Astronom menar att andliga fenomen existerar i andra dimensioner

30 april, 2014 kl. 07:59 | Publicerat i Andlighet, astronomi, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter:

Tara MacIsaac
Epoch Times

Astronomen och matematikern Bernard Carr menar att många av de fenomen vi upplever men inte kan förklara med de fysiska lagarna för den här dimensionen faktiskt inträffar i andra dimensioner.

Albert Einstein konstaterade att det finns åtminstone fyra dimensioner. Den fjärde dimensionen är tid, eller rumtid, eftersom Einstein menade att rum och tid inte kan separeras. I den moderna fysiken har teorier om att det kan finnas upp till elva dimensioner och kanske ännu fler blivit populära.

Bernard Carr, professor i matematik och astronomi på Queen Mary University of London, säger att vårt medvetande interagerar med andra dimensioner. Vidare har det multidimensionella universum han föreställer sig en hierarkisk struktur. Vi befinner oss i dimensionen på den lägsta nivån.

”Modellen löser välkända filosofiska problem rörande förhållandet mellan materia och ande, förklarar tidens natur och ger ett ontologiskt ramverk för tolkningar av sådana fenomen som uppenbarelser, ut ur kroppen-upplevelser, nära döden-upplevelser och drömmar”, skriver han i en konferenssammanfattning.

Carr för resonemanget att våra fysiska sinnen bara visar oss ett tredimensionellt universum, trots att det faktiskt finns minst fyra dimensioner. Det som existerar i högre dimensioner är väsen vi inte kan röra med våra fysiska sinnen. Han säger att sådana väsen fortfarande måste ha en form av rum att existera i.

”De enda icke fysiska väsen i universum som vi har någon form av erfarenhet av är de mentala, och … förekomsten av paranormala fenomen tyder på att mentala väsen måste existera i någon form av rum”, skriver Carr.

De rum i andra dimensioner vi befinner oss i när vi drömmer överlappar de rum där minnen existerar. Carr säger att telepati tyder på förekomsten av ett kollektivt mentalt rum och att fjärrsyn sker i en fysisk rymd. ”Ickefysiska känslor har externa egenskaper”, skriver han i sin bok ”Matter, Mind, and Higher Dimensions.”

Han bygger sitt resonemang på tidigare teorier, bland andra Kaluza–Klein-teorin som förenar de grundläggande krafterna gravitation och elektromagnetism. Kaluza–Klein-teorin föreställer sig en femdimensionell rymd.

I ”M-teorin” finns det elva dimensioner. I supersträngteorin finns det tio. Carr förstår detta som ett fyrdimensionellt ”externt” rum – det vill säga de fyra dimensionerna i Einsteins relativitetsteori – och ett sex- eller sjudimensionellt ”inre” rum – det vill säga dessa fyra dimensioner avser psykiska och andra ”icke påtagliga” fenomen.

via Astronom menar att andliga fenomen existerar i andra dimensioner

   Mer i detta ämne

 

Annonser

Tre osannolika sammanträffanden i vårt solsystem

26 januari, 2014 kl. 07:54 | Publicerat i astronomi, Vetenskap | Lämna en kommentar

Tara MacIsaac
Epoch Times

1. Forntida astronomi tycks förutsäga kunskap om atomer som upptäcktes först 1913

I forntiden var planeterna kopplade till sju kända metaller. Planeterna var också ordnade på ett visst sätt.

1913 upptäckte Henry Gwyn-Jefferies Moseley ett sätt att mäta grundämnenas atomnummer och därmed ämnenas inbördes ordning.

Den traditionella ordningsföljden för planeterna, som användes tusentals år före Moseleys upptäckt, sammanfaller med grundämnenas ordning som Moseley upptäckte.

Planeterna och solen och månen är förtecknade i diagrammet nedan enligt den traditionella ordningen.

Detta sammanträffande diskuteras i boken ” A Little Book of Coincidence in the Solar System” av John Martineau.
2. Mönster i stjärnor och galaxer tycks linjera i samma riktning som vår sols rörelse

Dragan Huterer, fysikprofessor på University of Michigan och teoretisk kosmolog, förklarar i en artikel i Astronomy hur vissa mönster i universum antingen är förbluffande sammanträffanden eller tecken på en struktur som ligger bortom vetenskapens nuvarande förståelse kring solsystemet och universum.

Han studerar kosmisk bakgrundsstrålning, som är en ögonblicksbild av det tidiga universum.

Fotoner, protoner och elektroner virvlade runt i en tät massa i det tidiga universum. Massan frigjordes sedan och spreds runt om i kosmos. Huterer beskriver den kosmiska bakgrundsstrålningen som en dimma av mikrovågsfotoner som kommer mot oss från alla håll och fyller hela universum.

En analys av varma och kalla fläckar av den här dimman avslöjar vissa mönster. Dessa mönster har linjeringar vars sannolikhet är mindre än 0,1 procent, säger Huterer.

Kate Land och Joao Magueijo på Imperial College i London har till exempel hittat en del gåtfulla temperaturlinjeringar i den kosmiska bakgrundsstrålningen och även linjeringar med vår egen sols rörelse genom rymden.

“De har skämtsamt benämnt denna underliga linjering – som uppenbarligen är densamma som vi funnit – ’ondskans axel’”, säger Huterer.

Huterer skriver: ”Många kosmologer anser att det är extremt osannolikt att de olika linjeringarna för den kosmiska bakgrundsstrålningen har uppstått av en slump. Dessutom pekar nästan alla linjeringar i riktning med solsystemets rörelse eller orienteringen för solens bana. Finns det en djupare förklaring?”

3. Mätningar överensstämmer matematiskt på ett märkligt vis

Månens radie = 1 080 engelska mil = 3 x 360

Jordens radie = 3 960 engelska mil = 11 x 360

Jordens radie + månens radie = 5040 engelska mil = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 7 x 8 x 9 x 10

Jordens diameter = 7 930 engelska mil = 8x9x10x11

Det går 5 280 fot på en engelsk mil = (10 x 11 x 12 x13) – (9 x 10 x 11 x 12)

Detta sammanträffande har också tagits upp av Martineau och mätningarna har bekräftats av Epoch Times.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/448319-3-amazing-coincidences-in-our-solar-system-what-could-they-mean/

via Tre osannolika sammanträffanden i vårt solsystem

Mer i detta ämne:

Planet utan sol flyter genom universum

31 oktober, 2013 kl. 07:45 | Publicerat i astronomi, Vetenskap | Lämna en kommentar

Jack Philips
Epoch Times

En planet utan sol har upptäckts, enligt astronomer på Hawaii. Planeten ska vara sex gånger större än Jupiter.

Forskarna menar att planeten, som kallas PSO J318.5-22, kan vara den första verkligt fritt kringdrivande planeten som hittills upptäckts av astronomerna. Planeten driver ensamt runt, omkring 80 ljusår från solen, enligt Institutionen för astronomi på University of Hawaii, som genomfört studien.

”Vi har aldrig tidigare sett ett objekt som driver fritt genom rymden och ser ut på det här sättet”, sade forskaren Michael Liu i ett uttalande. ”Den har samma egenskaper som unga planeter som upptäckts runt andra stjärnor, men den driver omkring alldeles ensam. Jag har ofta undrat om sådana ensamma objekt existerar, och nu vet vi att de gör det.”

Forskarna säger att planeten bildades för runt tolv miljoner år sedan och liknar andra gasjättar som kretsar runt unga stjärnor, enligt universitetet. Jorden tros vara omkring 4,5 miljarder år gammal.

”Planeter som upptäckts genom direct imaging är otroligt svåra att studera, eftersom de befinner sig precis bredvid sina mycket starkare värdstjärnor. PSO J318.5-22 kretsar inte runt någon stjärna, så den kommer att bli mycket lättare för oss att studera. Den kommer att ge oss en underbar insikt in i hur gasplaneter som Jupiter fungerar kort efter att de fötts”, sade Niall Deacon på Max Planck Institute for Astronomy i Tyskland.

Planeten upptäcktes när forskarna försökte hitta bruna dvärgar. Liksom PSO J318.5-22 är bruna dvärgar bleka och har låga temperaturer.

Men PSO J318.5-22 “stack ut som ett original, rödare än den allra rödaste av kända bruna dvärgar”, sade de.

“Vi beskriver ofta hur sökandet efter ovanliga himlakroppar är som att leta efter en nål i en höstack. Så vi beslöt oss för att leta efter den största höstacken som existerar inom astronomin, datamaterialet från PS1”, sade Eugene Magnier, en av författarna till studien.

via Planet utan sol flyter genom universum

Mer i detta ämne:

Nasa hittade beboeliga förhållanden på Mars

27 april, 2013 kl. 14:37 | Publicerat i astronomi, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Curiosity Rover fann bevis i stenprover

Naveen Athrappully för Epoch Times

Den obemannade Marsfarkosten Curiosity Rover har analyserat en stenbit som grävts fram i kratern Gale. Analysen visade kemiska beståndsdelar som en gång kan ha varit grunden för mikrober på den röda planeten, enligt en rapport som NASA släppt.

”En grundläggande fråga under det här uppdraget är huruvida Mars kan ha haft en beboelig miljö”, sade Michael Meyer, forskare på Nasas Marsutforskningsprogram vid högkvarteret i Washington. ”Baserat på det vi vet idag är svaret ja.”

Farkosten har utforskat ett område som kallas Yellowknife Bay där forskarna tror att det för länge sedan i planetens historia fanns ett nätverk av floder eller en gammal sjöbädd. Curiosity, med sina tio olika forskningsinstrument, skickade tillbaka fakta till Nasa efter analysen. Bland kemikalierna som upptäcktes i stenen fanns svavel, väte, syre, fosfor och kol – byggstenarna i allt liv. Provet bestod till 20 procent av lera och innehöll stenar som slipats runda av vatten.

”Vi har hittat en beboelig miljö som är så pass gynnsam och livsstödjande att om vattnet fanns och om man var på planeten så skulle man förmodligen ha kunnat dricka det”, sade chefsforskaren John Grotzinger från Caltech i Pasadena.

”Vi har påvisat en mycket forntida, men underligt ny ’grå Mars’ där förhållandena en gång var gynnsamma för liv”, sade Grotzinger. ”Curiosity är på uppdrag för att upptäcka och utforska, och som team känner vi att det finns många spännande upptäckter framför oss under kommande månader och år.”

”Det är en anmärkningsvärd bedrift. Vi börjar se resultat från MSL (Mars Science Laboratory) som redan motiverar uppdraget”, sade John Bridges, planetforskare och medlem i Mars Curiosity-teamet på Leicester University. ”Vi tar en ’sol’ i taget.” ’Sol’ är beteckningen på en dag på mars och är cirka 3 procent längre än en dag på jorden.

Farkosten, som kostat 1,4 miljarder dollar, landade för sju månader sedan och påbörjade då sitt två år, eller ett marsianskt år (687 dagar), långa uppdrag. Dess huvudsakliga destination är ett antal intressanta avlagringar vid basen av Mount Sharp, som reser sig cirka fyra kilometer över centrum i Gales centrum.

Europa och Ryssland signerade nyligen ett avtal om ett gemensamt uppdrag på Mars, där de ska utforska och gräva djupare under planetens yta än vad Curiosity Rover gör. Enligt Reuters är deras plan att samla in prover och ta med tillbaka till jorden för noggranna analyser.

via Nasa hittade beboeliga förhållanden på Mars – Epoch Times

Universums struktur liknar människohjärnan och internet

19 december, 2012 kl. 07:54 | Publicerat i astronomi, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Belinda McCallum
Epoch Times

Kanske utvecklas universum enligt okända lagar liknande dem som kontrollerar tillväxten av andra komplexa nätverk som den mänskliga hjärnan och internet.

Med användning av en superdator och andra beräkningar har ett internationellt forskningsteam upptäckt att det orsaksmässiga nätverk som representerar rumtiden är en graf som liknar andra system, som till exempel sociala eller biologiska nätverk.

”Vi hävdar inte på något vis att universum är en global hjärna eller en dator”, sade forskaren Dmitri Krioukov på University of California-San Diego, i ett pressmeddelande.

”Men den funna likheten mellan tillväxten av universum och komplexa nätverk tyder starkt på att oväntade, liknande lagar styr dynamiken för dessa väldigt olika komplexa system.”

Krioukov tror att detta mönster inte är en tillfällighet.

“Det kan naturligtvis vara så, men sannolikheten för en sådan tillfällighet är extremt liten. Tillfälligheter inom fysiken är extremt ovanliga och sker nästan aldrig”, sade han.

“Det finns alltid en förklaring, som kanske inte är uppenbar omedelbart.”

Resultaten är viktiga för kosmologin och nätverksforskningen.

”En sådan förklaring kan en dag leda till upptäckten av allmänna, fundamentala lagar vars två olika konsekvenser eller begränsande regimer utgör de gravitationslagar (Einsteins ekvationer i allmänna relativitetsteorin) som beskriver universums dynamik, och vissa ännu okända ekvationer som beskriver dynamiken för komplexa nätverk”, sade forskaren Marián Boguñá på Universitat de Barcelona i Spanien i pressmeddelandet.

Forskningen publicerades i Nature’s Scientific Reports den 16 november.

via Universums struktur liknar människohjärnan och internet – Epoch Times

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.