Kan Konfuciusinstituten följa både kinesisk och kanadensisk lag?

4 november, 2014 kl. 07:29 | Publicerat i Barn, Falun Dafa/Falun Gong, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


Omid Ghoreishi
Epoch Times

Är det möjligt för Konfuciusinstituten att följa både kinesisk lag och lagen i värdnationen? Institutetet har ett av Peking kontrollerat utbildningsprogram, som av kinesiska tjänstemän används som verktyg för att utöka regimens ”mjuka makt”.

I enlighet med Ontarios kommunallag om informationsfrihet och skydd av privatlivet, begärde Epoch Times att få ta del av avtalet mellan Torontos distriktskolstyrelse(TDSB) och Konfuciusinstitutets (KI) huvudkontor. En klausul i avtalet säger att Konfuciusinstitutets verksamhet måste ske i enlighet med lagar och förordningar i både Kanada och Kina.

Skolstyrelsen som är Kanadas största kommer att rösta om att avsluta sitt samarbete med Konfuciusinstitutet den 29 oktober.

Erfarenhet av minst en kanadensisk institution har visat att det är opraktiskt eftersom lagstiftningen hos en totalitär enpartistat motsäger Kanadas parlamentariska demokrati. Det kan vara så att man bortser från den kanadensiska lagen.

– Kanadensisk lag är jämlik, icke-diskriminerande. Kinas lagar, å andra sidan, skapar ”förtryck, diskriminering och fientlighet” mot någon grupp som det kinesiska kommunistpartiet väljer att rikta in sig på, däribland Falun Gong, tibetaner, uigurer och demokratiaktivister bland många andra, förklarar David Matas, en Winnipeg-baserad människorättsadvokat.

Förbjöds utöva Falun Gong

År 2012/13 tog Matas sig an ett fall med en lärare på Konfuciusinstitutet vid McMasters universitet. Hon anställdes i likhet med andra lärare i Kina för att börja arbeta i Kanada på universitetets Konfusciusinstitut. Hon var tvungen att skriva under ett kontrakt där man lovar att inte utöva Falun Gong, en andlig meditationsmetod som allvarligt förföljs i Kina.

Sonia Zhao skrev på kontraktet av rädsla för att hennes vägran skulle avslöja för kinesiska tjänstemän att hon faktiskt utövade Falun Gong. Det hade kunnat leda till fängelsestraff, precis som för mamman som också är Falun Gong-utövare.

– Initialt var McMasters försvar att det inte är deras jurisdiktion och att de inte visste om det, säger Matas.

– Jag argumenterade motsatsen, att det var deras jurisdiktion då det hände i Ontario och de måste ha känt till det eftersom Hanbans (Konfuciusinstitutets huvudkontor i Kina) anställningspolicy publicerades på deras webbplats på engelska.

Epoch Times rapporterade under 2011 att Hanban har en bestämmelse på engelska på sin webbplats om att lärare vid Konfuciusinstituten inte får ha ”några uppgifter om deltagande i Falun Gong”.

Epoch Times rapporterade även tidigare i år att webbplatsen för Hunan University, som har ett avtal att skaffa lärare till Torontos distriktskolstyrelsens Konfuciusinstitut, säger att undervisningskandidater ”kommer att utvärderas för att säkerställa att de uppfyller de politiska ideologikraven”.

Inte på samma linje

För sin del hade McMaster diskussioner med Konfuciusinstitutets huvudkontor för att få bort diskriminerande krav på lärarna som kommer till Kanada, men Hanban ville inte ändra sig.

Till slut beslutade universitetet att avsluta sitt program med Konfuciusinstitutet sedan den av Peking styrda organisationen inte följde värderingar och principer om mänskliga rättigheter som universitetet följer och ”värderar högt”.

– Det fanns ingen anpassning till vad som hände i de två länderna, sade Andrea Farquhar, biträdande vice vd för offentliga och statliga relationer vid McMaster.

– Trots att vi försökte hitta en lösning, visade det sig att det inte fanns någon lösning, så vi gav dem varsel i december 2012 om att vi skulle stänga [Konfuciusinstitutet], och det stängdes 2013.

Pekings politiska arm

McMaster är inte den enda institutionen som stängt sitt Konfuciusinstitut. Det kanadensiska förbundet för universitetslärare utfärdade ett uttalande i slutet av förra året som uppmanade alla kanadensiska universitet och högskolor att klippa av banden med Konfuciusinstitut. Förbundet kallade dem ”den kinesiska regeringens politiska vapen”. Strax därefter avslutade University of Sherbrooke sitt samarbete med Konfuciusinstitutet.

Söder om gränsen hade det amerikanska förbund för universitetsprofessorer samma åsikt som dess kanadensiska motsvarighet, och bad alla amerikanska universitet att inte samarbeta med Konfuciusinstituten. Förbundet sade att genom att universiteten agerar värd ”främjas [kinesiska] statens agenda för rekrytering och kontroll av akademisk personal, vid val av läroplan och i begränsningar vid debatter”.

Två framstående amerikanska universitet, Pennsylvania State University och University of Chicago, beslutade att avsluta sina relationer med Konfuciusinstituten under de senaste månaderna.

Underrättelsetjänster och experter, däribland tidigare chefen för kanadensiska Säkerhetspolisen, Michel Juneau-Katsuya, har också uppgett att Konfuciusinstituten är involverade i spioneri för Peking.

Torontos distriktskolstyrelsens partnerskap med Konfuciusinstituten förespråkades ursprungligen av tidigare ordföranden Chris Bolton medan resten av styrelsen hölls i mörker om detaljerna i avtalet. Bolton avgick i juni några månader före slutet av sin mandatperiod efter att föräldrar och många av förvaltarna tagit upp farhågor om partnerskapet.

Tjugo av tjugotvå förtroendevalda vid Torontodistriktets skolstyrelser röstade för en motion att under bolagsstämman den 29 oktober säga upp det kontroversiella avtalet.

via Kan Konfuciusinstituten följa både kinesisk och kanadensisk lag?

Relaterade artiklar

Annonser

Nyfikenhet förbättrar minne och inlärning

26 oktober, 2014 kl. 07:56 | Publicerat i Barn, Kropp & Sinne, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,Emma Saville
The Conversation

Ju mer nyfikna vi är på ett ämne, desto lättare är det att minnas inte bara informationen i det ämnet utan också annan orelaterad information som ges vid samma tillfälle. En studie som publicerats i tidsskriften Neuron visar vad som händer inuti våra hjärnor när vår nyfikenhet väcks.

Deltagarna i studien ombads gradera hur nyfikna de var på att hitta svaret på en enkel faktafråga, som till exempel, ”Vad betyder egentligen ordet ’dinosaur’?”

Deltagarna placerades sedan i en maskin för magnetisk resonanstomografi (MRT) som mäter hjärnaktiviteten, baserat på förändringar i blodflödet när hjärnan utför en viss uppgift.

Deltagarna fick se den triviala frågan igen, följt av bilden av en persons ansikte och ombads ta ett specifikt beslut om personen. Till slut fick de svaret på faktafrågan, i fallet med dinosauren: ”skräcködla”.

Efter MRT-skanningen fick deltagarna ett överraskningsprov på svaren på faktafrågorna och även på deras förmåga att känna igen de ansikten som visades under skanningen.

Det nyfikna sinnet är en virvelström av information

Forskningen gav tre huvudsakliga upptäckter.

För det första, när människor är nyfikna på att få reda på svaret på en fråga så är de bättre på att lära sig den informationen – inte bara kortsiktigt utan också efter en fördröjning på 24 timmar. Det mest förvånande var dock att deltagarna bättre kom ihåg orelaterad information – såsom ansiktet – som visades samtidigt.

Det tycks som om ett nyfiket sinne tar in mer information, oavsett ämne.

”Detta visar att när hjärnan engageras mer, genom att en uppgift görs relevant och intressant, så lär sig människor mer”, sade Amy Reichelt, forskare i psykologi på University of New South Wales.

För det andra, när nyfikenheten stimuleras visar forskningen att det sker ökad aktivitet i hippocampus, det område i hjärnan som är kopplat till minnet. Det blir även ökad aktivitet i de områden i hjärnan som hänger ihop med belöning när nyfikenheten stimuleras.

Fiona Kumfor är forskare på Neurosceience Research Australia och hennes arbete fokuserar på hur de känslor man upplever vid en händelse avgör huruvida det är troligt att man kommer ihåg den händelsen.

Hon säger att arbetet i den här studien överensstämmer med hennes upptäckter och bekräftar att andra motiverande tillstånd, som nyfikenhet, också påverkar huruvida det är troligt att man kommer ihåg information.

”Det som är viktigt är att den här artikeln visar att nyfikenhet, på samma sätt som känslor, inte bara avgör huruvida intressant information blir ihågkommen, utan också kan påverka minnet av ovidkommande/obetydlig information som finns vid samma tidpunkt”, sade hon.

Motivationen har betydelse

Jee Hyun Kim, forskare i biologisk psykologi och chef på Developmental Psychobiology Lab vid Melbourne’s Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, säger att mer skulle kunna göras för att se huruvida de olika graderna av nyfikenhet och olika motivation från person till person har en påverkan på minne och lärande.

”Det skulle vara intressantare att se […] huruvida personer med låg nyfikenhet svarar bättre på yttre motivation (belöningsvärde, lägre kostnad), medan personer med hög [inre] motivation (egen motivation eller nyfikenhet) hellre bör lämnas i fred”, sade hon.

”Att finna sådana samband, och hur sådana inre och yttre motivationer kan förändras beroende på neurologiska störningar, kommer att få mer betydelsefulla praktiska tillämpningar.”

Kumfor tillägger att forskning inom påverkan på minnet från yttre belöning är ett viktigt forskningsområde.

”Tidigare forskning har antytt att de positiva effekterna av inre belöning och yttre belöning inte bygger på varandra”, sade hon.

“Att ge extra yttre belöning när en person redan är motiverad av sig själv har sannolikt ingen extra gynnsam effekt på minnet.

”Yttre belöning kan emellertid vara nyttig när ämnet som ska läras in är mindre intressant och inte motiverar i sig självt.”

Stimulera nyfikenhet

Reichelt sade att konsekvenserna av den här nya forskningen kommer att kunna hittas inom både medicin och utbildning.

”Att stimulera nyfikenhet är väldigt viktigt över alla åldrar, från skolor till arbetsplatser och till äldrevården”, säger hon.

”För personer med neurologiska sjukdomar som Alzheimers eller demens hjälper det dem komma ihåg saker när de genomför engagerande viktiga uppgifter, och uppmuntrar också till nytt lärande.”

”[För] barn som kanske kämpar med att lära sig och blir frustrerade kan stimulans av nyfikenheten innan lärande i en utbildningsmiljö öka ytterligare lärande och även öka motivationen att lära.”

Artikeln publicerades ursprungligen i The Conversation. Läs originalartikeln

via Nyfikenhet förbättrar minne och inlärning

Relaterade artiklar

Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

6 oktober, 2014 kl. 07:06 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


Susanne Larsson
Epoch Times

”Trådlös teknik bör inte användas i skolor och förskolor”. Den rekommendationen kommer från tre experter i en skrivelse till svenska myndigheter. Skrivelsen sammanfattar vad forskningen visat när det gäller hälsorisker som har samband med exponering för strålning från trådlös teknik.

Bakom skrivelsen står cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro universitetssjukhus, Cindy Sage, projektledaren för Bioinitiativrapporten, USA, samt David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö, University of Albany, USA.

Bioinitiativrapporten från 2013 omfattade 1800 vetenskapliga studier som sammantaget visade att trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer utgör en hälsorisk för barnen och att de gällande gränsvärdena bör sänkas kraftigt.

De tre experterna bakom skrivelsen deltog i Bioinitiativrapporten tillsammans med 26 andra experter som gått samman och arbetat med granskningen.

Den aktuella skrivelsen varnar för användningen av trådlösa nätverk i miljöer där barn vistas. Skolorna bör i stället använda sig av trådbunden uppkoppling, uppmanar man.

Experterna varnar för att strålningen ökar risken för cancer och neurologiska sjukdomar och hänvisar till vetenskapliga studier som beskriver skadlig påverkan redan vid exponeringsnivåer under gällande gränsvärden.

Trådlös teknik utgör en hälsorisk för både vuxna och barn men det är speciellt barnen som är mest sårbara. Redan för det ofödda barnet utgör strålningen en hälsorisk. Påverkan på inlärningsförmåga, minne och beteende har påvisats hos både djur och människor som exponerats för strålning under fosterstadiet.

I skrivelsen understryker experterna att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av Världshälsoorganisationens forskningsorgan för cancer (IARC).

”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de.

Källa: www.stralskyddsstiftelsen.se

via Experter varnar för trådlösa nätverk i skolor

Relaterade artiklar

Skärmar försämrar barns sociala förmåga

26 augusti, 2014 kl. 13:42 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,


Leif Näslund

En ny studie visar att barn som inte varit i närheten av smartphones surfplattor och andra skärmar på fem dagar blir bättre på att läsa av andra människors känslor.

En studie utförd vid UCLA i Kalifornien, USA, visar att för mycket tid vid skärmar försämrar barns förmåga att interagera socialt. Enligt en av medförfattarna till studien, professor Patricia Greenfield, har vi intresserat oss för mycket av fördelarna med att använda digitala medier i undervisningen att vi glömt bort nackdelarna.

Professor Greenfield menar att för mycket användning av surfplattor minskar barns sensitivitet för emotionella uttryck vilket gör det svårare att förstå vad andra människor känner.

”När den personliga kontakten ersätts med interaktion via skärmar verkar de sociala förmågorna försämras”, skriver Greenfield.

Läs mer: Skärmar försämrar barns sociala förmåga – Nyheter | SVT.se

Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

10 juli, 2014 kl. 10:27 | Publicerat i Barn, hälsa, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


June Fakkert
Epoch Times

Forskare är oeniga om hur mycket elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och andra apparater kan vara riskfyllt för foster och små barn, men regeringar, hälsoorganisationer och försäkringsbolag förespråkar försiktighet.

Barnets snabba utveckling i livmodern är en fantastisk och känslig process och störningar under den här tiden kan få livslånga konsekvenser.

”Vi vet att exponeringar under graviditeten kan få livslånga konsekvenser på grund av den känsliga perioden då hjärnan växer och utvecklas”, sade barnneurologen Maya Shetreat-Klein, när hon talade på en presskonferens vid Babysafe Wireless Project, som initierats för att öka medvetenheten om riskerna med elektromagnetisk strålning för små barn.

Barn har mindre hjärnor, tunnare skalle, mjukare hjärnvävnad och ett större antal snabbt delande celler, vilket gör dem mer mottagliga för skador från exponering från mobiltelefonen än vuxna, säger läkaren Shetreat-Klein.

”Oroande vetenskapliga fakta angående mobiltelefoners effekter på hjärnans utveckling, fortsätter att avslöjas.”

En sådan studie har letts av Hugh Taylor, chef för avdelningen för forskning kring obstetrik, gynekologi och reproduktion vid Yale University School of Medicine, i USA.

Forskare placerade mobiltelefoner i burar med dräktiga möss. De lät vissa mobiltelefoner vara på kontinuerligt under graviditeten, och lät vissa vara helt avstängda. De unga mössen vars mödrar exponerats för strålning från de påslagna mobiltelefonerna var mer hyperaktiva och hade sämre minne än de unga möss vars mödrar levde med de avstängda mobiltelefonerna.

”De sprang runt i dessa burar så det studsade mot väggarna, helt obekymrade, något som i våra ögon liknar ADHD hos barn”, sade Taylor på presskonferensen.

Elektromagnetiska fält och sunt förnuft

Bakom debatten om riskerna med elektromagnetisk strålning är det faktum att elektromagnetiska fält kan vara naturliga – som när joner byggs upp i luften innan ett åskväder, såväl som konstgjorda – som till exempel energin från en mikrovågsugn som kokar ditt tevatten på två till tre minuter.

Frekvensen från ett elektromagnetiskt fält bestämmer dess effekt på den mänskliga kroppen. Så medan vi inte är rädda för att utsättas för luften innan ett åskväder, så hindrar sunt förnuft (och tillverkarens säkerhetsmekanismer) oss från att stoppa in våra händer i en mikrovågsugn när den är påslagen för att känna om vattnet är hett.

Strålningsfrekvensen från mobiltelefoner, läsplattor och Wi-Fi-routrar ligger någonstans mellan åskvädersluft och mikrovågor, och dess säkerhetsprofil befinner sig i den skumma gråzon som kräver att konsumenterna själva håller sig informerade och medvetna, samt skyddar sig, även om vetenskapen inte är entydig.

Mobiltelefonerns säkerhetsstandard

En orsak till att forskarna sannolikt inte kommer att slutgiltigt kunna bevisa att mobiltelefonstrålning skadar barn är att det skulle vara oetiskt att genomföra de studier som krävs. Sådana experiment skulle kräva test- och kontrollgrupper och ingen förälder skulle anmäla sitt barn till att delta i en testgrupp, förklarar Devra Davis.

Davis är ordförande vid Environmental Health Trust, som utbildar och informerar om hälsorisker inom miljö, och prisbelönt författare till  boken  ”Disconnect: The Truth About Cellphone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family.”

Enligt Davis, har mobiltelefoner ursprungligen testats på fullvuxna män och har aldrig testats på kvinnor och barn.

Mobiltelefonens säkerhetsstandarder har heller inte uppdaterats på 17 år, innan smartphones, läsplattor och Wi-Fi blev allmänt förekommande och användningen av apparater som avger strålning började användas av barn.

Budskapet att ta med sig hem handlar om försiktighet – varje förälder kan begränsa små barns exponering för elektromagnetism.

En sammanfattning av vad ansvariga instanser säger om strålning och exponering för barn:

Vad anser myndigheter

USA:s regering anser det vara utan risk att använda mobiltelefoner som har en specifik absorptionshastighet (SAR-mängden radiovågor som tas upp av kroppen) på 1,6 watt per kilogram (W/kg) eller mindre.

Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK) har värderat Apple iPhone 4 till 1,07 W/ kg och Samsung SGH-E330 till 1.17 W/kg. Nokia och Motorola-telefoner har testats lägre, enligt rapporten.

Europaparlamentet rekommenderar att skolor och klassrum ”ges prioritet till trådbunden internet-anslutning och strikt reglerar skolbarnens användning av mobiltelefoner i skolmiljöer.”

Fransk lag kräver att alla mobiltelefoner som säljs i landet har SAR (strålningsmått, specifik absorptionsnivå, övers. anm.) tydligt märkta samt rekommendationen att användarna begränsar exponering från mobiltelefon mot huvudet med hjälp av ett headset. Den förbjuder även reklam för mobiltelefoner till barn under 14 år och förbud mot att ge eller sälja någon apparat speciellt avsedd för barn under 6 år som sänder ut radiosignaler.

Israel har förbjudit Wi-Fi i förskolor och lågstadieskolors klassrum och begränsar Wi-Fi till en timme om dagen för de yngre barnen.

Belgien har förbjudit försäljningen av mobiltelefoner till barn under 7år.

Vad anser organisationer

Världshälsoorganisationen rapporterar att hittills har ”inga negativa hälsoeffekter fastställts som skulle ha orsakats av mobiltelefoner”. Men WHO varnar också för att ”de elektromagnetiska fält som produceras av mobiltelefoner är klassificerade som möjligt cancerframkallande för människor”, av The international Agency for Research on Cancer.

En hög prioritet på WHO:s forskningsagenda är att utveckla en bättre kunskap om strålningens effekter i livmodern och för små barn.

Den tyska Academy of Pediatrics rekommenderar att föräldrar begränsar barns användning av mobiltelefoner.

American Academy of Pediatrics (AAP) skrev att barn ”påverkas oproportionerligt av alla miljöexponeringar, inklusive strålning från mobiltelefoner”, i ett brev förra året och uppmanade Federal Communications Commission (FCC), en federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, att anta strålningsstandarder som skyddar barn. AAP rekommenderar också att barn under två år inte ska vistas alls vid skärmar.

Vad säger försäkringsbolag

Lloyds of London och Swiss Re, två stora försäkringsbolag, har båda vägrat att ersätta mobiltelefonföretag för hälsorelaterade stämningar av mobiltelefonanvändare.

2010 skrev Lloyds att ”EMF-fall (EMF=elektromagnetiska fält) kan vara mer komplexa än asbestkrav” i sin rapport från 2013 om dess ökande risker. Swiss Re, ett ledande globalt försäkringsbolag, placerar ”oförutsedda konsekvenser av elektromagnetiska fält” i den högsta påverkande kategorin tio år framåt.

Tio sätt att minska den trådlösa strålningen

BabySafeProject.org ger följande tips:

1. Undvik att bära din mobiltelefon på din kropp (dvs i en ficka eller bh).

2. Undvik att hålla en mobiltelefon mot kroppen när den används.

3. Använd din mobiltelefon på högtalarinställning eller med headset.

4. Undvik att använda den trådlösa enheten i bilar, tåg eller hissar.

5. Undvik trådlösa telefoner, särskilt när du sover.

6. När det är möjligt, anslut till Internet med trådbundna kablar.

7. Vid användning av Wi-Fi, anslut bara för att ladda ner och koppla sedan ur.

8. Undvik långvarig eller direkt exponering av Wi-Fi-routrar.

9. Koppla ur Wi-Fi-routern i hemmet när den inte används (det vill säga, vid läggdags).

10. Sov så långt bort från trådlösa apparater som möjligt.

via Varför du ska skydda ditt barn från strålning från mobiltelefon

Fler artiklar

Kinesiska kvinnor föder barn utomlands för att kringgå ettbarnspolitiken

12 september, 2013 kl. 08:37 | Publicerat i Barn, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Leo Timm
Epoch Times

Amerikanska myndigheter har nu börjat bli tuffare mot gravida kinesiska kvinnor som besöker det amerikanska autonoma samväldet Nordmarianerna i Stilla havet för att föda barn. I vad som kommit att kallas ”födselturism” kan blivande mödrar både undvika de straff som Kinas ettbarnspolitik innebär för de som får ett andra barn och samtidigt se till att barnet blir amerikansk medborgare.

Eloy Inos, guvernör på Nordmarianerna, sade till Saipan Tribune att agenter från immigrationsmyndigheten har skickat hem 20 ”födselturister” under de senaste tre till fyra månaderna på grund av ”problem med deras dokument”. I augusti kom en gravid turist på ett charterplan från Shanghai en kväll och skickades tillbaka tidigt nästa morgon. Hennes reseledare Fenny He sade till Saipan Tribune att kvinnan hade ”vägrat att lyssna” på rådet att hon inte skulle åka dit.

Antalet kvinnor som föder barn på ögruppen, som ligger mellan Filippinerna och Hawaii, har ökar kraftigt de senaste två åren enligt en artikel i Marianas Variety. Det här beror på det grundlagsskydd som alla barn får som föds på amerikansk mark. Nordmarianerna tillhör USA sedan man tog det av Japan under andra världskriget.

Idag är det ett populärt resmål för turister. I ett undantag från de amerikanska invandringslagarna som ska främja turism, tillåts kinesiska medborgare besöka Saipan och andra öar i Nordmarianerna i 45 dagar utan visum. Enligt USA Today passerades det totala antalet kinesiska besökare under 2012 redan i juli i år och omkring 11 000 kineser besökte öarna bara under juli månad. Det är oklart hur många av dem som är ”födselturister”.

Ett huvudmotiv för födselturism verkar vara att man vill undvika  straffen för att skaffa ett andra barn, i enlighet med Kinas ettbarnspolitik som kommunistregimen införde 1979.

He Peihua på advokatbyrån Guangdong International Business Law Firm sade till den kinesiska tidningen Southern Metropolis Daily att om en kinesisk familj får sitt första barn i Kina och det andra i USA så räknas det inte som ett brott mot Kinas familjeplaneringsregler.

Enligt artikeln i Southern Metropolis Daily skrev en nätanvändare som kallade sig Great Mom: ”Jag tänker föda mitt barn i Amerika. Jag har undersökt saken med hjälp av flera källor för att vara säker på att jag inte bryter mot reglerna. Att föda i USA är det bästa sättet.”

Hon tillade: ”Det finns många centra i USA som drivs av taiwaneser. Det tar två månader att förbereda för födseln och en månad efter det. Man kan åka tillbaka till Kina efter tre månader.”

En annan internetanvändare som citerades i artikeln sade att hon födde i USA för att undvika ettbarnspolitiken, så hennes son inte skulle bli enda barnet.

På den kinesiska internetportalen Sohu presenterades tio skäl till varför kineser borde överväga att föda i USA: Amerikanska medborgare har rätt till ålderspension till exempel, även om de aldrig återvänder till USA, och de kan ha större möjlighet att komma in på prestigefyllda amerikanska universitet.

Amerikaner kan besöka 180 länder utan visum, skrev Sohu, medan de med kinesiskt pass bara kommer in i ett fåtal afrikanska och sydostasiatiska länder utan visum.

Research av Lu Chen.

via Kinesiska kvinnor föder barn utomlands för att kringgå ettbarnspolitiken

Mer i detta ämne:

Ekologiskt – för en bättre framtid

7 september, 2013 kl. 07:15 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Mat, Miljöfrågor, Natur, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Madeleine Almberg

Flera undersökningar visar att människans hjärna påverkas av rester från bekämpningsmedel. Redan under fosterstadiet får barn i sig bekämpningsmedel via modern och sedan fortsätter den negativa trenden via maten vi stoppar i oss.

Vissa kemikalier i maten kan bidra till cancer, fetma, diabetes och störning av utvecklingen av barns nersystem, ändå innehåller den mat som säljs i dag till största delen bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel används för att vi som konsumenter skall kunna köpa billigare livsmedel, men till vilket pris? Hur långt är vi villiga att gå, för att kunna spara några kronor?

Varje år sprids över 200 000 ton kemiska bekämpningsmedel ut i det europeiska jordbruket och det mesta används vid framställningen av livsmedel. EU har satt gränsvärden för hur mycket av ett bekämpningsmedel ett livsmedel får innehålla, men problemet är att producenterna kan använda sig av flera olika bekämpningsmedel och kringår på så sätt EU:s gränsvärden.

Då det inte finns några lagar och regler kring hur många bekämpningsmedel en produkt får besprutas med, så finns det inte heller något sammanlagt gränsvärde.

I en vindruva har man upptäckt rester från 26 olika bekämpningsmedel och det är inte något som strider mot de gränsvärden som finns i dag. Inte heller vet man hur det kommer påverka vår hälsa i framtiden, då vi ständigt utsätts för dessa bekämpningsmedel.

Andra livsmedel som har höga halter av bekämpningsmedel är jordgubbar, citrusfrukter och spannmål.

Att ett livsmedel innehåller flera olika bekämpningsmedel innebär en ökad risk för oss konsumenter, då vi får i oss fler kemikalier och olika kombinationer av dem.

Enligt Emelie Hansson på Naturskyddsföreningen så blir kemikalierester som blandas tillsammans ofta mycket giftigare. Då blir inte två kemikalier som blandas tillsammans dubbelt så giftigt, utan upp till tio gånger så giftigt.

En ny dansk studie visar att 99 procent av de danska barnen har bekämpningsmedel i urinen. Foster,barn och tonåringar är särskilt känsliga, då de kan äta stora mängder av en viss råvara i förhållande till sin kroppsvikt.

Flera forskare menar därför att småbarn och gravida bör äta ekologiskt, särskilt vad gäller frukt och grönt.

Men det är inte bara via maten vi får i oss bekämpningsmedel. Värst drabbade är de människor som bor nära odlingar där maten besprutas.

En studie som har gjorts i Mexico visar att barn som bor nära kemikaliejordbruk drabbats av hjärnskador. Man upptäckte att barn som bor nära odlingarna har sämre motorik än barn som inte bor i närheten. Barn som bodde nära de besprutade odlingarna kunde inte rita streckgubbar, vilket jämnåriga barn som inte bodde vid odlingarna kunde göra.

Genom att mycket av den mat vi äter är importerad, så bidrar vi till dessa ohälsosamma miljöer i världen. Bananer och kaffe är oftast producerad i Sydamerika och där är skador av bekämpningsmedel bland de största folkhälsoproblemen.

De som arbetar ute på fälten som besprutas drabbas värst av kemikalierna, men konsekvenserna av besprutade livsmedel kommer allt närmare. Nya siffror visar att kvinnor som jobbar i danska växthus där bekämpningsmedel används föder en högre andel barn med missbildningar.

I Sverige är det livsmedelsverket som ansvarar för kontrollen av bekämpningsmedel i frukt och grönt och även om de inte tycker att det finns skäl att vara orolig när man köper frukt och grönsaker, så vet de inte hur det kommer påverka oss människor och miljön i framtiden när man blandar olika preparat. Vill man undvika att få i sig bekämpningsmedel, så kan man välja ekologiska livsmedel.

Då bidrar man till ett framtida jordbruk utan dessa kemikalier, vilket leder till både en bättre hälsa och till en bättre miljö, en miljö vi skall lämna över till kommande generationer.

via Ekologiskt – för en bättre framtid

Mer i detta ämne:

Höga nivåer av stresshormon hos barn på utedagis

8 juni, 2013 kl. 07:41 | Publicerat i Barn, Kropp & Sinne, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Susanne Larsson
Epoch Times

En ny studie visar att barn som går i uteförskolor har högre nivåer av stresshormonet kortisol är barn som går i vanlig förskola, rapporterar SVT.

Så kallade uteförskolor, där verksamheten till större delen bedrivs utomhus har blivit allt populärare. Men för de små barnen kan utevistelse i ur och skur vara påfrestande, visar en studie som gjorts av forskare vid Karolinska institutet.

Under maj månad mätte man kortisolnivåerna  hos 167 barn på nio olika förskolor i Malmö. Kortisol är ett aktivitetshöjande hormon från frisätts från binjurarna när vi är stressade.

Resultatet av studien har förvånat forskaren bakom studien, läkaren och docenten Margareta Söderström.

Det visade sig att det fanns stora skillnader i kortisolnivåerna mellan barn som är ute hela dagarna och de som är ute bara en stund på förmiddagen och en stund på eftermiddagen.

-Vi hade förväntat oss att det skulle vara lägre hos de barn som var ute mycket i de gröna områdena, för det finns sådana teorier men det var det inte. Det var högre!, säger forskaren i en kommentar till SVT.

I Norge har forskning visat att barnen i uteförskolor inte håller sig friskare än barn i vanliga förskolor.

Studien gjordes under maj månad då vi normalt sett brukar bjudas på bättre väder men Margareta Söderström påpekar att de flesta dagarna är det ju ganska kallt.

Margareta Söderström ifrågasätter om barn under tre år ska vara utomhus så långa stunder, särskilt under den kalla årstiden.

via Höga nivåer av stresshormon hos barn på utedagis – Epoch Times

Mer i detta ämne: Ny svensk rapport: De yngre barnen mår bra men ungdomar mår allt sämre 

Intressant och unik Bokmässa i september 2013

30 maj, 2013 kl. 07:17 | Publicerat i Barn, Kultur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

I år kan det vara lämpligt att lägga in Göteborgs Bokmässa 2013 i kalendern. Speciellt då stort fokus läggs på barn och läsande. Jag tycker att det är viktigt att detta med att läsa böcker inte går förlorat då språket är en viktig del i att kunna uttrycka sig. Ju större ordförråd desto bättre. Tyvärr har rapporter kommit om att språkförmågan och läsförståelsen minskat stort hos dagens studenter. Läs mer här: Universitetslarm: Nya studenter kan för lite

Rumänien i fokus på Bokmässan 2013

Pirjo Svensson
Epoch Times

Rumänsk litteratur erövrar Bokmässan i höst under parollen Rumänien har ordet! Men även det lustfyllda i läsandet kommer ett lyftas fram extra mycket i år på olika seminarier, meddelades på Bokmässans presskonferens i Göteborg på tisdagen.

Rumänien kommer att finnas på seminarieprogrammet, i landets monter och på olika scener.

– När allt är slut hoppas jag att svenska publiken kommer att inse att Rumänien är ett levande och spännande land med en blomstrande litteratur, sade Dan Shafran, direktör för Rumänska kulturinstitutet.

Till Bokmässan har man valt rumänska författare som redan har publicerats på svenska eller kommer att publiceras i höst. De två främsta författarna är Mircea Cărtărescu och Norman Manea, som båda även har nämnts i samband med Nobelpriset i litteratur.

Flera av de rumänska författarna är födda i Rumänien men bosatta i andra länder. Marius Chivu är den rumänske författaren som vunnit Villa Martinson-stipendiet från Göteborgs universitet och Partille kommun, som ger författaren möjlighet att bo och skriva vid Jonsereds herrgård under ett år.

Dan Shafran sade också att flera utställningar kommer att visas, bland annat en som handlar om Rumäniens kommunistiska fängelser.

Bokmässan har i år tagit fasta på vikten av barnens läskunnighet och vill medverka till att stärka barnens läsförståelse och läsförmåga under vinjetten Plats för barn! som är Läsrörelsens stora satsning i samarbete med Bokmässan.

Åtta seminarier arrangeras med experter, forskare, lärare och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lärande, lek, ett tema om barns läsande.

Genom seminarierna om att stärka barns läsande lever Bokmässan också upp till Litteraturutredningens uppmaning om ett läslyft för Sverige, menar Gunilla Sandin, Bokmässans programchef.

– Lärarna kommer inte att gå lottlösa från Bokmässan. Seminarier ska handla om lusten och fantasin, att det är roligt att läsa, sade Gunilla Sandin.

– Målet är också att få barnens språk, läsning och läsförståelse till den politiska agendan inför valet 2014, med starten av Bokmässan, sade Marie Källsson, ansvarig för Bokmässan på presskonferensen.

För första gången kommer man ha närläsning för barn under tre år. Många författare har också bjudits att komma till Plats för barns stora monter i A-hallen och berätta om sin första läsupplevelse. Bland de medverkande finns uppfinnaren Håkan Lans, professor Mats Myrberg och Sara Lundberg, konstnär och barnboksförfattare.

Även andra internationella författare kommer att besöka Bokmässan från andra länder som Bangladesh, Estland, USA, Tyskland, Argentina, Colombia, Frankrike, Filippinerna, etc.

Från Bangladesh kommer de fem mest framstående bengalispråkiga författarna. De medverkar i två seminarier, bland annat i samtal om bengalisk poesi.

Årets ALMA-pristagare, argentinska Isol, är en bilderbokskonstnär och författare som skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd.

David Safier, en av Tysklands bästsäljande författare har skrivit den humoristiska romanen Dålig karma som handlar om en kvinnas öde att återfödas till en myra, för att hon har gjort dåliga saker i sitt liv, och hennes kamp att klättra tillbaka uppför reinkarnationens trappa. Romanen har sålt i 1,5 miljoner exemplar. Med intäkterna från romanen byggde han upp stiftelsen Gutes Karma Stiftung som genomför skolprojekt runt om i världen.

Den syrianske författaren och journalisten Samar Yazbek är feminist och en av de största rösterna för mänskliga rättigheter i Syrien. Hon var tvungen att fly sitt hemland undan från inbördeskriget, och lever i idag exil i Paris. Hon kommer att berätta om sin bok En mörk strimma av ljus, som handlar om den fruktansvärda situationen i hemlandet.

Den jordanska barnrättskämpen Hanaa al-Ramlis passion för böcker fick henne att via sociala medier sprida idén om att starta bibliotek i flyktingläger runt om i Mellanöstern. Hon samlade in böcker via privata donationer och 2009 var ett palestinskt flyktingläger det första att få ett eget bibliotek. Sedan dess har Hanaa al-Ramli startat 23 bibliotek med 3000 böcker på andra flyktingläger.

Från USA har man lyckats bjuda in Michael Kaiser, president för John F. Kennedy Center for Performing Arts i Washington DC. Han är expert på att fixa privata pengar till finkulturen, men han är också kontroversiell. Hans tankar att använda privata pengar till kulturen går inte hem överallt i Europa. Men han har gjort Kennedy Center till en nationalarena för de fina konsterna och lyckades rädda The Royal Opera House i London genom att samla in 100 miljoner dollar.

Den amerikanske författaren och Pulitzerpristagaren Richard Ford kommer att berätta om sin senaste roman Kanada, som utforskar människans mest gåtfulla drivkrafter. Trots att han led av dyslexi bestämde han sig för att studera litteratur. Richard Ford såg inte det som ett handikapp: ”Att tvingas läsa långsamt har gjort min relation till språket djupare”.

Sofi Oksanen kommer också att besöka Bokmässan. Hon slog hon igenom 2010 med romanen Utrensning som getts ut i över tjugo länder. Romanen har belönats med Nordiska rådets litteraturpris. 2013 fick Oksanen Svenska Akademiens nordiska pris. Oksanen, uppvuxen i Jyväskylä i Finland med en estnisk mor och en finsk far, är nu aktuell på svenska med När duvorna försvann, en berättelse som skildrar tre personers liv under ockupation, motstånd och förräderi i Estland runt andra världskriget.

Orlando Figes, en brittisk historieprofessor ger en unik inblick i lägerlivet i det sovjetiska Gulag. Som grund för boken läste han igenom ett unikt material med 1500 brev mellan två förälskade där mannen var fånge i Gulag.

De svenska i Etiopien fängslade journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye, kommer att berätta om sin bok 438 dagar och om litteraturen som hjälpte dem att överleva ett hårt fängelsliv.

För alla som gillar ljud- och e-böcker och tekniska tjänster kan det Digitala torget som anordnas för första gången vara något intressant.

– Med de utmaningar som branschen står inför i form av nya format, ny teknik och med krav på nya affärslösningar står mycket på spel. På Digitala torget ger vi dessa frågeställningar en hemvist även på Bokmässan, sade Marie Källsson i pressmeddelandet på tisdagen.

Bokmässan i Göteborg äger rum 26 – 29 september och arrangeras för det 29:e året. Det är Europas näst största, efter Frankfurt. Det unika med Bokmässan i Göteborg är seminarierna. De övriga stora bokmässorna i Europa saknar det upplägget.

– Vi byggde bokmässan kring seminarierna från första början och utställningen lades till och det skiljer Bokmässan i Göteborg avsevärt från andra bokmässor i Europa, berättade den tidigare vd:n Bertil Falck efter presskonferensen.

via Rumänien i fokus på Bokmässan 2013 – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Allt fler unga får lugnande medel

28 april, 2013 kl. 07:52 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Den trådlösa tekniken kan bidra till psykisk ohälsa

Susanne Larsson
Epoch Times

Användningen av antidepressiva och lugnande medel ökar bland unga. Även förskrivningen av sömnmedel till barn har ökat dramatiskt. Det finns forskning som visat på att den ökade användningen av internet, datorer och mobiler kan vara en bidragande orsak till sömnstörningar och psykisk hälsa bland unga.

Enligt siffror som Ekot i SR tagit del av från Nätverk för läkemedelsepidemiologi (Nepi) var antalet personer i åldersgruppen 20 till 24 år som hämtade ut minst ett lugnande läkemedel mellan 2006 och 2012 drygt 20 600, en ökning med 70 procent. För antidepressiva läkemedel var motsvarade siffra 50 procent.

Vid samtalsterapi bör läkemedel undvikas

Användning av läkemedel vid psykisk ohälsa kan vara otillräcklig och i värsta fall leda till läkemedelsberoende.

Enligt riktlinjer från Socialstyrelsens när det gäller behandling för ångestsyndrom hos vuxna rekommenderar man ”till exempel psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi och samtalsterapi, där bedömd effekt anses god. Däremot läkemedelsbehandling med lugnande medel bör hälso- och sjukvården inte erbjuda då”, skriver Ekot.

Nu planerar Läkemedelsverket att se över förskrivningen av läkemedel till unga.

Även användningen av sömnmedel bland barn har visat en oroväckande ökning. Svenska Dagbladet rapporterade i januari i år, att antalet barn som fått sömnmedel utskrivet uppgått till drygt 11 000, en ökning med 170 procent på sex år, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Missbruk av internet, datorer och mobiler kan leda till psykiska besvär

Forskare vid School of Medicine i Sydney och University of Notre Dame, Fremantle, i Australien har i samarbete med forskare vid School of Medicine Guangzhou, Kina, studerat användning av internet och psykiska problem bland 1041 tonåringar i Kina.

De kom fram till att det finns en tydlig koppling mellan benägenheten att utveckla depression, sömnproblem, aggressivt beteende och missbruk av internet.

Studien som utfördes 2010 har publicerats i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent.

Även en senare studie som utförts av psykologen Sara Thomée och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har undersökt hur den psykiska hälsan påverkas hos unga som använder datorer och mobil.

Till grund för undersökningen ingick bland annat enkätsvar från 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare av datorer och mobiler.

Resultatet visar på en tydlig koppling mellan stress, sömnproblem, psykisk ohälsa och ett intensivt användande av mobiltelefoner och datorer.

Många unga sitter ofta uppe på nätterna vid datorn utan att ta pauser vilket medför inte bara sömnstörningar utan även stress och psykisk ohälsa.

Elektromagnetisk strålning – en riskfaktor

Det finns även experter som ser den ökade exponeringen för elektromagnetisk strålning som en allvarlig risk för ohälsa bland unga.

Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, med bakgrund från elektronik- och telekomindustrin, säger till Epoch Times:

– Vi har drabbats av en epidemi av psykisk ohälsa och sömnsvårigheter, samtidigt som strålningen från trådlös teknik tillåtits öka okontrollerat i vår miljö. Ansvariga myndigheter har gått som katten runt het gröt och undvikit den mest uppenbara faktorn.  Det finns en stor mängd forskning som tydligt har visat att strålningen har en skadlig inverkan på den psykiska hälsan.

Tore Fahlström är allvarligt oroad för strålningen och fastslår att det är bråttom att informera om riskerna och även agera:

-Strålningen stressar hjärnan, orsakar sömnsvårigheter och huvudvärk samt påverkar de hormoner och välbefinnandesubstanser som är viktiga för psykisk hälsa. Människor som exponeras mycket för strålning från mobilmaster eller använder mobilen mycket har också sämre psykisk hälsa. Vi måste informera den breda allmänheten om riskerna och sätta in akuta åtgärder för de drabbade. Vi har inte råd att vänta.

via Allt fler unga får lugnande medel – Epoch Times

Mer i detta ämne:

En kinesisk mors mirakelbarn

4 mars, 2013 kl. 17:49 | Publicerat i Barn, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


Gravid kvinna satte igång värkarbetet för att slippa tvångsabort

Jenny Liu
Epoch Times

Qiao Shunqin, en före detta lågstadielärare från Kaifeng, Henanprovinsen, minns fortfarande den hemska press hon var under för mer än två decennier sedan. Hon var gravid i nionde månaden och fast besluten att rädda sitt barn kvällen innan hon skulle genomgå tvångsabort.

Hennes son bor nu i USA; han är 24 år gammal och 183 cm lång. Han kom hit för att studera och tog värvning i den amerikanska militären. Hans mor säger att han behandlar sina föräldrar med respekt, kanske för att han vet att hans väg in i världen inte var lätt.

Qiao hade ett barn från sitt första äktenskap, men när hon skilde sig gav domstolen vårdnaden om barnet till exmaken. Hennes andre make hade också ett barn, men hans exfru hade fått vårdnaden.

Eftersom ingen av dem hade vårdnaden om sitt barn ansågs ingen av dem, enligt ettbarnspolitiken vid den tiden, ha utnyttjat sin rätt till ett barn. Så Qiao ansökte om licens att få föda. Först efter att det hade godkänts av flera olika tjänstemän och kontor, inklusive rektorn på hennes skola och distriktets familjeplaneringskontor, förberedde hon sig för en graviditet.

I juni 1988, efter att hon hade varit gift i två år och hade varit gravid i över åtta månader, sade skolans rektor till Qiao att den nya direktören för distriktets familjeplaneringskontor inte tyckte att hon borde få ha ett andra barn. Hon ombads därför att göra abort.

Familjeplaneringskontoret, skolans rektor och hennes chef turades om att besöka och pressa henne. Om hon gick emot familjeplaneringskontoret skulle det slå tillbaka på arbetsutvärderingarna från hennes chef och hennes rektor. ”Jag bara grät tyst”, sade hon.

Qiao begärde att få abort i Zhengzhou, där hennes föräldrar och svärföräldrar bodde. Den 5 juli 1988, åkte hon under tvång till Henans folksjukhus. Familjeplaneringschefen och rektorn bad läkaren att abortera fostret omedelbart.

Läkaren såg att Qiao var nästan redo att föda. Hon var 38 år gammal, och hade hjärtproblem. För att undvika komplikationer insisterade han på att först göra en fullständig undersökning. När han var klar hade polikliniken stängt för dagen och aborten flyttades till klockan 8 på morgonen dagen därpå.

Qiao återvände till sina svärföräldrars hem och kom fram efter klockan 9 på kvällen. Hon visste att barnet, som sparkade och rörde sig inuti henne, skulle dödas nästa morgon. Nio år tidigare hade hon tvingats göra abort när hon var gravid i sjunde månaden. Då injicerades en giftlösning in i hennes livmoder och fyra timmar senare förlorade hon en flicka. Den fruktansvärda upplevelsen bar hon fortfarande i färskt minne.

Hon var fast besluten att behålla sitt barn den här gången. Hon höll om sin mage som om hon höll barnet i händerna och började slå ryggen mot väggen, men efter en timme hade ingenting hänt bortsett från att hon svettades och hade fått ont i ryggen.

Hon bestämde sig för att byta metod och placerade en tidning på betonggolvet med filtar ovanpå. Hon höll sig om magen och började hoppa från sängen ner på golvet. Varje gång hon hoppade höll hon andan och klättrade sedan upp igen. Det blev allt svårare, men hon fortsatte. Hon bad att barnet skulle födas snart, samtidigt som hon oroade sig för att alltför mycket rörelse skulle skada barnet. Hennes make och svärmor såg skrämda på, men vågade inte stoppa henne.

Runt midnatt gick vattnet och barnet var på väg.

För att undvika problem uppgav Qiao falskt namn, ålder och arbetsenhet vid registreringen på sjukhuset. Fem timmar senare, klockan 6 på morgonen, föddes hennes son.

Efter förlossningen förebrådde chefen för familjeplaneringskontoret henne för att inte ha talat om det för dem tidigare. ”Om du hade informerat oss kunde vi ha gett barnet en giftinjektion och dödat honom, och då skulle du inte ha behövt förlora ditt jobb för att ha brutit mot ettbarnspolitiken.”

Dessa hemska ord gjorde Qiao djupt förskräckt. ”I flera år därefter drömde jag att någon jagade mig och försökte döda mig och mitt barn. Vi sprang och sprang för våra liv. I drömmarna höll jag mitt barn tätt intill mig av rädsla för att han skulle tas ifrån mig”, sade hon.

Qiao fick sparken
från sitt jobb, trots att hon bedömts som en utmärkt lärare och var i sina bästa år. Makens lön stoppades under mer än ett år, och han degraderades från regeringstjänsteman till fabriksarbetare. De blev hänvisade till hjälp från sina familjer.

I över 20 år reste Qiao till olika klagomålskontor för att försöka få sitt jobb tillbaka. Men hon fick inget svar och förödmjukades upprepade gånger. En tjänsteman från ett kontor i Henanprovinsen sade till och med till henne att ”gå och hoppa från ett hus och dö!”

Från barndomen hade Qiao vuxit upp i en  kommunistpartikontrollerad miljö och hon hade verkligen trott på partiet.
– På grund av ettbarnspolitiken gick jag från partiaktivist till en total motståndare till partiet.

Efter att ha återförenats med sin son i USA har Qiao publicerat uttalanden där hon kapar alla band till Kinesiska kommunistpartiet, inklusive Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna.

Översättning från kinesiska av Li Zhen. Research av Jane Lin. Redigerad av Nicholas Zifcak och Cassie Ryan.

via En kinesisk mors mirakelbarn – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Läge att hissa varningsflaggor

21 februari, 2013 kl. 19:46 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Inger Atterstam

Det finns ett stort glädjeämne i SvD:s kartläggning av barnmedicinmarknaden. Den slentrianmässiga förskrivningen av antibiotika till förkylda barn har äntligen vänt nedåt efter alla år och efter allt tjat. I övrigt finns orsak att hissa varningsflaggor.

Det nya mönstret för medicinanvändningen hos barn väcker tankar och känslor. Den branta ökningen av preparat mot sömnbesvär, depressioner och psykiska problem som adhd. Vad står den för? Vad betyder den? Är den bra eller dålig?

Främst är det insikten om de hårda kommersiella regler som styr läkemedelsmarknaden som väcker farhågor.

Barnen – cirka 100 000 nya varje år – utgör en stor delvis outnyttjad marknad som skulle kunna exploateras av dem som vill öka försäljningen av läkemedel.

Samtidigt blir verkligheten för barnen och för deras familjer tuffare, toleransen för problem och svagheter minskar. Mediciner kan erbjuda en ”quick-fix” för företeelser som egentligen kräver mer komplicerade och tidskrävande insatser. Ett exempel är att ge piller till barn som inte kan sova och håller familjen vaken istället för att ta reda på och hantera eventuellt mer komplicerade orsaker till problemen.

På läkemedelsområdet används tre kommersiellt gångbara knep.

1. Att utvidga användningen av gamla etablerade preparat till nya oexploaterade konsumentgrupper till exempel barn.

Det skulle kunna gälla för vuxenstorsäljarna blodsfettssänkande medel och kanske också blodtryckspreparat och diabetesmediciner till allt yngre personer. Det kan inte vara en tillfällighet att så många företag sett till att nästan alla statiner redan är godkända för att använda till barn.

Fetmaepidemin bland barn och unga har ju varit det dominerande hälsohotet på agendan sedan lång tid.

2 Indikationsglidning, det vill säga att ett preparat som godkänns för en viss sjukdom successivt börjar ges också mot andra – ofta större – symtom. I dessa fall är det läkarna som styr.

De har rätt att skriva ut recept för vad de anser viktigt även om indikationen inte är formellt godkänd.

3. Medikaliseringen av egentligen naturliga variationer i utvecklingen och i personlighetsdrag. Den mångåriga kritiken av den starka ökningen av adhd-medicineringen till barn är ett ofta använt exempel.

Läs mer: Läge att hissa varningsflaggor – SvD

Barnens pillerkarta ritas om

21 februari, 2013 kl. 07:32 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, Samhälle, Vetenskap | 1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Maria Sundén Jelmini
Hannes Delling

Svenska barns pillerkarta har förändrats drastiskt på sex år. Antibiotika minskar, medan läkemedel för att barnen ska klara av vardagen och skolan ökar kraftigt. Mest ökar sömnmedlet melatonin med en uppgång på 335 procent. Men många barn kan få melatonin felaktigt.

De är ledsna, kan inte sova och har svårt att koncentrera sig i skolan. Så skulle många svenska barns hälsotillstånd kunna sammanfattas. Den totala mängden läkemedel som de äter är ungefär densamma som 2006, med runt en miljon barn som får läkemedel på recept. Men när delarna skärskådas visar det sig att pillerkartan har ritats om – rejält.

Kampanjer mot mer antibiotikaanvändning har gett resultat. Mellan år 2006, då Socialstyrelsen började föra tillförlitlig statistik, och 2011, har förskrivningen till barn minskat med 12 procent. Samtidigt har läkemedel för sömnbesvär och psykiska problem ökat explosionsartat, visar SvD:s kartläggning.

LÄS OCKSÅ ”Varningsflagg för barns medicinbruk”

LÄS OCKSÅ Ungdomar spelar med smärtstillande

Runt hälften av preparaten är inte godkända för barn utan har bara prövats på vuxna – som sömnmedlet melatonin.

Sömnmedel står för en stor del av ökningen. Antalet barn som får recept har ökat med 170 procent på sex år och är nu drygt 11 000. Oftast gäller det just melatoninpreparat, som används av 8691 barn.

Boomen är ett tydligt exempel på hur synen på medicinering skiljer sig åt.

Flera läkare som SvD har talat med pekar på att melatonin är ett kroppseget hormon med få biverkningar – och att ökningen inte är problematisk. Men Lena Leissner, sömnexpert och överläkare vid neurokliniken i Örebro, är starkt kritisk.

– Det är helt makalöst. Jag tror att det handlar om föräldrar som tar en genväg för att slippa engagera sig i något som är tyngre. Man vill ha ett lyckopiller som löser alla problem, säger hon.

Lena Leissner målar upp en bild av stressade familjer som vill väl, men med en överfull vardag. Själv använder hon melatonin för att förbättra dygnsrytmen hos tonåringar. Men hon menar att ingen under tolv år bör få ämnet, som inte är testat på barn utan egentligen enbart är godkänt för patienter över 55 år.

– Ingen evidens visar heller att det fungerar som sömnmedel. Och en otäck sak är att de kan störa könsutvecklingen om barnet inte passerat puberteten, säger Lena Leissner.

Läs mer: Barnens pillerkarta ritas om | Inrikes | SvD

4 sätt att undvika gifter i barnmaten

1 februari, 2013 kl. 06:21 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Mat, Miljöfrågor, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Jenina Dahlberg

Bly i barngröt? Gift i nappflaskor? Världens farligaste ämnen i svensk fisk? Låter som dåliga skämt, men är dessvärre sant. Skadliga kemikalier är omöjliga att slippa undan tack vare kass politik och oansvariga företag. Barn är särskilt känsliga. Men det går att undvika en hel del kemikalier, bland annat genom att vara lite petig i matbutiken. Här är fyra tips.

1. Satsa på ekologiskt. I de flesta jordbruk används kemiska bekämpningsmedel för att bli av med skadedjur, svamp och mögel. Gifterna kan skada både naturen och arbetarna. Dessutom kan rester finnas kvar i maten, vilket är vanligast på frukt och grönt. Vissa frukter – som vindruvor och persika – besprutas med medel som verkar inifrån. De går alltså inte att skölja bort. Forskare menar att småbarn är särskilt känsliga för rester av bekämpningsmedel. Genom att köpa ekologiskt får du mat från jordbruk som skippar kemiska bekämpningsmedel. Fråga därför efter ekologiskt i butikerna, och övertyga förskolan att satsa på ekologisk fruktstund.

2. Servera maten på annat än plast. Plast + värme + mat = dålig kombo. Plast som värms upp läcker oftare kemikalier. Ska du servera något varmt eller tillaga något är det bättre att göra det med porslin, glas, trä eller rostfritt stål.

3. Nobba konservburkar. På insidan av burken finns BPA, det vill säga samma ämne som numera är förbjudet i nappflaskor för att det är hormonstörande. När du har möjlighet – välj tetror eller färska råvaror istället.

4. Håll koll på fisken. Svensk fisk kan innehålla höga halter av dioxiner och kvicksilver, som tillhör två av världens farligaste ämnen. När de kommit in i våra kroppar stannar de kvar i fettvävnaderna eller förs över till våra barn genom graviditet och amning. Abborre, gädda, gös från insjöar och strömming från Östersjön är därför ingen härlig mat för varken barn eller kvinnor i barnafödande ålder.

Läs mer: 4 sätt att undvika gifter i barnmaten | Naturskyddsföreningens blogg

Myndigheterna kan inte förneka riskerna med mikrovågsstrålning

31 januari, 2013 kl. 09:13 | Publicerat i Barn, hållbar utveckling, IT, Telekom och Media, Kropp & Sinne, Miljöfrågor, mobilstrålning, Samhälle, Teknik, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,


STRÅLNING I en nyligen publicerad rapport baserad på 1800 studier beläggs riskerna med mikrovågsstrålning. Strålsäkerhetsmyndigheten låter som en stenplatta som hakat upp sig när de förnekar farorna med trådlös teknik, skriver Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, i en replik till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mona Nilsson
Strålskyddsstiftelsen

I en tidigare artikel på SVT Debatt beskrev jag de upprepade studier som visar att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka psykisk ohälsa, sömnproblem och ADHD-symtom. Symtomen ökar med epidemiska proportioner i samhället i takt med vår ökade exponering. Den unga generationen ges sömnmedel, antidepressiva medel och ADHD-mediciner som aldrig förr.

I en ny rapport, Bioinitiativrapporten, baserad på 1800 studier och sammanställd av 29 världsledande experter, konstateras att beläggen för hälsorisker är omfattande. Barn, ungdomar och foster är särskilt i riskzonen.

Inför dessa alarmerande fakta låter Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som en gammal stenplatta som hakat upp sig: ”Inget tyder på att trådlös teknik är farlig för barn”, meddelar de på SVT Debatt.

Läs mer: Myndigheterna kan inte förneka riskerna med mikrovågsstrålning | Debatt | svt.se

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.