Gao Zhisheng ”helt förstörd” enligt Freedom Now

18 augusti, 2014 kl. 11:08 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,


Människorättsadvokatens fru Geng He, säger att maken knappt kan prata längre

Matthew Robertson
Epoch Times

Folk kallade honom ”Kinas samvete”. Han räknades bland de tio bästa advokaterna i Kina och stod upp för de försvarslösa och förtryckta. Men nu efter fem års tortyr har rösten, som stod upp mot orättvisor, åtminstone för stunden tystnat.

Sedan Gao Zhisheng, en hyllad kinesisk människorättsadvokat, släpptes från fängelset förra veckan har nyheter om hans tillstånd sipprat ut genom hans fru, Geng He, som bor i Kalifornien med deras två barn.

Geng He har endast lyckats få några korta samtal med sin make, men hon har pratat mycket med sin syster som är med Gao i Urumqi. Kinesiska säkerhetsvakter bor i deras hem och övervakar dem samtidigt som andra är stationerade utanför.

Geng He beskrev sin konversation med Gao både på Twitter och i diskussioner med en vän till familjen, Sherry Zhang, som besöker och tillbringar tid med familjen i Bay Area där de bor. Geng He har avböjt intervjuer med medier, men publicerar uppdateringar om Gaos tillstånd på Twitter.

Ett meddelande från 12 augusti visar hur illa ställt det är med Gaos tillstånd: ”När jag pratade med Gao så bröts samtalet. Jag ringde upp honom igen och frågade: ’Vad var det vi pratade vi om?’ Gao sa: ’Jag vet inte.’ Jag frågade: ’Hur kommer det sig att samtalet bröts?’ Gao sa: ’Jag vet inte.’ Jag sade: ’Okej, förstår du vad jag säger eller inte? Kan du inte höra eller förstår du inte?’”

Sedan lämnades luren över till Geng Hes syster, som sade:

”Han har varit inlåst i en mörk cell ensam i fem år, matad med ett ångkokt bröd och en skål med kål varje dag. Du måste vara tålmodig för att lära honom prata igen”, skrev Geng He på Twitter.

Tianyu, Gao Zhishengs unge son, var besviken och förvirrad efter att ha försökt tala med sin far i telefon. Han har övat på att prata kinesiska för att kunna prata med sin far, men efter att lagt på luren sade han endast: ”Pappa kan inte prata kinesiska!”, enligt gode vännen Sherry Zhang som besökte familjen i Kalifornien.Gao Zhisheng fotograferad under en intervju vid hans kontor i Peking den 2 november 2005, innan han utsattes för tortyr och fängslanden. Från 2006 och framåt har Gao i stort sett hela tiden varit frihetsberövad av myndigheter. De senaste fem åren har han suttit i fängelse i västra Kina.

”Han kan knappt prata – och endast med korta meningar – den mesta av tiden är han obegriplig”, sade Zhang i ett mejl som Epoch Times har tagit del av. ”Gaos son var oerhört uppspelt att få tala med honom i telefon, och var sedan alldeles chockerad att han knappt förstod sin far, att hans röst var monoton, och att han gav två eller tre ord som svar till frågor och inledde aldrig något i samtalet”, fortsatte mejlet.

Gao har blivit helt förstörd”, sägs i ett uttalande från Freedom Now, en människorättsgrupp i Washington D.C., som har följt Gaos fall i flera år.

”Vakterna har fått strikta order om att inte prata med honom. Han har inte tillåtits att läsa någonting och inte fått tillgång till tv eller träffa någon person eller någonting annat… Han har förlorat många tänder på grund av undernäring. Han misstänks också varit utsatt för fysisk tortyr upprepade gånger.”

Jared Genser, ordförande för Freedom Now och även familjen Gaos juridiska ombud och som arbetar ideellt med hans fall, sade i en telefonintervju:

– Vi hoppas att USA trycker på Kina så att han tillåts komma till USA för att få läkarvård. Utan den hjälpen står Gaos framtida fysiska och mentala hälsa verkligen på spel.”

Genser fortsatte:

– Förutom att han kunde ha dödats, så finns inget värre än den fasansfulla mentala och fysiska tortyr han fått utstå. Han är ett skal av sitt tidigare jag och det är förkrossande för Geng He och hennes familj. Hon vill bara ta hand om honom, och det är det som vi hoppas kommer att hända. Men den kinesiska regeringen gör inte saker och ting så lätt därborta.”

Tilläggsrapportering av Ma Youzhi. 

via Gao Zhisheng ”helt förstörd” enligt Freedom Now

 

Annonser

Människorättsadvokaten Gao Zhisheng släppt ur fängelset

9 augusti, 2014 kl. 08:43 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,


Epoch Times

Efter att ha suttit frihetsberövad i nästan fem och ett halvt år, i tortyrkammare i bergen, i anonyma lägenheter avskild från sin familj och nu senast i ett fängelse långt från hans hem, har en av Kinas mest framstående människorättsadvokater, Gao Zhisheng, släppts.

Nyheten kom ut på twitter, strax efter att hans bror Gao Zhiyi hade hämtat honom på Shayafängelset i Xinjiangprovinsen den 7 augusti. Båda männen verkar följas av säkerhetsagenter som fortsätter att övervaka dem och begränsa deras rörlighet.

När en reporter på Voice of America försökte tala med Gao Zhisheng i telefon hann han bara säga några få ord innan hans syster sade ”det kommer någon” och tog telefonen.

Efter flera år av grym behandling i fängelset är Gaos tänder i underkäken lösa och tänderna i överkäken smärtar när han äter, enligt familjen. Gao Zhiyi ska först och främst hjälpa sin bror att få tänderna lagade.

Gaos fru, Geng He, och deras två barn bor i Kalifornien och har inte sett honom sedan de hastigt tvingades fly Kina i januari 2009.

”Jag talade med min make för första gången på fyra år. Det var ett kort samtal, men jag kände att han inte var sig lik. Jag är mycket orolig för att han har blivit allvarligt torterad i fängelset”, sade Geng He enligt människorättsgruppen Freedom Now.

Gao har släpps efter att ha
suttit av ett treårigt straff som allmänt betraktas som godtyckligt utdömt av regimen.

Straffet var myndigheternas första försök att åtminstone ge sken av något slags rättsprocess i sin kampanj mot Gao, som har pågått i hemlighet under extremt brutala former sedan 2006.

Det var 2004 som Gao började representera Falun Gong-utövare, och 2004 och 2005 publicerade han tre öppna brev till kommunistpartiets ledare där han krävde att förföljelsen mot Falun Gong skulle upphöra. I slutet av 2005 lämnade han kommunistpartiet genom att publicera ett öppet brev. Han skrev bland annat följande:

”Över ett dussin dagars nära kontakt med Falun Gong-troende var en chockerande upplevelse för min själ”, skrev han i brevet som handlade om den tid han levde med och intervjuade Falun Gong-utövare i Kina om deras förföljelse.

”Jag förlorade helt och hållet hoppet för det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Detta KKP har använt de mest barbariska och mest omoraliska och olagliga metoderna för att tortera våra mödrar, våra hustrur, våra barn och våra bröder och systrar. Det har gjort den här typen av tortyr till en del av partiledamöters arbete och ökat den politiska toleransen för tortyr”, skrev han i brevet.

Gao fortsatte: ”Från och med nu tillkännager Gao Zhisheng, en ”medlem” i partiet som inte har betalat medlemsavgift under en lång tid och har varit borta från ”partiverksamheten” sedan många år, att han avsäger sig medlemskapen i det grymma, opålitliga, omänskliga och onda partiet. ”

”Detta är den stoltaste dagen i mitt liv.”

Gao dömdes officiellt till tre års fängelse för ”omstörtande verksamhet” 2006, men domen var villkorlig så han hamnade inte i fängelse direkt. Från 2006 var han dock i princip i myndigheternas våld. När den villkorliga domen skulle löpa ut 2011 sattes han i fängelse, med påståendet att han skulle ha brutit mot reglerna för den villkorliga frigivningen.

Under de perioder som Gao suttit frihetsberövad har han utsatts för fruktansvärd fysisk och psykisk tortyr. I ett brev han skrev 2007 berättade han hur han hade torterats i 50 dagar med bland annat elbatonger, brinnande cigaretter som hölls mot ögonen och tandpetare som stacks in i genitalierna.

Beskedet om frigivningen
har mötts av både lättnad och tveksamhet bland de som är engagerade i hans fall. Få tror dock i nuläget att han kommer att få resa till USA för att återförenas med sin familj.

– Fastän Gao har släppts ur fängelset är det mycket tydligt att han ännu inte är fri, säger Jared Genser, Gaos juridiska ombud som arbetar ideellt med hans fall och som är med i gruppen Freedom Now.

– Tills han återförenas med sin fru och sina barn kommer vårt arbete att fortsätta. Jag uppmanar den kinesiska regeringen att ta bort säkerhetsvakterna runt Gao, att låta honom tala fritt och träffa alla som han väljer och att låta honom resa fritt, både i Kina och utomlands, säger Jared Genser.

Rapportering av Matthew Robertson

via Människorättsadvokaten Gao Zhisheng släppt ur fängelset

Relaterade artiklar

Kinas advokatsamfund sätter munkavle på medlemmarna

28 juni, 2014 kl. 07:00 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


Epoch Times

Det partistyrda kinesiska advokatsamfundet är på väg att införa regler mot vad man kallar ”olämpligt tal” för sina medlemmar, enligt ett läckt utkast som spridits på internet. Kinesiska advokater har reagerat med bestörtning och vrede på vad de upplever som ännu en attack mot advokater som tar upp känsliga fall, eller på andra sätt förargar regimen. Det är en grupp som förföljts hårt under Xi Jinpings styre.

I utkastet, som läcktes ut på sociala medier av missnöjda advokater den 12 juni, specificeras vad som gäller och vilka straff som väntar dem som bryter mot de nya reglerna. Bland annat får man inte publicera öppna brev ”för att provocera fram protester eller elda upp den allmänna opinionen”. Inte heller får man göra ”extrema eller olämpliga kommentarer för att angripa eller förtala Kinas rättssystem, politiska system eller partiets principer och politik” på internet.

Den här munkavlen kommer sannolikt att få hårdast konsekvenser för de advokater som tar sig an känsliga frågor, såsom förföljelse av religiösa minoriteter, Falun Gong-utövare och demokratiförespråkare i Kina.

Om utkastet går igenom efter att ha setts över kommer de som bryter mot reglerna att tillrättavisas offentligt och i värsta fall uteslutas ur samfundet, vilket innebär att man inte längre kan verka som advokat i Kina.

Det kinesiska advokatsamfundet ansvarar för alla licensierade advokater och advokatbyråer i Kina, och lyder under justitieministeriet. Alla som vill verka som advokat, och alla firmor som bedriver sådan verksamhet, måste vara medlemmar.

Vidare ska advokatbyråer numera kunna hindra sina anställda från att ”grunda, delta i eller stödja organisationer eller aktiviteter som skadar advokatsamfundets image eller inte är i linje med advokaternas plikter”. Byråerna ska inte heller ”uppmuntra” sina anställda genom att låta dem delta i de här icke specificerade subversiva aktiviteterna, enligt regelutkastet.

Det här är den kinesiska regimens senaste attack på dem som vill att det helt politiskt styrda rättssystemet i Kina ska reformeras. Flera välkända rättighetsadvokater greps inför 25-årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg, däribland Pu Zhiqiang och Tang Jingling.

Som väntat har kinesiska advokater uttryckt stor upprördhet över de föreslagna nya reglerna.

”Jag blev rädd när jag läste utkastet. De nya reglerna är uppenbart till för att slå ner på dissidentadvokater”, skrev advokaten Zhou Ze, som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina, på mikrobloggen Weibo.

Han kommenterade att en del av skälet till de föreslagna reglerna kan vara att man vill hindra att advokater kritiserar justitieministeriet, vars tveksamma och enligt somliga ibland rent illegala aktiviteter drabbar många advokater.

”Om det här går igenom kommer det kanske inte att finnas några dissidentadvokater mer. Rättssystemet kommer att bli mer dominerande och mindre rättvist och korruptionen inom systemet kommer att förvärras”, skrev Zhou.

Andra advokater satte samman en petition under tisdagen för att protestera mot de föreslagna reglerna, och krävde att advokatsamfundets ordförande, Wang Jungfeng, ska avgå. Över 50 advokater skrev på petitionen samma dag som den offentliggjordes, enligt Pekingadvokaten Zhang Lei.

”Kinas advokatsamfund skyddar inte advokaternas rättigheter längre, utan har blivit en medbrottsling i förtrycket mot advokaternas rättigheter”, står det i petitionen, liksom att reglerna strider mot den kinesiska konstitutionen.

Xie Yang, en advokat från Hunanprovinsen, sade i en intervju med Sound of Hope Radio att samfundet inte borde lyssna på partiets order för att begränsa medlemmarnas rättigheter. ”[Samfundet] gör allt för att visa lojalitet med myndigheterna. Vi kan helt enkelt inte acceptera det”, sade han.

Rapportering av Lu Chen

via Kinas advokatsamfund sätter munkavle på medlemmarna

Kinesiska advokater lovar stödja varandra i kampen mot regimens förföljelse

9 juni, 2014 kl. 11:43 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


….
NTD Television

Det kinesiska kommunistpartiet har en lång historia av att förfölja advokater som kämpar för rättvisa. Som ett svar på detta har över 40 advokater nyligen skrivit under en ”avsiktsförklaring om ömsesidigt stöd”. Tanken är att de alla ska gå samman och hjälpa den av deras kollegor som utsätts för förföljelse av myndigheterna.

Advokater i Kina som driver fall som regimen inte vill veta av kidnappas, utsätts för våld, fängslas och blir av med sina licenser. Två av de kändare fallen är Gao Zhisheng och Xu Zhiyong. Det brev som de drygt 40 advokaterna skrev under fungerar enligt principen att den som hjälper andra själv får hjälp, och att man håller samvetets röst levande. Brevet uppmanar alla kinesiska advokater att skriva på av egen fri vilja. Om någon som har skrivit på blir av med sitt jobb, sin frihet eller sin advokatlicens på grund av politisk förföljelse, eller grips och döms, ska de andra advokaterna hjälpa hans eller hennes familj.

– Advokater som Liu Shihui, Tang Jingling och Chang Boyang sitter gripna för närvarande. Deras familjer har sannolikt många svårigheter. När en advokat har problem eller grips kan familjen få problem att klara av levnadskostnader och barnens skolavgifter, sade Chen Jiangang, en advokat från advokatfirman Yingke till NTD.

Inför 25-årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg grep kinesiska myndigheter massor av petitionärer och dissidenter, inklusive många rättighetsadvokater.

Den 1 juni greps den kinesiske advokaten Liu Shihui och behandlades brutalt av polisen i Guangzhou. Innan dess, den 13 maj, hade Liu gripits av myndigheterna i Shanghai för ”störande av den allmänna ordningen”.

Den 16 maj greps advokaten Tang Jingling i Guangdong för att ha ”startat bråk och provocerat fram oroligheter”. Polisen i Baiyunshandistriktet i Guangzhou beslagtog även hans ägodelar.

På kvällen den 27 maj fördes även rättighetsadvokaten Chang Boyang i Henanprovinsen bort av polisen. Även advokaten Ji Laisong i Zhengzhou greps.

Sui Muqing, advokat i Guangzhou kommenterade situationen:

– I nuläget är klimatet för advokater mycket dålig. Var och en av oss måste när som helst vara beredda på att när som helst bli gripen. Man vet aldrig varför man grips. Inte ens vi advokater vet hur kommunistpartiet resonerar när de griper någon enligt lagen, sade han.

Sui sade att kommunistpartiet hävdade att Chang Boyang och Ji Laisong samlade ihop människor under förevändning att de skulle äta tillsammans. För detta greps de för att ha ”stört den allmänna ordningen”. Sui sade att han finner det omöjligt att förstå hur de kunde störa den allmänna ordningen genom att bara äta middag ihop.

– Det spelar ingen roll om lagen är bra eller dålig, kommunistpartiet har totalt ignorerat lagen när de har agerat. Förr i tiden tror jag att de i alla fall försökte iscensätta något. Nu försöker de inte ens koka ihop någon bluff, sade han.

I mars greps och torterades de fyra kinesiska advokaterna Jiang Tianyong, Wang Cheng, Zhang Junjie och Tang Jitian vid ett hjärntvättscenter i Heilongjiangprovinsen där de hade försökt få träffa sina klienter, Falun Gong-utövare, som hölls illegalt inspärrade där. Advokaterna fick sammanlagt 24 ben brutna av polisens misshandel.

Enligt Pekingadvokaten Wang Yu har Kina en justitiebyrå och ett advokatsamfund. När advokater är i fara ska dessa kontor erbjuda nödvändig assistans, men vad de i stället gör är att hjälpa kommunistpartiets säkerhetsapparat, åklagarmyndighet och domstolar med att förtrycka advokater.

– Kommunistpartiets årliga bedömning av advokater handlar bara om att förtrycka rättighetsadvokater. Jag hoppas att det internationella samfundet ger mer uppmärksamhet åt hur kommunistpartiet pressar kinesiska advokater med den här årliga bedömningen, sa han.

2005 drog myndigheterna in licensen för den berömde advokaten Gao Zhisheng efter att han skrev ett öppet brev där han krävde att Falun Gong-utövares lagliga rättigheter skulle skyddas. Hans  advokatbyrå tvingades att stänga. Gao greps senare, dömdes till fängelse och utsattes för brutal tortyr.

En annan berömd kinesisk rättighetsadvokat, Xu Zhiyong, har också gripits många gånger. Xu grundade organisationen Öppna grundlagsinitiativet och Nya medborgarrörelsen. Hans organisation har förtryckts hårt. Den 22 januari i år dömdes Xu till fyra års fängelse i Peking för att ha ”samlat ihop en folkmassa för att störa den allmänna ordningen”.

via Kinesiska advokater lovar stödja varandra i kampen mot regimens förföljelse

Fängslade kinesiska advokater får stöd från USA:s utrikesdepartement

7 april, 2014 kl. 17:40 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle, slavarbetsläger | Lämna en kommentar

Gisela Sommer
Epoch Times

USA:s utrikesdepartement förenade sig med internationella människorättsgrupper för att ge sitt stöd till fyra kinesiska advokater som hålls inlåsta och torteras i ett interneringscenter i Heilongjiangprovinsen för att ha representerat en grupp frihetsberövade Falun Gong-utövare.

Advokaterna, Jiang Tianyong, Tang Jitian, Wang Cheng och Zhang Junjie, greps den 21 mars när de försökte bistå med advokathjälp till familjer till Falun Gong-utövare som hålls inspärrade på Qinglongshans interneringscenter.

De fyra advokaterna misshandlades brutalt av polisen, enligt Zhang Junjie, en av advokaterna som släpptes den 27 mars med tre konstaterade frakturer på ryggraden. De andra tre advokaterna hålls fortfarande inspärrade på Qixings interneringscenter.

Den 25 mars begav sig en annan grupp advokater och medborgare till ett interneringscenter och hungerstrejkade utanför. Man krävde att få träffa de inspärrade advokaterna. På morgonen den 29 mars greps hela gruppen bestående av 17 personer. Många av dem utsattes också för våld.

Tre personer i den första gruppen av inspärrade Falun Gong-utövare sägs vara i ett kritiskt tillstånd.

”Det här verkar vara en del av ett oroväckande mönster där advokater som tjänar allmänhetens intressen, internetaktivister, journalister, religiösa ledare och andra som med fredliga medel utmanar den officiella kinesiska politiken och dess tillvägagångssätt grips och spärras in”, sade USA:s utrikesdepartement i en e-postkorrespondens med Epoch Times den 3 april.

”Vi manar de kinesiska myndigheterna att garantera alla kinesiska medborgares säkerhet och rättigheter som de har rätt till under Kinas internationella åtaganden för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet”, stod det vidare.

Tidigare har det kinesiska advokatsamfundet delat ut direktiv där man ber advokater att inte delta i protester vid Jiansanjiang och inte publicera några kommentarer på internet.

”Det är inget autentiskt advokatsamfund”, berättade Tang Jingling, en advokat från Guangzhou, för New Tang Dynasty (NTD) Television. ”Kommunistpartiet manipulerar organisationen, som spelar en väldigt skamlig roll.”

Tang sade att advokater har publicerat ett öppet brev på internet där man fördömer advokatsamfundet och manar till en utredning av ledningen.

”Advokater runt om i landet borde stå upp för sina förföljda kolleger”, sade den USA-baserade människorättsadvokaten Ye Ning till NTD.

Den 2 april lämnade advokaterna Tsai Ying, Hu Guiyun och Dong Qianyong in en besvärsinlaga till Kinas advokatförbund i Peking. De kräver att organisationen står upp för advokaters rätt att vara verksamma som jurister och att ett team påbörjar en utredning om frihetsberövandena, misshandeln och kränkningen av advokaterna, rapporterade NTD.

Amnesty International gick offentligt ut med ett meddelande den 28 mars där man uttrycker oro över ”säkerheten kring de tre advokaterna som fortfarande är frihetsberövade och att de också kan ha torterats”.

Amnesty är också oroat över att kinesiska myndigheter använder andra former av godtyckliga frihetsberövanden som till exempel ”lagutbildningscenter” för att kvarhålla tidigare fångar från de arbetsläger som stängdes förra året.

I Hongkong protesterade China Rights Lawyers Concern Group, Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China och Justice Peace Commission of the Hong Kong Catholic Diocese utanför det kinesiska sambandskontoret den 2 april. De kräver att Jiangsanjiangs hjärntvättscenter stängs och att de tre inspärrade advokaterna omedelbart frisläpps, rapporterade webbsidan Minghui.

Falun Gong, också känt som Falun Dafa, är en traditionell kinesisk andlig metod som blev populär i Kina under 1990-talet. 1999, när dåvarande ledaren Jiang Zemin beordrade förföljelsen, utövade omkring 70-100 miljoner kineser Falun Gong, inklusive många höga tjänstemän i partiet.

Fram till i dag har 3750 dödsfall genom tortyr och andra övergrepp i fångenskap dokumenterats såväl som över 63 000 tortyrfall. Den verkliga dödssiffran beräknas vara tiotusentals, enligt Minghui.

I ett pressmeddelande från den 3 april manar den New York-baserade Falun Dafa Information Center till ett frisläppande av alla frihetsberövade Falun Gong-utövare och deras advokater i Kina.

Pressmeddelandet gör gällande att interneringen och den efterföljande misshandeln av de fyra advokaterna belyser två viktiga trender: Den första är att många kineser utmanar förföljelsen av Falun Gong genom att skriva under petitioner, manar om frigivning av utövare i arbetsläger och så vidare. Det andra är att förföljelsen fortsätter trots att man stängt ”omskolning genom arbete”-lägren, ett system som internationellt hade blivit en symbol för partiets kränkningar av mänskliga rättigheter.

via Fängslade kinesiska advokater får stöd från USA:s utrikesdepartement

 

   Mer i detta ämne

Tyst i kinesiska medier efter rättegång mot känd aktivist

26 januari, 2014 kl. 12:16 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar

Carol Wickenkamp,
Epoch Times

Rättegången mot den välkände människorättsförsvararen och aktivisten Xu Zhiyong började och slutade i onsdags. Både Xu och hans advokat förblev tysta i protest mot vad de sade var domstolens olagliga förfaranden under rättegången.

Xu är en av grundarna till rörelsen ”New Citizens Movements”, ett löst nätverk av gräsrotsaktivister som främjar reformer inom juridik och mänskliga rättigheter. Xu har varit särskilt framträdande i att yrka för konstitutionalism, demokrati och rättssäkerhet.

Xu greps i juli, men polisen i Peking lämnade inte in fallet till åklagarmyndigheten förrän i december. Polisen anklagade Xu för att ha stört den allmänna ordningen genom att organisera demonstrationer.

Båda vägrade att tala under rättegången för att visa sin protest mot domstolens vägran att tillåta en enda av Xus 68 vittnen att delta, berättade advokat Zhang Qingfang till Epoch Times. Han sade att andra människorättsförsvarare som greps vid samma tid också hindrades att delta under rättegången.

– Eftersom Xu Zhiyong var tyst bestämde sig domaren för att skjuta upp rättegången i fem minuter, i synnerhet för att få Xu att prata, men det hjälpte inte. Och sedan när advokaterna [Zhang och en annan] var tysta, sköts rättegången upp igen för att övertyga oss, sade Zhang.

Men de vägrade också att prata eftersom domstolen så allvarligt bröt mot lagen under rättegångsproceduren, sade Zhang. De gick inte med på att delta i en sådan rättegång, berättade han för Epoch Times.

Han sade att Xu hade förberett ett 50 minuters tal med titeln ”För frihet, offentlig välfärd och kärlek”, som han skulle använda som sitt försvar. Men domstolen tillät inte honom avsluta det, utan avbröt honom efter 10 minuter.

– Men bara för att vi förblev tysta i domstolen innebär inte det att vi kommer att vara tysta utanför domstolen. Vi kommer inom kort att publicera vårt försvarstal, sade Zhang.

Xus advokat försökte ordna under avbrottet så att Xu kunde få träffa sin fru, som födde deras dotter förra veckan. Men domstolen gick inte med på det. Endast två familjemedlemmar, hans fru och syster, fick tillåtelse att vara med under rättegången.

Zhang tror att Xu kommer få ett hårt straff, mer än tre år i fängelse och möjligtvis maximalt fem år.

Utanför domstolen var de som stöttade Xu och medier tvungna att hålla sig en bit bort och gatorna runt domstolen var avspärrade.

Petitionärer och människorättsförsvarare ropade: ”Ner med diktaturen”, ”Upprätta en demokratisk regering” och andra slagord samtidigt som poliserna försökte hålla dem tillbaka, rapporterade männisorättsgruppen, Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

En folksamling bestående av över 300 supportrar, inklusive kända människorättsadvokater och aktivister, kom för att visa sitt stöd för Xu. De höll upp banderoller och plakat och pratade med utländska journalister och civilklädd polis.

Ni Yulan, som torterades i fängelse för sitt arbete med mänskliga rättigheter, togs till domstolen i sin rullstol. Människorättsadvokaterna Cheng Hai och Liang Xiaojun och kvinnorättsförsvararen Mao Hengfeng kom för att visa sitt stöd, enligt den kinesiska mediesajten Boxun.

Över 100 advokater och aktivister, bland dem aktivisten Chen Yunfei och advokat Liang Xiaojun, fördes iväg till det ”svarta fängelset” vid Jiujingzhuang i en strid ström av inhyrda bilar, enligt CHRD.

Hade det inte varit för närvaron av kända utländska medier och dess journalister hade polis gripit fler, sade CHRD.

Xus avslutande försvarstal tar upp frågorna som ledde till hans åtal och påverkade rättegången och som kommer, enligt honom, att fortsätta att drabba det kinesiska systemet. Delvis avslutade han sitt försvarstal genom att säga:

”I tio år har jag bevittnat allt för mycket orättvisor och för mycket elände och lidande därför att jag väljer att stå på de människors sida som är maktlösa. Men vi har fortfarande hjärtat och kraften att påverka vårt lands utveckling på ett klokt och förnuftigt sätt…”

”Olyckligtvis ser ni på medborgargrupper som något kätterskt och ni är rädda för oss. Ni säger att vi har en politisk agenda. Ni har rätt, vårt politiska syfte är väldigt tydligt, vilket är att bygga upp ett underbart Kina som har demokrati, rättssäkerhet, frihet, rättvisa och kärlek…”

”Det här är vår nya medborgaranda: frihet, rättvisa, kärlek. Den måste bli till den kinesiska nationens grundläggande värderingar, och kräver att vår generation kämpar och offrar sig för den.”

Försvarstalet var undertecknat ”Medborgare Xu Xhiyong”.

via Tyst i kinesiska medier efter rättegång mot känd aktivist

   Mer i detta ämne

Stoppa ett brott mot mänskligheten i Kina

27 maj, 2013 kl. 08:27 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle, slavarbetsläger | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

David Kilgour

Läs del 1 här och del 2 här 

De initiativ som tagits internationellt för att stoppa handeln med organ från ofrivilliga ”donatorer” i Kina har tyvärr ännu inte stoppat verksamheten (redogörs för i del 2)

Den kinesiska regeringen har nu medgett att det är olämpligt att hämta organ till donationer från fångar. Förre vice hälsoministern Huang Jeifu sade år 2009 att avrättade fångar ”definitivt inte är en passande källa för organ till transplantationer”. År 2005 medgav han att mer än 95 procent av organen som transplanterades i Kina kom från avrättade fångar. Partistaten hade dessförinnan förnekat att organ för dödsdömda fångar användes. Huang Jeifu har erkänt att han själv årligen utfört hundra levertransplantationer.

Under 2006 krävde World Medical Association i en resolution att Kina stoppar utnyttjandet av fångar som organdonatorer. 2007 gick Chinese Medical Association med på att göra det. Vid en transplantationskongress i Madrid år 2010 sade Huang Jeifu att Kina mellan 1997 och 2008 hade utfört mer än 100 000 transplantationer och att över 90 procent av organen kom från avrättade fångar.

I februari år 2012 sade Huang åter en gång att förfarandet med att skörda organ från avrättade fångar fortfarande pågår i Kina, men att regeringen vill fasa ut det till 2015 och istället bygga upp ett nationellt donationsprogram. Det målet kommer att bli mycket svårt att uppnå på grund av att många kineser är ovilliga att donera sina organ.

Innan partistaten kan överge organskördandet från avrättade fångar kommer ytterligare tiotusentals att dödas för sina organs skull. Sedan David Matas och jag började vårt ideella engagemang i frågan om organstölder, har antalet dödsdömda fångar som avrättats minskat, men antalet transplantationer steg efter en liten minskning till tidigare nivåer. Eftersom den enda ytterligare källan till organ för transplantationer i Kina, utöver Falun Gong-utövare, är dödsdömda fångar så innebär en minskning av organ från den gruppen att fler tas från Falun Gong-utövare.

Förr i tiden verkställdes dödsstraffen med gevärsskott. Numera är giftinjektioner den vanligaste avrättningsmetoden, eftersom den bevarar organen bättre. De flesta avrättningarna i Kina utförs i bussar som vanligen parkeras nära sjukhus.

Vissa läkemedelsföretag, såsom Novartis och Pfizer, har frivilligt dragit sig ur försök med anti-bortstötningsmediciner i Kina på grund av etiska skäl. Det finns dock behov av bindande nationella regler. Arne Schwarz har i boken State Organ och David Matas har i ett tal beskrivit den omfattande försöksverksamheten med anti-bortstötningsmediciner i Kina. Vissa utfördes på sjukhus från vilka våra utredare hade fått beskedet att de sålde organ från Falun Gong-utövare.

Rekommendationer:

David Matas och jag vill uppmuntra alla världens parlament att överväga våra rekommendationer att uppmana den kinesiska partistaten att:

  • upphör med förtrycket av Falun Gong-utövare
  • upphör med organskörden från alla fångar
  • flytta bort militären från verksamheten med organdonationer
  • etablera och reglera ett legitimt system för organdonationer
  • öppna alla fånganläggningar, inklusive tvångsarbetslägren, för internationella utredare
  • frige Gao Zhisheng och många andra samvetsfångar

Vidta följande åtgärder till dess att organskörden från fångar upphör:

  • läkare från andra länder ska inte resa till Kina för att ge utbildning i transplantationskirurgi
  • texter om erfarenheter av organtransplantation i Kina som skickas in för publicering i medicinska tidskrifter ska avslås
  • läkemedelsföretag över hela världen ska hindras av sina nationella myndigheter att exportera till Kina varje typ av läkemedel som enbart används inom transplantationskirurgin.

Slutsats

Alla ansvarstagande regeringar i världen ska vidta åtgärder som bekämpar internationella transplantationsövergrepp, till exempel: Utomterritoriell lagstiftning, obligatorisk rapportering av organturism, hälsoförsäkringssystem som inte betalar transplantationer utomlands och hindra dem som varit inblandade i organhandel att komma in i landet.

Vi är numera många båda i och utanför Kina som behöver höja våra röster och ge frågan större uppmärksamhet. Inte bara för att det är nödvändigt för tiotals miljoner Falun Gong-utövare och deras familjer som splittrats över hela landet, utan också för att det är bra för såväl Kina som hela det internationella samfundet. Vi vill alla ha ett Kina som styrs av rättsstatens principer, värdighet och demokrati.

Ovanstående text är en redigerad version av ett tal David Kilgour höll i Australiens parlament, Canberra, 20 mars 2013.

David Kilgour var ledamot i det kanadensiska parlamentet från 1979 till 2006 och tjänade som utrikesminister för Asien- och Stilla havsområdet åren 2002 och 2003. För ytterligare information gå till http://www.david-kilgour.com.

via Stoppa ett brott mot mänskligheten i Kina – del 3 av 3 – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Att minnas är att göra motstånd – sista delen

29 april, 2013 kl. 07:01 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle, slavarbetsläger | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Läs del I och del II .

Enligt undersökningar som författaren Ye Jinghuan har gjort och som redovisas i boken ”A Worthwhile Trip-A Documentation of the Beijing Reeducation-through-Labor Dispatch Center”, har de flesta fångar i läger för omskolning genom arbete utsatts för tortyrmetoderna elektriska batongen och förlossning i ”lilla mörka rummet.”

Att dokumentera lidanden är att förhindra att tragedier inträffar igen. Efter att författaren fick sin frihet åter, skrev hon till en kader i lägret:

”Jag skrev den här boken, i hopp om att dessa berättelser om blod och tårar bland de internerade aldrig ska inträffa igen och jag hoppas att ni kommer att sluta utnyttja fångar, sluta delta i sådana kränkningar av de mänskliga rättigheterna och saker som skymfar både himmel och förnuft. Låt det hela förpassas till historien!”

Ye Jinghuan fick aldrig något svar.

Totalitarism försöker kontrollera minnet, få människor att glömma den verkliga historien.

Omskolning genom arbete är ett inhumant system och dess existens är en skam för mänskligheten, inte bara en skam för det kinesiska folket, precis som Auschwitz inte bara var en lektion för Tyskland, utan för hela mänskligheten.

Det är ett ondskefullt system intrasslat med det onda i den mänskliga naturen: det människan väljer att göra styr systemet och systemet uppmuntrar i sin tur den mörka och onda sidan av den mänskliga naturen, därigenom skapas fler synder, inte färre.

Institutionell ondska är inte fri från individuellt ansvar. Ett system är inte en abstraktion utan agerande aktörer, inte heller någon lag som kan förverkliga sig själv bara genom att skrivas ner i ord. Om alla synder lätt kunde skyllas på ”onda system av omskolning genom arbete”, vore det liktydigt med att ge upp det individuella ansvaret för mänskligheten och livets mening.

Utan ånger och självreflektion kommer den onda regimens synder aldrig att upphöra. Att möta sanningen och vägra glömma är en förutsättning för reflektion. För dem som lever under totalitarism och de som har bevittnat ondskan och lidandet är hågkomst och dokumentation viktiga sätt för att återskapa sin mänsklighet och för att göra motstånd.

När sanningen talar kan den inte besegras av våld, när vittnesbörd kommer fram, kan det inte grävas ner och glömmas bort.

”De som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det” (Santayana). Utan att minnas är det mycket svårt att bli en hel person, precis som det utan hopp är svårt att förbättra den mänskliga naturen.

Minnen och hopp är avgörande för att utveckla mänskligheten. Våra handlingar och drömmar är båda kopplade till minnet. Många författare har diskuterat politiska och filosofiska minnens betydelse.

Günter Grass anser att minnet är litteraturens kärna. När han 1999 fick Nobelpriset i litteratur sade han:

”Litteraturen är fortfarande en kraft, folk är ivriga att glömma saker, men litteratur kan minnas dem under en lång tid.”

Mottagaren av Nobels fredspris Elie Wiesel, skrev att minnas ”är inte ett yrke, inte en ambition, utan en skyldighet.”

Avishai Margalit argumenterar genom hela sin bok ”The Ethics of Memory” att mellanmänskliga relationer innefattar en moralisk skyldighet att minnas, och när mordiska brott mot mänskligheten inträffar eller universell humanitet är under attack, bär individerna det moraliska ansvaret för att bevara minnet. Människor måste minnas de onda händelser som förstör mänskligheten.

Totalitarism försöker kontrollera minnena, få människor att glömma den verkliga historien. De som vågar säga sanningen blir föremål för olika grader av straff, eftersom sanningen i dokument och tal ofta är vittnesbörd om brott som de totalitära härskarna vill dölja.

Om ingen vittnar och minns kommer folkets lidande aldrig att få ett slut och förövarna kommer att fortsätta begå sina brott ostraffat.

Vi måste förstå det enorma lidande som vi har utsatts för. Det lidande som vissa kinesiska medborgare utsatts för under det gångna århundradet liknar det som upplevts i Auschwitz.

Liao Yiwu, Yang Jisheng, Zheng Yi, Long Yingtai, Yang Xianhui, Yan Zhengxue och andra författare har åstadkommit starka skriftliga arbeten och vi behöver fråga efter fler starka minnen och vittnesbörd från det förflutna och det pågående lidandet.

Vi ser fram emot Kinas egen Wiesel, Solzjenitsyn, Celan och Kapuscinski. Oavsett om det är genom direkt vittnesbörd eller i form av skönlitterära verk måste verklig litteratur vara sann mot vår historia. Den måste hänsynslöst ifrågasätta våra egna själar och med medkänsla blicka in i mänsklighetens framtid.

Teng Biao är en av de mest kända människorättsadvokaterna och juristerna i Kina. Denna artikel är en redigerad version av författarens förord till memoarboken ”A Worthwhile Trip—A Documentation of the Beijing Reeducation-through-Labor Dispatch Center”. Publiceringstillstånd av Teng Biao och ett tack till bloggen Se rött (seeingredinchina.com/) där texten först publicerades.

Mer i detta ämne:

via Att minnas är att göra motstånd – sista delen – Epoch Times

Fängslad kinesisk demokratiaktivists hälsa allt sämre

22 mars, 2013 kl. 09:04 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Alex Wu
Epoch Times

Den fängslade kinesiske aktivisten Wang Bingzhang har skrivit brev till sin familj utomlands, i vilka han nämner att hans hälsa har försämrats efter tre stroke. Han får fortfarande inte prata med någon.

Wang, 66, dömdes till livstids fängelse 2003 av det Kinesiska kommunistpartiet för sina prodemokratiska aktiviteter. Han hålls inspärrad i isoleringscell i Shaoguan-fängelset i Guangdongprovinsen.

Hans äldre syster, Wang Jinhuan, intervjuades i Los Angeles av Radio Free Asia den 14 mars. Hon sade att den kinesiska regimen bara har ”utfärdat visum till några utvalda anhöriga”, samtidigt som andra har fått besöksförbud.

– Wang har fått tre hjärnblödningar de senaste åren, och var och en har varit värre än den förra. Det senaste brevet jag fick från honom i Vancouver analyserades av fängelset i två månader innan det skickades iväg. I brevet skrev han att han har blivit sämre på sistone och berättade för oss: ”Om ni inte hör från mig på länge innebär det att något hemskt har hänt mig i fängelset.” Han hoppades att vi kunde komma och besöka honom.

Wang Jinhuan sade att brevet gjorde henne förtvivlad, eftersom hon under de senaste två åren har nekats visum till Kina.

Hon berättade för Radio Free Asia att Wangs dotter och syster också har förvägrats visum. Bara Wangs bror, Wang Bingwu, och hans andra son beviljades visum.

Sedan Wang fängslades har hans familj flera gånger begärt att fängelseledningen ska behandla honom humant, men den fysiska och mentala förföljelsen har aldrig upphört, sade Wang Jinhuan.

– Det här är det grymmaste sättet att ta ifrån någon dennes grundläggande mänskliga rättigheter. Hur mycket vi än ber eller vädjar så är situationen fortfarande likadan, sade Wang Jinhuan.

Hon sade att fängelseledningen flera gånger har erbjudit Wang Bingzhang bättre behandling i utbyte mot ett ”ångeruttalande”. Men han vägrade vilket resulterade i allvarlig misshandel, restriktioner och andra psykologiska övergrepp.

– Wang berättade för mig
att han omöjligt kan skriva på ett ”ångeruttalande”. Han försöker samla kraft genom böner för att kunna stå ut. Att kämpa för demokrati i Kina är det viktigaste för honom.

via Fängslad kinesisk demokratiaktivists hälsa allt sämre – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Familjen tillåts besöka Gao Zhisheng i avlägset fängelse

23 januari, 2013 kl. 10:50 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle, slavarbetsläger | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Irene Luo
Epoch Times

Det har gått över ett år sedan människorättsadvokaten Gao Zhisheng internerades i det avlägsna Shaya-fängelset i Xinjiangprovinsen, och först nyligen fick han tillåtelse att träffa sin familj för andra gången. De hade inte tillåtits besöka honom sedan mars 2012.

Gao, som ibland kallas ”Kinas samvete”,  greps 2005 varefter han har trakasserats och torterats efter att ha försvarat förföljda Falun Gong-utövare och andra grupper som angripits av regimen.

Gaos äldste bror berättade för Sound of Hope-radio (SOH) den 18 jan att han länge hade försökt få tillstånd att besöka sin fängslade bror, och först efter att han hotat med att vädja i Peking tillät myndigheterna familjen att besöka Gao i fängelset.

Gaos hustru, Geng He, som för närvarande är bosatt i USA med deras barn, hävdade att de kommunistiska myndigheterna i Kina är rädda för att hennes familj ska avslöja makens situation för det internationella samfundet om de besökte honom.

Gaos yngre bror och svärfar reste lång väg för att få träffa honom, men de beviljades bara en halvtimmes besök under sträng övervakning och kontroll.

Under det korta mötet kunde Gao bara fråga om familjens situation. Hans enda ord till sin fru var att uppfostra barnen väl och inte oroa sig för mycket för honom.

Geng sade till Radio Free Asia (RFA) att fängelset innan besöket hade förbjudit dem att ställa några frågor om Gaos behandling. Att bryta mot den regeln skulle leda till att besöket genast avslutades, sade hon.

Under mötet frågade Gaos bror om han kunde läsa tidningar eller titta på TV men avbröts tvärt innan Gao hann säga något.  En vakt sade att Gao inte fick lov att göra det.

Geng berättade för RFA att familjen hade gjort stora ansträngningar för att få en chans att träffa honom. Resan genom den avlägsna Xinjiang-regionen till fängelset är svår och tar cirka 10 dagar. Det viktigaste med mötet var att kontrollera att Gao fortfarande lever.

Sound of Hope-radio intervjuade flera kända kinesiska människorättsaktivister efter det korta fängelsemötet.

Människorättsaktivisten Hu Jia i Peking sade att under de senaste åtta åren har Gao Zhisheng ständigt utsatts för brutal tortyr av de kinesiska kommunistiska myndigheterna.

Hu sade att Gao är inlåst på en plats som av den uiguriska lokalbefolkningen sägs vara ett ”terroristfängelse”.

”Det kinesiska kommunistpartiets ondska har utvecklats till fullo av det centrala propagandasystemet och det politisk-rättsliga systemet. Oavsett om de censurerar internet och media eller om det är den politiska och lokala polisen som blockerar petitionärer, så implementeras ondskan genom dessa olika individer. Så när vi står inför dessa onda människor måste vi förstå att det i grunden är systemets ondska, det onda kommunistpartiets ondska,” sade Hu.

Enligt människorättsadvokaten Tang Jingling från Guangzhou, som känner till kommunistpartiets förföljelse av samvetsfångar, har Gao troligen fått utstå ”strikt kontroll” och tortyr.

Tang tillade att ”strikt kontroll” genomförd av vakter är mycket grym; offret förbjuds att tala med någon och sitter ofta isolerad i en liten cell, eller ibland i en bur eller litet utrymme där de inte kan stå upp, sitta eller ligga ner. Efter ett tag blir det mycket plågsamt, sade Tang.

via Familjen tillåts besöka Gao Zhisheng i avlägset fängelse – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Ny kinesisk lag slår mot advokater

4 september, 2012 kl. 07:14 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Gu Qing’er
Epoch Times

Kinas Högsta domstol har lagt fram ett förslag om en ny lag som innebär att man kan gripa advokater och till och med tillfälligt dra in deras licenser om de tar bilder under rättegången, filmar, spelar in ljud, e-postar eller bloggar information om rättegångar och rättsfall. Förändringarna i förslaget ses som en tolkning av den nuvarande lagen. Advokater i Kina har fördömt förslaget.

Advokatsamfundets undersökningskommitté för kriminalfall höll ett krismöte den 24 augusti om den nya lagen, enligt Southern Metropolis Daily.

Enligt advokater är både innehållet och metoden problematisk.

Shu Hongjun-gruppen på advokatyrån Shandong Qihua säger på sin officiella mikroblogg på Sina: “Att Högsta domstolen omedelbart kan straffa advokater kommer säkerligen att leda till allvarliga konsekvenser, till exempel mer rättslig korruption, begränsning av advokaters rättigheter att försvara åtalade, orättvisa rättegångar och godtycklig förföljelse av advokaters rättigheter av omdömeslösa domare.”

Kinas Högsta domstol
har inte makt att dra in advokatlicenser. Endast justitiedepartementet kan göra det. Högsta domstolen kan inte heller stifta nya lagar. Kinas domstolssystem är emellertid långt ifrån oberoende och kontrolleras av politisk-rättsliga utskottet, ett utomrättsligt organ med omfattande makt. Politisk-rättsliga utskottet står över åklagarenheten, domstolarna och hemliga polisen och kontrollerar den 1,5 miljoner man starka beväpnade polisstyrkan och 1,7 miljoner vanliga poliser.

Epoch Times skrev en artikel den 16 april om politisk-rättsliga utskottets makt bakom kulisserna, där Radio France International citerade advokaten Lin Dongpin, som sade att tolkning av lagen inte innebär att stifta en ny fullständig lag, utan snarare om att lösa detaljer kring hur existerande lagar ska behandlas. Enligt honom gick Högsta domstolen så långt utanför sina befogenheter att det enligt hans åsikt liknar att stifta en ny lag. Att domstolen får straffa advokater med sex månader till ett års indragen advokatlicens är helt klart utöver deras befogenheter. ”Det är verkligen absurt”, sade Lin.

Southern Metropolis Daily skrev att Kinas Högsta domstol den 30 juli meddelade ett förslag till tolkning av Folkrepubliken Kinas brottsbalk. Förslaget gick ut till domstolarna men har inte gjorts offentlig. Domstolarna har till mitten av september på sig att kommentera förslaget. Den nya lagen kommer att offentliggöras vid slutet av året och införas den 1 januari.

Några detaljer som
advokater ser som problematiska innefattar artikel 249. Enligt den får de i domstolen som har med sig ”bärbara datorer eller surfplattor i domstolen med Folkets domstols tillstånd, inte använda dem för att spela in, videoinspela, fotografera eller rapportera rättegångsaktiviteter via e-post, bloggar eller mikrobloggar”. Enligt artikel 250 kan straffet för advokater eller andra representanter för klienter som har sparkats ut från rättegången ”bli böter eller gripas på grund allvarliga överträdelser i domstolen och kan få sex till tolv månaders förbud av Folkets domstol”. Advokater kan bli av med sin licens från sex till tolv månader.

Advokaten Yang Xuelin från Pekingbaserade advokatbyrån Shouxin skrev på sin mikroblogg att om den nya lagen träder i kraft kommer domare att bli rent dekorativa, och offentlig korruption kommer att stå fullständigt oemotsagd.

”Att Högsta domstolen använder juridiska tolkningar för att begränsa advokater är ett idiotiskt förslag till kastrering… Försvaret kommer att sitta tyst, åklagarsidan kommer att dominera i domstolarna och de offentliga säkerhetsorganens smutsiga handlingar… kommer att stå oemotsagda.”

via Ny kinesisk lag slår mot advokater – Epoch Times

Kinesiska advokater kritiserar utpekande av USA-influerade ”problemgrupper”

2 september, 2012 kl. 07:31 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Kinas nya ”fem svarta” kategorier representerar grundläggande värden

Luo Ya
Epoch Times

I en antiamerikansk propagandaartikel i Folkets dagblad hävdar en skribent att USA ”infiltrerar Kinas lägsta klasser” och försöker påverka kinesiska grupper som är under utveckling, däribland advokater. En mängd advokater reagerade och skrev kommentarer om det på sina bloggar.

Artikeln från den 2 augusti, skriven av kommunistpartiets utrikespolitiska universitet, säger att USA “stör Kinas utvecklingsmodell med hjälp av icke-militära medel”. Där listas människorättsadvokater, underjordiska kyrkor och religioner, dissidenter, internetpersonligheter, utsatta och etniska minoriteter som de fem kinesiska problemgrupperna som USA försöker påverka. Bloggare började genast omnämna dessa fem grupper som de nya ”fem svarta” kategorierna, en påminnelse om de fem svarta kategorierna som Mao riktade sitt förtryck mot på 1950- och 1960-talet.

Flera kinesiska advokater kommenterade på Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter.

“Global Times intervjuade mig för att höra mina åsikter om de ‘fem grupperna’, skrev advokaten Zhang Kai. ”Jag insåg en sak under intervjun. De ’fem grupperna’ representerar fem grundläggande ideal. Människorättsadvokater representerar lagen och konstitutionen. Underjordiska religioner och kyrkor representerar kampen för trosfrihet. Internetpersonligheter representerar åsiktsfrihet. Dissidenter representerar kampen för politiska rättigheter. Och minoritetsgrupper representerar kampen för rättvisa. Detta är de fem grundläggande idealen för ett modernt samhälle”, sade Zhang Kai.

“Politiker som ser advokater som fiender är själva fiender till rättsstat och demokrati”, skrev Qin Yongmin, advokat från Henanprovinsen.

“När advokater förtalas och attackeras, tar många ett steg åt sidan, och tänker att attacken inte har någonting med dem att göra. Är det verkligen så? När det inte längre finns några advokater som gör sin plikt enligt lagen – och i själva verket minskar de i antal – kommer din egen säkerhet att vara i riskzonen”, skrev Cui Xiaoping, advokat från Guangdongprovinsen.

“Att se advokater som upprorsmän är samma sak som att kasta lagen och mänskliga rättigheter på soptippen. Om partiet avskärmar sig från folket, samtidigt som omvärlden isolerar det kinesiska kommunistpartiet, kommer det bara att leda till partiets upplösning”, kommenterade Xu Tianming från Guangdongprovinsen.

“Allt politiskt styre ska vara i enlighet med folkets intressen, där fokus ska ligga på att vinna folkets hjärtan, och verkligen lyssna på folket. Annars blir politiken reaktionär, utan någon medveten och intuitiv förståelse”, skrev Qiu Xuyue, advokat från Guangdongprovinsen.

via Kinesiska advokater kritiserar utpekande av USA-influerade ”problemgrupper” – Epoch Times

Chen Guangcheng tacksam över att vara i USA

22 maj, 2012 kl. 11:02 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Angela Wang
Epoch Times

Chen Guangcheng anlände i New York den 19 maj, klockan 18.30 lokal tid, och togs genast till sin nya bostad på New York Universitys område på nedre Manhattan. Det var en lycklig dag för människorättsaktivister, politiker och andra som stöttat Chens kamp för sin frihet. Hans familjemedlemmar befinner sig dock fortfarande i Kina, i skuggan av den kinesiska regimens säkerhetsapparat.

– Vid det mest kritiska ögonblicket gav den amerikanska ambassaden i Kina mig asyl och hjälpte mig att ta mig igenom den farligaste perioden. Den amerikanska regeringen har också hjälpt mig mycket, sade Chen inför jublande åskådare vid den presskonferens som hölls efter att han kommit till sitt nya hem.

Han tackade amerikanska myndigheter för sina ansträngningar för att hjälpa honom.

– Hämndaktionerna i Shandong har inte upphört och min rätt att utöva advokatyrket har förvägrats mig. Vi hoppas på en noggrann undersökning av den här saken, sade han.

Chen Guangchengs dramatiska flykt den 22 april från husarresten i hemstaden Linyi i Shandongprovinsen gav internationell uppmärksamhet och hamnade i fokus i relationerna mellan USA och Kina. Chen hjälptes av flera vänner innan han plockades upp av personal på den amerikanska ambassaden den 2 maj. Han pressades av de kinesiska myndigheterna som hotade att döda hans familj om han inte genast lämnade ambassaden. Samtidigt hade ett avtal förhandlats fram om att låta honom stanna i Kina och studera.

Läs mer: Chen Guangcheng tacksam över att vara i USA – Epoch Times


Chen Guangchengs fru hotad efter makens flykt

11 maj, 2012 kl. 08:01 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Matthew Robertson
Epoch Times

Yuan Weijing, människorättsaktivisten Chen Guangchengs fru, har berättat i media om hur hon hotades av myndigheterna medan hennes make var på den amerikanska ambassaden under den diplomatiska kontroversen mellan Kina och USA efter hans flykt från sin husarrest.

I en intervju med Radio Free Asia, som publicerades på deras sajt den 4 maj, berättade Yuan Weijing om vad som hände efter att Chen flytt:

– De tog mig till allmänna säkerhetsbyråns lokaler för förhör. De ville veta exakt när Chen flydde och vem som hjälpte honom. De sökte igenom hela vårt hus och sedan flyttade de in där. De åt vår mat och hotade mig med påkar och sade att de skulle slå ihjäl mig. De slog mig inte, men de hotade mig verkligen med tillhyggen. De var väldigt arga eftersom deras ledare hade kritiserat dem för att de låtit Guangcheng fly. Så de tog ut sin ilska på mig. Varje dag stod det massor med folk ute på vår gård och fotograferade. De satte upp sju kameror på vår gård.

via Chen Guangchengs fru hotad efter makens flykt – Epoch Times

Mer info: Chen Guangcheng hoppas att partiet slutar förfölja hans familj

Chen Guangcheng får tillåtelse att resa utomlands med familjen

5 maj, 2012 kl. 15:31 | Publicerat i förföljelsen av oliktänkande, Gao Zhisheng och andra, Kina, mänskliga rättigheter | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Matthew Robertson
Epoch Times

En ny överenskommelse har nåtts mellan amerikanska diplomater och företrädare för den kinesiska regimen. Chen Guangcheng ska nu få lämna Kina och studera på ett stipendium vid ett amerikanskt universitet.

Meddelandet från utrikesdepartementet kom på morgonen den 4 maj, amerikansk tid.

Chens fru och barn kommer att tillåtas följa med honom, eftersom han nu har ”samma rätt att resa utomlands som vilken kinesisk medborgare som helst,” enligt det senaste uttalandet från de kinesiska myndigheterna.

Utrikesdepartementets meddelande förklarade att Chens resedokument kommer att behandlas snabbt av både den kinesiska och den amerikanska sidan, och vidare stod det att ”Ärendet har hanterats i en anda av samförstånd mellan USA och Kina”.

Enligt Guo Yushan, som är en av Chens nära vänner, har Chen fått en inbjudan till New York University. Denna uppgift kom från ett telefonsamtal som hon återgav i en internetpost igår. Jerome Cohen, som är professor i kinesisk juridik på New York University har arbetat för Chens sak och deltagit i förhandlingar kring vad som ska hända med Chen.

Personal på Cohens kontor hänvisade Epoch Times till universitetets pressavdelning, men talespersonen där kunde inte bekräfta att det är till just New York University som Chen ska.

via Chen Guangcheng får tillåtelse att resa utomlands med familjen – Epoch Times

Mer i detta ämne

….

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.