Levde forntida människor verkligen i mer än 200 år?

15 oktober, 2014 kl. 07:20 | Publicerat i i vetenskapens gränsland, Kultur, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Tara MacIsaac
Epoch Times

Det är inte bara personer i Bibeln som levde långa liv på 900 år eller mer. I många kulturer finns forntida texter som berättar om livslängder som de flesta moderna människor helt enkelt inte tror på. Somliga säger att det beror på missförstånd i översättningsprocessen, eller att siffrorna har symbolisk betydelse – men mot de många förklaringarna finns också argument som får historikerna att undra huruvida den mänskliga livslängden faktiskt har minskat så avsevärt under flera tusen år.

En förklaring är till exempel att betydelsen av ett år i Främre Orienten i forntiden var annorlunda jämfört med vår uppfattning av ett år idag. Kanske betydde ett år ett månvarv (en månad) istället för ett varv runt solen (12 månader).

Men om vi ändrar siffrorna i enlighet med detta så innebär det, samtidigt som den bibliska personen Adams ålder ändras från 930 till det mer normala 77 vid tiden för hans död, också att han blev far till sin son Enoch vid elva års ålder. Och Enoch skulle bara ha varit fem år gammal när han blev far till Methusalem.

Liknande bristande överensstämmelse uppstår när vi justerar siffrorna så att de representerar årstider istället för solvarv, påpekar Carol A. Hill i sin artikel ”Making Sense of the Numbers of Genesis”, publicerad i tidskriften Perspectives on Science and Christian Faith i december 2003.

Läs mer: Levde forntida människor verkligen i mer än 200 år?

Annonser

Hur klardrömmande kan lindra posttraumatisk stress och ge psykologiska insikter

1 oktober, 2014 kl. 08:50 | Publicerat i hälsa, i vetenskapens gränsland, Kropp & Sinne, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Tara MacIsaac
Epoch Times

En klardröm är en dröm där en person inser att han eller hon drömmer och medvetet kan interagera med drömmen. Människor kan lära sig att klardrömma genom olika tekniker som diskuteras nedan. En del psykologer använder klardrömmande för att behandla traumatiserade personer, bland andra krigsveteraner med posttraumatisk stress.

Psykofysiologen Stephen LaBerge, filosofie doktor på Stanford University, har också sagt att studier av klardrömmar kan hjälpa oss förstå fenomenet att drömma. Oklara minnen av drömmar har alltid varit ett stort hinder för att studera drömmar. Klardrömmare kan dock minnas sina drömmar med stor klarhet. De kan också utföra handlingar i drömmarna genom att följa instruktioner från forskare.

Behandling av trauman

Psykologen J. Timothy Green behandlade en Vietnamveteran som hade återkommande mardrömmar från det tillfälle då han såg sin bästa vän dö i strid.

Det var samma sak varje gång. Hans vän föll, och blodet rann från hans hals tills han slutligen dog.

”Eftersom hans dröm alltid var likadan föreslog jag att han skulle välja ett speciellt ögonblick i drömmen och varje kväll när han somnade skulle han mentalt och emotionellt visualisera sig tillbaka till det ögonblicket och påminna sig själv om att han drömde. Han bestämde sig för att använda ögonblicket då han märkte att kompisen hade dött som signalen på att han drömde”, skrev Green i en artikel på Therapist-Psychologist.com.

Veteranen följde Greens råd och lärde sig inse att han drömde när han såg sin vän. Han kunde då styra om drömmen, berätta för sin vän att kriget var över och att de skulle åka hem. Vännen dog inte den här gången utan reste sig istället upp med ett leende och gick iväg.

Mardrömmen som hade plågat mannen i tre decennier kom inte tillbaka.

Green antar att mardrömmar antingen är undermedvetna försök att göra personen medveten om någonting eller att de är ”ett psykologiskt försök att avsluta en svår, till och med skrämmande händelse, på ett mindre traumatiskt sätt.”

”Under klardrömmar kan personen hantera de skrämmande bilderna i hans eller hennes drömmar och få drömmen att sluta på ett mer gynnsamt och mindre traumatiskt sätt”, skrev Green.

Bill Skaggs, neuroforskare och vetenskapsskribent, påpekar att människor som drömmer ofta också lättare blir deprimerade.

”Människor som är mycket allvarligt deprimerade uppvisar ofta en högre grad av REM-sömn – den typ av sömn i vilken våra drömmar uppstår”, skrev han i ett inlägg på Quora.com. ”Reduktion av mängden REM-sömn är ett effektivt sätt att reducera graden av depression, åtminstone tillfälligt.” Samtidigt som eliminering av REM-sömn – eliminering av drömmar – är en tillfällig lösning, hjälper Green patienterna ändra drömmarna för mer bestående resultat.

Platsen där klardrömmande sker

LaBerge började studera klardrömmar för mer än 40 år sedan inför sin doktorsexamen på Stanford. På den tiden avfärdade många fenomenet med klardrömmar som temporär upphetsning i sömnen. Experimenten av LaBerge och andra visade emellertid de fysiska effekterna av klardrömmande på hjärnan, ögonrörelser och muskelrörelser.

Effekterna på hjärnan vid klardrömmande skiljde sig från effekterna i vaket tillstånd, och även från effekterna vid fantasier. En klardrömmare som utför vissa handlingar i en dröm, som att sjunga, producerar en annan hjärnaktivitet än samma person som sjunger i vaket tillstånd eller föreställer sig att han eller hon sjunger i vaket tillstånd.

Sådana experiment var bara möjliga med klardrömmare. LaBerge instruerade en försöksperson att signalera till honom i drömmen med hjälp av förbestämda ögonrörelser. När drömmaren insåg att han drömde gjorde han ögonrörelserna, vilka också fick ögonen i hans fysiska kropp att röra sig. Sedan skulle han sjunga. När han var färdig med sången skulle han göra ögonrörelserna igen.

På det här sättet kunde LaBerge se när sången började och var den slutade och kunde undersöka hjärnaktiviteten under exakt samma period för att se hur den korrelerade med handlingen.

”Det faktum att minnena vid klardrömmande är mer kompletta än för drömmar som inte är klardrömmar… ger andra argument för att använda klardrömmare som försökspersoner”, skrev LaBerge i “Lucid Dreaming: Evidence and Methodology”. ”Inte bara kan de utföra specifika experiment i sina drömmar, det är också mer troligt att de rapporterar dem precist. Att vår kunskap om fenomenologin kring drömmar är starkt begränsad av minnet är inte alltid tillräckligt uppskattat.”

Hur man inser att man drömmer

Green hade instruerat sin patient att föreställa sig en scen där han somnade och också att vara medveten om att scenen skedde i en dröm. Det här är en metod för att träna sig själv att klardrömma.

Andra har föreslagit personer som vill klardrömma att ta för vana att fråga sig själv i vaket tillstånd: ”Drömmer jag?” Om man har det som vana är det troligare att man frågar sig själv den här frågan i en dröm och inser att det faktiskt är en dröm.

Att ha en förutbestämd signal i medvetandet kan också hjälpa till. Till exempel vet huvudpersonen i filmen ”Waking Life”, som handlar om klardrömmande, att om han trycker på en lampknapp och ljuset inte ändras så befinner han sig i en dröm. Många klardrömmare har rapporterat att det är till hjälp att bestämma liknande signaler för sig själva.

WikiHow ger flera förslag på andra tekniker, bland annat att skriva ett ”A” på handflatan. När man ser bokstaven kan det påminna om att man ska fråga sig huruvida man är vaken.

LaBerge skrev: ”Så länge vi fortsätter att betrakta vakenhet och sömn som en enkel dikotomi, kommer vi att ligga i en prokrustessäng som ibland är väldigt obekväm. Det måste finnas grader av vakenhet precis som det finns grader av att befinna sig i sömn (det vill säga de vanliga sömnstadierna). Innan vi hittar ut ur denna förvirring behöver vi förmodligen karakterisera en större variation av medvetandetillstånd än de få vi för närvarande urskilt (till exempel ’drömmande’, ’sömn’, ’vakenhet’ och så vidare).”

via Hur klardrömmande kan lindra posttraumatisk stress och ge psykologiska insikter

Jordning – den ultimata healingmetoden?

10 augusti, 2014 kl. 15:53 | Publicerat i hälsa, i vetenskapens gränsland, Kropp & Sinne, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

lycklig kvinnaDerek Henry
Holistic Health Coach for Healing the Body

Det finns en lång lista på saker som kan hindra läkning, bland annat dålig luft, dåligt vatten och dålig mat. Kombinerar man det med ett dåligt förhållande till solen och jorden, så kan verkligt läkande bli mycket svårt. Men om vi kan återfinna vår kontakt med jorden kan läkningen bli mycket enklare.

Vad är jordning?

Jordning, eller earthing som det heter på engelska, bygger på forskning som visar att när vi har en anslutning till jordens elektriska energi, så främjas vårt fysiska välbefinnande. Denna koppling görs mellan de elektriska frekvenserna i den mänskliga kroppen och de på jorden, som kan nås direkt (genom att gå barfota i gräset eller på en strand) eller genom att ersätta jordning med så kallade jordningsprodukter.

Banbrytare inom jordning

Clinton Ober, en pionjär inom begreppet jordning, visste att jordens yta består av negativt laddade joner som innehåller extra elektroner. Dessa elektroner har en förmåga att minska på positiva laddningar i kroppen, såsom de fria radikalerna. Fria radikaler cirkulerar i vår kropp och söker elektroner för att bli fullständiga, och när de blivit det ”neutraliseras” de fria radikalerna och bidrar därefter inte längre till att inflammationer uppstår i kroppen.

Efter många år av egen forskning fick Ober slutligen stöd under 2004, då tidskriften Journal of Alternative and Complimentary Medicine publicerade en av hans studier. Resultaten visade att ”jordning synkroniserar under sömnen om kortisolutsöndringen, så att den hamnar mer i harmoni med sin naturliga, normala rytm.”

Dessa forskningsrön har gett oss ett helt nytt sätt att uppskatta jorden.

Sjukdomstillstånd som kan förbättras med hjälp av jordning

Den viktigaste faktorn som verkar vara kopplad till jordning är minskad inflammation. Eftersom det finns över 80 kroniska sjukdomar som har samband med inflammation, bland annat cancer och typ 2-diabetes, kan jordning vara en av de största ”återupptäckterna” i vår tid.

Läs mer: Jordning – den ultimata healingmetoden?

Den amerikanske soldaten som vaknade upp som rysk konstnär

2 augusti, 2014 kl. 10:52 | Publicerat i Andlighet, i vetenskapens gränsland, Kropp & Sinne, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Tara MacIsaac
Epoch Times

Berättelsen om David Paladin är så full av umbäranden, kamp och mystik att den har fångat många människors intresse de senaste 70 åren.

”Har du någonsin hört en historia som var så kraftfull att den gav en återklang i hela ditt inre landskap? Eller fick dig att stanna upp och tänka över ditt liv ordentligt? Det hände mig 1994 och jag bär fortfarande med mig den idag”, skrev Adele Ryan McDowell, filosofiedoktor, i ett inlägg på Selfgrowth.com. Hon syftade på Paladins berättelse, som hon fått berättad för sig av författaren Caroline Myss. ”Under flera veckor efter att jag varit med på en konferens där jag först hörde den här berättelsen berättade jag den för alla jag träffade. Och jag menar alla.”

1985 berättade Paladin för Myss om sin tid som ung alkoholist i ett reservat för Navajoindianer, om sin tid som soldat i andra världskriget, ett underligt sammanträffande som räddade livet på honom, och om den tortyr han fick utstå som krigsfånge. Den mest mystiska delen av Paladins historia är den del där den avlidne ryske målaren Vasilij Kandinskij (1866-1944) tycks ha trätt in i hans kropp och blivit kvar där. Det är här reinkarnationsforskaren H.N. Banerjee kommer in.  Banerjee skrev om Paladins fall i boken “The Once and Future Life”.

Följande berättelse om Paladins liv kommer från Myss bok “Anatomy of the Spirit”, så som hon berättade den för McDowell, samt Banerjees redogörelser.

Läs mer: Den amerikanske soldaten som vaknade upp som rysk konstnär

Treåring minns sitt tidigare liv

22 maj, 2014 kl. 09:56 | Publicerat i böcker, i vetenskapens gränsland, Vetenskap | Lämna en kommentar

Tara MacIsaac
Epoch Times

En treårig pojke i regionen kring Golanhöjderna nära gränsen mellan Syrien och Israel säger att han blev mördad med en yxa i sitt tidigare liv. Han visade de äldre i byn var mördaren begravde hans kropp och mycket riktigt fann man där skelettet av en man. Han visade också de äldre var mördarens vapen skulle finnas och när de grävde fann de faktiskt en yxa där.

I boken ”Children Who Have Lived Before: Reincarnation Today”, berättar den tyske terapeuten Trutz Hardo historien om den här pojken, liksom andra berättelser om barn som tycks minnas sina tidigare liv med detaljer som kunnat bekräftas. Pojkens berättelse bevittnades av Eli Lasch som är bäst känd för att ha utvecklat sjukvårdssystemet i Gaza som en del av en israelisk regeringsoperation på 1960-talet. Lasch, som dog 2009, har återberättat dessa förbluffande händelser för Hardo.

Pojken tillhörde folkslaget druserna och i hans kultur erkänns reinkarnation som ett faktum. Hans berättelse var icke desto mindre stark nog för att förvåna hans samhälle.

Han föddes med ett långt, rött födelsemärke på huvudet. Druserna tror, liksom vissa andra kulturer, att födelsemärken har en koppling till hur man dog i tidigare liv. När pojken blev gammal nog för att prata berättade han för sin familj att han hade dödats av ett slag med en yxa mot huvudet.

När barnen fyller tre år tar enligt traditionen de äldre med dem till deras hem i föregående liv, om barnen minns det. Pojken visste vilken by han var från, så de begav sig dit. När de kom till byn mindes pojken vad han hette i sitt tidigare liv.

En bybo sade att mannen som pojken påstod sig vara en reinkarnation av hade försvunnit fyra år tidigare. Hans vänner och familj trodde att han av misstag hade kommit in på fientligt territorium i närheten, vilket ibland sker.

Pojken mindes också det fullständiga namnet på mördaren. När han konfronterade den påstådde mördaren blev han vit i ansiktet, berättade Lasch för Hardo, men han erkände inte mordet. Pojken sade sedan att han kunde föra de äldre till platsen där kroppen var begravd. På exakt den platsen hittade de skelettet av en man med en skada på huvudet motsvarande pojkens födelsemärke. De hittade också yxan, mordvapnet.

När mördaren ställdes inför dessa bevis erkände han brottet. Lasch, den ende personen som inte var druser, var närvarande under hela processen.

För att läsa mer om Hardos berättelser, läs boken “Children Who Have Lived Before”.

via Treåring minns sitt tidigare liv

   Mer i detta ämne

Människans försök att manipulera vädret

18 maj, 2014 kl. 09:16 | Publicerat i hållbar utveckling, i vetenskapens gränsland, Miljöfrågor, Vetenskap | Lämna en kommentar

Tema: I vetenskapens gränsland

Paul Darin
Epoch Times

Sedan 1950-talet har många teknologier som tidigare ansågs vara science fiction blivit till konkreta metoder inom vetenskapen. Drömmen om att kontrollera vädret med teknikens hjälp kanske inte bara är tekniskt möjlig. Det finns indikationer på att den pågår runt om i världen genom olika regeringars försorg.

Att använda teknologi för att modifiera vädret är inget nytt. 2007 skapade den kinesiska regeringen ett artificiellt snöfall i Nagqu i Tibet. För att åstadkomma detta tillförde man bland annat silverjodid i atmosfären. Snön 2007 var inte den enda stormen i sitt slag – den kinesiska regeringen har sedan dess på försök tillämpat liknande metoder mot torka.

Faktum är att den här metoden för vädermodifiering har använts sedan 1940-talet. I projekten Cirrus under 1940- och 1950-talet och Stormfury under 1960- och 1970-talet försökte man använda metoden för att kemiskt försvaga eller utplåna orkaner.

Projekten genomfördes av amerikanska flottan och det amerikanska vetenskapliga organet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Enligt NOAA misslyckades experimenten på grund av ”geografiska begränsningar”. Det var också svårt att avgöra huruvida orkanerna hade försvagats på naturligt sätt eller som ett resultat av den kemiska behandlingen.

Den amerikanska regeringen kan ha gått ett steg längre i att påverka vädret, inte bara med ballistik eller kemikalier, utan också med elektromagnetisk energi.

Projektet HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) i Gakona i Alaska leddes av amerikanska flygvapnet, flottan med flera från starten 1993 tills att det påstås ha avslutats förra året. HAARP bestod av 180 stora grupper av antenner, var och en omkring 20 meter höga, och använde elektromagnetiska radiovågor med en styrka på 3,6 miljoner watt för att förse jonosfären med energi.

Enligt Alaska Dispatch lades projektet ned under sommaren 2013 på grund av bristande finansiering. Nedläggningen var emellertid tänkt att vara temporär. Det finns inte mycket information om nuvarande status och den officiella hemsidan är inte tillgänglig.

HAARP omges av en hel del debatt, då många konspirationsteoretiker kopplar arbetet med HAARP till den forskning om jonosfären som gjordes av Nikola Tesla kring år 1900. Denna forskning omfattade många tillämpningar, bland annat trådlös fjärröverföring av elektricitet i jonosfären.

Det vanligaste påståendet är att HAARP kan användas för att påverka vädret. Detta kan vara sant, då laboratorieexperiment har visat att man genom att rikta energistrålning mot jonosfären kan få stor påverkan på fuktpartiklar och fria elektroner i atmosfären. I teorin kan effekten av detta bli en rörelse i jordens jetström, som kan ha stora påverkan på vädermönstret.

Kritiker har beskyllt HAARP för naturkatastrofer, som till exempel jordbävningen i Japan 2011, enligt Alaska Dispatch. Konspirationsteoretiker menar att HAARP kan ha orsakat jordbävningar, torka, stormar och översvämningar och andra typer av katastrofer. Kraschen med två amerikanska flygplan år 1996 och katastrofen med rymdfärjan Columbia år 2003 har av kritikerna också tillskrivits HAARP.

USA äger och driver tre av de 180 HAARP-antenngrupperna: en i Gakona, Alaska, en annan i Fairbanks, Alaska, och en tredje i Arecibo, Puerto Rico. Ryssland driver en i Vasilsursk i Ryssland och EU driver en i Tromsö i Norge.

Om de här maskinerna arbetade tillsammans skulle de kunna förändra vädret var som helst i världen, enligt dokumentären “That’s Impossible: Weather Warfare” på History Channel. Eventuella effekter på naturvärlden från den här störningen har dock inte kunnat studeras.

via Människans försök att manipulera vädret

   Mer i detta ämne

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.