Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

6 oktober, 2014 kl. 07:06 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


Susanne Larsson
Epoch Times

”Trådlös teknik bör inte användas i skolor och förskolor”. Den rekommendationen kommer från tre experter i en skrivelse till svenska myndigheter. Skrivelsen sammanfattar vad forskningen visat när det gäller hälsorisker som har samband med exponering för strålning från trådlös teknik.

Bakom skrivelsen står cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro universitetssjukhus, Cindy Sage, projektledaren för Bioinitiativrapporten, USA, samt David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö, University of Albany, USA.

Bioinitiativrapporten från 2013 omfattade 1800 vetenskapliga studier som sammantaget visade att trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer utgör en hälsorisk för barnen och att de gällande gränsvärdena bör sänkas kraftigt.

De tre experterna bakom skrivelsen deltog i Bioinitiativrapporten tillsammans med 26 andra experter som gått samman och arbetat med granskningen.

Den aktuella skrivelsen varnar för användningen av trådlösa nätverk i miljöer där barn vistas. Skolorna bör i stället använda sig av trådbunden uppkoppling, uppmanar man.

Experterna varnar för att strålningen ökar risken för cancer och neurologiska sjukdomar och hänvisar till vetenskapliga studier som beskriver skadlig påverkan redan vid exponeringsnivåer under gällande gränsvärden.

Trådlös teknik utgör en hälsorisk för både vuxna och barn men det är speciellt barnen som är mest sårbara. Redan för det ofödda barnet utgör strålningen en hälsorisk. Påverkan på inlärningsförmåga, minne och beteende har påvisats hos både djur och människor som exponerats för strålning under fosterstadiet.

I skrivelsen understryker experterna att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av Världshälsoorganisationens forskningsorgan för cancer (IARC).

”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de.

Källa: www.stralskyddsstiftelsen.se

via Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

Relaterade artiklar

Annonser

Nu ska Göteborg renas från läkemedelsrester med hjälp av ozon

3 oktober, 2014 kl. 07:38 | Publicerat i hälsa, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, Samhälle, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


Madeleine Almberg
Epoch Times Sverige

Ekosystemet längs Göteborgs kuster är allvarligt skadat av bland annat läkemedelsrester. Den biologiska produktionen påverkas negativt och i vissa områden finns det ingen fisk kvar alls. Nu ska dock Ryaverket försöka få bort läkemedelsrester med hjälp av ozon.

Göteborgs avloppsvatten innehåller rester av läkemedel, flamskyddsmedel och andra organiska ämnen som är skadliga för både oss människor och vår miljö.

De skadliga ämnena kan inte brytas ner när de når reningsverken, utan de följer istället med vattnet ut i havet, där de skadar miljön och djurlivet.

– Blåmusslan ser ut att ha minskat kraftig. Sälarna dör i stort antal. Vi vet inte om dessa observationer är tecken på stora negativa förändringar eller ifall de delvis beror på naturliga fluktuationer, säger Ronnie Ljungh (mp), ordförande i Kretslopp- och vattennämnden.

Enligt Ljungh finns det mänskliga aktiviteter som man vet påverkar djur och alger på ett negativt sätt. Djurlivet i havet utsätts för gifter från båtbottenfärger, jordbruksgifter och gifter från deponier och industrier, övergödning, överfiske, nedskräpning av bland annat plast som blir till mikroplaster, oljespill, stigande temperaturer och försurning av ytvattnet samt läkemedelsrester.

Nu ska nya tekniker testas för att få bort de svårnedbrytbara föroreningarna och man kommer använda gasen ozon. Det var i somras som projektet på Ryaverket tillsammans med ett par reningsverk i Skåne beviljades nästan tre miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg.

– Ozon är ett mycket reaktivt ämne som kemiskt sett kan sägas ha en syreatom för mycket. Den sönderfaller därför lätt i ren syrgas, som i stort sett reagerar med allt. Resultatet blir att läkemedel och andra ämnen oxideras. Läkemedelsmolekylerna går då sönder och förändras och de egenskaper som läkemedlen konstruerats för att ha försvinner då, säger Ronnie Ljungh.

När man tillför ozon i avloppsvattnet ombildas läkemedelsresterna till nya molekyler, som förhoppningsvis inte är lika skadliga. På Ryaverket är man intresserade av att få reda på hur mycket av föroreningarna som kan oskadliggöras. Försöksanläggningen, som får plats i en container kommer snart att kopplas in.

Läkemedelsrester i vattnet är ett växande problem

I de här första försöken kommer man testa rening med ozon i olika koncentrationer. Om man sedan får pengar till år två och tre, kommer man även testa aktivt kol och ozon med efterbehandling.

– Läkemedelsrester i vattnet är ett växande problem. Svenskarna äter stora mängder läkemedel. Ofta så medicinerar vi hela kroppen även om det bara är i en liten del av kroppen som läkemedlet behövs. Det mesta av läkemedlen följer med ut den naturliga vägen och de allra flesta läkemedlen är då fortfarande aktiva. Det innebär att vi via oss själva medicinerar naturen, främst våra vattendrag.

Hur stort problemet är varierar beroende på hur många människor som ett avlopp betjänar och hur stor recipienten (vattendraget) är. Men det påverkas också av hur snabbt läkemedlen bryts ner och ifall de lagras i naturen. Sedan kan olika varelser vara olika känsliga för ett preparat, säger Ljungh.

Genom att använda ozon kommer oönskade ämnen att förändras och följa med ut i havet i nya kemiska former, men ingen vet ännu hur skadliga dessa nya ämnen är. Förhoppningen är dock att man skall hinna göra sådana undersökningar. Än så länge har man fått pengar så att projektet kan hålla på i ett halvår, men förhoppningen är att man ska kunna få hålla på i ytterligare två och ett halvt år, så  man kan jämföra nytta med kostnader.

– Vi hoppas att det går att oskadliggöra läkemedelsresterna, det vill säga att de reagerar med ozonet utan att ge upphov till besvärande restprodukter. Vi hoppas också att de ska gå att ställa dessa processer så att vi kan oskadliggöra läkemedelsresterna utan att orimliga mängder ozon behöver användas, säger Ronnie Ljungh.

Flera liknande testanläggningar har placerats på reningsverk i södra Sverige och genom att man testar på flera olika reningsverk kan man komma fram till var reningen ska sättas in för att göra mest nytta.

via Nu ska Göteborg renas från läkemedelsrester

Smarta ätpinnar i Kina avslöjar tillsatser i mat

15 september, 2014 kl. 08:53 | Publicerat i hälsa, Kina, Kropp & Sinne, Mat, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,


Av Lu Chen
Epoch Times

Enligt legenden använde kejsaren i det gamla Kina ätpinnar av silver att äta med, eftersom dessa skulle bli svarta om den mat de kom i kontakt med innehöll gift.

I det moderna Kina finns nu en app för detta: smarta ätpinnar som lovar att upptäcka förorenat vatten, ”avloppsolja” samt kemikalier i livsmedel.

Produkten är ett svar på det kinesiska folkets allmänna försiktighet när det handlar om vad de äter efter ständiga skandaler med falskt kött och ”rännstensolja”, med andra ord de saker som produceras av underjordiska fabriker som använder oljerester och animaliska fetter som samlats in från avloppsbrunnar utanför restauranger – samt ris och barnvälling med kemiska tillsatser.

Precis som den nyaste smarta telefonen premiärvisades produkten vid en presentation av ny teknik som arrangerades av Robin Li, ordförande och verkställande direktör för Baidu Inc, Kinas största sökmotor. Ätpinnarna har kontakt med en telefon-app via Bluetooth.

”Ger kineserna ett sunt liv”, var företagets slogan på innovationskonferensen i Peking den 3 september.

”De kan upptäcka rännstensolja”, sade Li, till publikens förtjusning.

Pinnarna har tre basfunktioner: de kan bestämma kvaliteten på oljan som den kommer i kontakt med och ge den betyget prima, bra eller dålig. De kan bestämma pH-värdet, som är ett mått på hur sura eller basiska vätskor är. Slutligen ska de kunna ge ett mått på hur söt en frukt är och till och med dess ursprung.

De uppgifter som samlats in av ätpinnarna skickas sedan trådlöst till appen, som analyserar informationen och skickar resultatet till ätpinnarna och en lysdiod på pinnarna tänds: blått betyder bra kvalitet, rött betyder undvik.

Baidu publicerade en video om de smarta ätpinnarna första april i år. Videon fick en enorm spridning på nätet, men togs som ett skämt. http://v.qq.com/boke/page/k/e/8/k0127npy6e8.html

”Men nu har vi den färdiga produkten”, säger Robin Li. Dock har Baidu inte sagt när den kommer ut på marknaden.

Reaktionen på nätet var en blandning av entusiasm över produkten och besvikelse över att en sådan produkt var nödvändig.

”Om det kunde garanteras att vår mat är säker, skulle vi behöva sådant som dessa ätpinnar??” skrev cheer_liu.

Livsmedelssäkerhet har blivit en viktig samhällsfråga i Kina under de senaste åren. Regimen dömde nyligen 39 personer i 17 fall med otjänlig mat, till fängelsestraff i upp till åtta år. De befanns skyldiga till att ha tillsatt kemiska föroreningar, liksom industrisalt, under beredning av kött, fisk och skaldjur, grönsaker, och till och med läkemedel. Domstolen säger att en grupp producerade och sålde tre ton förorenade böngroddar om dagen.

År 2013 avslöjade polisen i kuststaden Wenzhou tio underjordiska fabriker som använde stora mängder kemiska tillsatser och färgämnen för att kunna rena utgånget kött och sålde det till allmänheten. Ministeriet för allmän säkerhet utfärdade samma år en varning till konsumenter i Shanghai om att lammprodukter egentligen kunde vara antingen rått-, räv- eller minkkött.

Ett av Kinas största mejeriföretag, Sanlu Group, visade sig år 2008 ha producerat välling som innehöll melamin, en dödlig kemikalie. Förgiftningen ledde till att sex barn dog och över 300 000 blev sjuka.

”Det finns inte någon mat för oss att äta, skrev användaren KathieCANke på Sina Weibo, Kinas version av Twitter. “Allting är förgiftat”.

via Smarta ätpinnar i Kina avslöjar tillsatser i mat

Relaterade artiklar

Om Sveriges handel med Kina

6 september, 2014 kl. 08:28 | Publicerat i hållbar utveckling, Kina, Ola Wongs krönikor, Samhälle, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

SR1

FOI har i flera år förhandlat med Kina om samarbete om en programvara som kan användas för massförstörelsevapen – trots EU:s vapenembargo mot landet.

Det avslöjade SVT:s Uppdrag granskning i går. Men samtidigt som det är förbjudet att sälja vapen till Kina har Sverige en rad andra handelsförbindelser med diktaturen. Hur ser de ut? Och hur viktigt är det med transparens? Samtal med Ola Wong, journalist och Kinakännare, och Pieter Wezeman, forskare på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI.

Lyssna: http://t.sr.se/1rql7d3

Även kor påverkas av mobilmasters strålning

19 augusti, 2014 kl. 07:31 | Publicerat i hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Strålskyddsstiftelsen

Ny forskning från Zurichs universitet visar att inte bara människor utan även kor påverkas av strålning från mobilmaster och även att känsligheten varierar mellan olika individer. Forskningen har tidigare visat att mobilmasters strålning är en hälsorisk, bland annat risk för cancer.

Pressmeddelande 15-08-2014 (pdf)

Den nya vetenskapliga undersökningen från Schweiz visar att kor som exponerades för strålning från mobilmaster fick förändringar i tre olika enzymer som ingår i kroppens egna försvar mot oxidativ stress. Oxidativ stress är ett tillstånd av obalans då bildningen av fria radikaler blir för stor i förhållande till kroppens egna antioxidantförsvar. Oxidativ stress anses vara en bidragande faktor vid flera akuta och kroniska sjukdomar och är sannolikt också inblandad i cellernas åldrande.

Forskarna från den veterinärmedicinska enheten vid Zurichs Universitet lät exponera tio kossor under sammanlagt 3 månader för strålning från en GSM-sändare. Blodprov togs från kossorna både före, under och efter exponeringen. I övrigt fick kossorna samma mat och behandling som vanligt. De olika enzymer som undersöktes var glutation, superoxiddismutas och katalas.

Resultaten visar att halterna förändrades i blodet under och efter exponeringen, jämfört med före exponeringen. Resultaten visar också att känsligheten för strålningen varierade, också bland kor. Vissa kor reagerade mer än andra. Forskarna konstaterar att resultaten sammanfaller med undersökningar av människor som visar att även människor är reagerar på olika sätt och är olika känsliga.

Forskningsledaren Michael Hässig har tidigare visat att kalvar som exponeras för strålning från mobilmaster har förhöjd förekomst av grå starr samt att mobilstrålning leder till bildning av oxidativ stress i ögat från kalvarna.

Strålskyddsstiftelsen noterar att effekterna observerades trots att korna exponerades för strålningsnivån 12 V/m, långt under tillåten strålning (45-61 V/m) från mobilmaster och trådlösa nätverk som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM hävdar att deras långt högre gränsvärde skulle skydda allmänheten med god marginal till påvisade hälsoeffekter. Det är bevisligen ett felaktigt påstående eftersom omfattande forskning sedan lång tid visat hälsorisker vid betydligt lägre nivåer, vilket Strålskyddsstiftelsen pekat på vid återkommande tillfällen.

Läs mer: Även kor påverkas av mobilmasters strålning

Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

10 juli, 2014 kl. 10:27 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


June Fakkert
Epoch Times

Forskare är oeniga om hur mycket elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och andra apparater kan vara riskfyllt för foster och små barn, men regeringar, hälsoorganisationer och försäkringsbolag förespråkar försiktighet.

Barnets snabba utveckling i livmodern är en fantastisk och känslig process och störningar under den här tiden kan få livslånga konsekvenser.

”Vi vet att exponeringar under graviditeten kan få livslånga konsekvenser på grund av den känsliga perioden då hjärnan växer och utvecklas”, sade barnneurologen Maya Shetreat-Klein, när hon talade på en presskonferens vid Babysafe Wireless Project, som initierats för att öka medvetenheten om riskerna med elektromagnetisk strålning för små barn.

Barn har mindre hjärnor, tunnare skalle, mjukare hjärnvävnad och ett större antal snabbt delande celler, vilket gör dem mer mottagliga för skador från exponering från mobiltelefonen än vuxna, säger läkaren Shetreat-Klein.

”Oroande vetenskapliga fakta angående mobiltelefoners effekter på hjärnans utveckling, fortsätter att avslöjas.”

En sådan studie har letts av Hugh Taylor, chef för avdelningen för forskning kring obstetrik, gynekologi och reproduktion vid Yale University School of Medicine, i USA.

Forskare placerade mobiltelefoner i burar med dräktiga möss. De lät vissa mobiltelefoner vara på kontinuerligt under graviditeten, och lät vissa vara helt avstängda. De unga mössen vars mödrar exponerats för strålning från de påslagna mobiltelefonerna var mer hyperaktiva och hade sämre minne än de unga möss vars mödrar levde med de avstängda mobiltelefonerna.

”De sprang runt i dessa burar så det studsade mot väggarna, helt obekymrade, något som i våra ögon liknar ADHD hos barn”, sade Taylor på presskonferensen.

Elektromagnetiska fält och sunt förnuft

Bakom debatten om riskerna med elektromagnetisk strålning är det faktum att elektromagnetiska fält kan vara naturliga – som när joner byggs upp i luften innan ett åskväder, såväl som konstgjorda – som till exempel energin från en mikrovågsugn som kokar ditt tevatten på två till tre minuter.

Frekvensen från ett elektromagnetiskt fält bestämmer dess effekt på den mänskliga kroppen. Så medan vi inte är rädda för att utsättas för luften innan ett åskväder, så hindrar sunt förnuft (och tillverkarens säkerhetsmekanismer) oss från att stoppa in våra händer i en mikrovågsugn när den är påslagen för att känna om vattnet är hett.

Strålningsfrekvensen från mobiltelefoner, läsplattor och Wi-Fi-routrar ligger någonstans mellan åskvädersluft och mikrovågor, och dess säkerhetsprofil befinner sig i den skumma gråzon som kräver att konsumenterna själva håller sig informerade och medvetna, samt skyddar sig, även om vetenskapen inte är entydig.

Mobiltelefonerns säkerhetsstandard

En orsak till att forskarna sannolikt inte kommer att slutgiltigt kunna bevisa att mobiltelefonstrålning skadar barn är att det skulle vara oetiskt att genomföra de studier som krävs. Sådana experiment skulle kräva test- och kontrollgrupper och ingen förälder skulle anmäla sitt barn till att delta i en testgrupp, förklarar Devra Davis.

Davis är ordförande vid Environmental Health Trust, som utbildar och informerar om hälsorisker inom miljö, och prisbelönt författare till  boken  ”Disconnect: The Truth About Cellphone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family.”

Enligt Davis, har mobiltelefoner ursprungligen testats på fullvuxna män och har aldrig testats på kvinnor och barn.

Mobiltelefonens säkerhetsstandarder har heller inte uppdaterats på 17 år, innan smartphones, läsplattor och Wi-Fi blev allmänt förekommande och användningen av apparater som avger strålning började användas av barn.

Budskapet att ta med sig hem handlar om försiktighet – varje förälder kan begränsa små barns exponering för elektromagnetism.

En sammanfattning av vad ansvariga instanser säger om strålning och exponering för barn:

Vad anser myndigheter

USA:s regering anser det vara utan risk att använda mobiltelefoner som har en specifik absorptionshastighet (SAR-mängden radiovågor som tas upp av kroppen) på 1,6 watt per kilogram (W/kg) eller mindre.

Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK) har värderat Apple iPhone 4 till 1,07 W/ kg och Samsung SGH-E330 till 1.17 W/kg. Nokia och Motorola-telefoner har testats lägre, enligt rapporten.

Europaparlamentet rekommenderar att skolor och klassrum ”ges prioritet till trådbunden internet-anslutning och strikt reglerar skolbarnens användning av mobiltelefoner i skolmiljöer.”

Fransk lag kräver att alla mobiltelefoner som säljs i landet har SAR (strålningsmått, specifik absorptionsnivå, övers. anm.) tydligt märkta samt rekommendationen att användarna begränsar exponering från mobiltelefon mot huvudet med hjälp av ett headset. Den förbjuder även reklam för mobiltelefoner till barn under 14 år och förbud mot att ge eller sälja någon apparat speciellt avsedd för barn under 6 år som sänder ut radiosignaler.

Israel har förbjudit Wi-Fi i förskolor och lågstadieskolors klassrum och begränsar Wi-Fi till en timme om dagen för de yngre barnen.

Belgien har förbjudit försäljningen av mobiltelefoner till barn under 7år.

Vad anser organisationer

Världshälsoorganisationen rapporterar att hittills har ”inga negativa hälsoeffekter fastställts som skulle ha orsakats av mobiltelefoner”. Men WHO varnar också för att ”de elektromagnetiska fält som produceras av mobiltelefoner är klassificerade som möjligt cancerframkallande för människor”, av The international Agency for Research on Cancer.

En hög prioritet på WHO:s forskningsagenda är att utveckla en bättre kunskap om strålningens effekter i livmodern och för små barn.

Den tyska Academy of Pediatrics rekommenderar att föräldrar begränsar barns användning av mobiltelefoner.

American Academy of Pediatrics (AAP) skrev att barn ”påverkas oproportionerligt av alla miljöexponeringar, inklusive strålning från mobiltelefoner”, i ett brev förra året och uppmanade Federal Communications Commission (FCC), en federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, att anta strålningsstandarder som skyddar barn. AAP rekommenderar också att barn under två år inte ska vistas alls vid skärmar.

Vad säger försäkringsbolag

Lloyds of London och Swiss Re, två stora försäkringsbolag, har båda vägrat att ersätta mobiltelefonföretag för hälsorelaterade stämningar av mobiltelefonanvändare.

2010 skrev Lloyds att ”EMF-fall (EMF=elektromagnetiska fält) kan vara mer komplexa än asbestkrav” i sin rapport från 2013 om dess ökande risker. Swiss Re, ett ledande globalt försäkringsbolag, placerar ”oförutsedda konsekvenser av elektromagnetiska fält” i den högsta påverkande kategorin tio år framåt.

Tio sätt att minska den trådlösa strålningen

BabySafeProject.org ger följande tips:

1. Undvik att bära din mobiltelefon på din kropp (dvs i en ficka eller bh).

2. Undvik att hålla en mobiltelefon mot kroppen när den används.

3. Använd din mobiltelefon på högtalarinställning eller med headset.

4. Undvik att använda den trådlösa enheten i bilar, tåg eller hissar.

5. Undvik trådlösa telefoner, särskilt när du sover.

6. När det är möjligt, anslut till Internet med trådbundna kablar.

7. Vid användning av Wi-Fi, anslut bara för att ladda ner och koppla sedan ur.

8. Undvik långvarig eller direkt exponering av Wi-Fi-routrar.

9. Koppla ur Wi-Fi-routern i hemmet när den inte används (det vill säga, vid läggdags).

10. Sov så långt bort från trådlösa apparater som möjligt.

via Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

Fler artiklar

Kinesisk smartphone kommer förinstallerad med spionprogram

19 juni, 2014 kl. 09:29 | Publicerat i IT, Telekom och Media, Kina, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,


Joshua Philipp
Epoch Times

De som letar efter en billig smartphone kan få mer än vad de hade räknat med om de satsar på en kinesisk telefon. Det tyska säkerhetsföretaget G Data har hittat en kinesisk smartphone som säljs med spionmjukvara redan installerade.

Det handlar om Generic Star N9500, som har en femtumsskärm, dubbla kameror och fyrkärnig processor. Dessutom innehåller den spionprogrammet Uupay.D, som stjäl information från telefonen och skickar tillbaka den till en server i Kina.

”Möjligheterna med det här spionprogrammet är närmast obegränsade”, skrev Christian Geshkat, G Datas produktchef för mobillösningar, i en bloggpost.

Med spionprogrammet kan telefonen samla in personlig information, lyssna på telefonsamtal, stjäla dina banklösenord, läsa dina email, sms och kinesiska hackers kan även fjärrstyra din kamera och mikrofon.

Telefonen tillverkas i Kina och säljs på Amazon och eBay för dryga tusenlappen.

Förutom integritetskränkningen så kan den insamlade informationen användas av brottslingar för bankbedrägerier, kreditkortsbedrägerier och olika nätbluffar.

Spionprogrammet är maskerat som en Google Play-tjänst som är i gång i bakgrunden utan att användaren vet om det. Det kan även installera ny mjukvara utan att användaren vet om det.

Geschkat skrev att de började undersöka telefonen efter att en av deras kunder sagt att den utlöste ett larm i ett datorsäkerhetsprogram.

Företaget hittade spionprogrammet Uupay.D i telefonens firmware, det grundläggande lagret med kod som interagerar med hårdvaran. Google Play-ikonen som den gömmer sig bakom kan inte avaktiveras eller tas bort.

Enligt Geschkat är det i nuläget okänt vart den stulna informationen tar vägen, och hur den används.

via Kinesisk smartphone kommer förinstallerad med spionprogram

Tidigare vd för Microsoft varnar för hälsorisker med trådlös teknik

20 februari, 2014 kl. 15:57 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta”

Susanne Larsson
Epoch Times

I en artikel i Vitality Magazine varnar Frank Clegg, tidigare vd för Microsoft i Kanada, för det som han kallar för ”det osynliga hotet” från den trådlösa tekniken. Idag arbetar han med att informera allmänheten om hälsoriskerna och hur man bäst skyddar sig från strålning. Barnen ska inte vistas i närheten av mobiltelefoner eller läsplattor, manar han.

Frank Clegg som i många år lett världens största företag inom trådlös teknik, leder idag den kanadensiska motsvarigheten till den svenska Strålskyddsstiftelsen, Canadians for Safe Technology (C4ST).

Under årens lopp har Frank Clegg fått bekräftat från människor han mött hur deras hälsa påverkats negativt av elektromagnetisk strålning och hur hälsan förbättrats när de vidtagit åtgärder för att slippa strålning i sin närmiljö.

I artikeln berättar han också om hur flera länder sett över sina rekommendationer och lagar kring den trådlösa tekniken sedan WHO för tre år sedan bedömde att strålningen skulle kunna orsaka cancer.

Människor har olika känslighet för strålning, men för barn och foster kan strålning allvarligt påverka hjärnans utveckling, menar Frank Clegg som anser att barnen aldrig ska vara i närheten av en uppkopplad mobiltelefon eller elektronisk läsplatta.

I artikeln hänvisar han till en nyligen publicerad studie från Yale Medical Group som visat på risker för exponering under graviditeten.

I studien har Hugh S. Taylor, professor vid Yale Medical Group, och hans medarbetare sett att möss som utsatts för exponering av mobiltelefonstrålning i livmodern senare utvecklat beteendeproblem som liknar ADHD.

Strålskyddsmyndigheten i Sverige skriver i ett öppet brev som publicerats på dess hemsida till landets skolor att ”det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk”.

Myndigheten anser därför att det inte finns strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.

Brevet skrevs i oktober förra året med anledning av att Strålskyddstiftelsen informerat landets skolor och förskolor för riskerna med användning av trådlösa datornätverk, datorer och surfplattor i barnens närmiljöer.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen säger till Epoch Times att hon förstår att de motstridiga budskapen kan verka förvillande och uppmanar alla att själva granska den forskning som finns om risker med den trådlösa tekniken.

– Jag försäkrar att det finns omfattande vetenskapliga belägg för hälsorisker samt att allt fler experter nu varnar för en folkhälsokatastrof till följd av den trådlösa tekniken, säger Mona Nilsson.

– Vi hör ständigt om hur ADHD, sömnproblem, psykisk ohälsa och cancer ökar. Den trådlösa tekniken måste förbjudas i skolorna. Allmänheten måste få information om de stora hälsoriskerna med trådlös teknik.

Fakta om Strålsäkerhetsmyndigheten och Strålskyddsstiftelsen

  • Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
  • Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt.

Källor:

….

via Tidigare vd för Microsoft varnar för hälsorisker med trådlös teknik

Mer i detta ämne:

Frankrike vill skydda barnen från wifi

18 februari, 2014 kl. 17:02 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik | Lämna en kommentar

Ny lag ska begränsa användningen av wifi på dagis och skolor

Susanne Larsson
Epoch Times

Franska nationalförsamlingen har röstat ja till ett lagförslag som förbjuder användningen av wifi på förskolor och fastslår samtidigt att wifi i skolorna ska stängas av när det inte används. Även reklam för trådlösa kommunikationsprodukter, som exempelvis surf- och läsplattor till barn under 14 år ska förbjudas.

Det är överenskommelse mellan de gröna och socialisterna som har resulterat i den nya lagen som syftar till begränsa strålningen i miljöer där barn vistas.

Frankrike är ett av de länder i Europa som ligger i framkant när det gäller att skydda allmänheten mot strålning. Förra året kom en rekommendation i den franska skollagen om att alla skolor ska prioritera fasta nätverk framför trådlösa.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har en helt annan uppfattning när det gäller trådlösa nätverk och anser att det saknas vetenskapliga bevis för att strålning skulle vara förenad med hälsorisker, vilket det låtit meddela landets skolor i ett brev i höstas.

Vid Strålskyddstiftelsen som arbetar för att informera om strålningens risker gläds man åt den nya franska lagen och hoppas den kan leda till att även de ansvariga i Sverige vidtar åtgärder för att skydda allmänheten mot strålningsriskerna från trådlös teknik.

– Det finns omfattande belägg för att strålningen från trådlös teknik orsakar cancer och en lång rad andra hälsorisker och det är bråttom att lagen skärps även här. Ledande medier i Frankrike har under flera år återkommande beskrivit riskerna vilket bäddat för politiska initiativ, till skillnad från i Sverige där ledande media nästan uteslutande okritiskt återgett myndigheternas felaktiga budskap, säger Mona Nilson, vice ordförande vid Strålskyddsstiftelsen.

via Frankrike vill skydda barnen från wifi

Mer i detta ämne:

Risk för ADHD och andra beteendestörningar

18 februari, 2014 kl. 16:40 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Strålskyddsstiftelsen

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för beteendestörningar samt ADHD-symptom. Flera undersökningar har visat samband mellan exponering för mobilstrålning och ADHD-liknande symtom, både i studier av människor och i djurförsök. Strålningen har en stresseffekt på alla levande varelser som i sin tur kan orsaka aggressivt beteende och ökad irritationsbenägenhet.

Om exponeringen sker i fosterlivet kan bestående beteendestörningar uppstå. Forskning har visat att möss som exponeras i fosterlivet får sämre minne och ADHD-liknande beteende som fullvuxna. Samma undersökning kunde också visa att beteendestörningarna sannolikt berodde på att strålningen leder till störningar i nervcellernas kommunikation. Överföringen mellan nervcellerna av det för hjärnfunktionen viktiga ämnet glutamat försämras. Det kan i sin tur leda till problem för hjärnan att bearbeta information och ADHD-symtom.

Strålningen kan alltså ha samma påverkan på foster som andra kända skadliga ämnen som tobak och alkohol. Även relativt låg exponering under känsliga faser av fostrets utveckling kan få stora effekter jämfört med exponering som vuxen. Rökning under fostertiden leder exempelvis också till en ökad risk för beteendestörningar senare i livet.

Det är oroväckande att beteendestörningarna ökar krafitgt i samhället samtidigt med den kraftiga ökningen av elektromagnetisk strålning i vår miljö och användningen av trådlös teknik. Det är särskilt alarmerande att barn och unga drabbas:

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan beteendestörningar och elektromagnetisk strålning.

  • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Läs om undersökningen här.

Läs mer: Risk för ADHD och andra beteendestörningar

Strålskyddsstiftelsen informerar om strålningsrisker och verkar för stärkt skydd för människor och miljö Läs mer

Mystiskt vikingasvärd tillverkat med teknologi från framtiden?

16 februari, 2014 kl. 09:24 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

Tara MacIsaac
Epoch Times

Vikingasvärdet Ulfberth tillverkades av så ren metall att arkeologerna är förbluffade. Sådan teknologi tros inte ha uppfunnits förrän 800 år efter att svärdet tillverkades, under den industriella revolutionen.

Omkring 170 Ulfberth-svärd har hittats och daterats till mellan 800 e Kr till 1 000 e Kr. I en dokumentär på Nova/National Geographic med titeln ”Secrets of the Viking Sword”, som visades första gången 2012, studerades svärdens metallurgiska sammansättning.

När järn smids måste malmen hettas upp till cirka 1 600 grader för att den ska bli flytande, då kan smeden avlägsna orenheter (slagg). Kol blandas också i för att göra det spröda järnet starkare. Med medeltida teknologi kunde man inte hetta upp järn till så hög temperatur. Således avlägsnades slaggen istället genom att man bankade bort den – en mycket mindre effektiv metod.

Ulfberth-svärden innehåller nästan ingen slagg alls och har tre gånger så hög kolhalt som annan metall från den tiden. Det tillverkades av en metall som kallas ”degelstål”.

Man tror att de smältugnar som uppfanns under den industriella revolutionen var de första tekniska hjälpmedlen för att hetta upp järn i den här utsträckningen.

Smeden Richard Furrer från Wisconsin i USA talade med Nova om svårigheterna med att skapa ett sådant svärd. Furrer beskrivs i dokumentären som en av få människor på planeten som har den kunskap som krävs för att försöka återskapa Ulfberth-svärdet.


”Att göra det rätt
är det mest komplicerade jag kan tänka mig”, sade han.

Han menade att den som tillverkade Ulfberth-svärden måste ha ansetts besitta magiska krafter. ”Att kunna tillverka ett vapen av jord är något rätt mäktigt”, sade han. Att skapa ett vapen som kunde böjas utan att gå sönder, förbli skarpt och väga så lite måste ha ansetts som övernaturligt.

Furrer arbetade noggrant och kontinuerligt i flera dagar för att smida ett liknande svärd. Han använde medeltida teknologi och minsta misstag kunde ha fått svärdet att bli till ett stycke skräpmetall. När han meddelade sin framgång tycktes han mer lättad än glad.

Möjligen kom materialet och kunnandet från Mellanöstern. Handelsrutten till Volga mellan vikingarnas boplatser och Mellanöstern öppnade ungefär samtidigt som Ulfberth-svärden dök upp och stängdes när de sista Ulfberth-svärden tillverkades.

via Mystiskt vikingasvärd tillverkat med teknologi från framtiden?

Mer i detta ämne:

Professor oroad över strålning och barn

27 januari, 2014 kl. 07:36 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa har läst hundratals rapporter om mobiltelefoner, trådlösa miljöer och hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste skyddas, använd flygplansläge i mobiler och läsplattor, säger han.”

Se en lång intervju med Nyberg!

25 dagar kvar

Hur långt sträcker sig svenska företags ansvar i handeln med Kina?

7 november, 2013 kl. 15:25 | Publicerat i censur, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, mänskliga rättigheter, Teknik | Lämna en kommentar

av Andrea Elvhage

DEBATT Om svenska företag stod upp för demokratiska och mänskliga värden, skulle de då trycka den kinesiska regimens blodiga händer? De företag som är etablerade i Kina har inte bidragit till ett öppnare och mer tolerant klimat. Det skriver Andrea Elvhage, SHRIC.

Vi ska gärna vara diplomatiska när vi pratar om svenska företags närvaro i Kina. Det talas ofta om att vi aktivt ska exportera våra svenska värderingar; vi motiverar handeln med diktaturen med att om välståndet ökar så blir det ett öppnare klimat och mer frihet för kineserna.

Ja, visst vore det bra om så var fallet.

I början av det nya milleniet var både svenska Ericsson och finska Nokia med på Kinas största nationella mässa för säkerhet. Mässan sponsrades av Kinas byrå för offentlig säkerhet och här initierades Kinas Golden Shield-satsning, ett nätverk som syftar till att ”se, höra och tänka” i ansträngningarna för utökad statlig kontroll – censur och avlyssning – med påföljande trakasserier och förföljelse av ”obekväma element” såsom journalister, människorätts-advokater, troende och etniska minoriteter.

Läs mer: SHRIC: Hur långt sträcker sig svenska företags ansvar i handeln med Kina? – Frivärld Magasin

Telefonladdning på 20 sekunder möjligt efter tonårings uppfinning

1 juni, 2013 kl. 07:30 | Publicerat i Samhälle, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Jack Phillips
Epoch Times

En tonåring i Kalifornien har skapat en apparat som kan ladda mobiltelefonen på 20 sekunder. Hon vann därmed ett pris på 50 000 dollar.

Eesha Khare, 18, från Saratoga, fick priset Intel Foundation Young Scientist Award för att ha skapat en apparat som kan laddas på 20 till 30 sekunder.

”Batteriet till min mobiltelefon dör hela tiden”, sade Khare till NBC News som förklaring till att hon valde att arbeta med projektet.

Superkondensatorn som hon uppfunnit ryms inuti en mobiltelefon.

”Det bästa med mitt projekt var när jag såg den praktiska tillämpningen. Efter att ha laddat min superkondensator i 20 sekunder kunde jag tända lysdioder och det var en otrolig bedrift”, sade Khare till DNAIndia.

Hon tillade att apparaten håller för minst 10 000 laddningscykler, mer än tio gånger mer än normala uppladdningsbara batterier.

Apparaten har ännu bara testats på lysdioder, men NBC rapporterar att den även skulle kunna användas på annan utrustning.

“Den är också flexibel, så den kan användas i rollups och i kläder och tyger”, sade Khare. ”Den har många olika tillämpningar och många fördelar jämfört med batterier i det avseendet.

via Telefonladdning på 20 sekunder möjligt efter tonårings uppfinning – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Avstod från 60 miljoner dollars affär med Kina

27 maj, 2013 kl. 19:21 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, hållbar utveckling, Kina, mänskliga rättigheter, Miljöfrågor, Samhälle, slavarbetsläger, Teknik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

”Jag tog inte emot blodspengar från en regering som mördar sitt eget folk”, säger Jeffrey Van Middlebrook, uppfinnare i Silicon Valley.

Matthew Robertson
Epoch Times

Jeffrey Van Middlebrook, mångsidig uppfinnare i Silicon Valley, kom 2006 på ett sätt att avskilja gas från avfallsförbränning som i industriell skala kan bli värd en förmögenhet.

Middlebrook uppfann systemet i sin verkstad. När han fått det att fungera i liten skala, sökte han inhemska finansiärer. Varken regeringen eller privata företag var villiga att satsa de pengar som krävdes för att överföra uppfinningen till industriell skala.

Men 2011 kom Kina och knackade på dörren. Vid två tillfällen träffade Middlebrook kommunistpartiets delegationer. I San Jose 2011 träffade han en delegation från Hubei-provinsen och i februari 2012 träffade han en delegation från Jiangsu i San Francisco.

Knutna till ett universitet i Kina och uppbackade av kommunistpartiets djupa kassakista erbjöd de honom och en affärspartner 60 miljoner dollar (ca 420 miljoner kronor) till forskning och utveckling. Han skulle få ett laboratorium vid ett universitet i Kina med vetenskapsmän, ingenjörer och den utrustning som behövdes för att överföra uppfinningen till industriell skala. Det var i början av 2012 och förhandlingarna inleddes smidigt.

I maj 2012 ordnade Middlebrooks kinesiska partner, en utbildad forskare som skötte förhandlingarna med kineserna, med resan till Kina som skulle ske i september.

Kineserna var mycket intresserade av Middlebrooks uppfinning på grund av dess potential till avancerad kolreningsteknik. Kina är världens största konsument av kol och föroreningarna är enorma. Omkring en halv miljon människor i Kina dör i förtid varje år på grund av sjukdomar orsakade av luftföroreningar och kolförbränning bidrar väsentligt till den svarta smog som kväver Kinas städer.

Så läste Middlebrook i Epoch Times att kinesiska militärsjukhus har skördat organ från tiotusentals samvetsfångar, främst Falun Gong, en fridfull andlig disciplin. Han läste om hjärntvätt och tortyr och en statsledd förföljelse. Och han började tveka.

”När jag började läsa om det hamnade jag i en moralisk konflikt. Å ena sidan viftar Kina med 60 miljoner dollar framför min näsa, vilket var väldigt lockande. Det är väldigt svårt att få FoU-finansiering för ny teknik”, sade Middlebrook.

”Här är en utländsk regering som viftar med pengar framför våra näsor, men sedan när jag började läsa om fruktansvärda saker i Kina tänkte jag: Jag kan inte göra det här. Jag kan inte ta emot dessa pengar. Jag kan inte åka till Kina. Oavsett vad min teknik skulle innebära, oavsett hur mycket de ska investera kan jag inte ta emot pengar från Kina,” fortsatte Middlebrook.

Vänner frågade honom: Varför kan inte du ta emot pengarna, utveckla tekniken till gagn för världen och sedan återvända och använda dem för att göra något bra? På vilket Middlebrook svarade:

”Att ta emot deras pengar är att ta emot blodspengar. Om det är sant att de dödar människor för deras organ, och att det sträcker sig till de högsta nivåerna av regeringen, kan jag inte sälja min teknik och gynnas ekonomiskt, oavsett hur bra och till vilken nytta tekniken än är för miljön”. Han tillade:

”Jag kan inte ta emot pengar och veta att människor förlorar sina liv så att jag kan få dessa pengar. Jag kan inte göra det.”

Middlebrook, som är utbildad i geologi och ingenjörsteknik, har gjort många uppfinningar varav en del utnyttjas kommersiellt.

Omkring sex månader efter att han informerat sin kollega att han hoppar av, skrev Middlebrook ett brev till Epoch Times för att tacka tidningen för dess ”journalistiska ärlighet”. Epoch Times tog då kontakt med honom och började undersöka hans berättelse.

Läs mer: Avstod från 60 miljoner dollars affär med Kina – Epoch Times

……

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.