Kontroversiellt institut läggs ned

22 december, 2014 kl. 17:32 | Publicerat i Kina, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Mikael Delin

Det kontroversiella Konfuciusinstitutet vid Stockholms universitet läggs ned. Institutet har tidigare kritiserats för sina kopplingar till den kinesiska staten. ”Det är naturligtvis en faktor som jag har vägt in”, säger rektor Astrid Söderbergh Widding till DN.

Konfuciusinstitutet vid Stockholms universitet har varit föremål för återkommande kritik och debatt sedan det grundades 2005.

Institutet drivs med pengar från den kinesiska staten, men är en del av universitet. De flesta av lärarna är utbildade, och betalade, av den kinesiska staten.

Kopplingarna till den kinesiska diktaturen är kontroversiell. Amnesty har kallat universitetsledningen för ”godtrogen”.

Även internationellt har Konfuciusinstituten, som finns i många länder, kritiserats. Flera fall av kinesisk inblandning eller försök till inblandning i institutens verksamhet har uppmärksammats. I Kanada nekades exempelvis en regimkritisk lärare anställning.

Läs mer: Kontroversiellt institut läggs ned – DN.SE

Annonser

Konfucius falska leende

11 december, 2014 kl. 11:26 | Publicerat i Kina, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

KULTURDEBATT Vid årsskiftet löper avtalet om Konfuciusinstitutet på Stockholms universitet ut. Kinakännaren Ingvar Oja ifrågasätter om enpartistaten ska få använda svenska universitet som arena för okritisk kinesisk kulturspridning.

Ingvar Oja, frilansjournalist och före detta Asienkorrespondent för DN.

Stockholms universitet var det första lärosätet i Europa som 2005 gav den kinesiska enpartidiktaturen möjligheten att bli direkt delaktig i undervisningen. Detta skedde genom att universitetet skrev under ett avtal som innebär att kommunistregimen fick öppna ett Konfuciusinstitut på universitetet för att sprida kunskap i kinesiska och öka förståelsen för Kinas kultur.

Nu finns det omkring 500 sådana institut – och hundratals så kallade Konfucius-klassrum – runtom i världen och många försvarare av instituten förklarar att dessa kan liknas vid andra länders propagandaorgan, som British Council, Goetheinstitut eller Alliance Francaise. Men det finns en avgörande skillnad – dessa senare institut varken kan eller vill inlemmas i högskolorna medan Kina marscherar in med pengar i handen och står för hälften av kostnaderna och även förser värdskolorna med lärare och undervisningsmaterial.

Konfuciusinstituten ses av det enväldiga partiet – i dag ekande tomt på allt ideologiskt innehåll – som ett viktigt propagandaorgan för att utöva ”soft power”, ett begrepp som myntades av Harvardprofessorn Joseph Nye. Men partiet har uppenbarligen glömt att läsa Nyes definition av vad detta ickemilitära inflytande egentligen innebär, nämligen förmågan att uppnå det man vill med sin kulturs och sina idéers dragningskraft och inte ”med tvång eller pengar”; med den definitionen berövas ju en diktatur förutsättningen för ett ”mjukmaktskrig” eftersom en sådan maktordning genom sin politik redan frånhänt sig det ”mjuka krigets” främsta vapen – nämligen tankens frihet.

Läs mer: Konfucius falska leende | Kulturdebatt | SvD

Kan Konfuciusinstituten följa både kinesisk och kanadensisk lag?

4 november, 2014 kl. 07:29 | Publicerat i Barn, Falun Dafa/Falun Gong, Kina, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,


Omid Ghoreishi
Epoch Times

Är det möjligt för Konfuciusinstituten att följa både kinesisk lag och lagen i värdnationen? Institutetet har ett av Peking kontrollerat utbildningsprogram, som av kinesiska tjänstemän används som verktyg för att utöka regimens ”mjuka makt”.

I enlighet med Ontarios kommunallag om informationsfrihet och skydd av privatlivet, begärde Epoch Times att få ta del av avtalet mellan Torontos distriktskolstyrelse(TDSB) och Konfuciusinstitutets (KI) huvudkontor. En klausul i avtalet säger att Konfuciusinstitutets verksamhet måste ske i enlighet med lagar och förordningar i både Kanada och Kina.

Skolstyrelsen som är Kanadas största kommer att rösta om att avsluta sitt samarbete med Konfuciusinstitutet den 29 oktober.

Erfarenhet av minst en kanadensisk institution har visat att det är opraktiskt eftersom lagstiftningen hos en totalitär enpartistat motsäger Kanadas parlamentariska demokrati. Det kan vara så att man bortser från den kanadensiska lagen.

– Kanadensisk lag är jämlik, icke-diskriminerande. Kinas lagar, å andra sidan, skapar ”förtryck, diskriminering och fientlighet” mot någon grupp som det kinesiska kommunistpartiet väljer att rikta in sig på, däribland Falun Gong, tibetaner, uigurer och demokratiaktivister bland många andra, förklarar David Matas, en Winnipeg-baserad människorättsadvokat.

Förbjöds utöva Falun Gong

År 2012/13 tog Matas sig an ett fall med en lärare på Konfuciusinstitutet vid McMasters universitet. Hon anställdes i likhet med andra lärare i Kina för att börja arbeta i Kanada på universitetets Konfusciusinstitut. Hon var tvungen att skriva under ett kontrakt där man lovar att inte utöva Falun Gong, en andlig meditationsmetod som allvarligt förföljs i Kina.

Sonia Zhao skrev på kontraktet av rädsla för att hennes vägran skulle avslöja för kinesiska tjänstemän att hon faktiskt utövade Falun Gong. Det hade kunnat leda till fängelsestraff, precis som för mamman som också är Falun Gong-utövare.

– Initialt var McMasters försvar att det inte är deras jurisdiktion och att de inte visste om det, säger Matas.

– Jag argumenterade motsatsen, att det var deras jurisdiktion då det hände i Ontario och de måste ha känt till det eftersom Hanbans (Konfuciusinstitutets huvudkontor i Kina) anställningspolicy publicerades på deras webbplats på engelska.

Epoch Times rapporterade under 2011 att Hanban har en bestämmelse på engelska på sin webbplats om att lärare vid Konfuciusinstituten inte får ha ”några uppgifter om deltagande i Falun Gong”.

Epoch Times rapporterade även tidigare i år att webbplatsen för Hunan University, som har ett avtal att skaffa lärare till Torontos distriktskolstyrelsens Konfuciusinstitut, säger att undervisningskandidater ”kommer att utvärderas för att säkerställa att de uppfyller de politiska ideologikraven”.

Inte på samma linje

För sin del hade McMaster diskussioner med Konfuciusinstitutets huvudkontor för att få bort diskriminerande krav på lärarna som kommer till Kanada, men Hanban ville inte ändra sig.

Till slut beslutade universitetet att avsluta sitt program med Konfuciusinstitutet sedan den av Peking styrda organisationen inte följde värderingar och principer om mänskliga rättigheter som universitetet följer och ”värderar högt”.

– Det fanns ingen anpassning till vad som hände i de två länderna, sade Andrea Farquhar, biträdande vice vd för offentliga och statliga relationer vid McMaster.

– Trots att vi försökte hitta en lösning, visade det sig att det inte fanns någon lösning, så vi gav dem varsel i december 2012 om att vi skulle stänga [Konfuciusinstitutet], och det stängdes 2013.

Pekings politiska arm

McMaster är inte den enda institutionen som stängt sitt Konfuciusinstitut. Det kanadensiska förbundet för universitetslärare utfärdade ett uttalande i slutet av förra året som uppmanade alla kanadensiska universitet och högskolor att klippa av banden med Konfuciusinstitut. Förbundet kallade dem ”den kinesiska regeringens politiska vapen”. Strax därefter avslutade University of Sherbrooke sitt samarbete med Konfuciusinstitutet.

Söder om gränsen hade det amerikanska förbund för universitetsprofessorer samma åsikt som dess kanadensiska motsvarighet, och bad alla amerikanska universitet att inte samarbeta med Konfuciusinstituten. Förbundet sade att genom att universiteten agerar värd ”främjas [kinesiska] statens agenda för rekrytering och kontroll av akademisk personal, vid val av läroplan och i begränsningar vid debatter”.

Två framstående amerikanska universitet, Pennsylvania State University och University of Chicago, beslutade att avsluta sina relationer med Konfuciusinstituten under de senaste månaderna.

Underrättelsetjänster och experter, däribland tidigare chefen för kanadensiska Säkerhetspolisen, Michel Juneau-Katsuya, har också uppgett att Konfuciusinstituten är involverade i spioneri för Peking.

Torontos distriktskolstyrelsens partnerskap med Konfuciusinstituten förespråkades ursprungligen av tidigare ordföranden Chris Bolton medan resten av styrelsen hölls i mörker om detaljerna i avtalet. Bolton avgick i juni några månader före slutet av sin mandatperiod efter att föräldrar och många av förvaltarna tagit upp farhågor om partnerskapet.

Tjugo av tjugotvå förtroendevalda vid Torontodistriktets skolstyrelser röstade för en motion att under bolagsstämman den 29 oktober säga upp det kontroversiella avtalet.

via Kan Konfuciusinstituten följa både kinesisk och kanadensisk lag?

Relaterade artiklar

Viktigt västerlänningar förstår vad som pågår i Kina

30 september, 2014 kl. 06:48 | Publicerat i böcker, Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter, organhandel, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,


Tio år sedan Nio kommentarer om Kinas kommunistparti publicerades

Epoch Times Sverige

För tio år sedan publicerades en artikelserie som sedan dess bidragit till Kinas befrielse från förtryck. Artiklarna är inte så kända bland västerlänningar, men har blivit ett fenomen bland kineser världen över och startat en diskussion om vad det Kinesiska kommunistpartiet egentligen är.

Diskussionen har lett till en våg av utträden ur Kinas kommunistparti och dess underorganisationer, kallad Tuidang (lämna partiet). Vi närmar oss årsdagen av partiets maktövertagande, som skedde 1 oktober, 1949. Partiet försvagas alltmer och för varje dag som går tar en allt större andel av det kinesiska folket avstånd från regimen. I skrivande stund har drygt 178 miljoner människor registrerat sitt avståndstagande från partiet hos den internationella Tuidangrörelsen. Snart kommer den dag då partiet helt har förlorat sin förankring hos det kinesiska folket. När det inträffar kan Kina gå in i framtiden som ett fritt land.

”Nio kommentarer om kommunistpartiet” publicerades av kinesiskspråkiga Epoch Times i november 2004. De översattes snabbt till många andra språk, bland annat svenska (kan läsas här). De erbjuder en grundlig genomgång av det Kinesiska kommunistpartiets historia och karaktärsegenskaper, vilka bland annat består av bedräglighet, våldsamhet, maktbegär och intolerans.

Vidgar sin maktsfär

I dag, när Kinesiska kommunistpartiet med militära hot och medel försöker vidga sin maktsfär i Östasien och samtidigt utökar sitt kulturella inflytande internationellt genom att etablera partikontrollerade Konfuciusinstitut vid fria länders lärosäten, är det viktigt att även västerländska läsare tar del av dessa artiklar.

Vid en snabb titt kan det verka som att Kinas regim inte är densamma nu som under till exempel Mao Zedongs tid, men man ska inte låta sig luras. Även om dess yttre politik och metoder har förändrats så är dess grundläggande drag desamma nu som då. Den mest avgörande orsaken till att Kinas kommunistparti fortfarande regerar är också den farligaste: Det låter alltid ändamålet helga medlen. Och kommunistpartiets yttersta ändamål har hela tiden varit att ha makten. För att värna makten slår det ner allting som kan hota den. Det må vara politiska motståndare, andra länders militära ambitioner, egna partimedlemmar som hamnat i onåd, likaväl som fredliga Falun Gong-utövare. Ingen är fredad eller för oförarglig för att elimineras.

Tio händelserika år

Under de tio år som gått sedan Nio kommentarer om kommunistpartiet publicerades har mycket hänt. Kommunistpartiets grepp om Mittens rike håller på att lossna. Tack vare artikelserien, och andra avslöjanden om partiet, ser människor klarare på vad framtiden kommer att erbjuda om partiet tillåts sitta kvar vid makten. Inte ens höga partikadrer känner sig trygga eller tror på en framtid i Kina. Många höga politiker och rika affärsmän har skickat familj och pengar utomlands för att skydda dem mot det sönderfall som hotar kommunist-Kina.

När sanningen om hur kommunistpartiet härjat i Kina – sedan bildandet 1921 och maktövertagandet 1949 – blir uppenbar för världen, finns det ingenstans för gärningsmännen att gömma sig. Redan nu skyddar sig de ansvariga bakom förföljelsen av Falun Gong, som är den senaste och värsta förföljelskampanjen i kommunistpartiets historia, mot alla politiska förändringar som kan orsaka revor i mörkläggningsgardinerna. Organstölderna från levande Falun Gong-utövare har av de fristående kanadensiska utredarna David Matas, advokat, och David Kilgour, tidigare utrikesminister, i rapporten Bloody Harvest (kan läsas här) beskrivits som en typ av brottslighet för den här planeten. Och nyligen kom den undersökande journalisten Ethan Gutmann med sin bok, The Slaughter, som fördjupar granskningen av detta brott.

Många frågar sig säkert hur en regering kan vara i stånd att begå sådana omänskliga handlingar mot sin egen befolkning, och om anklagelserna verkligen kan vara sanna. Den som läser Nio kommentarer om kommunistpartiet får en möjlighet att förstå åtminstone lite bättre hur detta otroligt hemska faktiskt kan vara en realitet.

via Viktigt västerlänningar förstår vad som pågår i Kina

Relaterade artiklar

Konfuciusinstituten och problemen med dem granskas i Kina

13 januari, 2013 kl. 07:01 | Publicerat i Kina, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Tang Rui
New Tang Dynasty Television

Konfuciusinstituten, som finns över hela världen, höll konferens i Peking i veckan. Ämnet var de ökande ekonomiska och personalmässiga problemen. Instituten finansieras av det Kinesiska kommunistpartiet, och har redan kostat Kinas regim motsvarande över 3 miljarder kronor för den ”mjuka makt” och propagandaresurs som de utgör globalt.

Konfuciusinstitutens sjunde konferens hölls på China National Convention Center, och tog slut den 18 december. Representanter diskuterade problem med lokal integration, hållbar utveckling och bristen på heltidsanställda lärare.

Konfuciusinstituten, som etablerades av kommunistpartiet för att ”främja kinesiskt språk och kultur”, stöds av den kinesiska kommunistregimen under organisationen Hanban som lyder under utbildningsministeriet.

Det första Konfuciusinstitutet öppnades i Sydkorea 2004, och sedan dess har över 400 Konfuciusinstitut och 500 klassrumsprogram på skolor och universitet etablerats över hela världen. Enligt den kinesiska regimens mediaspråkrör People’s Daily öppnas i genomsnitt ett Konfuciusinstitut eller ett klassrumsprogram var tredje dag.

Konfuciusinstituten lider av en stor personalomsättning eftersom de flesta lärarna är volontärer som arbetar kortare perioder. Bristen på heltidslärare har blivit ett nyckelproblem för det tidigare snabbt växande systemet, enligt People’s Daily.

Representanter för vissa Konfuciusinstitut har också erkänt att det har varit svårt att arbeta med att marknadsföra Kina globalt. Vissa regeringar och kritiker i väst menar att Konfuciusinstituten är propagandaverktyg för kommunistpartiet, och begränsar därmed deras expansion i sina länder.

Li Changchun, tidigare medlem av politbyråns ständiga utskott (som i praktiken styr Kina) citerades av tidningen The Economist. Han sade att Konfuciusinstituten är ”en viktig del av Kinas utlandspropaganda”.

– Genom att etablera och främja Konfuciusinstituten vill regimen dölja hur de sprider kommunistiskt tänkande. Det är därför Konfuciusinstituten inte är välkomna i utlandet, sade Sun Wenguang, en pensionerad lärare vid Shandonguniversitetet.

– De har brist på lärare också. Lärare med genuin akademisk kompetens vill inte undervisa på instituten, tillade han.

Frilansskribenten Jing Chu från Guangxi sade:

– Konfuciusinstituten har ett utmärkande drag och det är att de håller fast vid ett auktoritärt sätt att styra på. De kan dock göra det på väldigt bedrägliga vis.

– Varje Konfuciusinstitut får miljontals dollar från kommunistregimen, och det är kommunistpartiets avsikt att sprida sin kommunistkultur jorden runt. Det är bara ett steg i kommunistpartiets stora propagandaplan. Etablerandet av Konfuciusinstitut skapar också tillfälle för korruption genom att det tillåter utländska spekulanter att tjäna pengar på regimens medel, som i sin tur kommer från de kinesiska skattebetalarna, sade Jing.

Jing tillade att det fortfarande är vanligt med dåligt underhållna skolbyggnader i Kina, och att många barn fortfarande inte har råd att gå i skolan. Han sade sig vara upprörd över att partiet lägger pengar på utlandspropaganda samtidigt som man ignorerar sina egna medborgares välfärd.

I maj i år publicerade forskaren Cai Shenkun en artikel på sin blogg där han frågade vem som betalar för Konfuciusinstituten. I den skriver han: ”Initierade källor har avslöjat att alla de utländska Konfuciusinstituten gör enorma ekonomiska förluster. Det finns många skäl till förlusterna, men de främsta är bristen på transparens i driften och den ekonomiska hanteringen. Så å ena sidan har Konfuciusinstituten blivit ett ekonomiskt svart hål. Å andra sidan har det blivit en bankomat för tjänstemän på utbildningsministeriet, som skamlöst tillskansar sig utländsk valuta genom dem”.

via Konfuciusinstituten och problemen med dem granskas i Kina – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Kinas regim lockar Afrika med Konfuciusinstitut och stipendier

9 oktober, 2012 kl. 07:29 | Publicerat i Kina, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Jenny Li
Epoch Times

Den kinesiska regimen planerar att dela ut tusentals stipendier till afrikaner, något som kritiker menar har som syfte att öka Kinas inflytande i världsdelen. Dessutom etablerar man dussintals Konfuciusinstitut – utbildningscentra som har kritiserats för att sprida kommunistpartiets ideologi och ägna sig åt historierevisionism.

I juli meddelade det kinesiska kommunistpartiet sin treåriga ”Afrikanska talanger”-plan, som går ut på att man ska utbilda omkring 30 000 afrikaner och ge 18 000 statligt sponsrade stipendier, enligt partiets språkrör nyhetsbyrån Xinhua.

Det var partiledaren Hu Jintao som levererade meddelandet. I projektet ingår en kredit på motsvarande 130 miljarder svenska kronor till afrikanska länder för att investera i infrastruktur, jordbruk och tillverkning. Nyligen hölls en konferens i Stellenbosch i Sydafrika för att ”dra upp riktlinjerna för framtida utveckling” när det gäller Konfuciusinstitut över hela Afrika.

Konfuciusinstitutets generaldirektör, Xu Lin, sade att kommunistpartiet har grundat 31 av sina skolor i 26 afrikanska länder, och att somliga av dem kan utfärda universitetsexamen som är giltiga i det aktuella landet.

Bakom generositeten finns dock en plan på att bygga ut sitt inflytande, enligt kinesiska dissidenter och regimkritiker. Gong Lei, en oberoende skribent från Shandongprovinsen sade till den kinesiskspråkiga TV-kanalen NTD Television:
– Det huvudsakliga skälet till att kommunistpartiet investerar i Afrika är att regimen vill ha ländernas stöd i FN.

Röster i FN kan hjälpa Kinas regim att blockera kritik och undersökningar av dess människorättskränkningar, eller hindra USA och andra länder från att införa sanktioner mot länder som utövar våld mot sin egen befolkning.

– De vill ha stöd i FN. De spenderar det kinesiska folkets surt förvärvade pengar på röster. Faktum är att många kineser har det väldigt svårt men kommunistpartiet bryr sig inte om dem, sade Gong Lei.

Kommunistpartiet har en lång historia av att investera i Afrika, men förut har man lagt tonvikten på att stödja revolutionär kamp mot imperialism. Nu försöker man influera kontinenten genom ekonomiska och kulturella initiativ, enligt analytiker.

2011 var det tredje året i rad som Kina var Afrikas största handelspartner, med en sammanlagd handelsvolym på motsvarande över en biljon svenska kronor, enligt FN. Kinas handelsminister Chen Deming sade att omkring 2 000 kinesiska företag har gjort direkta investeringar i Afrika.

Stipendierna och Konfuciusinstituten är på den kulturella sidan av ekvationen. Kommunistpartiet vill ”etablera sin image” i Afrika enligt den kinesiska konstnären He Guoquan, som intervjuades av NTD Television.

Konfuciusinstitutet, som rapporterar direkt till det kinesiska utbildningsministeriet, har skolor i USA och andra västländer. Sammanlagt har man 387 institut och 509 grund- och gymnasieskolor runt om i världen.

Yao Zhe, en lärare från södra Kalifornien, sade till Epoch Times 2009 att hennes erfarenhet var att Konfuciusinstituten lär ut saker som ”att älska kommunistpartiet är patriotiskt”.

Barnavdelningen av Konfuciusinstitutet på nätet hade tidigare i år ett material uppe om Koreakriget, som hade titeln ”Kriget för att förhindra amerikansk aggression och hjälpa Korea”.

I materialet förklarades hur Kina ”krossade imperialisternas aggressiva ambitioner” och ”förbättrade Kinas internationella prestige”. Det togs bort efter att en forskare uppmärksammade sina kollegor på det på en maillista.

Frank Cohee, sekreterare för USA:s förening för veteraner från Koreakriget, sade till Epoch Times att institutets historiebeskrivning var ”dravel” och ”ren propaganda”.

Konfuciusinstituten har även fått kritik av kinesiska internetanvändare som kallar dem för slöseri med pengar. Somliga har sagt att man borde stänga skolorna och ta in de här pengarna i Kinas eget utbildningssystem.

Gong Lei kommenterade att partiet ”inte drar sig för att spendera pengar”.
– Kommunistpartiet har pengar. Man genomförde OS och Världsutställningen. Man vill skapa en fantastisk image och man bryr sig inte om hur mycket pengar det går år, sade han.

via Kinas regim lockar Afrika med Konfuciusinstitut och stipendier – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Kinesiska skribenter: Kommunistiskt användande av Konfucius absurt

22 oktober, 2011 kl. 10:12 | Publicerat i Kina, Kinesisk kultur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Luo Ya
Epoch Times

I sina desperata försök att behålla sin totalitära makte tar det kinesiska kommunistpartiet KKP sin tillflykt till dyrkan av Konfucius.

Under senare år har regimen ändrat sin ståndpunkt gentemot Konfucius eftersom ”den vill använda Konfucius för att upprätthålla sin egen legitimitet”, säger Huang Qi, grundare av webbsidan 64tianwang.com som arbetar för att försvara kinesers mänskliga rättigheter, till Epoch Times

I år organiserade den kinesiska regimen festivaler och påkostade ceremonier på många platser för att fira Konfucius födelsedag den 28 september. I Qufu i Shandong, Konfucius hemtrakter, deltog så många som 5 000 personer i ceremonin.

Paradoxalt nog etablerade sig KKP i Kina genom att obarmhärtigt förstöra all kinesisk filosofi och visdomslära från forna tider, inklusive konfucianismen, vilka varit moralens grundpelare för det kinesiska samhället sedan antikens tider.

Man tror att den store kinesiske filosofen Konfucius föddes för 2562 år sedan. Huang säger att alla känner till att Konfucius familjegravar medvetet och vid upprepade tillfällen blev vandaliserade under Kulturrevolutionen (1967-1977), och att Kung Te-cheng, i 77:e generationen i nedstigande led från Konfucius och den siste som utnämndes till ”Duke Yansheng”, flydde till Taiwan och aldrig återvände till fastlandet innan han dog.

– Regimen vägrar be Kung Te-cheng om ursäkt. Under sådana omständigheter är den så kallade respekten för Konfucius bara en fars, säger Huang.

Frilandsskribenten Jian Yan säger att Konfucius alltigenom de olika kinesiska dynastierna har kallats för den Högste Läraren. Men efter grundandet av det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) förlöjligades Konfucius och hans undervisning som ”Kungs familjebutik”.

När KKP tog makten år 1949 fortsatte attacken mot konfucianismen och nådde sin kulmen under Kulturrevolutionen. Under Maos styre gick rödgardister landet runt med frenesi in för att bränna böcker och rasera tempel och statyer av Konfucius. Många Konfuciuslärda blev också attackerade och ihjälslagna och konfucianismen sågs som en antites mot kommunismen.

– Idag är KKP:s styrande makt som svagast. Det jättelika KKP-maskineriet står inför en kollaps. KKP använder Konfucius som det sista halmstrået för att hålla sig flytande. KKP är så desperat att det inte längre bryr sig om vad konfucianismen är och väljer att glömma  sin egen 30-åriga historia av att trampa konfucianismen under fötterna, säger Jian.

Nu återupplivar KKP så kallade Konfuciusstudier och återskapar Konfuciusstatyer, och till och med etablerar Konfuciusinstitut utomlands, sade Jian.

– För dem som genomlevde Kulturrevolutionen är den här helomvändningen löjlig.

Sun Wenguaang pensionerade professor från Shandong University, sade till Sound of Hope Radio att Konfuciusfestivalen ingår i KKP:s imageskapande kampanj.

– Konfucius förespråkade välvilja, rättfärdighet, anständighet, visdom och trohet. Om KKP verkligen främjar konfucianismen borde den ge människor friheten att kommentera de gångna sextio åren med KKP:s styre, vilket är motsatsen till konfucianism, säger professor Sun.

Sedan 2004 har över 70 Konfuciusinstitut och över 200 Konfuciusklassrum etablerats vid universitet och skolor i USA. Över 1000 kinesiska lärare, betalade av kommunistregimen, arbetar i dessa inrättningar, under tilltagande kontroverser.

Huang tycker att etablerandet av Konfuciusinstitut utomlands är att ta kinesiska skattebetalares pengar och vanhedra den vise mannen.

Enligt Huang väljer regimen att bortse från de svåra bristerna i den inhemska undervisningen, där aktivister förföljs och barn till immigrantarbetare, religiösa minoriteter, och lägre samhällsklasser i allmänhet, alla nekas rätten att gå i skola.

– Under sådana omständigheter lägger regimen enorma summor av skattebetalarnas pengar på Konfuciusinstitut utomlands, vilka används för infiltration. Det är förskingring av skattemedel och vanhelgande av den Högste Läraren, säger Huang.

Ekonomen Qi Yanchen, också en Konfuciuslärd, sade till Epoch Times att KKP inte har någon avsikt att verkligen acceptera Konfucius, och att man väljer Konfucius framför Lao Zi – en annan högt aktad kinesisk vis man från forna tider – är bara ”kulturell opportunism”.

Qi sade att internationella studier av orientalisk kultur betonar konfucianismen, eftersom Taiwan har främjat konfucianismen globalt sedan 1960-talet. Därför är Konfucius mer populär än Lao Zi.

– KKP ser Konfucius som ett värdefullt varumärke och avser att stjäla det för sina egna syften, säger Qi och fortsätter:

– Den kommunistiska ideologin är fullständigt misslyckad. Om KKP viftar med marxismen i kinesisk tappning nu så kommer ingen att lyssna till den. Så den måste använda konfucianismen som en sköld.

Som kommentar till Konfuciusinstituten sade Jian att det faktiskt inte spelar någon roll för KKP hur det spelar spelet. Det enda som spelar någon roll är hur man ska lura människor för att kunna behålla sin legitimitet.

– Att upprätthålla KKP:s styre är det yttersta målet. Konfuciusinstitutet är KKP:s verktyg med vilket man infiltrerar och lurar det internationella samfundet. Det kan till och med användas som spionorgan.

via Kinesiska skribenter: Kommunistiskt användande av Konfucius absurt – Epoch Times

Se även: Kinastödda Konfuciusinstitut ifrågasätts

Lärare vid Konfuciusinstitut får inte utöva Falun Gong

27 augusti, 2011 kl. 15:04 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, mänskliga rättigheter | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Kanadensiska skolor ”omedvetna” om Pekings diskriminering av anställda

Omid Ghoreishi
Epoch Times

Det finns cirka tio Konfuciusinstitut vid universitet och andra akademiska institutioner i Kanada. Men de som utövar Falun Gong verkar inte behöva bry sig om att söka jobb där.

En regel publicerad på Konfuciusinstitutets hemsida, som kontroversiellt nog finansieras och kontrolleras av den kinesiska kommunistregimen, uppger att utländska frivilliga kinesiska lärare inte skall ha ”några uppgifter om delaktighet i Falun Gong”, erfar Epoch Times.

Lucy Zhou, en taleskvinna för Ottawa-baserade Falun Dafa-föreningen, säger att detta är detsamma som diskriminering.

– Att införa bestämmelse om vem som kan undervisa på Konfuciusinstitut, som är en del av kanadensiska universitet, är i grunden diskriminerande mot Falun Gong-utövare, säger Zhou.

– Detta är att utöka förföljelsen av Falun Gong i Kanada genom Konfuciusinstitut även vidare till kanadensiska institutioner och kanadensiska universitet, och det är absolut inte acceptabelt.

Advokat Clive Ansley, som har varit involverad i konstitutionella ärenden och människorättsfall och har lagerfarenhet från Kina under många år, säger att regeln är en kränkning av ”alla mänskliga rättighetslagar i Kanada.”

– Detta är ytterligare en kränkning av kanadensisk suveränitet från det kinesiska kommunistpartiets sida, säger han.

Det har alltid varit uppenbart, tillägger Ansley, att den kinesiska regimen skulle kontrollera läroplanen och institutens riktlinjer men i detta fall ”finns det på hemsidan i svart och vitt”.

Barb Pollock, vice vd för externa relationer vid universitetet i Regina vilket nyligen bestämde sig för att vara värd för ett Konfuciusinstitut, säger att hon inte vet om förbehållet att Falun Gong-utövare inte kan arbeta där.

– Det finns inte i vårt avtal. Kraven i vårt avtal har med all akademisk frihet att göra, säger hon.

Pollock medger dock att anställning hanteras av institutet och att universitetet endast granskar en föreslagen anställd när denne redan valts ut av Peking-kontrollerade Konfuciusinstitut.

– Om meriterna är lämpliga för våra elever, skulle det vara Hunan (det kinesiska universitetet som samarbetar med universitetet i Regina i fråga om Konfuciusinstitutet) som skickar den de vill skicka. Vad dessa lärare lär ut är vår sak, säger hon.

Andra kanadensiska skolor verkade vara lika ovetande om institutets diskriminerande anställningspolicy, trots att det på webbplatsen är skrivet på ren engelska av den organisation som övervakar programmet.

Sandy Forster, chef för läroplanen i Edmonton Public Schools (EPS), som har samarbetat med Konfuciusinstitut i Edmonton, säger att hon inte hade hört talas om anställningsregeln och kunde inte kommentera den. EPS får ibland gästlärare från Konfuciusinstitutet.

Winnipeg-baserade internationella människorättsadvokaten David Matas säger att det åligger den mottagande organisationen att säkerställa att rekryteringsprocessen inte är diskriminerande.

– De institutioner som tar emot Konfuciusinstitut har ett ansvar att se till att det inte existerar någon diskriminering, säger Matas.

Konfuciusinstitutet, med huvudkontor i Beijing och med över 300 kontor världen över, gör reklam för att befrämja det kinesiska språket och kulturen samtidigt som man premierar utbildning och kulturellt utbyte med Kina.

De är emellertid också en del av den kinesiska regimens ansträngningar att utvidga sin ”mjuka makt” i utlandet, enligt den kanadensiska Security Intelligence Service (CSIS), Kanadas underrättelsetjänst.

Chefen för Kanadas underrättelsetjänst (CSIS), Richard Fadden, har sagt att Konfuciusinstitutet är under kontroll av kinesiska ambassader och konsulat och har kopplat dem ihop med några av regimens övriga insatser för att påverka Kanadas kinapolitik.

När kinesiska paramilitära trupper sändes för att kväsa tibetanska protester i början av 2008, samlade en instruktör vid Konfuciusinstitut vid University of Waterloo och före detta reporter vid det kinesiska kommunistpartiets officiella språkrör Xinhua, sina elever för att fördöma rapporter mot Kina i västerländsk press, vilket ledde till att ett kanadensiskt TV-nätverk fick be om ursäkt.

Li Changchun, kommunistpartiets propagandachef och den femte högst uppsatte medlemmen av den styrande politbyråns stående kommitté, har kallat institutet ”en viktig del av Kinas utländska propagandainrättning”.

University of Oregons historieprofessor Glenn Anthony skrev i maj i Asia Sentinel att Konfuciusinstituten ges till mottagande organisationer ”med tydliga villkor.”

”Räkna inte med att några universitet som har Konfuciusinstitut, arrangerar ett besök för Dalai Lama den närmaste tiden eller schemalägger ett symposium om massakern på Himmelska fridens torg 1989″, skrev han.

Den kinesiska regimens ansträngningar att förtrycka Falun Gong är inte nya. Anhängare arresteras godtyckligt utan någon rättslig process, utsätts för internering och tortyr och skickas till tvångsarbetsläger. Många har dödats, enligt rapporter från Amnesty International.

Dock förvånar det Lucy Zhou att i fallet med Konfuciusinstituten görs diskrimineringen så skamlöst eftersom Falun Gong har bedömts som en tro vilken skyddas av Ontarios lag om mänskliga rättigheter och av Ontarios kommission för mänskliga rättigheter. Hon tror att de kanadensiska skolorna inte har gjort sin hemläxa.

– Det bör inte finnas någon diskriminering av människor på grundval av Falun Gongs tro, säger hon.

University of Manitoba beslutade nyligen att inte ha något Konfuciusinstitut på sitt campus. En professor citerades av olika medier när han uttryckte oro över akademisk autonomi på ett universitet som var värd för ett Konfuciusinstitut. University of British Columbia har också nekat att ta emot institutet.

När Angela Sheng, ordförande i Konfuciusinstitutet vid McMaster University, nåddes via telefon sade hon att hon inte var intresserad av att prata och avslutade samtalet omedelbart. Hon hade identifierats av universitetets informationsavdelning som talesperson för detta ämne.

Yan Li, tidigare Xinhuareporter och nu chef för Konfuciusinstitutet vid University of Waterloo, svarade inte på en begäran om en kommentar.

Epoch Times kunde inte heller nå kontaktpersoner på andra organisationer med Konfuciusinstitut: British Columbia Institute of Technology, Dawson College och New Brunswicks utbildningsavdelning.

Kompletterande rapportering av Mathieu Côte-Desjardins.

via Lärare vid Konfuciusinstitut får inte utöva Falun Gong – Epoch Times

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.