att Hus struntprat om att han inte klarade det skulle passa in som ”elaka rykten och förtal” och sade att en stämningsansökan skulle inte vara uteslutet.

Global Times-ledaren hade spridits vidare över 500 gånger och klickats av över 5000 nätanvändare. Detta är intressant, eftersom högsta folkdomstolen och folkets högsta åklagarmyndighet nyligen har kommit med ett utlåtande, som stipulerar att de som spridit rykten som sprids eller läses så många gånger kommer att anklagas för ”rykten om förtal”.

Nätanvändare backade genast upp Xia. Enligt partiets egna nya riktlinjer borde dess språkrör Global Times straffas för att ha spridit rykten, menade man.

Xia skrev sedan ett inlägg till som handlade om att anlita advokater som utan betalning kan tänka sig hitta olika sätt att lämna in en stämningsansökan mot Hu Xijin.

Xia Yeliang har listats som en av de 100 mest inflytelserika offentliga kinesiska intellektuella från 2009 till 2013 och har också nyligen hamnat i centrum för en kontrovers mellan Pekinguniversitetet, de kinesiska ledarna och Wellesley College, ett privatägt universitet i Massachusetts.

Xias universitet i Kina har hotat med att fakulteten ska rösta huruvida han borde sparkas för sina felaktiga åsikter om tankar kring demokrati och rättsstaten.

Det är en tydlig markering från centralledningen, som för närvarande är mitt uppe i en kampanj att stoppa tankarna på demokrati i Kina. Som svar på detta har nästan en tredjedel av fakulteten i Wellesley sagt att de kräver att all samarbete mellan Wellesley och Pekinguniversitetet ska upphöra om Xia sparkas.

Xia är inte den ende som satts under en oerhörd press. Sedan den senaste attacken mot internetrykten startades, har flera hundra kinesiska nätanvändare gripits under enbart en vecka under augusti, enligt Southern Weekend.

Men nätanvändare, precis som Xia, slår tillbaka.

En bloggare skrev ett inlägg på det populära internetforumet club.kdnet.net. Rubriken löd: ”Jag har samlat in en lista på internetrykten, var god och straffa ryktesspridarna enligt lagen.”

Inlägget bestod av skärmdumpar från statliga medierapporter som senare visat sig vara osanna. Ett av exemplen visade att 2006 förnekade hälsoministeriet att Kina tog organ från dödsdömda fångar, men erkände 2012 att organ från dödsdömda fångar var den största källan till organ för Kinas transplantationsindustri.

Xia sade att han inte känner sig optimistisk inför att Hu kommer att åtalas.

”Trots att det är osannolikt att det händer i Kina, men om högsta domstolen och åklagarmyndighetens riktlinjer har offentliggjorts borde det gälla för alla”, sade han i en intervju med New Tang Dynasty TV.

Xia återvände till Kina den 30 augusti efter ett år som besökande professor vid Stanforduniversitetet. Han berättade för Deutche Welle att situationen vid universiteten och högskolor i Kina har blivit värre, jämfört med förra året.

”Atmosfären är spänd och det går åt vänsterhållet. Jag känner en atmosfär som liknar kulturevolutionen.”

Han sade också att han är besviken på de nya ledarna i Kinas regim. ”Politiskt sett har det gått bakåt. Kulturrevolutionsliknande språk och ideologi är nu tillbaka igen”, sade han i en intervju med Radio France Internationale.

”På många platser finns det politiska gruppstudier för att fördjupa sig i marxism”, sade han. ”Attackerna mot så kallade internetrykten syftar till att ge folk mindre utrymme att tala ut och inte låta folk tala fritt.”

Men han säger sig inte vara rädd. ”Kina är nu vid en kritisk punkt i historien. Mer än någonsin borde anställda vid Pekinguniversitetet tala ut och säga vad folk förväntar sig från intellektuella”, berättade han för Deutche Welle.

Under historiens gång har Pekinguniversitetet varit känt för sin tankefrihet. Det var ett centrum för Kinas nya kulturströmningar och många andra moderna politiska rörelser.

”Om Pekinguniversitetet är rädd för att tala ut, vad för sorts universitet kommer det att vara?”, sade han. ”Det kommer att förlora sin själ och Pekinguniversitetets anda kommer att dö ut.”

via Partiets attacker mot ”rykten”slår tillbaka

Mer i detta ämne:

Yahoo lägger ner i Kina

14 september, 2013 kl. 07:25 | Publicerat i IT, Telekom och Media, Kina, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Cassie Ryan
Epoch Times

Efter stängningen av e-posttjänsten förra månaden och musiktjänsten förra året har nu även Yahoos kinesiska nyhets- och communitytjänst stängts ner.

Portalen drivs av det amerikanska e-handelsföretaget Alibaba Group, som i ett uttalande förra veckan tillkännagav att Yahoos kinesiska team, som nu består av färre än 100 medarbetare, kommer ta hand om företagets offentliga välfärdsprogram. Sajten omdirigerar trafiken till now.taobao.com.

Yahoo startade sin verksamhet i Kina 1998 och var framgångsrikt i början av 2000-talet. Affärerna har emellertid hackat de senaste åren sedan Alibaba började driva sajten 2005. Både Yahoos marknadsandel och antalet användare har sjunkit.

Analytikern Li Zhi på företaget Analysys International i Peking sade till Tech World att Alibaba förmodligen inte har någon mer nytta av varumärket.

”Kinesiska Yahoo har legat under Alibaba i flera år. Dess mest värdefulla egenskaper har styckats upp och använts”, sade hon. ”Alibaba har inte längre något behov av ett uttömt kinesiskt Yahoo.”

Andra amerikanska internetgiganter, som Google och Amazon, har stött på svårigheter av en mängd olika slag i Kina, som till exempel kommunistpartiets censur, ineffektiva lokaliseringar för att uppfylla nätanvändares behov och konkurrens från lokala varumärken som Tencent.

En nätanvändare i Yunnan använde tonen i partipropagandan för att skämta om nyheten på sin mikroblogg på Weibo: ”Ytterligare en internationell internetgigant faller i Kina. Imperialisterna flyr med svansen mellan bena. Det oövervinnerliga ***[kommunistpartet] har vunnit ännu en stor seger.”

via Yahoo lägger ner i Kina

Mer i detta ämne:

Vad har hänt sen sist III?

26 maj, 2013 kl. 12:30 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kina, Kropp & Sinne, Kultur, mänskliga rättigheter, Miljöfrågor, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,


Och några fler…

Kinesiska myndigheters tempelturistfälla misslyckades

Sally Appert

Ett utvecklingsprojekt nära Kinas Famen-tempel som skapats för att slå mynt av turismen har inte gett de kommunistiska tjänstemän som planerade det något annat än skulder. Foto: Peter17/Wikimedia CommonsPartijänstemän i Shaanxiprovinsen har lejt falska munkar till att samla in donationer som ska betala de skulder de ådragit sig genom ett stort utvecklingsprojekt nära det historiska Famen-templet.

via Kinesiska myndigheters tempelturistfälla misslyckades – Epoch Times

Bysantinskt mosaikgolv upptäckt i Israel

Zachary Stieber
Epoch Times

Ett ”utomordentligt” bysantinskt golv har upptäckts i en offentlig byggnad från den bysantinska perioden i dagens Israel, enligt Israels myndighet för antikviteter.

via Bysantinskt mosaikgolv upptäckt i Israel – Epoch Times

Prisbelönt kinesisk filmmakares allianser blev hans fall

Xia Xiaoqiang
Epoch Times

En framgångsrik kinesisk filmregissör blir insnärjd i en brutal diktators propagandaintriger. Regissören för ett rikt och privilegierat liv, men förlorar allt när diktatorns politiska motståndare anklagar honom för att ha brutit mot landets familjeplaneringslag.

via Prisbelönt kinesisk filmmakares allianser blev hans fall – Epoch Times

Kinesiska universitetslärare har fått talförbud i 7 punkter

Matthew Robertson
Epoch Times

Universitetslärare och administratörer i Kina har nyligen getts tydliga instruktioner om exakt vilka diskussionsämnen som inte får behandlas i klassrummet.

via Kinesiska universitetslärare har fått talförbud i 7 punkter – Epoch Times

Asien drivs av subventionerade fossila bränslen

Will Hickey

En orsak till öka de avgasutsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen har varit de konstgjort låga bensinpriserna, skapade av subventioner. Regeringar har fört kortsiktig politik för att stimulera tillväxten och tillfredsställa konsumenterna. Men när nu bränslepriserna börjat stiga stiga igen hamnar subventionernas kostnader – såväl ekonomiska som miljömässiga – i fokus.

via Asien drivs av subventionerade fossila bränslen – Epoch Times

Flaskvattnet i Kina är värre än kranvattnet

Gao Zitan
Epoch Times

Kinesisk media avslöjade nyligen kvalitetsproblem med flaskvattenindustrin i landet. Enligt artikeln är riktlinjerna för kvalitet från Sovjettiden.

Enligt Beijing News artikel den 2 maj så har över 10 kinesiska experter funnit att standarden på flaskvatten är mycket låg. Bara 20 olika testindex, jämfört med 106 för kranvatten.

via Flaskvattnet i Kina är värre än kranvattnet – Epoch Times

Ringar runt solen – hur uppstår de?

Jack Phillips
Epoch Times

Somliga ifrågasätter orsaken till den ”solring” som framträdde i början av veckan. Enligt rapporterna var ringen en 22-graders halo, även kallad solhalo, uppger ABC News.

Halon bildas av små iskristaller som finns i cirrostratusmoln. Solljuset bryts genom iskristallerna i 22 graders vinkel, vilket skapar det optiska fenomenet.

via Ringar runt solen – hur uppstår de? – Epoch Times

Kinamodellen skadar världen

He Qinglian

Kinas neokapitalism kom upp på dagordningen när kommunistpartiledaren Xi Jinping i mars besökte Afrika. Neokapitalism betyder grovt räknat att Kina exploaterar Afrikas resurser medan man struntar i miljöskadorna samtidigt som man dumpar sina billiga industriprodukter i Afrika.

via Kinamodellen skadar världen – Epoch Times

Grupp vill avslöja ufo-bevisen globalt

Shar Adams
Epoch Times

Efter fem dagar och 40 internationella vittnesmål från militära, vetenskapliga och akademiska vittnen, enades en kommitté med sex före detta kongressledamöter om att söka internationellt stöd för att bryta ”sanningsembargot” kring möten med utomjordiskt liv.

via Grupp vill avslöja ufo-bevisen globalt – Epoch Times

Solljus kan sänka blodtrycket

Fördelar med solljuset kan uppväga riskerna

Susanne Larsson
Epoch Times

Exponering för UV-strålar kan sänka blodtryckt, enligt brittiska forskare. Foto: AFP/Valery HacheGoda nyheter för de som ser fram emot att ligga och njuta i solen. Brittiska forskare har nämligen sett att solbadande sänker blodtrycket vilket minskar risken för både hjärtinfarkt och stroke.

via Solljus kan sänka blodtrycket – Epoch Times

Vad har hänt sen sist II?

25 maj, 2013 kl. 09:19 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kina, Kultur, Mat, mänskliga rättigheter, Miljöfrågor, mobilstrålning, Natur, recept, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Då jag inte har postat några artiklar på länge så lägger jag in en del av dem som varit så kan ni välja ut de som är intressanta för er.

Just stick this portable outlet to your window to start using solar power

By Sarah Laskow

We have seen a lot of solar chargers in our day. And among all of them, this is the first one we’ve seen that we will definitely run out and buy as soon as it’s made available in the U.S. It’s a portable socket that gets its power from the sun rather than the grid. You plug into a window instead of into the wall. It’s easy.

via Just stick this portable outlet to your window to start using solar power | Grist

Frekvent använda ord utvecklas mycket långsammare än andra ord

Zachary Stieber
Epoch Times

Ett antal ”ultrakonserverade” ord som används frekvent idag, och användes ofta även för tusentals år sedan, tyder på att forntida språk hade mer gemensamt med varandra än man tidigare trott.

via Forntida språk har gemensamma ord – Epoch Times

Nomaderna vet varför de flyttar på sig

Francisco Gavilán

När jag skulle resa genom Centralasien för femtielfte gången var jag ute efter nya och berikande upplevelser vilket skulle innebära att leva en tid med nomader i Song Kul i Kirgistan.

via Nomaderna i Kirgistan: Ett annat sätt att leva – Epoch Times

Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport

Susanne Larsson
Epoch Times

En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som tonar ner hälsoriskerna med mobiltelefoner och trådlös teknik, ifrågasätts av Strålskyddsstiftelsen som hävdar att expertgruppen bakom rapporten har kopplingar till telekombranschen.

via Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport – Epoch Times

Jorden permanent deformerad av jordbävningar

Tara MacIsaac
Epoch Times

Geologer har upptäckt att jordskorpan inte är så elastisk som man tidigare trott. Jordskalv i norra Chile har orsakat permanenta deformationer av jorden.

via Jorden permanent deformerad av jordbävningar – Epoch Times

Skakande dokumentär om slaveri och tortyr i Kina

Matthew Robertson, Epoch Times

Tills helt nyligen skulle det ha varit omöjligt att producera en dokumentär i Kina om tortyr och slaveri i ett arbetsläger som drivs av myndigheterna, utan att bli kastad i fängelse. Den kinesiske oberoende filmaren Du Bin har dock gjort just detta. Han är nu i Hongkong och talar på filmvisningar och låter sig villigt intervjuas av utländska medier.

via Skakande dokumentär om slaveri och tortyr i Kina – Epoch Times

Kinesisk dokumentär avslöjar Mao-erans ’ungdoms-Auschwitz’

Michelle Yu
Epoch Times

”När jag dör, begrav mig på solsidan av kullen, för jag är rädd för kylan,” sade ett barn, nu namnlöst och utan ansikte, till sina tonåriga medfångar för ett drygt halvsekel sedan. För de 4 000-5 000 unga fångarna i arbetslägret Dabao var sådana önskemål vanliga, eftersom barnen omgavs av död varje dag.

via Kinesisk dokumentär avslöjar Mao-erans ’ungdoms-Auschwitz’ – Epoch Times

Kinesiska statliga medier undviker tortyroffer

Gu Qinger
Epoch Times

Kinesiska tortyroffer har konfronterat Xinhua, kommunistpartiets officiella propagandaorgan, om en artikel av Liaoningtjänstemän som förnekar att fångar utsatts för tortyr i arbetslägret Masanjia, nordöst om Kina.

via Kinesiska statliga medier undviker tortyroffer – Epoch Times

Svenska humlor exporteras till England

Global nedgång av pollinerad föda

Barbro Plogander
Epoch Times Sverige

– Jag tror inte att det kommer innebära några mordhot den här gången, säger Björn Cederberg entomolog. Hoten från arga medborgare kom då han förra våren sagt i media att han tillåtit insamling i Skåne av hundra vallhumlor för export till England.

via Svenska humlor exporteras till England – Epoch Times

Rawfood: Hummus utan bönor – dip med soltorkad tomat

Tess Masters

Jag älskar detta recept eftersom det går löjligt snabbt, är enkelt och laddat med mycket smak.

via Rawfood: Hummus utan bönor – dip med soltorkad tomat – Epoch Times

Allt fler unga får lugnande medel

28 april, 2013 kl. 07:52 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Den trådlösa tekniken kan bidra till psykisk ohälsa

Susanne Larsson
Epoch Times

Användningen av antidepressiva och lugnande medel ökar bland unga. Även förskrivningen av sömnmedel till barn har ökat dramatiskt. Det finns forskning som visat på att den ökade användningen av internet, datorer och mobiler kan vara en bidragande orsak till sömnstörningar och psykisk hälsa bland unga.

Enligt siffror som Ekot i SR tagit del av från Nätverk för läkemedelsepidemiologi (Nepi) var antalet personer i åldersgruppen 20 till 24 år som hämtade ut minst ett lugnande läkemedel mellan 2006 och 2012 drygt 20 600, en ökning med 70 procent. För antidepressiva läkemedel var motsvarade siffra 50 procent.

Vid samtalsterapi bör läkemedel undvikas

Användning av läkemedel vid psykisk ohälsa kan vara otillräcklig och i värsta fall leda till läkemedelsberoende.

Enligt riktlinjer från Socialstyrelsens när det gäller behandling för ångestsyndrom hos vuxna rekommenderar man ”till exempel psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi och samtalsterapi, där bedömd effekt anses god. Däremot läkemedelsbehandling med lugnande medel bör hälso- och sjukvården inte erbjuda då”, skriver Ekot.

Nu planerar Läkemedelsverket att se över förskrivningen av läkemedel till unga.

Även användningen av sömnmedel bland barn har visat en oroväckande ökning. Svenska Dagbladet rapporterade i januari i år, att antalet barn som fått sömnmedel utskrivet uppgått till drygt 11 000, en ökning med 170 procent på sex år, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Missbruk av internet, datorer och mobiler kan leda till psykiska besvär

Forskare vid School of Medicine i Sydney och University of Notre Dame, Fremantle, i Australien har i samarbete med forskare vid School of Medicine Guangzhou, Kina, studerat användning av internet och psykiska problem bland 1041 tonåringar i Kina.

De kom fram till att det finns en tydlig koppling mellan benägenheten att utveckla depression, sömnproblem, aggressivt beteende och missbruk av internet.

Studien som utfördes 2010 har publicerats i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent.

Även en senare studie som utförts av psykologen Sara Thomée och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har undersökt hur den psykiska hälsan påverkas hos unga som använder datorer och mobil.

Till grund för undersökningen ingick bland annat enkätsvar från 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare av datorer och mobiler.

Resultatet visar på en tydlig koppling mellan stress, sömnproblem, psykisk ohälsa och ett intensivt användande av mobiltelefoner och datorer.

Många unga sitter ofta uppe på nätterna vid datorn utan att ta pauser vilket medför inte bara sömnstörningar utan även stress och psykisk ohälsa.

Elektromagnetisk strålning – en riskfaktor

Det finns även experter som ser den ökade exponeringen för elektromagnetisk strålning som en allvarlig risk för ohälsa bland unga.

Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, med bakgrund från elektronik- och telekomindustrin, säger till Epoch Times:

– Vi har drabbats av en epidemi av psykisk ohälsa och sömnsvårigheter, samtidigt som strålningen från trådlös teknik tillåtits öka okontrollerat i vår miljö. Ansvariga myndigheter har gått som katten runt het gröt och undvikit den mest uppenbara faktorn.  Det finns en stor mängd forskning som tydligt har visat att strålningen har en skadlig inverkan på den psykiska hälsan.

Tore Fahlström är allvarligt oroad för strålningen och fastslår att det är bråttom att informera om riskerna och även agera:

-Strålningen stressar hjärnan, orsakar sömnsvårigheter och huvudvärk samt påverkar de hormoner och välbefinnandesubstanser som är viktiga för psykisk hälsa. Människor som exponeras mycket för strålning från mobilmaster eller använder mobilen mycket har också sämre psykisk hälsa. Vi måste informera den breda allmänheten om riskerna och sätta in akuta åtgärder för de drabbade. Vi har inte råd att vänta.

via Allt fler unga får lugnande medel – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Epoch Times reporter vinner prestigefyllt journalistpris

24 april, 2013 kl. 09:24 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, slavarbetsläger | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Genevieve Belmaker
Epoch Times

En reporter från Epoch Times har vunnit en prestigefylld utmärkelse för sin rapportering om organstölder i Kina. Matthew Robertson, som specialiserat sig på att rapportera om Kina och talar flytande mandarin, skrev en serie artiklar om påtvingade organstölder publicerade i The Epoch Times under 2012.

Robertson och hans artiklar vann Society of Professional Journalists (SPJ) Sigma Delta Chi-utmärkelse för professionell journalistik. SPJ som grundades 1909 under namnet Sigma Delta Chi, främjar informationsfrihet, utbildar och företräder journalister och skyddar den lagstadgade yttrande- och pressfriheten.

Vinnarna i de tio kategorierna valdes ut bland 1700 inlämnade bidrag till de olika kategorierna; bland annat press, radio, tv och nätet. Utmärkelserna ges som ett erkännande för framstående arbete som publicerats eller sänts under 2012. Epoch Times artiklar vann i kategorin Non-Deadline Reporting (med daglig upplaga 1-50 000).

I nomineringsbrevet
från Epoch Times skrev biträdande chefredaktör, Stephen Gregory, att ämnet i artiklarna – påtvingade organstölder i Kina – är viktigt och är underrapporterat.

”Sjukhus arbetar hand i hand med den kinesiska regimens repressiva säkerhetsapparat och läkare använder sina kunskaper, som är menade att bota, för att döda hjälplösa samvetsfångar genom att ta bort deras organ”, skrev Gregory i brevet. Han tillade att de fyra artiklar av Robertson som lämnats in är ett prov på en större samling artiklar och är frukten av två års målmedvetet arbete.

”Matthew Robertson har etablerat kontakter med de personer och människorättsorganisationer i väst som undersökt organstölder i Kina och har visat sig vara skicklig på att gräva fram viktiga berättelser ur information som är tillgänglig för allmänheten på den kinesiska webben”, skrev Gregory när han berömde Robertsons arbete för detta utomordentligt komplicerade och känsliga ämne.

”Jag tycker det
är häftigt att jag fått utmärkelsen av SPJ eftersom Kina till viss del är ett kontroversiellt ämne. Om journalister som är i Kina skulle rapportera om detta skulle de förmodligen nekas visum, så det skjuts åt sidan”, sade Roberts i en intervju.

Robertson började studera kinesiska 2007 och han bodde i Taiwan under åtta månader för att studera språket.

För att skriva artiklarna ringde han alla telefonsamtal och kontrollerade alla tillgängliga källor, som bra journalister gör, men var tvungen att gå mycket djupare.

”Det är mycket svårare än att rapportera om ämnen i västvärlden eftersom det är så mycket svårare att få information. Man måste dubbelkolla många källor och dra vissa slutledningar.”

Han sade, att
han ”haft mycket hjälp av den fantastiska forskning som utförts av andra, däribland mina kinesiska kollegor på The Epoch Times och även andra kinesiska undersökares arbete.”

”Genom min undersökning fann jag inte bara grova kränkningar av mänskliga rättigheterna, verkligen onda saker, som den kinesiska regimen begått – utan också västvärldens brist på fasthet inför dessa saker.”

”Tiotusentals samvetsfångar kan ha dödats i samband med organstölder. I Kina har militärsjukhus och arbetsläger samarbetat för att genomföra detta”, sade Robertson.

Vinnarna av Sigma Delta Chi priset tillkännagavs den 23 april 2013 och kan hittas på länken

via Epoch Times reporter vinner prestigefyllt journalistpris – Epoch Times

Mer i detta ämne:

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.