GOD Jul!

23 december, 2014 kl. 06:25 | Publicerat i Andlighet, dagens tankar, klassisk, Kultur, Musik | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Öppningen på den här kantaten är verkligen Bach tycker jag. Svängigt och vackert 🙂 Den passar också bra så här i juletid, översatt betyder den ”Vakna upp, rösterna kallar oss”.

Jag tänker då på att julen är en budskapens tid, att Jesus var den tidens budbärare med ett budskap om kärlek, fred och frid. Ett budskap som gäller än idag med tanke på allt ont som händer i världen.

Om bara mänskligheten kunde vakna upp och se den verklighet av kärlek och välvilja som den högre andliga världen av upplysta varelser förmedlar, om mänskligheten bara kunde ta den till sig och förverkliga den i sig själv…

Som tur är har vi andliga budbärare som ständigt återkommer hit till Jorden för att påminna oss om hur vi egentligen bör leva och vara: Sanna goda människor som gör gott. De kommer för att även påminna oss om den kärlek, fred och frid som ett högre självförverkligande leder till; i oss och i vår omgivning.

Vi har en fri vilja att själva välja och skapa vår verklighet. Genom att välja goda tankar och goda handlingar, för oss själva och för allt levande på denna planet, blir så småningom vår verklighet en  positivare sådan.

Sanning, Godhet och Tålamod är viktiga och bra vägledare på Livets Väg. Genom att följa dessa tre principer i vardagen så kan mycket positivt komma till stånd.

Önskar Er en fin och GOD Jul! 🙂
.

Bach – Cantata 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140 (1731)

Annonser

Nio tecken på att du är högkänslig

22 november, 2014 kl. 11:47 | Publicerat i böcker, hälsa, Kropp & Sinne, Kultur | 1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Tony Lingefors
Epoch Times Sverige

Är du vanligtvis samvetsgrann? Besväras du lätt av oljud och oreda? Blir du lätt överstimulerad när det händer mycket runt omkring ditt liv eller av starka intryck? Påverkas du lätt av andras sinnesstämningar? Är du intuitiv och kreativ? Lägger du märke till subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i ditt inre? Fattar du väl genomtänkta beslut? Om du svarar ja på de flesta av frågorna är du sannolikt en högkänslig människa.

Elaine N. Aron började forska i ämnet högkänslighet i början av 1990-talet och förra året kom hennes bok ”Den högkänsliga människan” ut på svenska.

Att vara högkänslig ska emellertid inte ses som något handikapp. Faktum är att 15-20 procent av befolkningen är högkänsliga och detta karaktärsdrag är medfött. Se nedanstående lista om du är en högkänslig person.

1.    Blir lätt överstimulerad

Du besväras och blir lätt överstimulerad av skarpt ljus, starka lukter, oreda, oljud och hög musik. Även folksamlingar kan göra dig överstimulerad och stressad. När det händer mycket runt omkring dig blir du uttröttad och vill helst dra dig undan och vara i en tyst miljö.

2.    Samvetsgrannhet

Du är vanligtvis väldigt samvetsgrann, plikttrogen och uppmärksam i ditt dagliga liv och när du presterar dina arbetsuppgifter. Du är bra på att upptäcka felaktigheter och undviker att göra misstag och anstränger dig för att inte göra fel. Du är samtidigt bra på att koncentrera dig (helst i en tyst miljö).

3.    Djupsinnighet

Du är kreativ, djup, intuitiv och gillar att bearbeta subtila detaljer djupt i ditt inre. Det är inte ovanligt att du dras till personlig eller andlig utveckling. Ditt inre liv är också rikt och komplext. Du berörs djupt av konst och musik och gillar att fantisera och har livliga drömmar om natten (och ibland även mardrömmar).

4.    Lägger märke till subtila detaljer i omgivningen

De flesta människor, när de går in i ett rum eller en lokal, lägger märke till möblerna och människorna och oftast inte något mer. Men den som är högkänslig kan direkt känna av om det är dålig stämning i rummet, om det finns fientliga relationer och huruvida luften är frisk eller kvav. Genom att titta på hur blommorna är arrangerade eller hur rummet är möblerat, ser du vilken slags personlighet den personen har. Vanligtvis är du den första personen som lägger märke till att din kollega har nya skor på sig.

5.    Känslig för smärta och våld

Du har en låg smärttröskel. En högkänslig person svarar lättare på mediciner och får fler biverkningar och är också extra känslig för koffein. Du kan också känna om det är mycket gifter i maten eller att drycken smakar konstigt om den är tillsatt med artificiella sötningsmedel. Våldsamma filmer är ingenting för dig och du avskyr vanligtvis alla former av våld och grymhet.

6.    Gillar inte att bli observerad

Du gillar inte göra uppgifter eller utöva sporter medan andra observerar eller utvärderar dig. Du blir då lätt nervös och skakig och utför uppgiften sämre än vad du annars skulle ha gjort.

7.    Att fatta beslut tar lång tid

Om du är högkänslig tar du god tid på dig att fatta väl genomtänkta beslut. Det beror på att du är medveten om din subtilitet och ser nyanserna och detaljerna och bearbetar dem djupt i ditt inre.

8.    Empatisk, medkännande och har lätt för att gråta

Du är empatisk och medkännande och har en förmåga att känna av hur människor mår och kan sätta dig in i andras behov. När du ser en laddad film eller lyssnar på någon vacker låt kan du lätt beröras till tårar.

9.    Reagerar med motstånd inför förändringar

Om du är högkänslig är det sannolikt att du reagerar med motstånd inför förändringar. Till och med positiva förändringar kan vara svåra att klara av. Du är också riskmedveten och vanligtvis försiktig i nya situationer.

För att fördjupa dig mer i ämnet kan du gå in på den här sidan och testa dig själv för att se om du är högkänslig.

via Nio tecken på att du är högkänslig

Indiern som utvecklade atomteorin för 2 600 år sedan

6 november, 2014 kl. 07:38 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

April Holloway
http://www.ancient-origins.net

John Dalton 1766-1844,engelsk kemist och fysiker, är den person som idag tillskrivs utvecklingen av atomteorin. En teori om atomer formulerades emellertid redan 2 500 år före Dalton av en indisk vis man och filosof, känd som Acharya Kanad.

Acharya Kanad föddes 600 f.Kr. i Prabhas Kshetra (nära Dwaraka) i Gujarat, Indien. Hans riktiga namn var Kashyap.

Kashyap var på en pilgrimsfärd till Prayag när han såg tusentals pilgrimer strö blommor och risgryn på gatorna som de offrade till templet. Kashyap, som fascinerades av små partiklar, började samla risgrynen. En grupp människor samlades runt omkring för att se hur den underlige mannen samlade ris på gatan. Kashyap tillfrågades om varför han samlade grynen som inte ens en tiggare skulle röra. Han sade till dem att ett enda risgryn i sig självt kunde verka värdelöst, men att en samling av några hundra gryn är en måltid för en person, att en samling av måltiden skulle föda en hel familj.

Hela mänskligheten bestod av många familjer och således var ett enda risgryn lika betydelsefullt som alla rikedomar i världen. Efter det började människor kalla honom ’Kanad’, då ’Kan’ i sanskrit betyder ’den minsta partikeln’.

Kanad fortsatte vara fascinerad av den osynliga världen och lade fram konceptet om en minsta partikel. Han började skriva ned sina idéer och lära ut dem till andra. Således började människor kalla honom ’Acharya’ (’läraren’), därav namnet Archarya Kanad (’läraren av små partiklar’).

Kanads koncept för Anu (atomen)

Kanad gick med mat i handen, bröt sönder den i små delar när han insåg att han inte kunde dela den i ytterligare mindre bitar, då den var alltför liten. Från den här stunden började Kanad föreställa sig en partikel som inte kunde delas ytterligare. Han kallade denna odelbara materia för Parmanu, eller anu (atom).

Acharya Kanad antog att denna odelbara materia inte kunde förnimmas av något av de mänskliga organen eller ses med blotta ögat, och att en inneboende strävan gjorde så att en Parmanu förenade sig med en annan. När två Parmanu som tillhör en klass av ämnen kombinerades så blev resultatet en dwinuka (binär molekyl). Denna dwinuka hade liknande egenskaper som de två Parmanu den bestod av.

Kanad menade att det var de olika kombinationerna av Parmanu som bildade olika typer av substanser. Han lade också fram idén om att atomer kunde kombineras på olika sätt och skapa kemiska förändringar i närvaron av andra faktorer såsom hetta. Som exempel på fenomenet gav han det som händer när lerkrukor svartnar och när frukter mognar.

Acharya Kanad grundade filosofiskolan Vaisheshika där han lärde ut sina tankar om atomen och universums natur. Han skrev en bok om sin forskning ”Vaisheshik Darshan” och blev känd som ”Atomteorins fader”.

I väst startade atomismen på 500-talet f.Kr. med de forntida grekerna Leukippos och Demokritos. Huruvida den indiska kulturen påverkade den grekiska eller vice versa, eller om de båda utvecklades oberoende av varandra är omtvistat.

Kanad sägs ha sagt: ”Varje föremål i skapelsen består av atomer som i sin tur är förbundna med varandra och bildar molekyler”. Hans teori om atomen var abstrakt och blev en del av filosofin eftersom det baserades på logik och inte på personlig erfarenhet eller på experiment. Men med A.L. Bashams ord, indolog från Australien, ”var de briljanta fantasifulla förklaringar av den fysiska strukturen i världen, och i stora drag överensstämmande med upptäckterna inom den moderna fysiken.”

Läs originalet på Ancient Origins.

via Indiern som utvecklade atomteorin för 2 600 år sedan

Relaterade artiklar

Levde forntida människor verkligen i mer än 200 år?

15 oktober, 2014 kl. 07:20 | Publicerat i i vetenskapens gränsland, Kultur, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Tara MacIsaac
Epoch Times

Det är inte bara personer i Bibeln som levde långa liv på 900 år eller mer. I många kulturer finns forntida texter som berättar om livslängder som de flesta moderna människor helt enkelt inte tror på. Somliga säger att det beror på missförstånd i översättningsprocessen, eller att siffrorna har symbolisk betydelse – men mot de många förklaringarna finns också argument som får historikerna att undra huruvida den mänskliga livslängden faktiskt har minskat så avsevärt under flera tusen år.

En förklaring är till exempel att betydelsen av ett år i Främre Orienten i forntiden var annorlunda jämfört med vår uppfattning av ett år idag. Kanske betydde ett år ett månvarv (en månad) istället för ett varv runt solen (12 månader).

Men om vi ändrar siffrorna i enlighet med detta så innebär det, samtidigt som den bibliska personen Adams ålder ändras från 930 till det mer normala 77 vid tiden för hans död, också att han blev far till sin son Enoch vid elva års ålder. Och Enoch skulle bara ha varit fem år gammal när han blev far till Methusalem.

Liknande bristande överensstämmelse uppstår när vi justerar siffrorna så att de representerar årstider istället för solvarv, påpekar Carol A. Hill i sin artikel ”Making Sense of the Numbers of Genesis”, publicerad i tidskriften Perspectives on Science and Christian Faith i december 2003.

Läs mer: Levde forntida människor verkligen i mer än 200 år?

Häpnadsväckande bilder från Island

11 juli, 2014 kl. 09:35 | Publicerat i dagens bild, Kultur, Natur | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,


Benjamin Kim
Epoch Times

LÄNK TILL BILDGALLERI

Erez Marom föddes 1980 i Holon, Israel, där han bor än i dag, även om hans årliga resor till Island inspirerar honom mycket. Han tillbringar ungefär en månad på Island varje gång och genomför workshops och hittar nya skatter att fotografera.

Han skriver på sin hemsida: ”Vid första besöket till Island i slutet av 2011 blev jag förälskad i dess kuslighet, dess folk och särskilt dess utomvärldsliga landskap. Men då skulle jag inte ha gissat att detta land och jag skulle utveckla en sådan speciell, djup och långvarig relation.”

Hans föräldrar uppmuntrade honom att sträva efter en konstnärlig karriär. Han började spela trummor när han var nio år gammal och är fortfarande en aktiv musiker än i dag.

År 2008 tog han några bilder med en DSLR- kamera (digital spegelreflexkamera, dvs en systemkamera ) och hans passion för fotografering började. Han fokuserar speciellt på resor och naturfotografier vilket gör Island till ett perfekt resmål. Han har även fångat skönheten bland annat i Indien, Nepal, Costa Rica, Etiopien, Peru och i sitt hemland Israel.

Norrsken och Islands fjordar har länge varit fotografers favoriter, men Marom fångar unika vyer som får betraktaren att uppskatta Islands skönhet på nytt.

För att se mer av hans arbete, besök hans hemsida, www.erezmarom.com.

via Häpnadsväckande bilder från Island

Everything We Have Been Taught About Our Origins Is A Lie

24 juni, 2014 kl. 09:07 | Publicerat i arkeologi, Kultur, Lustiga fenomen :-), Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf


Written by Graham Pick

In June 1936 Max Hahn and his wife Emma were on a walk beside a waterfall near to London, Texas, when they noticed a rock with wood protruding from its core. They decided to take the oddity home and later cracked it open with a hammer and a chisel. What they found within shocked the archaeological and scientific community. Embedded in the rock was what appeared to be some type of ancient man made hammer.

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal. The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal.  The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

In 1889 near Nampa, Idaho, whilst workers were boring an artesian well, a small figurine made of baked clay was extracted from a depth of 320 feet. To reach this depth the workers had to cut through fifteen feet of basalt lava and many other strata below that. That in itself does not seem remarkable, until one considers that the very top layer of lava has been dated to at least 15 million years old!

It is currently accepted by science and geology that coal is a by-product of decaying vegetation. The vegetation becomes buried over time and is covered with sediment. That sediment eventually fossilises and becomes rock. This natural process of coal formation takes up to 400 million years to accomplish.

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal.  The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

In 1889 near Nampa, Idaho, whilst workers were boring an artesian well, a small figurine made of baked clay was extracted from a depth of 320 feet. To reach this depth the workers had to cut through fifteen feet of basalt lava and many other strata below that. That in itself does not seem remarkable, until one considers that the very top layer of lava has been dated to at least 15 million years old!

It is currently accepted by science and geology that coal is a by-product of decaying vegetation. The vegetation becomes buried over time and is covered with sediment. That sediment eventually fossilises and becomes rock. This natural process of coal formation takes up to 400 million years to accomplish.

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

A team of archaeologists analysed and dated it. The rock encasing the hammer was dated to more than 400 million years old. The hammer itself turned out to be more than 500 million years old. Additionally, a section of the wooden handle had begun the metamorphosis into coal.  The hammer’s head, made of more than 96% iron, is far more pure than anything nature could have achieved without assistance from relatively modern smelting methods.

In 1889 near Nampa, Idaho, whilst workers were boring an artesian well, a small figurine made of baked clay was extracted from a depth of 320 feet. To reach this depth the workers had to cut through fifteen feet of basalt lava and many other strata below that. That in itself does not seem remarkable, until one considers that the very top layer of lava has been dated to at least 15 million years old!

It is currently accepted by science and geology that coal is a by-product of decaying vegetation. The vegetation becomes buried over time and is covered with sediment. That sediment eventually fossilises and becomes rock. This natural process of coal formation takes up to 400 million years to accomplish.

– See more at: http://www.maltanow.com.mt/?p=2927#sthash.xvdxlCGm.5LOInRq6.dpuf

Read more: Everything We Have Been Taught About Our Origins Is A Lie – Malta Now

Därför älskar USA Sverige så mycket

7 juni, 2014 kl. 10:57 | Publicerat i Kultur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: ,


Expressen

USA älskar Sverige!

Så mycket att Huffington Post nu listar 18 anledningar att fira ”Sweden Day”.

– Alla i Sverige är trevliga, skriver sajten under en av punkterna.

Att amerikaner är fascinerade av svenskar och allt som är svenskt är inget nytt. Men Huffington Posts hyllningsartikel är ändå något extra. Här blandas högt och lågt – från jämställdhet till semlor, kräftskivor och ”den knäppa men fascinerande sporten bandy”. Helt enkelt sånt som är gött med Sverige men som vi ibland glömmer bort att uppskatta.

Läs mer: Därför älskar USA Sverige så mycket | Nyheter | Expressen

Schubert: Quartet for Flute, Guitar, Viola and Cello

6 juni, 2014 kl. 08:52 | Publicerat i klassisk, Musik | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Lite fin musik så här i hänryckningens tid 🙂

1. Moderato

2. Menuetto

3. Lento e patetico

4. Zingara

5. Tema con variazioni

 

Varför orden ”kanadensisk franska” blockeras på Kinas mikroblogg Weibo

27 september, 2013 kl. 06:55 | Publicerat i Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, IT, Telekom och Media, Kina, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Zhou Xing

Jason Q. Ng, forskare på Torontouniversitetet, introducerade sin nya bok ”Blocked on Weibo” ”Blockerad på Weibo” den 29 augusti. Boken avslöjar ett stort antal sökord som de kinesiska myndigheterna censurerar på mikrobloggen Weibo.

Sedan 2011 har Ng ägnat nästan två år åt att studera blockerade sökord. Han sade till Epoch Times att bland de 1 500 svartlistade orden är 500 unika. 150 av dem finns uppräknade i hans bok. Han tror att han kan hjälpa läsare att förstå hur kinesiska nätanvändare använder internet genom att på olika sätt försöka få fram data från Weibo.

Ng sade att det ibland är svårt att förutse vilka ord som kommer vara blockerade, eller varför de är blockerade, men det handlar ofta om sådant som innebär kritik mot myndigheterna.

”Stridsvagn” associeras till exempel med massakern på Himmelska fridens torg 1989, så det är inte underligt att det blockeras. Men vid ett tillfälle blockerades frasen ”rik kvinna”. Den visade sig associeras med Guo Meimei, en ung kvinna som visade upp sin rikedom på bilder på internet samtidigt som hon hävdade att hon arbetade för kinesiska Röda korset. Den ordkombinationen började cirkulera snabbt på internet, och blockerades då.

Ngs forskning visar att de kinesiska myndigheterna inkluderar egennamn, namn på platser och en del oväntade fraser i censuren. Namnet Jiang Yanyong blockerades eftersom han avslöjade SARS-epidemin 2003. Kashi, en plats i Xinjiangprovinsen där det ofta är upplopp och konflikter, blockeras också.

Men en oväntad märklig fras som är tabu på Weibo är ”kanadensisk franska”. Det beror på att det kinesiska uttalet av den är ”Jia Na Da Fa Yu”, vilket innehåller tecknen ”Da Fa”, en term som ingår i ”Falun Dafa”, en traditionell kinesisk andlig metod.

Sedan 1999 har de kinesiska myndigheterna brutalt förföljt utövare av Falun Dafa (också känt som Falun Gong). Kommunistpartiet har använt alla medier på det kinesiska fastlandet för att måla upp en bild av Falun Dafa som något ont och galet, samtidigt som man har censurerat bort metodens böcker och allt material som innehåller en korrekt beskrivning av vad Falun Dafa är. Det är alltså bara på grund av att frasen ”kanadensisk franska” innehåller de två tecknen ”Da Fa” som regimen har bedömt att det måste censureras.

Ng kom även fram till att ”Renminuniversitetets juridikskola”, en av det Kinesiska kommunistpartiets institutioner, också innehåller tecknen ”Da Fa” och censurerades av samma skäl.

Västländer möter sina invånares behov med färre restriktioner på det fria flödet av information, men Kina upprätthåller strikt kontroll noterade Ng.

– Jag tror att de kinesiska medborgarna vill ha mer yttrandefrihet, men de har fortfarande ingen chans att delta i någon diskussion om nätverkskontroll, sade Ng.

Ng är mycket intresserad av hur mycket kommunistpartiet spenderar på nätverkskontroll. Han sade att det måste vara minst 100 000 personer som sitter och censurerar ord på Weibo, eftersom en del blockeringar sker bara sekunder efter att ett ord har börjat cirkulera bland Weibos nästan 600 miljoner användare.

Till och med titeln på Ngs bok togs bort inom några minuter efter att en Weiboanvändare skrivit ett inlägg om den. Ng sade att även om han konverterade den postade texten till en bild så skulle censuren ta bort den.

via Varför orden ”kanadensisk franska” blockeras på Kinas mikroblogg Weibo

Mer i detta ämne:

Förtryck och hopp i konst – Nora

13 september, 2013 kl. 10:10 | Publicerat i Andlighet, Falun Dafa/Falun Gong, förföljelsen av oliktänkande, Kina, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Anders Almgren

I ”The Art of Zhen Shan Ren” skildras förföljelse och förtryck men också människor med mod att stå emot ondska med hopp om en förändring. Konstutställningen har vernissage på lördag.

Heidemarie Jendral och Ann Carlsson Korneev från föreningen Konst och Kultur installerar just nu utställningen i Nora Konsthall.
– Det är ett samtida konstprojekt som är pågående och nya konstverk tillkommer från konstnärerna allteftersom, berättar Ann.

År 2004 samlades 18 konstnärer från olika delar av världen på initiativ av den kanadensiske skulpturprofessorn/målaren Zhang Kunlun. De bildade Falun Dafa Art Group med bas i USA. Samtliga konstnärer utövar Falun Gong och flera av dem har utsatts för tortyr i Kina. De önskade med bilder visa på förföljelsen som pågår.
– De har valt det klassiska måleriet med ett bildspråk som kan förstås av människor från hela världen och från olika kulturer, säger Heidemarie.

Läs mer: Förtryck och hopp i konst – Nora – www.na.se

Fotavtryck i sten – mysterier från forntiden

8 september, 2013 kl. 07:29 | Publicerat i Kultur, Lustiga fenomen :-), Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , ,

Venus Upadhayaya
Epoch Times

En by i centrala Indien har hamnat i fokus för en diskussion på Facebook om forntida fotavtryck och en inristad bild av ett mystiskt flygande objekt.

Geologen Nitish Priyadarshi har i byn Piska Nagri i delstaten Jharkahnd i Indien studerat stora fotavtryck, som enligt lokala sägner kan vara tecken på att gudar från himlen stigit ner på platsen.

Fotavtrycken är i sten och ser ut som om de är gjorda med den typ av träsandaler som var vanliga i regionen för tusentals år sedan. Ett par fotavtryck är 28 cm långa och 12,5 cm breda, och ett annat par i samma område är 25 cm gånger 11 cm. Gudakungar i indisk mytologi, Rama och Lakshman, tros ha befunnit sig i området i sökandet efter Ramas fru, Sita.

Priyadarshi sade att fotavtrycken är i granit, och därmed troligen är uthuggna snarare än att de skapats genom avtryck i det hårda materialet. ”De kan vid den tiden ha skapats av lokalbefolkningen för hand, till minne av besökarna”, sade han.

Det som Priyadarshi tycker är intressant är den inristade bilden av ett flygande föremål bredvid fotavtrycken.

”Fotavtrycken och det flygande objektet sitter i samma sten intill varandra. Kanske ristades de in för att visa att de två kungarna kom till platsen i ett flygande objekt”, sade Priyadarshi.

Fotavtryckens ålder har ännu inte fastställts. ”När man ser till vilket stadium fotavtrycken har vittrat kan man anta att de är tusentals år”, sade han.

Många fotavtryck har upptäckts runt om i världen. Flera av dem är tusentals år gamla och det finns både naturliga, skapade av forntida invånare, och uthuggna, bärande någon slags betydelse.

Romarna högg som en beskyddande ritual ut fotsteg före resor och efteråt som tack för att man återvänt tryggt. I Irland och norra Europa var fotavtryck i sten nära kopplat till kungamakten eller hövdingedömet.

Priyadarshi sade: ”Vi lever i en mycket avancerad, teknisk värld, men trots allt finns det en mängd mysterier överallt omkring oss. Forntida platser och mystiska varelser, sjunkna världar och kulturer, landskap genomsyrat av symbolik, oförklarliga uppenbarelser, och ofattbara fynd från forntiden – allt detta förblir mysterier för mänskligheten, trots intensiva efterforskningar.”

via Fotavtryck i sten – mysterier från forntiden

Mer i detta ämne:

Socker ”direkt skadligt” för kroppen

7 juni, 2013 kl. 09:45 | Publicerat i hållbar utveckling, Kropp & Sinne, Kultur, Mat, Miljöfrågor, Samhälle, Vetenskap | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Misstänks för koppling till Alzheimer

Av Roland Zuiderveld

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm har undersökt vad sockret gör med våra kroppar och hon är säker på sin sak: Sockret är boven i dramat bakom mycket av dagens ohälsa.

Ann Fernholm skriver under på tanken att en sockerskatt vore bra, inte minst eftersom det skulle skicka signaler om att socker faktiskt är något som skadar våra kroppar.

Ann Fernholm, som tidigare disputerat i molekylär bioteknik, har i sin bok granskat forskningen om hur sockret  skadar våra kroppar och presenterar sina slutsatser i boken ”Ett sötare blod” om varför socker är så farligt.

Läs mer: Socker ”direkt skadligt” för kroppen – Nyheter | SVT.se

Bannlyst kinesisk författare får litterärt pris i New York

3 juni, 2013 kl. 08:51 | Publicerat i Kina, Kropp & Sinne, Kultur, mänskliga rättigheter, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , ,

Cassie Ryan
Epoch Times

En tidigare redaktör för det kinesiska kommunistpartiets propagandaspråkrör tilldelades i onsdags Hayekpriset, som delas ut av Manhattaninstitutet.

Det litterära priset delas ut av den libertarianska tankesmedjan för att lyfta fram nyligen utgivna verk som ”bäst reflekterar Hayeks vision om ekonomisk och individuell frihet”. Prissumman är på 50 000 dollar.

Kinesiske journalisten och historikern Yang Jishengs bok, ”Tombstone”, publicerades på engelska förra året. Den är en omfattande skildring av Den stora svälten från 1958-1961, en period då hans far svalt ihjäl tillsammans med 36 miljoner andra kinesiska bönder.

Mao skyllde tragedin på ”tre år av naturkatastrofer”. Men Yang har genom egna erfarenheter och 15 års forskning samtidigt som han arbetade för Xinhua kommit fram till sanningen: För att exponentiellt öka spannmåls- och stålproduktionen under ”det stora språnget”, offrade Mao otaliga kinesiska landsbygdsarbetare.

Samtidigt som spannmål skickades till städerna och utomlands förhindrades kineser att lämna landsbygden för att söka föda. I ren desperation försökte de äta jord, almbark och fågelspillning. Vissa föräldrar åt till och med sina egna barn.

”Maos makt utökades från folkets sinnen till deras magar”, sade Yang nyligen till Wall Street Journal. ”Vadhelst det kinesiska folkets hjärnor än tänkte på och vad deras magar fick var under Maos kontroll… Hans makt sträckte sig till varje centimeter ute på fälten och varje fabrik, varje fabriksgolv, varje familj i Kina.”

I sin bok, ”Vägen
till träldom” från 1944, kallade ekonomen och filosofen Friedrich Hayek detta tillvägagångssätt för socialismens ”dödliga hybris” och ställde det i kontrast mot en fri marknad som tillåter producenter att själv bestämma priserna till konsumenternas preferenser utan tvång eller slöseri med mänskliga liv och naturresurser.

Hayeks bok översattes till kinesiska 1962, men kunde endast läsas av partiledare som ville studera kritik mot socialismen. Senare blev en censurerad version tillgänglig bland den kinesiska allmänheten, vilket skulle få stort inflytande på Yangs tänkande kring saker som har hänt sedan Mao-eran.

Manhattaninstitutets grundare, Anthony Fisher, talade med Hayek om hur man kan vända på urholkningen av friheten. Hayeks förslag var att börja på ”idéernas slagfält”.

I ”Tombstone” säger Yang att den totalitära regimen var huvudorsaken till svälten. I ett mer öppet system skulle folk ha direkt insett och ledarna skulle ha rättat till sina politiska misstag, sade han.

Under prisutdelningen i New York förklarade Yang betydelsen av bokens namn.
– Det finns fyra nivåer av mening i boktiteln. Den första är gravstenen över min far som dog av svält under den här tiden. Den andra är gravstenen över 36 miljoner kineser som dog av tre års svält; den tredje är att jag hoppades att det skulle bli en gravsten över systemet som tillät så många att dö av svält; den fjärde är att på grund av faran när jag skrev, så trodde jag att den kunde bli min egen gravsten.

Trots att han stöder demokrati och informationsfrihet ifrågasätter Yang hur fort detta kan bli verklighet i Kina samtidigt som kommunistpartiet är vid makten.

”Om folk inte kan lära känna sin historia finns det ingen framtid för dem”, sade han till Wall Street Journal. ”Detta var ett av syftena med att skriva boken. Jag skrev om mycket kalla fakta, tragedier. Jag vill att folk ska dra lärdom, så att vi kan vara långt ifrån mörkret, långt ifrån tragedier och inte upprepar dem.”

via Bannlyst kinesisk författare får litterärt pris i New York – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Hittade mynt var tusen år gamla

31 maj, 2013 kl. 07:35 | Publicerat i Kultur | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Epoch Times

Forskare har hittat fem 1 000 år gamla afrikanska mynt i Northern Territory i Australien. Upptäckten skulle kunna tvinga historikerna att omvärdera vem som först upptäckte Australien.

Mynten hittades 1944, men ny forskning har visat att de är så pass gamla, enligt Australian Associated Press. De hittades av en australisk soldat som var stationerad på Wessel Islands under andra världskriget.

Ian McIntosh, professor i antropologi på Indiana University, sade i en kommentar: ”Många teorier har lagts fram av framstående forskare, och det huvudsakliga målet är att lägga fler bitar i pusslet. Finns det ett skeppsvrak? Finns det fler mynt?”

Forskarna menar att mynten kan dateras till mellan år 900 och år 1300, och att de kommer från sultanatet Kilwa i Tanzania.

”Alla möjligheter ligger framför oss”, fortsatte han, ”men bara den föreslagna expeditionen kan hjälpa oss att besvara vissa av dessa förbryllande frågor.”

Forskarna på Indiana University menar att mynten kan vara rester av ett tidigt sjöfartsnätverk som länkade ihop östra Afrika, Indien och Kryddöarna.

via Hittade mynt var tusen år gamla – Epoch Times

Intressant och unik Bokmässa i september 2013

30 maj, 2013 kl. 07:17 | Publicerat i Barn, Kultur, Samhälle | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

I år kan det vara lämpligt att lägga in Göteborgs Bokmässa 2013 i kalendern. Speciellt då stort fokus läggs på barn och läsande. Jag tycker att det är viktigt att detta med att läsa böcker inte går förlorat då språket är en viktig del i att kunna uttrycka sig. Ju större ordförråd desto bättre. Tyvärr har rapporter kommit om att språkförmågan och läsförståelsen minskat stort hos dagens studenter. Läs mer här: Universitetslarm: Nya studenter kan för lite

Rumänien i fokus på Bokmässan 2013

Pirjo Svensson
Epoch Times

Rumänsk litteratur erövrar Bokmässan i höst under parollen Rumänien har ordet! Men även det lustfyllda i läsandet kommer ett lyftas fram extra mycket i år på olika seminarier, meddelades på Bokmässans presskonferens i Göteborg på tisdagen.

Rumänien kommer att finnas på seminarieprogrammet, i landets monter och på olika scener.

– När allt är slut hoppas jag att svenska publiken kommer att inse att Rumänien är ett levande och spännande land med en blomstrande litteratur, sade Dan Shafran, direktör för Rumänska kulturinstitutet.

Till Bokmässan har man valt rumänska författare som redan har publicerats på svenska eller kommer att publiceras i höst. De två främsta författarna är Mircea Cărtărescu och Norman Manea, som båda även har nämnts i samband med Nobelpriset i litteratur.

Flera av de rumänska författarna är födda i Rumänien men bosatta i andra länder. Marius Chivu är den rumänske författaren som vunnit Villa Martinson-stipendiet från Göteborgs universitet och Partille kommun, som ger författaren möjlighet att bo och skriva vid Jonsereds herrgård under ett år.

Dan Shafran sade också att flera utställningar kommer att visas, bland annat en som handlar om Rumäniens kommunistiska fängelser.

Bokmässan har i år tagit fasta på vikten av barnens läskunnighet och vill medverka till att stärka barnens läsförståelse och läsförmåga under vinjetten Plats för barn! som är Läsrörelsens stora satsning i samarbete med Bokmässan.

Åtta seminarier arrangeras med experter, forskare, lärare och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lärande, lek, ett tema om barns läsande.

Genom seminarierna om att stärka barns läsande lever Bokmässan också upp till Litteraturutredningens uppmaning om ett läslyft för Sverige, menar Gunilla Sandin, Bokmässans programchef.

– Lärarna kommer inte att gå lottlösa från Bokmässan. Seminarier ska handla om lusten och fantasin, att det är roligt att läsa, sade Gunilla Sandin.

– Målet är också att få barnens språk, läsning och läsförståelse till den politiska agendan inför valet 2014, med starten av Bokmässan, sade Marie Källsson, ansvarig för Bokmässan på presskonferensen.

För första gången kommer man ha närläsning för barn under tre år. Många författare har också bjudits att komma till Plats för barns stora monter i A-hallen och berätta om sin första läsupplevelse. Bland de medverkande finns uppfinnaren Håkan Lans, professor Mats Myrberg och Sara Lundberg, konstnär och barnboksförfattare.

Även andra internationella författare kommer att besöka Bokmässan från andra länder som Bangladesh, Estland, USA, Tyskland, Argentina, Colombia, Frankrike, Filippinerna, etc.

Från Bangladesh kommer de fem mest framstående bengalispråkiga författarna. De medverkar i två seminarier, bland annat i samtal om bengalisk poesi.

Årets ALMA-pristagare, argentinska Isol, är en bilderbokskonstnär och författare som skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd.

David Safier, en av Tysklands bästsäljande författare har skrivit den humoristiska romanen Dålig karma som handlar om en kvinnas öde att återfödas till en myra, för att hon har gjort dåliga saker i sitt liv, och hennes kamp att klättra tillbaka uppför reinkarnationens trappa. Romanen har sålt i 1,5 miljoner exemplar. Med intäkterna från romanen byggde han upp stiftelsen Gutes Karma Stiftung som genomför skolprojekt runt om i världen.

Den syrianske författaren och journalisten Samar Yazbek är feminist och en av de största rösterna för mänskliga rättigheter i Syrien. Hon var tvungen att fly sitt hemland undan från inbördeskriget, och lever i idag exil i Paris. Hon kommer att berätta om sin bok En mörk strimma av ljus, som handlar om den fruktansvärda situationen i hemlandet.

Den jordanska barnrättskämpen Hanaa al-Ramlis passion för böcker fick henne att via sociala medier sprida idén om att starta bibliotek i flyktingläger runt om i Mellanöstern. Hon samlade in böcker via privata donationer och 2009 var ett palestinskt flyktingläger det första att få ett eget bibliotek. Sedan dess har Hanaa al-Ramli startat 23 bibliotek med 3000 böcker på andra flyktingläger.

Från USA har man lyckats bjuda in Michael Kaiser, president för John F. Kennedy Center for Performing Arts i Washington DC. Han är expert på att fixa privata pengar till finkulturen, men han är också kontroversiell. Hans tankar att använda privata pengar till kulturen går inte hem överallt i Europa. Men han har gjort Kennedy Center till en nationalarena för de fina konsterna och lyckades rädda The Royal Opera House i London genom att samla in 100 miljoner dollar.

Den amerikanske författaren och Pulitzerpristagaren Richard Ford kommer att berätta om sin senaste roman Kanada, som utforskar människans mest gåtfulla drivkrafter. Trots att han led av dyslexi bestämde han sig för att studera litteratur. Richard Ford såg inte det som ett handikapp: ”Att tvingas läsa långsamt har gjort min relation till språket djupare”.

Sofi Oksanen kommer också att besöka Bokmässan. Hon slog hon igenom 2010 med romanen Utrensning som getts ut i över tjugo länder. Romanen har belönats med Nordiska rådets litteraturpris. 2013 fick Oksanen Svenska Akademiens nordiska pris. Oksanen, uppvuxen i Jyväskylä i Finland med en estnisk mor och en finsk far, är nu aktuell på svenska med När duvorna försvann, en berättelse som skildrar tre personers liv under ockupation, motstånd och förräderi i Estland runt andra världskriget.

Orlando Figes, en brittisk historieprofessor ger en unik inblick i lägerlivet i det sovjetiska Gulag. Som grund för boken läste han igenom ett unikt material med 1500 brev mellan två förälskade där mannen var fånge i Gulag.

De svenska i Etiopien fängslade journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye, kommer att berätta om sin bok 438 dagar och om litteraturen som hjälpte dem att överleva ett hårt fängelsliv.

För alla som gillar ljud- och e-böcker och tekniska tjänster kan det Digitala torget som anordnas för första gången vara något intressant.

– Med de utmaningar som branschen står inför i form av nya format, ny teknik och med krav på nya affärslösningar står mycket på spel. På Digitala torget ger vi dessa frågeställningar en hemvist även på Bokmässan, sade Marie Källsson i pressmeddelandet på tisdagen.

Bokmässan i Göteborg äger rum 26 – 29 september och arrangeras för det 29:e året. Det är Europas näst största, efter Frankfurt. Det unika med Bokmässan i Göteborg är seminarierna. De övriga stora bokmässorna i Europa saknar det upplägget.

– Vi byggde bokmässan kring seminarierna från första början och utställningen lades till och det skiljer Bokmässan i Göteborg avsevärt från andra bokmässor i Europa, berättade den tidigare vd:n Bertil Falck efter presskonferensen.

via Rumänien i fokus på Bokmässan 2013 – Epoch Times

Mer i detta ämne:

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.