GOD Jul!

23 december, 2014 kl. 06:25 | Publicerat i Andlighet, dagens tankar, klassisk, Kultur, Musik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Öppningen på den här kantaten är verkligen Bach tycker jag. Svängigt och vackert 🙂 Den passar också bra så här i juletid, översatt betyder den ”Vakna upp, rösterna kallar oss”.

Jag tänker då på att julen är en budskapens tid, att Jesus var den tidens budbärare med ett budskap om kärlek, fred och frid. Ett budskap som gäller än idag med tanke på allt ont som händer i världen.

Om bara mänskligheten kunde vakna upp och se den verklighet av kärlek och välvilja som den högre andliga världen av upplysta varelser förmedlar, om mänskligheten bara kunde ta den till sig och förverkliga den i sig själv…

Som tur är har vi andliga budbärare som ständigt återkommer hit till Jorden för att påminna oss om hur vi egentligen bör leva och vara: Sanna goda människor som gör gott. De kommer för att även påminna oss om den kärlek, fred och frid som ett högre självförverkligande leder till; i oss och i vår omgivning.

Vi har en fri vilja att själva välja och skapa vår verklighet. Genom att välja goda tankar och goda handlingar, för oss själva och för allt levande på denna planet, blir så småningom vår verklighet en  positivare sådan.

Sanning, Godhet och Tålamod är viktiga och bra vägledare på Livets Väg. Genom att följa dessa tre principer i vardagen så kan mycket positivt komma till stånd.

Önskar Er en fin och GOD Jul! 🙂
.

Bach – Cantata 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140 (1731)

Annonser

Nio tecken på att du är högkänslig

22 november, 2014 kl. 11:47 | Publicerat i böcker, hälsa, Kropp & Sinne, Kultur | 1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Tony Lingefors
Epoch Times Sverige

Är du vanligtvis samvetsgrann? Besväras du lätt av oljud och oreda? Blir du lätt överstimulerad när det händer mycket runt omkring ditt liv eller av starka intryck? Påverkas du lätt av andras sinnesstämningar? Är du intuitiv och kreativ? Lägger du märke till subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i ditt inre? Fattar du väl genomtänkta beslut? Om du svarar ja på de flesta av frågorna är du sannolikt en högkänslig människa.

Elaine N. Aron började forska i ämnet högkänslighet i början av 1990-talet och förra året kom hennes bok ”Den högkänsliga människan” ut på svenska.

Att vara högkänslig ska emellertid inte ses som något handikapp. Faktum är att 15-20 procent av befolkningen är högkänsliga och detta karaktärsdrag är medfött. Se nedanstående lista om du är en högkänslig person.

1.    Blir lätt överstimulerad

Du besväras och blir lätt överstimulerad av skarpt ljus, starka lukter, oreda, oljud och hög musik. Även folksamlingar kan göra dig överstimulerad och stressad. När det händer mycket runt omkring dig blir du uttröttad och vill helst dra dig undan och vara i en tyst miljö.

2.    Samvetsgrannhet

Du är vanligtvis väldigt samvetsgrann, plikttrogen och uppmärksam i ditt dagliga liv och när du presterar dina arbetsuppgifter. Du är bra på att upptäcka felaktigheter och undviker att göra misstag och anstränger dig för att inte göra fel. Du är samtidigt bra på att koncentrera dig (helst i en tyst miljö).

3.    Djupsinnighet

Du är kreativ, djup, intuitiv och gillar att bearbeta subtila detaljer djupt i ditt inre. Det är inte ovanligt att du dras till personlig eller andlig utveckling. Ditt inre liv är också rikt och komplext. Du berörs djupt av konst och musik och gillar att fantisera och har livliga drömmar om natten (och ibland även mardrömmar).

4.    Lägger märke till subtila detaljer i omgivningen

De flesta människor, när de går in i ett rum eller en lokal, lägger märke till möblerna och människorna och oftast inte något mer. Men den som är högkänslig kan direkt känna av om det är dålig stämning i rummet, om det finns fientliga relationer och huruvida luften är frisk eller kvav. Genom att titta på hur blommorna är arrangerade eller hur rummet är möblerat, ser du vilken slags personlighet den personen har. Vanligtvis är du den första personen som lägger märke till att din kollega har nya skor på sig.

5.    Känslig för smärta och våld

Du har en låg smärttröskel. En högkänslig person svarar lättare på mediciner och får fler biverkningar och är också extra känslig för koffein. Du kan också känna om det är mycket gifter i maten eller att drycken smakar konstigt om den är tillsatt med artificiella sötningsmedel. Våldsamma filmer är ingenting för dig och du avskyr vanligtvis alla former av våld och grymhet.

6.    Gillar inte att bli observerad

Du gillar inte göra uppgifter eller utöva sporter medan andra observerar eller utvärderar dig. Du blir då lätt nervös och skakig och utför uppgiften sämre än vad du annars skulle ha gjort.

7.    Att fatta beslut tar lång tid

Om du är högkänslig tar du god tid på dig att fatta väl genomtänkta beslut. Det beror på att du är medveten om din subtilitet och ser nyanserna och detaljerna och bearbetar dem djupt i ditt inre.

8.    Empatisk, medkännande och har lätt för att gråta

Du är empatisk och medkännande och har en förmåga att känna av hur människor mår och kan sätta dig in i andras behov. När du ser en laddad film eller lyssnar på någon vacker låt kan du lätt beröras till tårar.

9.    Reagerar med motstånd inför förändringar

Om du är högkänslig är det sannolikt att du reagerar med motstånd inför förändringar. Till och med positiva förändringar kan vara svåra att klara av. Du är också riskmedveten och vanligtvis försiktig i nya situationer.

För att fördjupa dig mer i ämnet kan du gå in på den här sidan och testa dig själv för att se om du är högkänslig.

via Nio tecken på att du är högkänslig

Indiern som utvecklade atomteorin för 2 600 år sedan

6 november, 2014 kl. 07:38 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

April Holloway
http://www.ancient-origins.net

John Dalton 1766-1844,engelsk kemist och fysiker, är den person som idag tillskrivs utvecklingen av atomteorin. En teori om atomer formulerades emellertid redan 2 500 år före Dalton av en indisk vis man och filosof, känd som Acharya Kanad.

Acharya Kanad föddes 600 f.Kr. i Prabhas Kshetra (nära Dwaraka) i Gujarat, Indien. Hans riktiga namn var Kashyap.

Kashyap var på en pilgrimsfärd till Prayag när han såg tusentals pilgrimer strö blommor och risgryn på gatorna som de offrade till templet. Kashyap, som fascinerades av små partiklar, började samla risgrynen. En grupp människor samlades runt omkring för att se hur den underlige mannen samlade ris på gatan. Kashyap tillfrågades om varför han samlade grynen som inte ens en tiggare skulle röra. Han sade till dem att ett enda risgryn i sig självt kunde verka värdelöst, men att en samling av några hundra gryn är en måltid för en person, att en samling av måltiden skulle föda en hel familj.

Hela mänskligheten bestod av många familjer och således var ett enda risgryn lika betydelsefullt som alla rikedomar i världen. Efter det började människor kalla honom ’Kanad’, då ’Kan’ i sanskrit betyder ’den minsta partikeln’.

Kanad fortsatte vara fascinerad av den osynliga världen och lade fram konceptet om en minsta partikel. Han började skriva ned sina idéer och lära ut dem till andra. Således började människor kalla honom ’Acharya’ (’läraren’), därav namnet Archarya Kanad (’läraren av små partiklar’).

Kanads koncept för Anu (atomen)

Kanad gick med mat i handen, bröt sönder den i små delar när han insåg att han inte kunde dela den i ytterligare mindre bitar, då den var alltför liten. Från den här stunden började Kanad föreställa sig en partikel som inte kunde delas ytterligare. Han kallade denna odelbara materia för Parmanu, eller anu (atom).

Acharya Kanad antog att denna odelbara materia inte kunde förnimmas av något av de mänskliga organen eller ses med blotta ögat, och att en inneboende strävan gjorde så att en Parmanu förenade sig med en annan. När två Parmanu som tillhör en klass av ämnen kombinerades så blev resultatet en dwinuka (binär molekyl). Denna dwinuka hade liknande egenskaper som de två Parmanu den bestod av.

Kanad menade att det var de olika kombinationerna av Parmanu som bildade olika typer av substanser. Han lade också fram idén om att atomer kunde kombineras på olika sätt och skapa kemiska förändringar i närvaron av andra faktorer såsom hetta. Som exempel på fenomenet gav han det som händer när lerkrukor svartnar och när frukter mognar.

Acharya Kanad grundade filosofiskolan Vaisheshika där han lärde ut sina tankar om atomen och universums natur. Han skrev en bok om sin forskning ”Vaisheshik Darshan” och blev känd som ”Atomteorins fader”.

I väst startade atomismen på 500-talet f.Kr. med de forntida grekerna Leukippos och Demokritos. Huruvida den indiska kulturen påverkade den grekiska eller vice versa, eller om de båda utvecklades oberoende av varandra är omtvistat.

Kanad sägs ha sagt: ”Varje föremål i skapelsen består av atomer som i sin tur är förbundna med varandra och bildar molekyler”. Hans teori om atomen var abstrakt och blev en del av filosofin eftersom det baserades på logik och inte på personlig erfarenhet eller på experiment. Men med A.L. Bashams ord, indolog från Australien, ”var de briljanta fantasifulla förklaringar av den fysiska strukturen i världen, och i stora drag överensstämmande med upptäckterna inom den moderna fysiken.”

Läs originalet på Ancient Origins.

via Indiern som utvecklade atomteorin för 2 600 år sedan

Relaterade artiklar

Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung

24 oktober, 2014 kl. 14:20 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar

Maria Gunther – DN

Alla européer är en blandning av jägare, bönder från Mellanöstern och invandrare från öster som är släkt med Amerikas urbefolkning. Det visar dna från 8.000 år gamla skelett från Motala och andra delar av Europa och från fler än 2.000 nutida människor.

Europa befolkades av tre vågor av invandrare i stället för två som forskarna tidigare trott.

– Det fattades en genetisk komponent, och den har vi nu identifierat. Det är faktiskt något som förbinder européer med Amerikas ursprungsbefolkning, säger Johannes Krause, professor i arkeogenetik vid Eberhard Karls-universitetet i Tübingen i Tyskland.

Läs mer: Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung – DN.SE

Levde forntida människor verkligen i mer än 200 år?

15 oktober, 2014 kl. 07:20 | Publicerat i i vetenskapens gränsland, Kultur, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Tara MacIsaac
Epoch Times

Det är inte bara personer i Bibeln som levde långa liv på 900 år eller mer. I många kulturer finns forntida texter som berättar om livslängder som de flesta moderna människor helt enkelt inte tror på. Somliga säger att det beror på missförstånd i översättningsprocessen, eller att siffrorna har symbolisk betydelse – men mot de många förklaringarna finns också argument som får historikerna att undra huruvida den mänskliga livslängden faktiskt har minskat så avsevärt under flera tusen år.

En förklaring är till exempel att betydelsen av ett år i Främre Orienten i forntiden var annorlunda jämfört med vår uppfattning av ett år idag. Kanske betydde ett år ett månvarv (en månad) istället för ett varv runt solen (12 månader).

Men om vi ändrar siffrorna i enlighet med detta så innebär det, samtidigt som den bibliska personen Adams ålder ändras från 930 till det mer normala 77 vid tiden för hans död, också att han blev far till sin son Enoch vid elva års ålder. Och Enoch skulle bara ha varit fem år gammal när han blev far till Methusalem.

Liknande bristande överensstämmelse uppstår när vi justerar siffrorna så att de representerar årstider istället för solvarv, påpekar Carol A. Hill i sin artikel ”Making Sense of the Numbers of Genesis”, publicerad i tidskriften Perspectives on Science and Christian Faith i december 2003.

Läs mer: Levde forntida människor verkligen i mer än 200 år?

Häpnadsväckande bilder från Island

11 juli, 2014 kl. 09:35 | Publicerat i dagens bild, Kultur, Natur | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,


Benjamin Kim
Epoch Times

LÄNK TILL BILDGALLERI

Erez Marom föddes 1980 i Holon, Israel, där han bor än i dag, även om hans årliga resor till Island inspirerar honom mycket. Han tillbringar ungefär en månad på Island varje gång och genomför workshops och hittar nya skatter att fotografera.

Han skriver på sin hemsida: ”Vid första besöket till Island i slutet av 2011 blev jag förälskad i dess kuslighet, dess folk och särskilt dess utomvärldsliga landskap. Men då skulle jag inte ha gissat att detta land och jag skulle utveckla en sådan speciell, djup och långvarig relation.”

Hans föräldrar uppmuntrade honom att sträva efter en konstnärlig karriär. Han började spela trummor när han var nio år gammal och är fortfarande en aktiv musiker än i dag.

År 2008 tog han några bilder med en DSLR- kamera (digital spegelreflexkamera, dvs en systemkamera ) och hans passion för fotografering började. Han fokuserar speciellt på resor och naturfotografier vilket gör Island till ett perfekt resmål. Han har även fångat skönheten bland annat i Indien, Nepal, Costa Rica, Etiopien, Peru och i sitt hemland Israel.

Norrsken och Islands fjordar har länge varit fotografers favoriter, men Marom fångar unika vyer som får betraktaren att uppskatta Islands skönhet på nytt.

För att se mer av hans arbete, besök hans hemsida, www.erezmarom.com.

via Häpnadsväckande bilder från Island

Everything We Have Been Taught About Our Origins Is A Lie

24 juni, 2014 kl. 09:07 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf


Written by Graham Pick

In June 1936 Max Hahn and his wife Emma were on a walk beside a waterfall near to London, Texas, when they noticed a rock with wood protruding from its core. They decided to take the oddity home and later cracked it open with a hammer and a chisel. What they found within shocked the archaeological and scientific community. Embedded in the rock was what appeared to be some type of ancient man made hammer.

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal. The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal.  The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

In 1889 near Nampa, Idaho, whilst workers were boring an artesian well, a small figurine made of baked clay was extracted from a depth of 320 feet. To reach this depth the workers had to cut through fifteen feet of basalt lava and many other strata below that. That in itself does not seem remarkable, until one considers that the very top layer of lava has been dated to at least 15 million years old!

It is currently accepted by science and geology that coal is a by-product of decaying vegetation. The vegetation becomes buried over time and is covered with sediment. That sediment eventually fossilises and becomes rock. This natural process of coal formation takes up to 400 million years to accomplish.

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal.  The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

In 1889 near Nampa, Idaho, whilst workers were boring an artesian well, a small figurine made of baked clay was extracted from a depth of 320 feet. To reach this depth the workers had to cut through fifteen feet of basalt lava and many other strata below that. That in itself does not seem remarkable, until one considers that the very top layer of lava has been dated to at least 15 million years old!

It is currently accepted by science and geology that coal is a by-product of decaying vegetation. The vegetation becomes buried over time and is covered with sediment. That sediment eventually fossilises and becomes rock. This natural process of coal formation takes up to 400 million years to accomplish.

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal.  The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

In 1889 near Nampa, Idaho, whilst workers were boring an artesian well, a small figurine made of baked clay was extracted from a depth of 320 feet. To reach this depth the workers had to cut through fifteen feet of basalt lava and many other strata below that. That in itself does not seem remarkable, until one considers that the very top layer of lava has been dated to at least 15 million years old!

It is currently accepted by science and geology that coal is a by-product of decaying vegetation. The vegetation becomes buried over time and is covered with sediment. That sediment eventually fossilises and becomes rock. This natural process of coal formation takes up to 400 million years to accomplish.

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

Read more: Everything We Have Been Taught About Our Origins Is A Lie – Malta Now

Därför älskar USA Sverige så mycket

7 juni, 2014 kl. 10:57 | Publicerat i Kultur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: ,


Expressen

USA älskar Sverige!

Så mycket att Huffington Post nu listar 18 anledningar att fira ”Sweden Day”.

– Alla i Sverige är trevliga, skriver sajten under en av punkterna.

Att amerikaner är fascinerade av svenskar och allt som är svenskt är inget nytt. Men Huffington Posts hyllningsartikel är ändå något extra. Här blandas högt och lågt – från jämställdhet till semlor, kräftskivor och ”den knäppa men fascinerande sporten bandy”. Helt enkelt sånt som är gött med Sverige men som vi ibland glömmer bort att uppskatta.

Läs mer: Därför älskar USA Sverige så mycket | Nyheter | Expressen

Kinesisk konst uppmärksammades på Art Nordic 2014 i Köpenhamn

13 maj, 2014 kl. 13:58 | Publicerat i Andlighet, Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter:

Kat Piper
Epoch Times

The Art of Zhen Shan Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets Konst) International Exhibition var det viktigaste inslaget i 2014 års Art Nordic, den största konstmässan i Skandinavien, den här helgen.

Det är en stark skildring av Falun Gong, även kallad Falun Dafa, en qigong-metod som har vuxit runt om i världen i miljontal sedan 1992. Utställningen visade 36 konstverk på Øksnehallen i centrala Köpenhamn mellan 9-11 maj.

Sedan 1999 har det kinesiska kommunistpartiet förföljt Falun Gong-utövare, som även kallas kultiverare, med desinformation, arresteringar, fängslanden och tortyr. Konstnärskollektivet består av sjutton konstnärer, alla utom en av dem är av kinesisk härkomst, och de kommunicerar den universella synen på Falun Gong liksom förföljelsen som de alla personligen upplevt.

”Kultiverare ser på frågor ur ett djupt perspektiv” har Zhang Kunlun, skulptör och målare som grundade utställningen 2003, sagt ”och inspirationen flödar som en fontän”.

”Som konstnärer har vi en plikt att presentera denna fantastiska period av mänsklighetens historia för framtiden.”

Samtidigt som hela världen hade ögonen riktade mot Danmark under Eurovisionsfestivalen samma helg, uttalade sig Art Nordics Boi Wynsch om konstutställningen.

– I konstvärlden upplever man ofta en motvilja att hantera det direkta sambandet mellan konst och den verkliga världen.

– Det här är inte på något sätt en motvilja som dessa sjutton konstnärer besitter. De banar en väg som mycket få konstnärer har möjlighet att följa; de använder sin konst för att kommunicera en gripande, skrämmande och övertygande bild av den verklighet som de själva har upplevt – en som många Falun Gong-utövare fortfarande upplever i Kina i dag.

– Detta gör deras konst mycket annorlunda från den konst som normalt produceras i Skandinavien och för mig är det ännu mer spännande att presentera den på Art Nordic, sade han.

De sjutton konstnärers individuella bakgrunder är mycket olika, men alla delar ambitionen att uttrycka – trots de återkommande tragiska temat för alla deras konstverk – Sanning, Godhet och Tålamod som är det väsentliga för utövandet av Falun Gong.

Samtliga konstverk, utom en skulptur av en Buddha, är realistiska oljemålningar, en stil som valts av konstnärerna eftersom dess enkelhet och tillgänglighet låter dem kommunicera berättelserna de vill förmedla till sin publik. Utställningen är centrerad kring sju teman, bland annat Kultiveringens glädje, Förföljelsen i Kina och Fredligt motstånd.

Den första utställningen ägde rum på The National Art Club i New York år 2004. Bland artisterna finns namn som Xiaoping Chen, Xiqiang Dong, Kathy Gillis, Yuan Li, Daci Shen, Weixing Wang och Kunlun Zhang.

Utställningen är ett nära samarbete med Föreningen Konst och Kultur i Göteborg, Sverige. Normalt visas utställningen bara på museer men som ett undantag kan den upplevas i Danmark som en del av konstmässan. NTD Nordic är sponsor till utställningen.

Art Nordic erbjuder 5 000 kvadratmeter konst från 200 olika konstnärer, inklusive fler än 60 från Sverige, som alla redan har förkvalificerat sig för konstmässan inom kategorierna bildkonst, keramik, skulpturer, foto, glas och prydnadskonst. Mässan väntades dra en publik på 12 000-15 000 personer.

Läs mer om Art Nordic, The Art of Zhen Shan Ren, och de andra konstnärerna på art-nordic.dk och om The Art of Zhen Shan Ren International Exhibition på www.zsr-art.org.uk/. 

Tilläggsrapportering av Damian Robin   

via Kinesisk konst uppmärksammades på Art Nordic 2014 i Köpenhamn

 Mer i detta ämne:

 

Art Nordic præsenterer: The Art of Zhen Shan Ren

Skandinaviens største kunstmesse Art Nordic præsenterede i weekenden det eksklusive kunstnerkollektiv The Art of Zhen Shan Ren. Siden 1999 har Kommunistpartiet i Kina forfulgt udøvere af Falun Gong, hvilket har affødt arrestationer, fængslinger og tortur. De sytten kunstnere fra The Art of Zhen Shan Ren har alle oplevet dette på egen krop og formidler denne virkelighed gennem deres kunst.

I mitten av en blåsippa

4 april, 2014 kl. 08:24 | Publicerat i dagens bild, Kultur | 2 kommentarer


Men har ni sett… Det finns små hjärtan i mitten av en blåsippa 🙂

tulpaner-1-2

 …

 

Dokumentärfilm – Maos stora hungersnöd

2 april, 2014 kl. 17:21 | Publicerat i böcker, dokumentär, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,


Jung Chang, som nu kommit ut med den ny bok, ”Den sista kejsarinnan av Kina”, har tidigare skrivit en mycket bra bok ”Vilda svanar” där hon beskriver vad hennes familj och andra kineser fick genomleva under ”Det stora språnget”. Kan verkligen varmt rekommendera den boken. Jag har inte läst hennes senaste men kommer att göra det. Hon har även skrivit en bok som heter ”Mao – Den sanna historien”.

Det stora språnget med det ekonomiska uppsvinget för Kina under Mao, ledde också till en oerhörd hungersnöd 1958-1962 och att 36-55 miljoner människor svalt ihjäl. Det hette att det hade varit missväxt i tre år, men i själva verket var ladorna fulla med spannmål. I den här dokumentären intervjuas överlevande och historiker och för första gången får vi med hjälp av unikt arkivmaterial och hemliga dokument en inblick i katastrofen som ägde rum under Det stora språnget. Hur kunde de politiska besluten som ledde till svälten fattas? Lögnen om vem som var ansvarig och vilket mänskligt pris den hade, existerar än i dag.

Längd: 52 min

Tillgänglig till: mån 28 apr (26 dagar kvar)

Sändes: lör 29 mar

Länk till dokumentärfilmen

Mystiskt vikingasvärd tillverkat med teknologi från framtiden?

16 februari, 2014 kl. 09:24 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Tara MacIsaac
Epoch Times

Vikingasvärdet Ulfberth tillverkades av så ren metall att arkeologerna är förbluffade. Sådan teknologi tros inte ha uppfunnits förrän 800 år efter att svärdet tillverkades, under den industriella revolutionen.

Omkring 170 Ulfberth-svärd har hittats och daterats till mellan 800 e Kr till 1 000 e Kr. I en dokumentär på Nova/National Geographic med titeln ”Secrets of the Viking Sword”, som visades första gången 2012, studerades svärdens metallurgiska sammansättning.

När järn smids måste malmen hettas upp till cirka 1 600 grader för att den ska bli flytande, då kan smeden avlägsna orenheter (slagg). Kol blandas också i för att göra det spröda järnet starkare. Med medeltida teknologi kunde man inte hetta upp järn till så hög temperatur. Således avlägsnades slaggen istället genom att man bankade bort den – en mycket mindre effektiv metod.

Ulfberth-svärden innehåller nästan ingen slagg alls och har tre gånger så hög kolhalt som annan metall från den tiden. Det tillverkades av en metall som kallas ”degelstål”.

Man tror att de smältugnar som uppfanns under den industriella revolutionen var de första tekniska hjälpmedlen för att hetta upp järn i den här utsträckningen.

Smeden Richard Furrer från Wisconsin i USA talade med Nova om svårigheterna med att skapa ett sådant svärd. Furrer beskrivs i dokumentären som en av få människor på planeten som har den kunskap som krävs för att försöka återskapa Ulfberth-svärdet.


”Att göra det rätt
är det mest komplicerade jag kan tänka mig”, sade han.

Han menade att den som tillverkade Ulfberth-svärden måste ha ansetts besitta magiska krafter. ”Att kunna tillverka ett vapen av jord är något rätt mäktigt”, sade han. Att skapa ett vapen som kunde böjas utan att gå sönder, förbli skarpt och väga så lite måste ha ansetts som övernaturligt.

Furrer arbetade noggrant och kontinuerligt i flera dagar för att smida ett liknande svärd. Han använde medeltida teknologi och minsta misstag kunde ha fått svärdet att bli till ett stycke skräpmetall. När han meddelade sin framgång tycktes han mer lättad än glad.

Möjligen kom materialet och kunnandet från Mellanöstern. Handelsrutten till Volga mellan vikingarnas boplatser och Mellanöstern öppnade ungefär samtidigt som Ulfberth-svärden dök upp och stängdes när de sista Ulfberth-svärden tillverkades.

via Mystiskt vikingasvärd tillverkat med teknologi från framtiden?

Mer i detta ämne:

Coral Castle har stenblock större än i pyramiderna

15 februari, 2014 kl. 07:19 | Publicerat i Kultur, Lustiga fenomen :-) | Lämna en kommentar

Paul Darin
Epoch Times

Den som besöker Coral Castle i Florida möter en fantasiträdgård med huggna stenar och block som väger tiotals ton vardera. Men det mystiska med trädgården är inte själva blocken utan hur de höggs ut och sattes på plats.

Bedriften utfördes helt och hållet av en person, Edward Leedskalnin, som högg ut, transporterade och satte alla stenar och block på plats utan hjälp av moderna maskiner. Han använde bara handverktyg som köpts på ett skrotupplag. Blocken är utskurna och placerade med noggrann precision och fixerade utan murbruk.

Leedskalnin föddes i Litauen den 10 augusti 1887. Han var en tyst, reserverad person, bara lite drygt 150 cm lång och vägde cirka 45 kg . På något vis lyckades han hugga ut och skulptera mer än 1100 ton berg, transportera stenarna 16 km och sätta dem på plats endast med hjälp av ett enkelt trästativ, en lånad traktor och en lastbil.

Han utförde allt arbete på nätterna mellan midnatt och klockan 06.00, enligt dokumentären Mystery at Coral Castle. När någon försökte ta en titt på hans arbete så ställde han sig upp i sitt vakttorn och ropade: ”Jag kommer att fortsätta arbeta när ni har gått härifrån”.

Folk kunde se att stenarna förflyttades på landsvägen, men ingen såg någonsin Leedskalnin flytta, lyfta eller sätta något av blocken på plats. De enda vittnena är två barn som ska ha sett Leedskalnin ”sväva” blocken på plats likt ballonger. Den mystiske mannen var också känd för sina utförliga teorier om magnetism.

Murarna i Coral Castle väger 2 000 kilo per kubikmeter. Varje sektion är 1,5 meter hög, 1,20 meter bred och 0,9 meter tjock, enligt Coral Castle Museum. Det största blocket väger ungefär 30 ton och är dubbelt så stort som något av blocken i pyramiderna, enligt dokumentären In Search of Coral Castle.

En annan anmärkningsvärd sak är en nio ton tung svängdörr av sten som man kan röra på med mycket liten kraft – ett barn kan enkelt öppna den. En rest obelisk som väger 28 ton är ett annat mysterium, liksom en huggen månskära av sten som sitter uppe på en sex meter hög mur.

Inspirationen till Coral Castle kom från olycklig kärleks. När Leedskalnin var 26 års gammal var han förlovad med en kvinna som lämnade honom dagen innan de skulle gifta sig. Leedskalnin svor på att han skulle skapa en byggnad som en symbol för sin kärlek till henne.

Stenen bröts nära Leedskalnins tidigare hem i Florida City. När ett växande bostadsområde hotade hans privatliv och konstruktionens avskildhet flyttade han under loppet av tre år hela anläggningen.

Leedskalnin påbörjade sitt projekt omkring 1923 och avslutade det omkring 1951. Från 1940-talet och fram till sin död i december 1951 tog han 10 cent i inträde för besökare till hans slott och trädgård.

via Coral Castle har stenblock större än i pyramiderna

Mer i detta ämne:

Där doften blir till ett skimmer och en utsträckt hand ett ögonblick av kärlek

11 februari, 2014 kl. 10:53 | Publicerat i Andlighet, böcker, dagens citat, Kultur | Lämna en kommentar
Etiketter:
Jag har rört mig i deras fotspår som i en vakendröm där doften från en utslagen pion
inte längre är en doft utan ett skimmer; där den djupröda färgen på ett lönnlöv
om hösten inte är en färg utan en ynnest; där ett land inte längre är en plats
utan en vaggvisa. Och där en utsträckt hand inte längre bara är en gest,
utan ett ögonblick av kärlek som fortsätter in i sömnen, in
i uppvaknandet, in i vardagen.

~ Kim Thuy

Rätten till kultur får inte styras politiskt

27 januari, 2014 kl. 12:15 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar

Varför ges en diktaturs ofria kultur så stor plats under Umeås kulturhuvudstadsår? undrar företrädare för Föreningen konst och kultur för mänskliga rättigheter.


Under Kulturhuvudstadsåret 2014 välkomnas artister och besökare från när och fjärran av Umeå, Sápmi och tre av de nordligaste länen. Den svenska och samiska kulturen får stor plats i programmet. Relativt stort utrymme ges också till modern kultur från Kina. Man kan undra varför kulturen från en diktatur, där all offentlig konst och kultur måste ha regimens godkännande, ges så stort utrymme i Umeå?

Här tar vi oftast den konstnärliga friheten för given, men vi kan behöva påminna oss om att samma frihet inte råder överallt. I diktaturens Kina är konsten ingalunda fri. De mänskliga rättigheterna yttrande- och trosfrihet får i Kina ge vika för det totalitära kommuniststyret, vilket naturligtvis hämmar konstnärligt skapande.

Det totalitära kommuniststyret i Kina hjärntvättar folket med sin egen partipolitiska propaganda och ideologi samtidigt som det utövar censur inom samhällets alla områden. I Kina råder ingen yttrande- eller trosfrihet, vilket naturligtvis sätter munkavle på skapandet och även är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Under kulturrevolutionen i Kina på 60- och 70-talet förstördes den traditionella kinesiska kulturen systematiskt. Den kultur man nu finner i Kina är genomsyrad av kommunistpartiets ideologi som bygger på kamp och materialism. De generationer som vuxit upp efter kulturrevolutionen har ingen kontakt med sin bakgrund och är bara hänvisade till den av partiet godkända kulturen. Fängelse och hjärntvätt kan bli följden för den som sätter sig upp mot partiet. En känd konstnär som försökt gå sin egen väg och som bestraffats hårt för detta är Ai Weiwei.

Läs mer: Rätten till kultur får inte styras politiskt – Kultur – www.st.nu

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.